Vad är MSDS inom sjöfart: Ordlista för farligt gods och farliga ämnen

Vad är MSDS inom sjöfart: Ordlista för farligt gods och farliga ämnen

Avslöja MSDS När du arbetar med sjöfart är det viktigt att känna till säkerhetsdatablad (MSDS), även kända som säkerhetsdatablad (SDS) enligt det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). MSDS betyder i sjöfarten ett dokument som ger omfattande information om de ämnen som transporteras, inklusive ... Läs mer
Standard pallstorlek

Standardstorlek för pallar: Viktiga dimensioner och tillämpningar inom industrin

Översikt över standardpallstorlekar Koncept för standardpallstorlekar När det gäller hantering och frakt av gods är det viktigt att ha en korrekt förståelse för pallstorlekar. Standardpallstorlek är ett allmänt accepterat mått som säkerställer enhetlighet i hela branschen. Standardisering av pallstorlekar spelar en avgörande roll i den globala frakt- och logistikindustrin. ... Läs mer
Vad är fraktförpackningslistan och hur fyller man i den?

Vad är fraktförpackningslistan och hur fyller man i den?

Vad är en packlista för en försändelse När det gäller internationell handel är en packlista för en försändelse ett viktigt dokument som ger viktig information om försändelsen. En packlista är ett detaljerat dokument som beskriver innehållet i en försändelse, inklusive hur den är packad, antalet paket, dimensioner och vikt ... Läs mer
FOB vs CIF

FOB vs. CIF: Viktiga skillnader förklaras tydligt och koncist

När det gäller internationell handel är det viktigt att välja rätt fraktvillkor för att säkerställa en smidig och framgångsrik transaktion. Två av de vanligaste fraktavtalen som används inom global handel är Free on Board (FOB) och Cost, Insurance, and Freight (CIF). Båda termerna, som ingår i Incoterms som fastställts av Internationella handelskammaren,... Läs mer
ursprungsintyg från Kina

Ursprungscertifikat för Kina: En omfattande guide för import och export

Ursprungscertifikatet för Kina är ett viktigt dokument i internationell handel, eftersom det intygar att de exporterade produkterna helt och hållet har erhållits, producerats eller tillverkats inom Kinas gränser. Även om det kan verka som en enkel pappersbit har ursprungscertifikatet stor betydelse i den internationella handeln, eftersom det ... Läs mer
FOB vs. DDP: Förstå viktiga skillnader i leveransvillkor

FOB vs. DDP: Förstå viktiga skillnader i leveransvillkor

Att förstå skillnaderna mellan FOB (Free on Board) och DDP (Delivered Duty Paid) är avgörande för att företag ska kunna fatta välgrundade beslut inom internationell handel och sjöfart. Dessa två termer ingår i Incoterms (International Commercial Terms), en uppsättning regler som definierar säljarens och köparens ansvar för leverans av varor under försäljning... Läs mer
Betydelse av soc-behållare

SOCs betydelse: En omfattande vägledning

Inom shipping och logistik används termen Shipper Owned Container (SOC) för en container som ägs av mottagaren, snarare än av transportören. Denna metod för containerfrakt har nyligen blivit populär på grund av dess olika fördelar för avsändaren. Med SOC kan avsändaren behålla bättre kontroll över transporten ... Läs mer
Betydelsen av netto- och bruttovikt inom sjöfarten

Nettovikt vs bruttovikt: Väsentliga skillnader förklaras tydligt

Vid produktleveranser och logistik är det viktigt att förstå skillnaden mellan nettovikt, som avser produktens vikt exklusive eventuell förpackning, och bruttovikt, den totala vikten inklusive förpackning eller container. Denna förståelse är avgörande för korrekt transporthantering och efterlevnad av transportbestämmelser. Begreppen netto- och bruttovikt spelar en... Läs mer
Överdimensionerad last: Viktiga tips för säker och effektiv transport

Överdimensionerad last: Viktiga tips för säker och effektiv transport

Överdimensionerat gods används ofta inom transport- och logistikbranschen för att beskriva transporter som överskrider standardmått eller -vikter. Sådant gods kan omfatta stora maskiner, utrustning med för stora mått eller föremål som inte får plats i standardcontainrar. Ofta innebär frakt av överdimensionerat gods unika utmaningar som kräver specialiserade hanterings- och transportmetoder. Vårt företag, Luckystar Logistics ... Läs mer
Tullklarering

Vad är tullklareringsprocessen och hur man gör det enklare

Som företagare med planer på att göra internationella transporter måste du bekanta dig med tullklareringsprocessen. När du måste flytta varor från ett land till ett annat måste de passera genom tullklareringskontoret för godkännande av en tulltjänsteman. För internationella transporter måste alla varor gå igenom tullklarering ... Läs mer
Hur man beräknar debiterbar vikt för flygfrakt: En enkel guide

Hur man beräknar debiterbar vikt för flygfrakt: En enkel guide

Beräkning av debiterbar vikt är en viktig aspekt av flygfrakttransporter, eftersom det direkt påverkar kostnaden för att transportera gods. Begreppet debiterbar vikt innebär att man avgör om den faktiska eller volymetriska vikten är mer betydande, och det mer betydande värdet används för att beräkna fraktavgifterna. Du kan effektivt hantera dina kostnader för flygfrakt ... Läs mer

Olika palltyper (efter stil, design och material)

Vid transport och lagring av varor är det bäst att placera dem på ett fast underlag, t.ex. pallar tillverkade av olika material. Några palltyper som du kanske vill överväga som grund under lagring och transport inkluderar plastpallar, träpallar och metallpallar. Pallarna bör helst vara platta och horisontella för att möjliggöra stapling av ... Läs mer
fcl vs lcl

FCL vs LCL Container Shipping: Vilket ska du välja?

Sjöfrakt är utan tvekan ett av de mest populära sätten att skicka gods internationellt. En anledning till denna popularitet är att sjöfrakt är mer kostnadseffektivt än andra fraktalternativ, särskilt för skrymmande gods. Dessutom är det säkert och miljövänligt, och du kan använda fraktcontainrar för väg- eller järnvägstransporter. Men när du fraktar gods med ... Läs mer
sv_SESwedish