Standardstorlek för pallar: Viktiga dimensioner och tillämpningar inom industrin

Förbi: Molly Pan
Publicerat datum:
Standardstorlek för pallar: Viktiga dimensioner och tillämpningar inom industrin

Översikt över standardstorlek på pallar

Koncept för standardpallstorlekar

När det gäller hantering och transport av varor är det viktigt att ha en korrekt förståelse för pallstorlekar. Standard pallstorlek är ett allmänt accepterat mått som säkerställer enhetlighet inom branschen.

Standardisering av pallstorlekar spelar en avgörande roll i den globala frakt- och logistikindustrin. Genom att bibehålla en konsekvent storlek kan både avsändare och mottagare:

 • Effektiv planering av lagerutrymme
 • Förenkla processen för lagerhantering
 • Beräkna fraktkostnader korrekt
 • Minska skador på produkter under transport
 • Överensstämmer med internationella sjöfartsregler, t.ex. ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures No. 15), som syftar till att förhindra spridning av träburna sjukdomar och insekter över internationella gränser.

Den ökade effektiviteten minskar den totala logistikkostnaden och minimerar miljöpåverkan från onödig materialanvändning och avfall.

Effektivitet inom sjöfart

Att följa standardstorlekar för pallar är avgörande för att optimera utrymmesutnyttjandet under transporten. Genom att använda standardstorlekar kan du:

 • Maximera antalet pallar som lastas på en lastbil eller fraktcontainer
 • Enkel organisering av pallar i ett lager eller en förvaringsanläggning
 • Möjliggör sömlös förflyttning av pallar med gaffeltruckar och annan materialhanteringsutrustning

Genom att använda standardiserade pallstorlekar ökar effektiviteten inom frakt, lagerhållning och övergripande logistik.

Fysiska aspekter av lastpallar

Fysiska aspekter av lastpallar

Design av pallar

När man funderar på hur en lastpall ska utformas är det viktigt att förstå vilka huvudkomponenter som ingår i en lastpall. En standardpall består vanligtvis av däckbrädor som övre däck, undre däck och strävor eller block för att ge strukturellt stöd. Den specifika utformningen beror på vilken typ av material som används för att tillverka pallen, samt lastkraven. Detta säkerställer att din last transporteras och lagras på ett säkert sätt.

Mått på pallar

Dimensionerna på en lastpall spelar en avgörande roll för dess kapacitet att rymma gods. I USA är den vanligaste pallstorleken GMA-standarden, som mäter 48 x 40 tum. Det finns dock flera andra standardmått för lastpallar i världen, t.ex. 42 x 42 tum och 48 x 48 tum. För att optimera utrymmet och effektiviteten i din leveranskedja är det viktigt att överväga vilka pallstorlekar som passar bäst för dina produkter och regionala specifikationer.

Hänsyn till vikt

När du använder en lastpall är det viktigt att vara uppmärksam på både dess vikt och den viktkapacitet den kan bära. En standard GMA-pall väger cirka 37 kg och har en viktkapacitet på upp till 4 600 kg, beroende på kvaliteten på de material som används i konstruktionen. Var medveten om vikten på de varor du planerar att transportera och se till att den valda pallen kan bära lasten på ett tillfredsställande sätt för att undvika potentiella skador eller säkerhetsrisker under transport och lagring.

Skydd av lastpallar

Att skydda dina pallar och deras innehåll under transport och lagring är avgörande för att minimera förluster och bibehålla integriteten hos dina produkter. Några vanliga metoder för pallskydd är användning av sträckfilm, kantskydd och glidark för att minska risken för skador på både pallen och dina varor. Dessutom är det viktigt att följa bästa praxis för stapling av pallar, vilket inkluderar jämn viktfördelning och undvikande av överbelastning av pallar för att säkerställa stabilitet och förhindra olyckor.

Material av pallar

Träpallar

Träpallar är den vanligaste typen av pallar som används inom olika branscher. De tillverkas vanligtvis av löv- eller barrträ och finns i olika storlekar. Träpallar kan hålla upp till 4 600 kg, är robusta och lätta att reparera. Men de kan också drabbas av fuktskador, splitter och skadedjur.

Pallar av plast

Plastpallar är ett alternativ till träpallar och har några unika fördelar. De är i allmänhet lättare och mer hållbara än sina motsvarigheter i trä och är resistenta mot fukt, skadedjur och kemikalier. Dessutom är plastpallar lätta att rengöra, vilket gör dem till ett lämpligt alternativ för industrier med strikta sanitetskrav. På minussidan är plastpallar vanligtvis dyrare än träpallar, och på grund av sitt material kanske de inte håller lika hög vikt som träpallar.

Pallar av metall

Metallpallar, vanligtvis tillverkade av stål eller aluminium, är ett annat alternativ för dem som letar efter en mer hållbar och långlivad pallösning. Dessa pallar är starka, korrosionsbeständiga och kan hantera tyngre laster än trä- eller plastpallar. Metallpallar är också lätta att rengöra och underhålla, vilket gör dem till ett förstahandsval för industrier med strikta hygienkrav eller som hanterar tunga maskiner. De kan dock vara betydligt dyrare och tyngre än andra typer av pallar, vilket kan begränsa deras användningsområden inom vissa branscher.

Vid sidan av materialet är det viktigt att definiera olika palltyper eftersom det påverkar hur du transporterar pallarna och deras lastkapacitet.

Pallarnas sidor har träsektioner som kallas stringers. Dessa pallar, som kännetecknas av sin kostnadseffektivitet, har skåror som gör det möjligt för gaffeltruckens tänder att tränga in och lyfta. Dessa pallar kan ha en 2-vägs ingång (som tillåter lastning från två sidor) eller en partiell 4-vägs ingång (som tillåter lastning från alla fyra sidor med en gaffeltruck men endast från två sidor med en pallastare).

För tyngre laster eller vid användning av gaffeltruckar, pallbockar eller transportband rekommenderas blockpallar. De erbjuder större flexibilitet i hanteringen eftersom de kan lyftas från vilken som helst av de fyra sidorna - så kallade full 4-way entry-pallar.

Standardpallstorlekar för olika branscher

Lastpallar för fordon

Inom fordonsindustrin är en vanlig pallstorlek halv lastpall för fordon, som mäter 45″ x 48″. Denna typ av pall är utformad för att optimera packning och transport av bildelar, vilket minskar kostnaderna för tillverkare och leverantörer. Det är viktigt för ett fordonsföretag att använda dessa standardiserade pallar för att kunna arbeta effektivt och upprätthålla kompatibiliteten med andra företag i leveranskedjan.

Pallar för detaljhandeln

För detaljhandeln är den mest använda pallstorleken 48″ x 40″ Pall från Grocery Manufacturers Association (GMA). Denna standard fastställdes för mer än 40 år sedan och står för cirka 30% av alla träpallar som produceras varje år. Återförsäljare drar nytta av att använda denna pallstorlek eftersom den passar väl in i standardmått för lastbilar och fraktcontainrar, vilket möjliggör effektiv transport av produkter mellan leverantörer, lager och butiker.

Militärpallar

Militären har specifika krav när det gäller pallar. De använder 463L Huvudpallsom mäter 108″ x 88″ och är tillverkad av aluminium, vilket gör den både hållbar och lätt. Denna pallstorlek är avsedd för transport av stora militära laster, t.ex. fordon, ammunition och förnödenheter. Därför är det viktigt att militära lastpallar uppfyller de specifikationer som krävs för att säkerställa en trygg och säker hantering av känsligt gods.

Pallar för telekommunikation

Inom telekommunikationsindustrin är den vanligaste pallstorleken 42″ x 42″ pall. Denna pallstorlek passar för transport av utrustning som servrar, switchar och andra enheter som används inom telekomsektorn. Genom att använda en standardiserad pallstorlek kan företag inom denna bransch se till att deras utrustning är ordentligt skyddad och förpackad under transporten, vilket minskar risken för skador och tillhörande kostnader.

Pallar för mejeriprodukter

För mejeriindustrin kan pallstorleken variera beroende på vilka produkter som transporteras. En av de vanligaste pallstorlekarna är dock 40″ x 48″ specifikation. Pallens mått möjliggör effektiv transport av mejeriprodukter, t.ex. mjölkbackar, ostblock och andra lättfördärvliga produkter, så att de når sin destination i rätt tid och på ett säkert sätt.

Globala standarder för lastpallar

Nordamerikansk pallstorlek

Som vi nämnde i föregående avsnitt satte Grocer's Manufacturers Association (GMA) standarden för pallar i Nordamerika, vilket blev grunden för den amerikanska pallindustrin. Den vanligaste storleken som används i denna region är 48 x 40 tum (1219 x 1016 mm). Andra ofta använda dimensioner är t.ex:

 • 42 x 42 tum (1067 x 1067 mm)
 • 48 x 48 tum (1219 x 1219 mm)
 • 48 x 42 tum (1219 x 1067 mm)

Pallar av europeisk storlek

Den europeiska pall är standardstorleken för pallar i Europa med måtten 1200 mm x 800 mm (47,24″ x 31,50″). Denna pall har blivit en symbol för europeisk integration och samarbete. EUR-märkningen på pallen visar att den uppfyller den europeiska standarden.

Pallar i australisk storlek

I Australien är den vanligaste pallstorleken 45,9 x 45,9 tum (1165 x 1165 mm). Denna pallstandard uppfyller kraven från Australian Pallets Association och säkerställer kompatibilitet med de flesta australiensiska företags utrustning och infrastruktur.

Asiatiska pallar

Olika pallstorlekar kan hittas över hela Asien, med 42 x 42 tum (1067 x 1067 mm) pall som används i stor utsträckning på denna kontinent. Andra storlekar kan också vara vanliga beroende på det specifika landet eller regionen i Asien.

ISO-standard

ISO-pallar (Internationella standardiseringsorganisationen) är godkända globala pallstorlekar som säkerställer kompatibilitet mellan länder för internationell handel. Det finns sex ISO-godkända globala pallstorlekar:

 1. 48 x 40 tum (1219 x 1016 mm) - vanligast i Nordamerika
 2. 45,9 x 45,9 tum (1165 x 1165 mm) - vanligast i Australien
 3. 42 x 42 tum (1067 x 1067 mm) - används ofta i Nordamerika, Asien och Europa
 4. 1200mm x 800mm (47.24″ x 31.50″) - vanligast förekommande i Europa (Eur-pall)

Dessa pallstandarder, inklusive GMA-pall, Europall och ISO-pallarmöjliggör bättre organisation, konsekvens och underlättande av handeln mellan olika regioner som Nordamerika, Europa, Australien och Asien genom att tillhandahålla tillförlitliga och globalt erkända palldimensioner och material.

Varför standardpallstorlekar inte är bra för alla tillämpningar

Varför standardpallstorlekar inte är bra för alla tillämpningar

Standardpallstorlekar används ofta och erbjuder många fördelar för leveranskedjorna, men de kanske inte är lämpliga för alla tillämpningar på grund av en rad olika skäl.

Första, Produktens dimensioner spelar en avgörande roll när du väljer rätt pallstorlek. Om din produkts storlek och form inte stämmer överens med standardpallstorleken kan du behöva en specialanpassad pall för att maximera transporteffektiviteten och minimera onödigt utrymme. Att välja den bäst lämpade pallen baserat på din specifika produkts mått kan därför ha stor inverkan på fraktkostnader och utrymmesutnyttjande.

Andra, lastkapacitet är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Standardpallar kanske inte alltid klarar av ovanligt tunga laster eller laster med specifika viktfördelningar. I sådana fall kan det krävas en specialdesignad pall för att hantera de unika behoven hos dina produkter och säkerställa en trygg och säker transport genom hela leveranskedjan.

Dessutom, Mått på fraktcontainrar bör tas med i beräkningen. Standardpallstorlekar är utformade för att optimera utrymmet i vanliga fraktcontainrar, men det kan finnas fall där en icke-standardstorlek bättre matchar dina fraktbehov eller måtten på de containrar du använder. Genom att noggrant beräkna den optimala pallstorleken för att passa i de valda containrarna kan du undvika problem med underutnyttjat utrymme och ineffektiva transporter.

Till sist, branschkrav kan också kräva icke-standardiserade pallstorlekar. Vissa branscher har specialiserade frakt- och hanteringsbehov som avviker från de typiska storlekar som används i andra leveranskedjor. Exempelvis kan läkemedels- eller fordonsindustrin använda pallar som är särskilt utformade för att passa produkternas unika storlek och form.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om standardpallstorlekar erbjuder många fördelar i många situationer, är de kanske inte det bästa valet för alla tillämpningar. Genom att ta hänsyn till faktorer som produktdimensioner, lastkapacitet, containerdimensioner och branschkrav kan du avgöra om en icke-standardiserad pallstorlek är mer lämplig för dina specifika behov. Kom ihåg att alltid utvärdera din specifika situation för att hitta den mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningen för din supply chain-verksamhet.

Hantering av lastpallar

Pallbockar och gaffeltruckar

När det gäller att flytta pallar, gaffeltruckar och pallbockar är de främsta verktygen du kommer att använda. Pallbockar är manuellt manövrerade, så att du enkelt kan lyfta och transportera pallar. För att använda en pallbock skjuter du helt enkelt gafflarna under pallen, pumpar handtaget för att lyfta och manövrerar sedan pallen till önskad plats.

Gaffeltruckar är å andra sidan kraftfulla maskiner som är konstruerade för att lyfta och flytta tyngre laster. De finns i olika typer för att passa olika behov, till exempel motviktstruckar, skjutstativtruckar och sidlastare. När du kör en gaffeltruck ska du se till att du är certifierad, följer säkerhetsriktlinjerna och bär lämplig personlig skyddsutrustning.

Transit och frakt

Standardpallstorleken spelar en avgörande roll för transitering och frakt processer. En välorganiserad pall säkerställer att dina produkter är säkra och lätta att transportera. Följ dessa steg när du förbereder en pall för transport:

 •  

Välj rätt pallstorlek

 •  

Stapla dina föremål strategiskt: Placera tyngre föremål längst ner, följt av lättare föremål. Detta ger stabilitet och balans åt pallen.

 •  

Säkra lasten: Använd remmar eller sträckfilm för att säkra artiklarna på pallen. Detta förhindrar förskjutning och vältning under transporten.

 •  

Märk din pall: Fäst fraktsedlar och nödvändig dokumentation på pallen, så att de är synliga och tillgängliga för enklare hantering.

Under transporten, oavsett om den sker med lastbil, tåg, flyg eller båt, måste lastpallarna vara korrekt lastade och säkrade på transportfordonet. Frontlastare och gaffeltruckar används vanligtvis för att lasta och lossa pallar, vilket garanterar en säker och effektiv transport. Kom ihåg att en väl förberedd och organiserad pall är avgörande för en smidig fraktupplevelse.

Särskilda hänsyn till pallar

Pallar för kemisk industri

Inom den kemiska industrin är valet av pall avgörande. Du behöver en robust pall som kan hantera vikten av dina kemikalier och garantera dina produkters säkerhet. Dessa pallar är ofta tillverkade av plast eller behandlat trä för ökad hållbarhet och motståndskraft mot kemisk kontaminering. Dessutom är de utformade för att minimera risken för spill eller läckage under transporten. Var noga med att välja pallar som uppfyller din branschs specifika kriterier och krav.

Pallar för förpackade konsumentvaror

När du hanterar konsumentförpackade varor (CPG) bör du vara särskilt uppmärksam på pallens utformning och storlek. GMA-pallen (Grocery Manufacturers Association) på 48″ x 40″ är standardvalet vid hantering av CPG, eftersom den kan hålla upp till 4 600 lbs. Detta gjordes för att säkerställa kompatibilitet och mångsidighet. GMA-pallens höjd är 6 ½" och den väger normalt 37 lbs. Du kan också stöta på andra storlekar, till exempel 42″ x 42″ och 48″ x 48″. När du väljer pallar bör du ta hänsyn till mått, viktkapacitet och ingångsdesign (tvåvägs eller fyrvägs) för att säkerställa att de uppfyller dina behov.

Pallar av återvunnet material

Slutligen kan du överväga pallar tillverkade av återvunnet material. Dessa pallar kan vara en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för ditt företag. De kan tillverkas av en mängd olika material som trä, plast och till och med återvunna läskflaskor. Återvinning av lastpallar kan dock ha begränsningar när det gäller viktkapacitet och hållbarhet. När du väljer pallar av återvunnet material ska du se till att de uppfyller dina specifika behov utan att kompromissa med kvaliteten och säkerheten för dina varor.

Varför välja Luckystar Logistic?

På jakt efter en transportpartner? Vänd dig till Luckystar Logistic! Om du är osäker på vilken typ av pall din produkt kräver, tveka inte att kontakta oss för hjälp!

För dem som skickar produkter till Ghana framstår Luckystar Logistic som ett förstahandsval för dörr-till-dörr-leverans, med en rad fördelar. Vi har inte bara konkurrenskraftiga fraktpriser - ofta lägre än andra speditörer både i Kina och globalt - utan vi ser också till att våra kunder får optimalt värde för sina pengar.

Det som särskiljer Luckystar Logistic är vår helhetssyn på service. Från den första containerlastningen till den slutliga hemleveransen hanterar vårt team varje steg i resan, vilket garanterar en sömlös och stressfri upplevelse för våra kunder.

Vår kapacitet omfattar ett brett spektrum av lasttyper, både farliga material och olika sändningsstorlekar, oavsett om det rör sig om fulla containerlaster (FCL) eller mindre än containerlaster (LCL). Beroende på dina krav har vi den expertis som krävs för att samordna transporter via flyg, järnväg eller väg.

Utöver ren frakt erbjuder vi även förstklassiga lager- och hamntjänster. Dessa erbjudanden säkerställer noggrann hantering och lossning av dina produkter, vilket underlättar felfri leverans till dina slutkonsumenter.

Vår strävan efter högsta kvalitet gäller även tullförfaranden. Vårt skickliga tullmäklarteam briljerar inom klareringsförfaranden, produktvärdering och verifiering. Om du behöver försäkra dina varor eller hantera skadeståndsanspråk finns vi dessutom här för att vägleda dig hela vägen.

Med ett erfaret team som ståtar med över två decennier inom logistik, står Luckystar Logistic som en ledstjärna för tillförlitlighet i branschen. Vårt långvariga engagemang för överlägsna dörr-till-dörr-transport- och logistiklösningar betonar inte bara tillförlitlighet utan också anpassningsförmåga och lyhördhet.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket vikt kan en standardpall bära?

Lastkapaciteten för en standardpall beror på olika faktorer, t.ex. dess konstruktion (block eller strävor) och antalet stödjande block eller strävor. En standardpall på 48×40 tum med 5/8 tum trätjocklek kan dock normalt hålla en vikt på mellan 997 och 1134 kg (2 200 och 2 500 pund).

Vilken är den typiska storleken på en träpall?

Den typiska storleken på en träpall i USA är 40 x 48 tum (101,6 x 121,9 cm), medan träpallens standardstorlek i de flesta andra länder är 1200 x 1000 x 162 mm (47,24 x 39,37 x 6,38 tum). Standardpallar har en höjd på ca 4,5 tum (11,4 cm).

Vilken är den maximala höjden för pallfrakt?

Den maximala höjden för palltransporter varierar beroende på transportmetod, restriktioner från transportören och lokala bestämmelser. Den vanligaste maxhöjden för lastpallar är dock mellan 72 och 96 tum (183 och 244 cm). Det är viktigt att du rådgör med din logistikleverantör om specifika höjdbegränsningar baserat på din destination och ditt transportsätt.

Hur många 48×40 pallar får plats i en lastbil?

Antalet 48×40-tumspallar som får plats i en lastbil beror på lastbilens storlek och konfiguration. En standardtrailer på 53 fot rymmer cirka 26 standardpallar på 40×48 tum när de är dubbelstaplade (två pallar ovanpå varandra). Kontrollera dock alltid med din transportör om deras specifika lastbilskapacitet och riktlinjer för lastning av pallar.

Få ett citat

*” anger obligatoriska fält

Dold
Dold

sv_SESwedish