Frakt från Kina till Sydafrika

Förbi: Molly Pan
Publicerat datum:

Inledning

Sydafrika, som är känt för sin mångsidiga marknad och växande ekonomi, erbjuder lukrativa möjligheter för företagare att köpa produkter internationellt. Med den ökande globaliseringen av handeln har import av varor från länder som Kina till Sydafrika blivit en vanlig praxis för företag och privatpersoner.

Import av varor kräver dock att man noga överväger olika faktorer, inklusive importtillstånd, importtullar och produktforskning. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste stegen och övervägandena i samband med frakt av varor från Kina till Sydafrika.

Inledning

Hur importerar man varor till Sydafrika?

Att importera varor till Sydafrika innebär en rad steg och krav för att säkerställa att lagen följs. Processen börjar med att man skaffar ett importtillstånd, ett viktigt dokument som tillåter import av varor till landet.

Det är viktigt att du bekantar dig med bestämmelserna och förfarandena för att undvika förseningar eller komplikationer under importprocessen.

Varför behövs ett importtillstånd?

Ett importtillstånd är nödvändigt för att importera varor till Sydafrika eftersom det bevisar att de importerade varorna uppfyller landets bestämmelser. Det hjälper till att övervaka inflödet av varor, kontrollera olaglig import och skydda lokala industrier. Importtillståndet säkerställer också att hälso-, säkerhets- och miljöstandarder följs, vilket skyddar konsumenterna och miljön.

Processen för att erhålla ett importtillstånd

För att få ett importtillstånd måste du följa vissa steg och uppfylla specifika krav. Här följer en allmän beskrivning av processen:

 1. Bestäm vilka varor du vill importera: Identifiera de produkter du avser att importera från Kina och fastställ deras klassificering enligt den sydafrikanska tulltaxan.
 • Undersök importbestämmelser: Bekanta dig med Sydafrikas importbestämmelser och restriktioner för de specifika varor du planerar att importera.

Kontrollera också om det krävs några ytterligare tillstånd eller certifieringar för din produktkategori.

 • Registrera dig som importör: Registrera dig hos South African Revenue Service (SARS) och skaffa en tullkod för importörer. Denna kod, som är nödvändig för tullklarering, kan erhållas genom att fylla i de nödvändiga blanketterna och tillhandahålla den dokumentation som krävs.
 • Ansök om ett importtillstånd: Ansök om ett importtillstånd hos det departement eller den myndighet som ansvarar för tillsynen av din specifika produktkategori. Lämna all nödvändig information, inklusive produktuppgifter, kvantitet, ursprung och avsedd användning.
 • Kontroll av efterlevnad: Den statliga avdelningen eller myndigheten kommer att granska din ansökan och kan utföra inspektioner eller begära ytterligare dokumentation för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna.
 • Godkännande och utfärdande: Efter en framgångsrik utvärdering kommer importtillståndet att godkännas och du kommer att få den nödvändiga dokumentationen som gör att du kan importera dina varor till Sydafrika.

Kostnader och tidsperiod för att få ett importtillstånd

Kostnaderna för att få ett importtillstånd kan variera beroende på produktkategori och vilken myndighet som är inblandad. Det är tillrådligt att kontrollera de specifika avgifter som gäller för dina varor.

Tiden för att få ett importtillstånd kan också variera, från några dagar till flera veckor, beroende på hur komplicerad ansökan är och hur snabbt den berörda myndigheten svarar.

Förståelse av importtullar

Förståelse av importtullar

Importtullar, tullar eller tariffer är skatter som den sydafrikanska regeringen tar ut på importerade varor. Importtullarna baseras på varornas tullvärde, inklusive kostnad, försäkring och fraktavgifter. Dessa tullar tjänar flera syften, såsom att skydda inhemska industrier, generera intäkter och främja rättvis handelspraxis.

Importtullar i Sydafrika

Importtullar i Sydafrika kategoriseras baserat på HS-koder (Harmonized System), som ger en standardiserad klassificering av produkter. De tillämpliga tullsatserna kan variera från noll till flera hundra procent, beroende på HS-kod, ursprungsland och eventuella förmånliga handelsavtal.

Det är viktigt att konsultera den sydafrikanska tulltaxan eller söka professionell rådgivning för att fastställa de specifika importtullar som gäller för din produktkategori. Den sydafrikanska tulltaxan uppdateras regelbundet och ger detaljerad information om tullsatser för olika varor.

Importtullar från Kina till Sydafrika

De tillämpliga importtullarna beror på den specifika produkten och HS-koden när du importerar varor från Kina till Sydafrika. Att identifiera rätt HS-kod för din produkt är avgörande för att fastställa den korrekta tullsatsen.

Dessutom är det viktigt att beakta eventuella förmånliga handelsavtal mellan Kina och Sydafrika som kan erbjuda reducerade eller eliminerade tullsatser för specifika varor.

Importtullar från Kina till Sydafrika

För att beräkna importtullarna måste du fastställa varornas tullvärde. Detta värde baseras vanligtvis på transaktionsvärdet, inklusive varornas kostnad, försäkring och fraktkostnader. När du har tullvärdet kan du tillämpa den tillämpliga tullsatsen för att fastställa det importtullbelopp som ska betalas.

Vilka produkter kan Sydafrika importera från Kina?

Sydafrika importerar ett brett utbud av produkter från Kina, inklusive konsumentelektronik, maskiner, textilier, kläder, bildelar, möbler och mycket mer. Valet av importerade produkter beror på marknadens efterfrågan, konsumenternas preferenser och affärsmöjligheter.

Det är viktigt att göra en grundlig marknadsundersökning och identifiera potentiella nischer eller produkter som motsvarar behoven på den sydafrikanska marknaden.

Vilka produkter kan Sydafrika importera från Kina?

Här är några tips som kan hjälpa dig att bestämma dig:

● Genomföra din produktundersökning

Att genomföra omfattande produktforskning är avgörande innan man importerar varor från Kina till Sydafrika. Denna forskning hjälper dig att förstå din valda produktkategoris marknadsefterfrågan, konkurrens, prissättning och lagstadgade krav.

Tänk på faktorer som kvalitet, säkerhetsstandarder, certifieringar och eventuella särskilda märkningskrav som kan gälla för dina produkter.

● Utvärdera marknadens storlek

Tillväxttrender och konsumentpreferenser påverkar den livskraftiga marknaden för dina varor. Dessutom ska du bedöma den potentiella lönsamheten och hållbarheten i att importera en viss produkt. Genom att göra marknadsundersökningar och förstå målgruppen kan du fatta välgrundade beslut och anpassa din importstrategi därefter.

● Produktsourcing i Kina

Att hitta pålitliga leverantörer i Kina är avgörande för en framgångsrik import. Här är några vägar att gå:

● Online-marknadsplatser

Plattformar som Alibaba, Global Sources och Made-in-China.com sammanför dig med kinesiska leverantörer. På dessa plattformar kan du söka efter produkter, jämföra priser och kommunicera direkt.

● Mässor

Att delta i mässor i Kina, som Canton Fair, ger möjlighet att träffa leverantörer ansikte mot ansikte, utvärdera prover och bygga relationer.

● Leverantörskataloger

Använd kataloger som CCCME eller branschspecifika kataloger för att hitta pålitliga leverantörer.

Sydafrikanska tullbestämmelser

När du importerar varor till Sydafrika är det viktigt att känna till landets tullbestämmelser. Dessa bestämmelser finns till för att säkerställa att importerade varor är säkra och uppfyller kraven. Att förstå tullkraven hjälper till att förhindra förseningar, straffavgifter eller konfiskering av varor under importprocessen.

Förbjudna föremål

Vissa varor är förbjudna att importera till Sydafrika. Hit hör olagliga droger, förfalskade varor, skjutvapen och ammunition, vissa växter och djur, farliga ämnen samt obscent eller pornografiskt material. Det är viktigt att gå igenom den sydafrikanska regeringens lista över förbjudna varor och följa dessa restriktioner när du skickar varor från Kina.

Frakt från Kina till Sydafrika

Frakt av varor från Kina till Sydafrika kan ske via sjö- eller flygfrakt. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar beroende på kostnad, volym, hur bråttom det är och vilken typ av gods som ska skickas.

Sjöfrakt från Kina till Sydafrika

Sjöfrakt är ett populärt val för frakt av stora volymer gods från Kina till Sydafrika. Det erbjuder flera fördelar, inklusive kostnadseffektivitet för skrymmande eller tunga försändelser, mer flexibilitet när det gäller laststorlek och tillgång till containerfraktalternativ.

Sjöfrakt från Kina till Sydafrika

Fördelar

Sjöfrakt från Kina till Sydafrika innebär att gods transporteras med containerfartyg. Det är en pålitlig och effektiv metod, särskilt för företag som inte kräver snabba leveranstider.

Sjöfrakt erbjuder fördelar som lägre fraktkostnader än flygfrakt. Dessutom kan stora mängder gods hanteras och det finns möjlighet till samlastning.

De viktigaste hamnarna i Kina:

Kina har flera stora hamnar som underlättar internationell sjöfart. Några av de viktigaste hamnarna inkluderar:

 • Shanghais hamn
 • Hamn i Shenzhen
 • Ningbo-Zhoushans hamn

De viktigaste hamnarna i Sydafrika:

Sydafrika har flera hamnar, t.ex:

 • Durbans hamn
 • Kapstadens hamn
 • Ngquras hamn

Leveranstid och kostnader

Frakttiden och kostnaderna från Kina till Sydafrika kan variera beroende på olika faktorer, inklusive den valda fraktmetoden, ursprungs- och destinationshamnarna och eventuella oförutsedda förseningar. Att arbeta med pålitliga speditörer eller fraktagenter är viktigt för att få korrekta uppskattningar och säkerställa smidig logistik.

Flygfrakt från Kina till Sydafrika

Flygfrakt är att föredra för frakt av tidskänsliga eller högvärdiga varor från Kina till Sydafrika. Det ger snabbare transittider än sjöfrakt, vilket gör det lämpligt för brådskande försändelser eller lättfördärvliga varor.

Flygfrakt från Kina till Sydafrika

Fördelar

Flygfrakt från Kina till Sydafrika innebär att gods transporteras med kommersiella flygbolag eller dedikerade fraktflygplan. Det ger snabbare leveranstider, exakt spårning och hantering samt bättre lämplighet för lättfördärvliga eller högvärdiga varor.

Större flygplatser i Kina

Kina har flera stora flygplatser som underlättar internationell flygfrakt. Några av de viktigaste flygplatserna är

 • Beijing Capital International flygplats
 • Shanghai Pudong Internationella flygplats
 • Guangzhou Baiyun Internationella flygplats

Största flygplatserna i Sydafrika

 • O.R. Tambo Internationella flygplats
 • Kapstadens internationella flygplats
 • King Shaka Internationella Flygplats

Leveranstid och kostnader

Leveranstiden och kostnaderna för sjöfrakt och flygfrakt från Kina till Sydafrika kan variera beroende på faktorer som avstånd, transportör, rutt, tullklarering och eventuella oförutsedda omständigheter.

Här följer några allmänna överväganden:

Sjöfrakt

Leveranstiden för sjöfrakt från Kina till Sydafrika kan variera från några veckor till ett par månader. Transittiden beror på ursprungs- och destinationshamnarna, transitvägarna och fartygens tidtabeller.

Flygfrakt

Flygfrakt från Kina till Sydafrika erbjuder kortare transittider än sjöfrakt. Vanligtvis kan leverans av flygförsändelser ta några dagar till en vecka.

Ett nära samarbete med professionella speditörer, som vårt team, är avgörande för att få korrekta fraktofferter. Vi hjälper dig också att förstå de beräknade transittiderna och säkerställer att kraven uppfylls under transporten.

Expressfrakt och kurirtjänster

Expressfrakt och kurirtjänster är populära för snabbare och effektivare frakt från Kina till Sydafrika.

Kostnader, fördelar och begränsningar

Expressfrakttjänster är dyrare än traditionella sjö- eller flygfraktalternativ. Kostnaderna beräknas i allmänhet utifrån försändelsens vikt, mått och destination.

Vi erbjuder flera fördelar, bland annat snabbare leveranstider, spårning i realtid, dörr-till-dörr-service och förenklad tullklarering.

Multimodal transport - frakt från dörr till dörr

Multimodal transport är en logistiklösning som kombinerar flera transportsätt, t.ex. sjö, flyg, väg och järnväg, för att ge en sömlös leveransupplevelse från dörr till dörr. Detta alternativ är lämpligt för företag eller privatpersoner som föredrar en heltäckande frakttjänst som hanterar alla aspekter av transportprocessen.

Multimodal transport - frakt från dörr till dörr

Genom att använda multimodal transport kan försändelser effektivt transporteras från leverantörens anläggning i Kina till slutdestinationen i Sydafrika, inklusive all nödvändig hantering, dokumentation, tullklarering och leveransprocesser. Multimodal transport erbjuder bekvämlighet, minskad logistiksamordning och förbättrad effektivitet.

Översikt över DDP:s frakttjänst från Kina till Sydafrika

DDP (Delivered Duty Paid) är en fraktterm som anger att säljaren eller avsändaren är ansvarig för att leverera varorna till köparens plats i Sydafrika, inklusive alla kostnader och tullar i samband med importen.

DDP-frakttjänst från Kina till Sydafrika ger en problemfri fraktupplevelse för köparen, eftersom säljaren eller avsändaren hanterar all logistik, tullförfaranden och kostnader.

Processen för frakttjänster förenklad

Processen för frakttjänster omfattar vanligtvis följande steg:

 • Bokning - Kontakta en speditör eller fraktagent för att diskutera dina transportbehov och boka transporten.
 • Dokumentation: Tillhandahålla all nödvändig dokumentation, t.ex. handelsfakturor, packlistor, leveransinstruktioner och tullrelaterade dokument.
 • Tullklarering: Säkerställa att alla tullklareringsförfaranden genomförs korrekt och effektivt. Detta inkluderar att förbereda och skicka in de tulldokument som krävs, betala tillämpliga importtullar eller skatter och följa importbestämmelserna.
 • Transport: Arrangera transporten av varorna från leverantörens anläggning i Kina till angiven hamn eller flygplats för leverans till Sydafrika. Detta kan innebära samordning med flera transportörer och transportsätt, t.ex. lastbilstransporter, lagerhållning, sjöfart och flygfrakt.
 • Spårning av sändningar: Övervaka försändelsens framsteg under hela resan till Sydafrika. Speditörer eller fraktagenter tillhandahåller spårningstjänster som gör att du kan hålla dig uppdaterad om var dina varor befinner sig och beräknad ankomsttid.
 • Leverans: När sändningen anländer till Sydafrika går den igenom tullklareringsprocessen vid den angivna hamnen eller flygplatsen. Efter tullklareringen transporteras varorna till slutdestinationen, antingen med landtransport eller vidare med flygfrakt.

Rollen som speditör

En fraktagent är avgörande för att underlätta fraktprocessen från Kina till Sydafrika. De fungerar som mellanhänder mellan avsändaren eller köparen och olika transportleverantörer, tullmyndigheter och andra intressenter som är involverade i logistikkedjan.

Rollen som speditör

En speditör har bland annat följande ansvarsområden:

 • Bokning och samordning av transporttjänster, t.ex. sjöfrakt, flygfrakt eller kurirtjänster.
 • Ordna nödvändig dokumentation och säkerställa efterlevnad av tullbestämmelser och import-/exportkrav.
 • Ger vägledning om fraktalternativ, transittider och kostnader.
 • Underlätta kommunikationen mellan avsändaren, transportören, tullmyndigheterna och andra parter som är involverade i transportprocessen.
 • Hantera logistiken och spåra sändningen från ursprung till destination.

Att välja en pålitlig speditör

Att välja en pålitlig speditör säkerställer en smidig och effektiv fraktupplevelse. Här är några faktorer att tänka på när du väljer en speditör för frakt från Kina till Sydafrika:

● Erfarenhet och expertis

Leta efter speditörer med erfarenhet av att hantera transporter mellan Kina och Sydafrika. De bör ha god förståelse för tullbestämmelser, dokumentationskrav och logistikprocessen.

● Nätverk och anslutningar

En speditör med ett omfattande nätverk av transportörer, agenter och tullmäklare i Kina och Sydafrika kan erbjuda fler alternativ och flexibilitet för dina fraktbehov.

● Rykte och referenser

Undersök speditörens rykte och tidigare meriter. Läs recensioner, fråga efter referenser och be om rekommendationer från andra företag eller privatpersoner som har använt speditörens tjänster.

● Erbjudna tjänster

Tänk på vilka tjänster speditören erbjuder, t.ex. tullklarering, fraktförsäkring, dörr-till-dörr-leverans och hjälp med dokumentation.

● Kundtjänst

Utvärdera speditörens lyhördhet och nivå av kundsupport. Snabb kommunikation och proaktiva uppdateringar är avgörande för en smidig fraktupplevelse.

Fraktagenter från Kina till Sydafrika

Många skeppsmäklare och speditörer är specialiserade på frakt från Kina till Sydafrika. Vårt företag sticker ut i den här branschen. Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet genom att säkerställa snabb leverans och tillhandahålla andra stödtjänster efter behov.

Hedrande nätverk för sjöfart i världen

Oceanrederierna förbinder hamnar över hela världen och spelar en viktig roll för att underlätta den internationella handeln. Dessa nätverk möjliggör godstransporter till sjöss och erbjuder ett brett utbud av servicealternativ, inklusive olika transittider, hamnpar och fartygskapacitet.

Olika sjöfartsallianser och partnerskap mellan rederier säkerställer effektiva och tillförlitliga förbindelser mellan Kina och Sydafrika.

Förståelse för fraktkostnader

Vid frakt från Kina till Sydafrika är följande faktorer viktiga för att beräkna de totala kostnaderna:

Fraktavgifter: bestäms av leveransmetod, leveransvolym / vikt och avstånd, är den viktigaste komponenten i fraktkostnaderna. De beräknas baserat på priser från transportörer eller speditörer.

Förståelse för fraktkostnader

Faktorer som påverkar fraktkostnaden

Flera faktorer kan påverka fraktkostnaden från Kina till Sydafrika. Att förstå dessa faktorer kan hjälpa dig att uppskatta och hantera dina fraktkostnader på ett effektivt sätt. Här är några viktiga faktorer som påverkar fraktkostnaderna:

● Avstånd

Avståndet mellan ursprung och destination spelar en viktig roll för fraktkostnaderna. Längre avstånd leder i allmänhet till högre transportkostnader.

● Vikt och volym

Försändelsens vikt och volym påverkar fraktkostnaderna. Tyngre och skrymmande försändelser kan medföra högre avgifter på grund av ökade hanteringskrav och begränsat utnyttjande av utrymmet.

● Fraktmetod

Valet mellan sjöfrakt och flygfrakt påverkar fraktkostnaderna avsevärt. Medan sjöfrakt vanligtvis är mer kostnadseffektivt för större försändelser, erbjuder flygfrakt snabbare transittider till en högre kostnad.

● Typ av behållare

Om du väljer sjöfrakt kan den typ av container som används påverka fraktkostnaderna. FCL-transporter (Full Container Load), där en container endast används för dina varor, kan vara dyrare än LCL-transporter, där dina varor delar containerutrymme med andra försändelser.

● Tullavgifter och skatter

Importtullar och skatter som tas ut av den sydafrikanska regeringen kan påverka fraktkostnaderna avsevärt. Dessa avgifter baseras vanligtvis på värdet av de importerade varorna och bör beaktas vid uppskattningen av de totala kostnaderna.

● Bränslepriser

Fluktuationer i bränslepriserna kan påverka fraktkostnaderna. Högre bränslepriser kan leda till ökade bränsletillägg från fraktbolagen.

Så sparar du pengar på frakt

Fraktkostnader är oundvikliga, men det finns flera strategier du kan använda för att spara pengar på frakt från Kina till Sydafrika. Här är några tips:

● Planering i förväg

Rätt planering är avgörande för en kostnadseffektiv frakt. Börja med att fastställa försändelsens uppskattade vikt, volym och värde. Undersök fraktalternativ, ta in offerter och planera din leveranstid därefter. Du kan utforska olika alternativ, förhandla om priser och undvika kostnader för expressfrakt genom att ge tillräckligt med ledtid.

● Hitta en hybridlösning för transporter

Överväg en hybridtransportlösning som kombinerar olika fraktmetoder för att optimera kostnader och effektivitet. Om du till exempel använder sjöfrakt för bulksändningar och kompletterar med flygfrakt för mindre, tidskänsliga föremål kan du balansera kostnad och hastighet.

● Incoterms förklaras - En enkel guide till FOB, DDP och EX Works

Incoterms är internationellt erkända handelstermer som definierar köparens och säljarens ansvar och skyldigheter vid internationella transaktioner. Om du förstår de viktigaste Incoterms kan du navigera fraktkostnader och ansvar på ett effektivt sätt. Här är några vanliga Incoterms:

FOB (fritt ombord): Enligt FOB-villkoren är säljaren ansvarig för att leverera varorna till utskeppningshamnen i Kina och klarera dem för export. Köparen står för kostnader och risker från utskeppningshamnen till destinationshamnen i Sydafrika.

DDP (Levererad tullbetald): DDP innebär att säljaren tar ansvar för att leverera varorna till köparens angivna plats i Sydafrika. I avtalet ingår all transport, tullklarering, importtullar och skatter.

EX-arbeten: Med EX Works-villkor är köparen ansvarig för att arrangera hela transportprocessen från Kina till slutdestinationen i Sydafrika. Köparen står för alla risker och kostnader i samband med transport, tullklarering och leverans.

Valet av lämplig Incoterm beror på era specifika krav, inklusive kostnadsfördelning och risktolerans. Det rekommenderas att ni diskuterar och kommer överens om Incoterm med er leverantör för att säkerställa en tydlig förståelse av varje parts ansvar.

Tullklarering och dokumentation

Tullklarering är en viktig aspekt vid frakt från Kina till Sydafrika. Det innebär att man kontrollerar och godkänner försändelser vid gränsen, säkerställer att importbestämmelserna följs och betalar tillämpliga tullar eller skatter. Korrekt dokumentation är avgörande för en smidig tullklarering.

Dokument som krävs för frakt från Kina till Sydafrika

1. Kommersiell faktura

Detta dokument innehåller uppgifter om de varor som skickas, inklusive beskrivning, kvantitet, enhetspris och totalt värde. Det används av tullmyndigheterna för att bedöma importtullar och skatter.

2. Förpackningslista

Packlistan innehåller en detaljerad uppdelning av innehållet i varje paket eller container, inklusive vikt, mått och förpackningsmaterial. Den hjälper tulltjänstemän att kontrollera försändelsens innehåll.

3. Bill of Lading (för sjöfrakt) eller Airway Bill (för flygfrakt)

Dessa dokument fungerar som bevis på transporten och äganderätten till varorna. De innehåller information om transportören, ursprung, destination och transportvillkor.

4. Ursprungsintyg

Detta dokument intygar varornas ursprung och krävs för vissa produkter för att avgöra om de är berättigade till förmånstullar eller handelsavtal.

5. Importtillstånd och importlicenser

Vissa produkter kan kräva importtillstånd eller licenser som utfärdats av relevanta sydafrikanska myndigheter. Dessa tillstånd säkerställer att lagstadgade krav uppfylls och kan vara nödvändiga för tullklarering.

Hur länge håller tullen kvar paket?

Längden på tulluppehållen kan variera beroende på faktorer som sändningens komplexitet, dokumentationens riktighet och tullens arbetsbelastning. Dessa uppehåll görs för att verifiera information, bedöma tullar och genomföra säkerhetskontroller.

Korrekt och fullständig dokumentation är avgörande för att minimera väntetider och påskynda tullklareringen. I Sydafrika kan tulltjänstemännen hålla kvar en försändelse i flera dagar eller till och med veckor. Förseningar kan bero på dokumentproblem, värdeavvikelser eller ytterligare inspektioner.

Vad händer om du inte betalar tullavgifter?

Om tullavgifter, t.ex. importtullar och skatter, är obetalda kan försändelsen hållas kvar tills avgifterna är betalda. Tullen har befogenhet att hålla inne varorna tills betalning sker. Utebliven betalning kan leda till att försändelsen returneras eller konfiskeras av tullen.

Vad händer om du inte betalar tullavgifter?

För att undvika komplikationer och förseningar är det viktigt att du förstår vilka tullbestämmelser och tullavgifter som gäller för dina varor och att du fullgör dina betalningsskyldigheter. Att arbeta med en speditör eller fraktagent kan hjälpa dig att säkerställa att tullkraven uppfylls.

Fallstudie - Fraktprocess för specifika varor (t.ex. moderkort)

Följ dessa steg för att skicka specifika varor som moderkort från Kina:

 • Forskning och val av leverantör: Hitta välrenommerade tillverkare eller leverantörer som uppfyller dina krav på kvalitet och pris.
 • Produktsourcing och beställning: Kontakta leverantören, diskutera era behov och gör en beställning med överenskomna villkor.
 • Förpackning och märkning: Se till att moderkorten förpackas och märks på rätt sätt för att skydda dem under transporten.
 • Tullklarering och dokumentation: Förbereda nödvändig dokumentation i enlighet med Kinas och Sydafrikas tullbestämmelser.
 • Välj leveransmetod: Välj den lämpligaste metoden baserat på kostnad, transittid och försändelsens storlek.
 • Anlita en speditör eller skeppsmäklare: Samarbeta med en pålitlig agent för att samordna logistik och pappersarbete.
 • Spårning och leverans: Övervaka hur sändningen fortskrider och samordna med mottagaren för leverans i rätt tid.

Grundläggande kunskap om frakt av specifika produkter från Kina

När du skickar specifika produkter från Kina bör du tänka på följande viktiga punkter:

 1. Produktforskning: Förstå produktens specifikationer, kvalitetskrav och certifieringar.
 2. Tillverkarens urval: Identifiera välrenommerade tillverkare baserat på deras rykte, kapacitet, kvalitet och kundfeedback.
 3. Kommunikation och förhandling: Upprätta tydliga kommunikationskanaler, diskutera produktkrav och förhandla om priser och villkor.
 4. Kvalitetskontroll: Implementera en robust process och upprätthåll regelbunden kommunikation med tillverkaren.
 5. Fraktmetoder: Välj lämplig fraktmetod baserat på produktens art, brådska och volym.
 6. Incoterms: Kom överens om Incoterms med leverantören för att definiera ansvar, risker och transportkostnader.
 7. Tull och dokumentation: Följ tullbestämmelserna och förbered korrekt dokumentation.
 8. Logistik och spedition: Arbeta med en pålitlig logistikleverantör eller speditör för att hantera transport- och tullprocesser.

De största tillverkarna av den utvalda produkten i Kina

När du köper produkter från Kina är det viktigt att identifiera de bästa tillverkarna i din valda produktkategori. Några välkända tillverkare i Kina är t.ex:

 • Foxconn
 • Huawei
 • Lenovo
 • Haier
 • Midea
 • Xiaomi

Diversifiera ditt företag: Amazon och Alibaba

Om du diversifierar din verksamhet genom e-handelsplattformar kan du utöka din räckvidd och dina försäljningsmöjligheter. Amazon och Alibaba är två framstående plattformar att överväga:

Diversifiera ditt företag: Amazon och Alibaba

Amazon

En global marknadsplats online med en enorm kundbas. Genom att sälja på Amazon får du tillgång till miljontals potentiella kunder, och alternativ som Amazon FBA förenklar leverans och logistik.

Alibaba

En ledande kinesisk e-handelsplattform som sammanför köpare och säljare över hela världen. Alibaba erbjuder flera marknadsplatser, inklusive Alibaba.com för B2B-transaktioner och AliExpress för beställningar av små kvantiteter.

Amazon Dropshipping: Hur man släpper på Amazon 2023

Dropshipping på Amazon innebär att sälja produkter utan att hålla lager. De grundläggande stegen för att starta dropshipping på Amazon inkluderar:

 1. Forskning om lönsamma produkter: Identifiera produkter med hög efterfrågan och vinstpotential.
 2. Hitta pålitliga leverantörer: Köp produkter från välrenommerade leverantörer eller använd dropshipping-plattformar.
 3. Skapa ett Amazon-säljarkonto: Registrera dig som säljare på Amazon och skapa din säljarprofil.
 4. Lista produkter: Skapa produktlistor på Amazon, inklusive övertygande beskrivningar och bilder.
 5. Ta emot beställningar: När kunderna gör beställningar vidarebefordrar du dem till din leverantör för leverans.
 6. Hantera kundservice: Hantera kundförfrågningar och lösa problem snabbt och professionellt.
 7. Optimera listningar: Optimera kontinuerligt produktlistorna för att förbättra synligheten och försäljningen.

Hur man säljer på Amazon Kanada 2023

Följ dessa steg för att sälja på Amazon Kanada:

 • Registrera på Amazon.ca: Skapa ett Amazon-säljarkonto specifikt för Kanada.
 • Välj en försäljningsplan: Välj en individuell eller professionell säljplan baserat på ditt företags behov.
 • Konfigurera ditt konto: Ange företagsinformation och slutför verifieringen av säljaren.
 • Produktförteckningar: Skapa produktlistor som är anpassade till den kanadensiska marknaden, inklusive tvåspråkigt innehåll vid behov.
 • Lagerhållning och fullgörande: Bestäm vilken metod du ska använda för lagring och leverans, t.ex. FBA eller egen leverans.
 • Prissättning och marknadsföring: Sätt konkurrenskraftiga priser och överväg annonseringsalternativ för att öka synligheten.
 • Kundservice: Ge utmärkt kundservice och hantera returer och förfrågningar.

Hur man skickar från Alibaba till Amazon

Följ dessa steg när du skickar produkter från Alibaba till Amazon:

 1. Hitta en pålitlig leverantör: Identifiera en leverantör på Alibaba som erbjuder de önskade produkterna och uppfyller Amazons krav.
 2. Samordna med leverantören: Diskutera leveransdetaljer, förpackning, märkning och eventuella specifika Amazon-krav.
 3. Ordna med frakt: Välj fraktsätt (t.ex. sjöfrakt eller flygfrakt) och anlita en speditör eller logistikleverantör för att sköta transporten.
 4. Tull och dokumentation: Säkerställa att tullbestämmelserna följs och förbereda all nödvändig dokumentation, inklusive handelsfakturor, packlistor och tulldeklarationer.
 5. Amazon FBA eller Self-Fulfillment: Bestäm om du vill skicka produkter direkt till Amazons FBA-lager eller hantera leveransen själv.
 6. Spåra och övervaka: Håll koll på hur din försändelse utvecklas och se till att den levereras i tid till Amazon.

Att sälja på Amazon vs. eBay år 2023 - vilket är bäst för säljarna?

Valet mellan att sälja på Amazon och eBay beror på olika faktorer, inklusive målgrupp, produktkategori, säljaravgifter och plattformsfunktioner. Här är några viktiga överväganden:

 • Nå ut till kunderna: Amazon har en större kundbas och lockar miljontals shoppare. eBay har också en betydande användarbas men kan vara mer inriktad på unika eller begagnade föremål.
 • Produktkategorier: Amazon täcker många kategorier, inklusive nya och märkesvaror. eBay tillåter säljare att erbjuda nya och begagnade produkter som är lämpliga för vintage- eller samlarföremål.
 • Avgifter och kostnader: Båda plattformarna tar ut avgifter, men strukturen skiljer sig åt. Amazon tar ut en månadsavgift och förmedlingsavgifter per sålt objekt, medan eBay tar ut avgifter för införande och slutvärde.
 • Alternativ för leverans: Amazon erbjuder fulfillment-tjänsten Amazon FBA, som hanterar lagerhållning, paketering och frakt. eBay-säljare hanterar vanligtvis fulfillment själva eller använder tredjepartsleverantörer av logistik.
 • Plattformsfunktioner: Tänk på de funktioner och verktyg som erbjuds av varje plattform. Amazon erbjuder avancerade annonsalternativ, ett varumärkesregister och förmåner för Prime-medlemmar. eBay erbjuder auktionsliknande listor, alternativ för bästa erbjudande och internationella säljfunktioner.

Hur man köper UPC-koder för Amazon 2023

Hur man köper UPC-koder för Amazon 2023

Gör så här för att köpa UPC:er till Amazon:

 1. Fastställ dina behov: Beräkna de unika produkter du planerar att sälja och motsvarande antal UPC-koder som krävs.
 2. Välj en UPC-leverantör: Sök efter välrenommerade UPC-leverantörer som GS1 eller tredjepartsåterförsäljare som erbjuder giltiga och globalt erkända koder.
 3. Köp av UPC-koder - Besök den valda leverantörens webbplats. Välj det antal koder som behövs. Slutför köpprocessen.
 4. Tilldela UPC-koder: Koppla varje köpt UPC till en specifik produktlista i ditt Amazon Seller Central-konto.
 5. Streckkodning av produkter: Skapa eller skriv ut streckkoder med de tilldelade UPC-koderna och applicera dem på dina förpackningar eller etiketter.

Slutsats

Du kan navigera internationell handel framgångsrikt genom att identifiera topptillverkare, diversifiera din verksamhet. Börja sedan köpa produkter av högsta kvalitet direkt från Kina.

Att skicka specifika produkter från Kina kräver grundlig research, ett tillförlitligt urval av tillverkare och kunskap om e-handelsplattformar som Amazon och Alibaba.

För att lyckas måste du hålla dig uppdaterad om regler, marknadstrender och kundpreferenser i det globala handelslandskapet.

Kontakta oss idag

Kontakta oss idag

Du kan inleda ett lovande affärssamarbete med oss redan idag. Skicka oss ett meddelande via kundkontaktformuläret på vår webbplats. Vi svarar på alla dina frågor om frakt från Kina till Sydafrika och hjälper dig att komma igång.

Få ett citat

*” anger obligatoriska fält

Dold
Dold

sv_SESwedish