Frakt från Kina till Tyskland

Förbi: Molly Pan
Senaste uppdatering:

Frakt från Kina till Tyskland har blivit allt viktigare i takt med att handeln mellan dessa två länder fortsätter att växa. Eftersom det finns en mängd olika fraktmetoder måste företag och privatpersoner förstå de olika alternativ och faktorer som spelar roll vid frakt av varor mellan dessa länder.

Genom att välja rätt fraktsätt och ta hänsyn till kostnader, transittid och tullbestämmelser kan du säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv leverans av dina varor.

Frakt från Kina till Tyskland

Oavsett om du importerar varor för ditt företag eller privat bruk är det viktigt att välja rätt fraktmetod. Du kan välja sjöfrakt, flygfrakt eller till och med expressleveranstjänster beroende på din budget, tidsram och vilken typ av varor du skickar. Dessutom är det viktigt att bekanta sig med de viktiga frakthamnarna i båda länderna och motsvarande logistik- och leveranskedjeprocesser för att undvika komplikationer.

Att navigera bland tullar och importskatter mellan Kina och Tyskland kan till en början verka utmanande, men med rätt planering och dokumentation kan du få en smidig fraktupplevelse. Faktorer som frakttjänster, transportföretag, vikt och volym samt försäkring spelar en avgörande roll i fraktprocessen.

Genom att förstå dessa bestämmelser minimeras potentiella problem eller förseningar.

Viktiga slutsatser

 • Välj rätt fraktmetod baserat på budget, tidsram och typ av gods för effektiv leverans.
 • Bekanta dig med Kinas och Tysklands bästa utskeppningshamnar och logistikprocesser.
 • Korrekt planering och dokumentation kan hjälpa dig att hantera tullar och importskatter för en smidig fraktupplevelse.

Fraktmetoder

När du ska skicka varor från Kina till Tyskland är det viktigt att du tar hänsyn till de olika fraktmetoder som finns tillgängliga för att avgöra vilket transportsätt som passar bäst för dina behov. I det här avsnittet diskuteras tre primära fraktmetoder: Flygfrakt, sjöfrakt och järnvägsfrakt.

Flygfrakt

Flygfrakt är det snabbaste alternativet för frakt av varor från Kina till Tyskland. Det är perfekt om du behöver snabb leverans av dina produkter eller har mycket lättfördärvliga varor. Med detta transportsätt kan du skicka mindre försändelser och det är i allmänhet dyrare än sjöfrakt eller järnvägsfrakt. För att fatta det bästa beslutet om du ska använda flygfrakt bör du ta hänsyn till faktorer som godsets storlek och vikt samt hur brådskande försändelsen är.

Sjöfrakt

Sjöfrakt är det mest populära alternativet för frakt av varor från Kina till Tyskland, särskilt för större och tyngre försändelser. Det här transportsättet omfattar två alternativ: sjöfrakt FCL (Full Container Load) och sjöfrakt LCL (Less Container Load).

 • Hav FCL är lämplig för frakt av större volymer, vanligtvis 12 pallar eller fler, som helt kan fylla en fraktcontainer. Denna metod minskar transportkostnaderna per enhet och är fördelaktig för stora sändningar.
 • Sjö LCL är ett alternativ för mindre sändningar som inte kan fylla en hel container. I detta fall konsolideras din last med andra sändningar för att utnyttja containerutrymmet på bästa sätt.

Den största nackdelen med sjöfrakt är den längre transittiden jämfört med flygfrakt. Däremot är fraktkostnaderna lägre, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för företag som vill spara in på transportkostnaderna.

Järnvägsfrakt

En annan fraktmetod att överväga är järnvägsfrakt. Även om det är mindre vanligt jämfört med flyg- eller sjöfrakt kan det vara ett alternativ för att transportera varor från Kina till Tyskland, särskilt för medelstora försändelser. Järnvägsfrakt erbjuder en bra balans mellan transittid och kostnader, är snabbare än sjöfrakt men långsammare än flygfrakt och i allmänhet billigare än flygfrakt.

Sammanfattningsvis kräver valet av lämplig fraktmetod för din last en grundlig bedömning av faktorer som hur brådskande det är, försändelsens storlek och vikt samt din budget.

Konsolidering och dekonsolidering

Konsolidering och dekonsolidering

Vid frakt mellan Kina och Tyskland är det viktigt att förstå vad konsolidering och dekonsolidering innebär. Dessa processer hjälper till att optimera frakttransporter, minska kostnaderna och förbättra effektiviteten.

Konsolidering är processen att kombinera flera mindre försändelser till en enda, större försändelse. Genom att göra detta kan du dra nytta av stordriftsfördelar, eftersom det sänker kostnaderna per enhet. Dessutom leder det ofta till bättre fraktpriser och enklare frakthantering. Vid konsolidering skickas godset vanligtvis i en container tillsammans med andra försändelser.

Fördelarna med konsolidering är bl.a:

 • Kostnadseffektiv: Genom att konsolidera sändningar sparar du transportkostnader tack vare bulkpriser.
 • Förbättrad spårning: Eftersom försändelser kombineras kan det bli lättare att spåra hur långt din last har kommit.
 • Minskat pappersarbete: En samlad leverans innebär färre enskilda dokument att hantera.

Å andra sidan, Dekonsolidering är processen att dela upp den stora sändningen i sina ursprungliga, mindre sändningar vid ankomsten till destinationshamnen. Denna separation gör det möjligt för varje mottagare att ta emot sina respektive sändningar.

Under dekonsolidering:

 • Den konsoliderade sändningen genomgår tullklarering.
 • Den är uppdelad i enskilda försändelser enligt originalförpackningen.
 • De enskilda försändelserna skickas sedan till sina slutdestinationer.

Även om konsolidering och dekonsolidering har sina fördelar måste vissa nackdelar beaktas:

 • Längre transittid: Frakt tar i allmänhet något längre tid när man delar en container, eftersom lasten måste konsolideras vid ursprunget och sorteras vid destinationen.
 • Potentiella förseningar: Eftersom sändningen måste separeras på destinationen kan det uppstå förseningar i tullklareringen och den slutliga leveransen.

Sammanfattningsvis kan konsolidering och dekonsolidering av tjänster vid frakt från Kina till Tyskland sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten. Var dock beredd på något längre transittider jämfört med standard FCL-frakt.

Beräknad tidsperiod för frakt från olika kinesiska hamnar till Tyskland

I tabellen nedan hittar du den beräknade tidsramen för när du kan förvänta dig att få dina varor i Tyskland, efter leverans från Kina.

FCL Fraktkostnader för sjöfrakt

AvgångshamnPort för destinationKostnad för 20'' container (USD)Kostnad för 40'' container (USD)Beräknad varaktighet för transitering
NingboHamburg750135038
ShenzhenHamburg680120029
ShanghaiHamburg600105038

LCL Fraktkostnader för sjöfrakt

AvgångshamnPort för destinationPris per CMB (USD)Beräknade transitdagar
NingboHamburg2036
 Bremen2537
ShenzhenHamburg8030
 Bremen7031
ShanghaiHamburg2036
 Bremen2537

Uppskattade fraktkostnader för flygfrakt

AvreseortOmrådePort för destinationPris per KGBeräknad leveranstid (dagar)
ShanghaiPris för 100KGS - 200KGSFrankfurt (FRA)31
  Hannover (HAJ)3.33-4
  Hamburg (HAM)3.33-4
 Pris för 300 KGS - 1000KGSFrankfurt (FRA)31
  Hannover (HAJ)3.33-4
  Hamburg(HAM)3.33-4
 Pris för 1000KGS+Frankfurt (FRA)2.91
  Hannover (HAJ)3.13-4
  Hamburg(HAM)3.13-4
ShenzhenPris för 100KGS-299KGSHamburg (HAM)54-5
  Leipzig (LEJ)3.51
  Frankfurt(FRA)3.14-5
 Pris för 300KGS-1000KGSHamburg(HAM)4.84-5
  Leipzig(LEJ)3.51
  Frankfurt(FRA)3.14-5
 Pris för 1000KGS+Hamburg(HAM)4.54-5
  Leipzig(LEJ)31
  Frankfurt(FRA)2.84-5

Våra priser för järnvägsfrakttjänster

AvreseortDestination StadOmrådePris per CBMBeräknad transittid
ZhengzhouPris för 1-4,99 CBMHamburg19516-19
  München19517-20
  Duisburg22017-20
 Betyg från 5-9.99CBMHamburg19016-19
  München19017-20
  Duisburg21517-20
 Pris för 10-28 CBMHamburg18516-19
  München18517-20
  Duisburg21017-20
 Pris för 40 HQHamburg$7800/40HQ16-19
  München$7800/40HQ17-20

Observera att du bör kontakta oss omedelbart om du behöver en personlig bedömning och offert för dina fraktbehov. Vi ger dig gärna jämförande priser och skickar dina varor snabbt.

Faktorer som påverkar transittiden

Faktorer som påverkar transittiden

I det här avsnittet diskuteras dessa faktorer och hur de kan påverka leveranstiderna.

Den transportsätt är en viktig faktor för att bestämma transittiden. Flygfrakt är det snabbaste alternativet och tar vanligtvis 7 till 10 dagar. Sjöfrakt tar däremot längre tid, med transittider på mellan 20 och 30 dagar. Kom ihåg att dessa uppskattningar kan komma att ändras beroende på olika faktorer.

En annan inflytelserik faktor är säsong. Under högsäsonger som mitten av augusti till mitten av oktober ökar efterfrågan på frakttjänster på grund av ökad handel inför semesterperioden, det kinesiska nyåret, Golden Week och Dragon Boat Festival. Under dessa perioder kan du få räkna med längre leveranstider och högre fraktpriser.

Den avrese- och ankomsthamnar kan också påverka transittiden. Om du väljer en hamn som ligger nära lastens ursprung och destination kommer leveranstiderna att förkortas. Vissa hamnar kan dock drabbas av överbelastning, vilket kan orsaka förseningar i fraktprocessen.

Dessutom, tullklarering kan påverka transittiderna. Denna process omfattar inspektioner och pappersarbete, vilket kan ta längre tid om det finns komplikationer eller inkonsekvenser. Om du ser till att dina fraktdokument är i ordning och uppfyller alla krav kan du förhindra förseningar i tullklareringen.

Slutligen har rederi kan avgöra hur effektiv transiteringsprocessen är. När du väljer ett fraktbolag bör du ta hänsyn till dess rykte, kundservicekvalitet och tidigare kunders feedback. Att arbeta med ett pålitligt och effektivt fraktföretag kan spara tid och minska risken för förseningar.

Sammanfattningsvis kan olika faktorer påverka transittiden vid frakt från Kina till Tyskland, såsom transportsätt, säsongsvariationer, avgångs- och ankomsthamnar, tullklarering och rederiet. Planera därefter, med hänsyn till dessa faktorer, för att säkerställa leverans i rätt tid.

Full containerlast och mindre än containerlast

När du skickar varor från Kina till Tyskland kommer du att stöta på två primära containertransporter: Full containerlast (FCL) och mindre än containerlast (LCL).

Full containerlast (FCL) avser den transportmetod där dina varor fyller en hel fraktcontainer. Detta alternativ passar större sändningar eller när du har tillräckligt med gods för att fylla en hel container. FCL-frakt erbjuder flera fördelar, t.ex:

 • Snabbare transittider än LCL tack vare minskat behov av hantering i ursprungs- och destinationshamnarna.
 • Lägre risk för skador på godset, eftersom det finns färre tillfällen då godset kan hanteras felaktigt.
 • Kostnadseffektiviteten för större sändningar, eftersom kostnaden per enhet, är ofta lägre för FCL än LCL.

Å andra sidan, Mindre än containerlast (LCL) är ett fraktalternativ för mindre försändelser som inte kräver en hel container. Dina varor skickas med andra lådor eller pallar i samma container när du använder LCL. LCL-frakt har sina egna fördelar, t.ex:

 • Flexibilitet för transport av mindre mängder gods kanske inte motiverar kostnaden för en hel container.
 • Tätare avgångar, eftersom LCL-sändningar snabbt kan konsolideras med annat gods.
 • Kostnadsbesparingar för mindre transporter, eftersom du bara betalar för det utrymme som din last upptar i containern.

LCL-frakt har dock sina nackdelar, t.ex:

 • Längre transittider än FCL, eftersom det finns behov av konsolidering av lasten i ursprungshamnen och dekonsolidering i destinationshamnen.
 • Högre risk för fraktskador eftersom dina varor kan hanteras oftare.

När du väljer mellan FCL- och LCL-frakt ska du ta hänsyn till försändelsens storlek, budget och önskad leveranstid. Om din försändelse är större (vanligtvis mer än 2 CBM) och du vill ha snabbare och mer tillförlitliga transittider är FCL det bättre valet. Omvänt kan LCL vara ett lämpligare alternativ om din sändning är mindre och du är villig att acceptera något längre transittider för att minska fraktkostnaderna.

Vikt och volym

Vikt och volym

Försändelsens vikt och volym påverkar fraktkostnaderna och hjälper dig att hitta det mest effektiva sättet att transportera dina varor, med hänsyn till eventuella storleks- och viktbegränsningar för olika fraktmetoder.

Fraktbolag, som UPS, har i allmänhet storleks- och viktbegränsningar för standardpaket. Paket får t.ex. väga upp till 150 lbs. och vara 108 tum långa. Din specifika försändelse kan ha andra paketstorlekar och viktgränser. Paket över specifika storleks- och viktkombinationer kan kräva frakttjänster.

Vid sjöfrakt finns det ett par olika containeralternativ som kan anpassas till olika lastvolymer:

 • 20-fots container: Denna storlek kan hantera en lastvolym på upp till 1 172 kubikfot, vilket gör den lämplig för mindre eller LCL-transporter (less-than-container-load).
 • 40-fots container: Med en maximal volym på 2 389 kubikfot är en 40-fotscontainer idealisk för större sändningar eller sändningar med full containerlast (FCL). Hamburgs hamn, Tysklands största oceanhamn, hanterar över 8 miljoner TEU (twenty-foot equivalent units) i årlig containertrafik.

Om du väljer flygfrakt finns det inga standardiserade containerstorlekar. Istället använder flygbolagen ULD-enheter (Unit Load Device) för att konsolidera lasten. Din försändelses vikt och volym spelar en viktig roll vid beräkningen av kostnaden. I allmänhet baseras flygfraktsavgifterna på det utrymme som din last upptar i flygplanet, med hänsyn till den faktiska och volymetriska vikten.

Använd följande formel för att bestämma den volymetriska vikten för din sändning:

Volymvikt (kg) = (Längd x Bredd x Höjd i cm) / 6 000

Kom ihåg att jämföra försändelsens faktiska vikt och volymvikt, eftersom det högre värdet kommer att användas för att beräkna fraktkostnaden.

Genom att ta hänsyn till vikt och volym för din försändelse från Kina till Tyskland kan du bättre uppskatta dina fraktkostnader och välja den lämpligaste fraktmetoden. Det är viktigt att ha en klar uppfattning om dessa faktorer för att säkerställa en smidig och effektiv leveransprocess.

Försäkring

En försäkring ger ekonomiskt skydd om dina varor skadas eller försvinner under transporten. Du bör känna till några olika typer av försäkringsskydd.

Enkel täckning är lämplig om du skickar engångstransporter. Denna typ av täckning försäkrar ditt gods för en specifik sändning.

Öppen täckning är bättre om du har flera försändelser under en viss tid. Denna typ av försäkring täcker alla försändelser under den angivna perioden.

Allmän genomsnittlig täckning är en annan typ av försäkring som du bör överväga. Om någon last på fartyget går förlorad eller om hela fartyget sjunker, täcker din försäkringsgivare din del av de gemensamma kostnaderna.

Vid val av transportförsäkringsbolag är det viktigt att utvärdera deras premier och rykte.

Observera att det är frivilligt för speditören att försäkra din försändelse. Du ansvarar själv för att teckna en försäkring om du anser att det är nödvändigt. För att beräkna din försäkringspremie kan du kontakta försäkringsbolaget eller din speditör för en offert.

Kom ihåg att transittiden från Kina till Tyskland beror på flera faktorer, så det finns ingen definitiv leveranstid. Denna uppskattning tar dock inte hänsyn till eventuella förseningar på grund av tullklareringsprocessen. Därför är det viktigt att ha ett ordentligt försäkringsskydd för att skydda din last under hela fraktprocessen.

Typer av varor

Typer av varor

Genom att förstå de olika typerna av varor kan du välja lämplig fraktmetod och förpackning för dina produkter, vilket garanterar att de kommer fram säkert.

Bulkvaror avser varor som transporteras i stora mängder, ofta utan individuell förpackning. Exempel på bulkgods är spannmål, kol och metaller. Dessa varor kräver vanligtvis specialutrustning och transportlösningar, t.ex. bulkfartyg eller godståg.

Torra varor är icke-fördärvliga varor som inte kräver kylning eller temperaturkontroll under transporten. Exempel är kläder, textilier, elektronik och möbler. När du skickar torra varor är det viktigt att använda rätt förpackningsmaterial, t.ex. kartonger eller pallar, för att skydda dina produkter från skador.

Maskiner omfattar olika typer av industriell utrustning och anordningar, från små verktyg till storskaliga produktionsmaskiner. På grund av maskinernas storlek, vikt och komplexitet krävs specialiserade hanterings- och förpackningslösningar. För att säkerställa en säker transport av maskiner kan du behöva använda platta ställningar eller öppna containrar.

Frakt av varor är en allmän term som omfattar alla typer av produkter som kan transporteras från en plats till en annan. Denna kategori kan omfatta bulkvaror, torrvaror, maskiner, vätskor och alla andra föremål som du planerar att transportera.

Vätskor är alla ämnen som flyter fritt och tar formen av sin behållare. Exempel är kemikalier, oljor och drycker. Vid transport av vätskor är det viktigt att använda lämpligt förpackningsmaterial, t.ex. fat eller tankcontainrar, för att förhindra läckage och spill under transporten.

Att förstå de olika typerna av varor och deras specifika transportkrav är viktigt när man planerar att skicka produkter från Kina till Tyskland. På så sätt kan du garantera en säker och effektiv transport av dina varor och i slutändan spara både tid och pengar.

Logistik och försörjningskedja

Logistik och försörjningskedja

När det gäller frakt från Kina till Tyskland är det viktigt att förstå logistiken och leveranskedjan. Som viktiga handelspartner är båda länderna beroende av effektiva transportmetoder för att hantera gods och tillgodose konsumenternas höga krav.

För att säkerställa ett smidigt varuflöde har du en rad olika transportmetoder att välja mellan, inklusive sjöfrakt, flygfrakt och järnvägsfrakt. Varje metod har sina fördelar och nackdelar, och att välja rätt beror på dina behov och krav.

 • Sjöfrakt: Detta är den mest populära fraktmetoden på grund av dess kostnadseffektivitet och förmåga att hantera stora godsvolymer. Det kan dock ta flera veckor att leverera varor från Kina till Tyskland med sjötransport.
 • Flygfrakt: Om du behöver snabbare leverans eller har lättfördärvligt gods är flygfrakt ett pålitligt alternativ. Den här metoden kan transportera varor inom några dagar, men har en högre kostnad jämfört med sjöfrakt. Kom ihåg att flygfrakt har storleks- och viktbegränsningar, vilket kan påverka din försändelse.
 • Järnvägsfrakt: Järnvägsfrakt är ett bra alternativ för att frakta gods mellan Kina och Tyskland. Det balanserar snabbhet och kostnadseffektivitet, med transittider som i allmänhet är snabbare än sjöfrakt men långsammare än flygfrakt. Det är dock inte säkert att järnvägsnäten når alla platser, så ta hänsyn till tillgängligheten för järnvägstransport till din destination.

Att arbeta med logistikexperter är avgörande för att navigera i den komplexa leveranskedjan mellan Kina och Tyskland. De kan ge dig råd om den bästa transportmetoden baserat på din budget, godstyp och önskad leveranstid. Genom att samarbeta med dessa experter kan du effektivisera din logistik, minimera riskerna och se till att dina varor levereras till sin destination.

Vanliga frågor och svar

1. Hur lång tid tar frakten mellan Kina och Tyskland?

Frakttiderna mellan Kina och Tyskland varierar beroende på vilket transportsätt som används. Flygfrakt är det snabbaste alternativet för expressfrakt, med leveranstider som vanligtvis ligger inom några dagar. Sjöfrakt är å andra sidan det långsammaste alternativet och tar cirka 20-25 dagar att nå Tyskland. Järnvägsfrakt tar vanligtvis 15-20 dagar, beroende på rutt och tullklareringsprocesser i båda ändar.

2. Vilka är kostnaderna för flygfrakt från Kina till Tyskland?

Kostnaden för flygfrakt från Kina till Tyskland beror på flera faktorer, t.ex. godsets typ och vikt, avståndet till destinationen och hur brådskande försändelsen är. Flygfrakt kan vara dyrare än andra metoder, men det är också den snabbaste. Du kan använda onlineverktyg som Freightos eller kontakta ditt föredragna fraktföretag för en detaljerad offert för att få exakta uppskattningar av fraktkostnaderna.

3. Vilken är den billigaste fraktmetoden från Kina till Tyskland?

Sjöfrakt anses vara den mest prisvärda fraktmetoden mellan Kina och Tyskland för stora mängder gods. Det är dock också det långsammaste alternativet. Om din försändelse kräver en balans mellan kostnad och transittid är järnvägsfrakt ett lämpligt alternativ, eftersom det är billigare än flygfrakt och snabbare än sjöfrakt.

4. Vilka är importskatterna vid frakt av varor från Kina till Tyskland?

När du importerar varor från Kina till Tyskland kan du behöva betala importskatter, inklusive tullavgifter, mervärdesskatt (moms) och andra avgifter. Den exakta beskattningen beror på varornas typ och värde samt på avtalen mellan Kina och Tyskland. Du kan kontakta en tullhandlare eller en lokal myndighet för att få korrekt information om vilka skattesatser som gäller för din försändelse.

5. Vilka är priserna för järnvägsfrakt från Kina till Tyskland?

Priserna för järnvägsfrakt från Kina till Tyskland varierar beroende på faktorer som godsets typ och vikt, ursprungs- och destinationspunkterna samt vilken specifik tjänst du väljer. I allmänhet är järnvägsfrakt billigare än flygfrakt men snabbare än sjöfrakt. För att få exakta priser på järnvägsfrakt för din sändning är det bäst att kontakta en logistikleverantör eller speditör för en anpassad offert.

Överväg våra tjänster redan idag

Vid frakt från Kina till Tysklandvill du ha en snabb, pålitlig och kostnadseffektiv tjänst. Vårt företag erbjuder just detta och säkerställer en sömlös och problemfri upplevelse.

Vi erbjuder olika tjänster som är skräddarsydda efter dina behov, inklusive kurirtjänster från dörr till dörr, sjöfrakt och lageralternativ. Genom att använda våra tjänster får du tillgång till ett stort nätverk av logistikleverantörer, vilket garanterar den bästa möjliga lösningen för dina fraktbehov.

Vår fast prissättning garanterar inga dolda kostnader, så att du kan arbeta inom din budget. Dessutom har våra upphämtning av paket i över 120 städer på det kinesiska fastlandet sparar tid och arbete. Du kan vara säker på att dina varor kommer att hanteras med omsorg tack vare våra professionella packnings- och ompackningstjänster.

Vi tar inte bara hand om dokument- och paketförsändelser, utan hanterar även överdimensionerat gods som pallar. Vi håller dig informerad genom hela processen med vår Track & Trace-lösningså att du kan övervaka din sändning i realtid.

Utforska våra förstklassiga tjänster idag och slipp stressen med att hantera komplexa frakt- och logistikprocesser. 

Tveka inte att kontakta vårt kunniga och stödjande team via kundkontaktformuläret på vår webbplats för att hjälpa till med eventuella frågor eller problem.

Få ett citat

*” anger obligatoriska fält

Dold
Dold

sv_SESwedish