Ναυτιλία από την Κίνα στη Γερμανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Η ναυτιλία από την Κίνα προς τη Γερμανία έχει γίνει όλο και πιο σημαντική, καθώς το εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών χωρών συνεχίζει να αυξάνεται. Με μια ποικιλία διαθέσιμων μεθόδων αποστολής, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες πρέπει να κατανοήσουν τις διάφορες επιλογές και τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στη μεταφορά αγαθών μεταξύ αυτών των χωρών.

Επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποστολής και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, το χρόνο διαμετακόμισης και τους τελωνειακούς κανονισμούς, μπορείτε να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική και αποδοτική παράδοση των εμπορευμάτων σας.

Ναυτιλία από την Κίνα στη Γερμανία

Είτε πρόκειται να εισαγάγετε αγαθά για την επιχείρησή σας είτε για προσωπική χρήση, η επιλογή της σωστής μεθόδου αποστολής είναι απαραίτητη. Μπορείτε να επιλέξετε θαλάσσια μεταφορά, αεροπορική μεταφορά ή ακόμη και υπηρεσίες ταχείας παράδοσης, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, το χρονοδιάγραμμα και τον τύπο των αγαθών που αποστέλλετε. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τα ζωτικής σημασίας λιμάνια αποστολής και στις δύο χώρες και τις αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιαστικής και εφοδιαστικής αλυσίδας για να αποφύγετε τυχόν επιπλοκές.

Η πλοήγηση στην πολυπλοκότητα των τελωνείων και των φόρων εισαγωγής μεταξύ Κίνας και Γερμανίας μπορεί να φαίνεται αρχικά δύσκολη, αλλά με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την τεκμηρίωση, μπορείτε να διευκολύνετε την ομαλή αποστολή. Παράγοντες όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, οι μεταφορείς, το βάρος και ο όγκος και η ασφάλιση παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αποστολής.

Η κατανόηση αυτών των κανονισμών ελαχιστοποιεί πιθανά ζητήματα ή καθυστερήσεις.

Βασικά συμπεράσματα

 • Επιλέξτε τη σωστή μέθοδο αποστολής με βάση τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και τον τύπο των αγαθών για αποτελεσματική παράδοση.
 • Εξοικειωθείτε με τα καλύτερα λιμάνια και τις διαδικασίες εφοδιαστικής της Κίνας και της Γερμανίας.
 • Ο σωστός σχεδιασμός και η τεκμηρίωση μπορούν να βοηθήσουν στην πλοήγηση στα τελωνεία και τους φόρους εισαγωγής για μια ομαλή εμπειρία αποστολής.

Μέθοδοι αποστολής

Όταν στέλνετε αγαθά από την Κίνα στη Γερμανία, είναι σημαντικό να εξετάσετε τις διάφορες διαθέσιμες μεθόδους αποστολής για να αποφασίσετε ποιος τρόπος μεταφοράς είναι ο καταλληλότερος για τις ανάγκες σας. Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν τρεις βασικές μέθοδοι αποστολής: Αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Αεροπορικές Μεταφορές

Η αεροπορική μεταφορά είναι η ταχύτερη επιλογή για την αποστολή αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία. Είναι ιδανική αν χρειάζεστε ταχεία παράδοση των προϊόντων σας ή αν έχετε ιδιαίτερα ευπαθή αντικείμενα. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς σας επιτρέπει να στέλνετε μικρότερες αποστολές και είναι γενικά πιο ακριβός από τις θαλάσσιες ή σιδηροδρομικές μεταφορές. Για να λάβετε την καλύτερη απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσετε τις αεροπορικές μεταφορές, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος και το βάρος του φορτίου σας και το επείγον της αποστολής.

Θαλάσσιες μεταφορές

Η θαλάσσια μεταφορά είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για την αποστολή αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία, ειδικά για μεγαλύτερες και βαρύτερες αποστολές. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς περιλαμβάνει δύο επιλογές: θαλάσσια FCL (πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων) και θαλάσσια LCL (λιγότερο φορτίο εμπορευματοκιβωτίων).

 • Θάλασσα FCL είναι κατάλληλο για τη μεταφορά μεγαλύτερων όγκων, συνήθως 12 παλετών ή περισσότερων, οι οποίες μπορούν να γεμίσουν πλήρως ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς. Η μέθοδος αυτή μειώνει το κόστος μεταφοράς ανά μονάδα και είναι συμφέρουσα για μεγάλες αποστολές.
 • Θάλασσα LCL είναι μια επιλογή για μικρότερες αποστολές που δεν μπορούν να γεμίσουν ένα ολόκληρο εμπορευματοκιβώτιο. Σε αυτή την περίπτωση, το φορτίο σας ενοποιείται με άλλες αποστολές για την καλύτερη δυνατή χρήση του χώρου του εμπορευματοκιβωτίου.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών είναι ο μεγαλύτερος χρόνος διαμετακόμισης σε σύγκριση με τις αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, προσφέρει χαμηλότερο κόστος αποστολής, καθιστώντας την ελκυστική επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξοικονομήσουν έξοδα μεταφοράς.

Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

Μια άλλη μέθοδος αποστολής που πρέπει να εξετάσετε είναι η σιδηροδρομική μεταφορά. Αν και είναι λιγότερο διαδεδομένη σε σύγκριση με τις αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τη μεταφορά αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία, ιδίως για αποστολές μεσαίου μεγέθους. Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές προσφέρουν μια καλή ισορροπία μεταξύ του χρόνου διέλευσης και του κόστους, καθώς είναι ταχύτερες από τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά πιο αργές από τις αεροπορικές μεταφορές και γενικά πιο προσιτές από τις αεροπορικές μεταφορές.

Εν κατακλείδι, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μεταφοράς για το φορτίο σας απαιτεί ενδελεχή αξιολόγηση παραγόντων όπως ο επείγων χαρακτήρας, το μέγεθος και το βάρος της αποστολής, καθώς και ο προϋπολογισμός σας.

Ενοποίηση και αποενοποίηση

Ενοποίηση και αποενοποίηση

Στη ναυτιλία μεταξύ Κίνας και Γερμανίας, η κατανόηση της ενοποίησης και της αποενοποίησης είναι ζωτικής σημασίας. Οι διαδικασίες αυτές συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των φορτίων, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Ενοποίηση είναι η διαδικασία συνδυασμού πολλαπλών μικρότερων αποστολών σε μια ενιαία, μεγαλύτερη αποστολή. Αυτό σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τις οικονομίες κλίμακας, καθώς μειώνει το κόστος ανά μονάδα. Επίσης, συχνά οδηγεί σε καλύτερες τιμές φορτίου και ευκολότερη διαχείριση φορτίου. Με την ενοποίηση, το φορτίο σας συνήθως αποστέλλεται σε χώρο εμπορευματοκιβωτίων μαζί με άλλες αποστολές.

Τα οφέλη της ενοποίησης περιλαμβάνουν:

 • Οικονομικά αποδοτικό: Η ενοποίηση των αποστολών σας εξοικονομεί από τα έξοδα μεταφοράς λόγω των τιμών μαζικής μεταφοράς.
 • Βελτιωμένη παρακολούθηση: Δεδομένου ότι οι αποστολές συνδυάζονται, η παρακολούθηση της προόδου του φορτίου σας μπορεί να γίνει πιο προσιτή.
 • Μειωμένη γραφειοκρατία: Μια ενοποιημένη αποστολή σημαίνει λιγότερα μεμονωμένα έγγραφα προς διαχείριση.

Από την άλλη πλευρά, αποενοποίηση είναι η διαδικασία διάσπασης του μεγάλου φορτίου στα αρχικά, μικρότερα φορτία κατά την άφιξη στο λιμάνι προορισμού. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει σε κάθε παραλήπτη να παραλάβει τα αντίστοιχα φορτία του.

Κατά την αποενοποίηση:

 • Η ενοποιημένη αποστολή περνάει από τον τελωνειακό εκτελωνισμό.
 • Διαχωρίζεται σε μεμονωμένες αποστολές σύμφωνα με την αρχική συσκευασία.
 • Στη συνέχεια, οι μεμονωμένες αποστολές αποστέλλονται στους τελικούς προορισμούς τους.

Ενώ η ενοποίηση και η αποενοποίηση έχουν τα πλεονεκτήματά τους, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένα μειονεκτήματα:

 • Μεγαλύτερος χρόνος διαμετακόμισης: Η αποστολή διαρκεί γενικά λίγο περισσότερο όταν μοιράζεστε ένα εμπορευματοκιβώτιο, καθώς το φορτίο πρέπει να ενοποιηθεί στην αφετηρία και να ταξινομηθεί στον προορισμό.
 • Πιθανές καθυστερήσεις: Καθώς η αποστολή πρέπει να διαχωριστεί στον προορισμό, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό και την τελική παράδοση.

Συνοψίζοντας, η ενοποίηση και η αποσυνοποίηση των υπηρεσιών κατά τη μεταφορά από την Κίνα στη Γερμανία μπορεί να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, να είστε προετοιμασμένοι για ελαφρώς μεγαλύτερους χρόνους διαμετακόμισης σε σύγκριση με την τυπική αποστολή FCL.

Εκτιμώμενη περίοδος για την αποστολή από διάφορα κινεζικά λιμάνια στη Γερμανία

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να περιμένετε να παραλάβετε τα προϊόντα σας στη Γερμανία, μετά την αποστολή από την Κίνα.

Κόστος ναυτιλίας FCL Ocean Freight

Λιμάνι αναχώρησηςΛιμένας προορισμούΚόστος για εμπορευματοκιβώτιο 20'' (USD)Κόστος για εμπορευματοκιβώτιο 40'' (USD)Εκτιμώμενη διάρκεια διέλευσης
NingboΑμβούργο750135038
ShenzhenΑμβούργο680120029
ΣαγκάηΑμβούργο600105038

Κόστος ναυτιλίας LCL Ocean Freight

Λιμάνι αναχώρησηςΛιμένας προορισμούΤιμή ανά CMB (USD)Εκτιμώμενες ημέρες διαμετακόμισης
NingboΑμβούργο2036
 Βρέμη2537
ShenzhenΑμβούργο8030
 Βρέμη7031
ΣαγκάηΑμβούργο2036
 Βρέμη2537

Εκτιμώμενο κόστος αποστολής αεροπορικών εμπορευμάτων

Πόλη αναχώρησηςΕύροςΛιμένας προορισμούΤιμή ανά KGΕκτιμώμενος χρόνος παράδοσης (ημέρες)
ΣαγκάηΤιμή για 100KGS - 200KGSΦρανκφούρτη (FRA)31
  Ανόβερο (HAJ)3.33-4
  Αμβούργο (HAM)3.33-4
 Τιμή για 300 KGS - 1000KGSΦρανκφούρτη (FRA)31
  Ανόβερο (HAJ)3.33-4
  Αμβούργο(HAM)3.33-4
 Τιμή για 1000KGS+Φρανκφούρτη (FRA)2.91
  Ανόβερο (HAJ)3.13-4
  Αμβούργο(HAM)3.13-4
ShenzhenΤιμή για 100KGS-299KGSΑμβούργο (HAM)54-5
  Λειψία (LEJ)3.51
  Φρανκφούρτη(FRA)3.14-5
 Ποσοστό για 300KGS-1000KGSΑμβούργο(HAM)4.84-5
  Λειψία(LEJ)3.51
  Φρανκφούρτη(FRA)3.14-5
 Τιμή για 1000KGS+Αμβούργο(HAM)4.54-5
  Λειψία(LEJ)31
  Φρανκφούρτη(FRA)2.84-5

Οι τιμές μας για υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

Πόλη αναχώρησηςΠόλη προορισμούΕύροςΤιμή ανά CBMΕκτιμώμενος χρόνος διέλευσης
ZhengzhouΠοσοστό για 1-4.99 CBMΑμβούργο19516-19
  Μόναχο19517-20
  Duisburg22017-20
 Ποσοστό από 5-9.99CBMΑμβούργο19016-19
  Μόναχο19017-20
  Duisburg21517-20
 Ποσοστό για 10-28 CBMΑμβούργο18516-19
  Μόναχο18517-20
  Duisburg21017-20
 Ποσοστό για 40 HQΑμβούργο$7800/40HQ16-19
  Μόναχο$7800/40HQ17-20

Σημειώστε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως, εάν χρειάζεστε εξατομικευμένη αξιολόγηση και προσφορά για τις ανάγκες αποστολής σας. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συγκριτικές τιμές και να στείλουμε τα εμπορεύματά σας γρήγορα.

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διέλευσης

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διέλευσης

Στην παρούσα ενότητα θα συζητηθούν αυτοί οι παράγοντες και πώς μπορούν να επηρεάσουν τους χρόνους αποστολής.

Το τρόπος μεταφοράς είναι σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό του χρόνου διέλευσης. Η αεροπορική μεταφορά είναι η ταχύτερη επιλογή, καθώς συνήθως διαρκεί 7 έως 10 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, η θαλάσσια μεταφορά διαρκεί περισσότερο, με χρόνους διαμετακόμισης που κυμαίνονται από 20 έως 30 ημέρες. Να θυμάστε ότι οι εκτιμήσεις αυτές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση διάφορους παράγοντες.

Ένας άλλος παράγοντας επιρροής είναι η σεζόν. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής, όπως από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου, η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες αυξάνεται λόγω του αυξημένου εμπορίου ενόψει της περιόδου των εορταστικών αγορών, του κινεζικού νέου έτους, της χρυσής εβδομάδας και του φεστιβάλ Dragon Boat. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερους χρόνους διαμετακόμισης και υψηλότερες τιμές αποστολής κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

Το λιμένες αναχώρησης και άφιξης μπορεί επίσης να επηρεάσει το χρόνο διέλευσης. Η επιλογή ενός λιμανιού κοντά στην προέλευση και τον προορισμό του φορτίου σας θα επιταχύνει τους χρόνους αποστολής. Ωστόσο, ορισμένα λιμάνια ενδέχεται να παρουσιάζουν συμφόρηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία αποστολής.

Επιπλέον, εκτελωνισμός μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους διέλευσης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν υπάρχουν επιπλοκές ή ασυνέπειες. Η διασφάλιση ότι τα έγγραφα αποστολής σας είναι εντάξει και πληρούν όλες τις απαιτήσεις μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό.

Τέλος, το ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαμετακόμισης. Όταν επιλέγετε μια ναυτιλιακή εταιρεία, λάβετε υπόψη τη φήμη της, την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών και τα σχόλια προηγούμενων πελατών. Η συνεργασία με μια αξιόπιστη και αποτελεσματική ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και να μειώσει την πιθανότητα καθυστερήσεων.

Συνοψίζοντας, διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο διαμετακόμισης κατά τη μεταφορά από την Κίνα στη Γερμανία, όπως ο τρόπος μεταφοράς, η εποχικότητα, τα λιμάνια αναχώρησης και άφιξης, ο εκτελωνισμός και η ναυτιλιακή εταιρεία. Σχεδιάστε αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, για να διασφαλίσετε την έγκαιρη παράδοση.

Πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων και λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίων

Κατά την αποστολή αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία, θα συναντήσετε δύο βασικές αποστολές με εμπορευματοκιβώτια: Πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (FCL) και φορτίο μικρότερο από το φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (LCL).

Πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (FCL) αναφέρεται στη μέθοδο αποστολής όπου τα εμπορεύματά σας γεμίζουν ένα ολόκληρο εμπορευματοκιβώτιο. Αυτή η επιλογή ταιριάζει σε μεγαλύτερες αποστολές ή όταν έχετε αρκετό φορτίο για να γεμίσετε ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο. Η ναυτιλία FCL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Ταχύτεροι χρόνοι διαμετακόμισης σε σχέση με τα LCL λόγω της μειωμένης ανάγκης για χειρισμό στα λιμάνια προέλευσης και προορισμού.
 • Μικρότερος κίνδυνος ζημιάς στο φορτίο, καθώς υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για κακό χειρισμό των εμπορευμάτων σας.
 • Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για μεγαλύτερες αποστολές, καθώς το κόστος ανά μονάδα, είναι συχνά χαμηλότερο για την FCL από την LCL.

Από την άλλη πλευρά, Λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (LCL) είναι μια επιλογή αποστολής για μικρότερες αποστολές που δεν απαιτούν ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο. Τα εμπορεύματά σας θα αποσταλούν μαζί με άλλα κιβώτια ή παλέτες στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο όταν χρησιμοποιείτε LCL. Η ναυτιλία LCL έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, όπως:

 • Η ευελιξία για την αποστολή μικρότερων ποσοτήτων εμπορευμάτων μπορεί να μην δικαιολογεί το κόστος ενός πλήρους εμπορευματοκιβωτίου.
 • Πιο συχνές αναχωρήσεις, καθώς οι αποστολές LCL μπορούν να ενοποιηθούν γρήγορα με άλλα φορτία.
 • Εξοικονόμηση κόστους για μικρότερες αποστολές, καθώς πληρώνετε μόνο για το χώρο που καταλαμβάνει το φορτίο σας στο εμπορευματοκιβώτιο.

Ωστόσο, η ναυτιλία LCL έχει τα μειονεκτήματά της, όπως:

 • Μεγαλύτεροι χρόνοι διαμετακόμισης σε σχέση με τα FCL, καθώς υπάρχει ανάγκη για ενοποίηση του φορτίου στο λιμάνι προέλευσης και αποενοποίηση στο λιμάνι προορισμού.
 • Υψηλότερος κίνδυνος ζημιών στο φορτίο, καθώς τα εμπορεύματά σας μπορεί να διακινούνται συχνότερα.

Όταν αποφασίζετε μεταξύ FCL και LCL, λάβετε υπόψη το μέγεθος της αποστολής σας, τον προϋπολογισμό και τον επιθυμητό χρόνο διαμετακόμισης. Εάν η αποστολή σας είναι μεγαλύτερη (συνήθως πάνω από 2 CBM) και επιδιώκετε ταχύτερους, πιο αξιόπιστους χρόνους διαμετακόμισης, η FCL είναι η καλύτερη επιλογή. Αντίθετα, η LCL μπορεί να είναι μια πιο κατάλληλη επιλογή εάν η αποστολή σας είναι μικρότερη και είστε πρόθυμοι να δεχτείτε ελαφρώς μεγαλύτερους χρόνους διαμετακόμισης για να μειώσετε τα έξοδα αποστολής.

Βάρος και όγκος

Βάρος και όγκος

Το βάρος και ο όγκος της αποστολής σας θα επηρεάσουν το κόστος αποστολής και θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων σας, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς μεγέθους και βάρους για τις διάφορες μεθόδους αποστολής.

Οι μεταφορείς αποστολής, όπως η UPS, έχουν γενικά όρια μεγέθους και βάρους για τα τυποποιημένα πακέτα. Για παράδειγμα, τα πακέτα μπορούν να έχουν βάρος έως 150 κιλά και μήκος 108 ίντσες. Η συγκεκριμένη αποστολή σας μπορεί να έχει διαφορετικά μεγέθη και όρια βάρους πακέτων. Τα πακέτα που υπερβαίνουν συγκεκριμένους συνδυασμούς μεγέθους και βάρους ενδέχεται να απαιτούν υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων.

Κατά τη μεταφορά μέσω θαλάσσιων μεταφορών, υπάρχουν δύο επιλογές εμπορευματοκιβωτίων που μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς όγκους φορτίου:

 • Κοντέινερ 20 ποδιών: Αυτό το μέγεθος μπορεί να διαχειριστεί όγκο φορτίου έως και 1.172 κυβικά πόδια, καθιστώντας το κατάλληλο για μικρότερες αποστολές ή αποστολές λιγότερο από το φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (LCL).
 • Κοντέινερ 40 ποδιών: Με μέγιστο όγκο 2.389 κυβικά πόδια, ένα εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών είναι ιδανικό για μεγαλύτερες αποστολές ή αποστολές πλήρους φορτίου (FCL). Το λιμάνι του Αμβούργου, το μεγαλύτερο θαλάσσιο λιμάνι της Γερμανίας, διακινεί πάνω από 8 εκατομμύρια TEU (ισοδύναμες μονάδες είκοσι ποδών) σε ετήσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Εάν επιλέξετε την αεροπορική μεταφορά, δεν υπάρχουν τυποποιημένα μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων. Αντ' αυτού, οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν συσκευές μοναδιαίου φορτίου (ULD) για την ενοποίηση του φορτίου. Το βάρος και ο όγκος της αποστολής σας θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του κόστους. Σε γενικές γραμμές, οι χρεώσεις αεροπορικής μεταφοράς βασίζονται στο χώρο που καταλαμβάνει το φορτίο σας στο αεροπλάνο, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος.

Για να προσδιορίσετε το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:

Ογκομετρικό βάρος (kg) = (Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε cm) / 6,000

Θυμηθείτε να συγκρίνετε το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας, καθώς η υψηλότερη τιμή θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής.

Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος και τον όγκο της αποστολής σας από την Κίνα στη Γερμανία, μπορείτε να υπολογίσετε καλύτερα τα έξοδα αποστολής και να επιλέξετε την πιο κατάλληλη μέθοδο αποστολής. Είναι σημαντικό να έχετε σαφή κατανόηση αυτών των παραγόντων για να διασφαλίσετε μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία αποστολής.

Ασφάλιση

Η ασφάλιση παρέχει οικονομική προστασία σε περίπτωση που τα εμπορεύματά σας καταστραφούν ή χαθούν κατά τη μεταφορά. Θα πρέπει να γνωρίζετε μερικούς τύπους ασφαλιστικής κάλυψης.

Ενιαία κάλυψη είναι κατάλληλο εάν αποστέλλετε αποστολές μιας χρήσης. Αυτός ο τύπος κάλυψης ασφαλίζει το φορτίο σας για μια συγκεκριμένη αποστολή.

Ανοικτή κάλυψη είναι καλύτερο αν έχετε πολλαπλές αποστολές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτός ο τύπος ασφάλισης καλύπτει όλες τις αποστολές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

Γενική Μέση κάλυψη είναι ένας άλλος τύπος ασφάλισης που πρέπει να εξετάσετε. Εάν χαθεί οποιοδήποτε φορτίο του πλοίου ή εάν βυθιστεί ολόκληρο το πλοίο, ο ασφαλιστής σας θα καλύψει το δικό σας μέρος των κοινών εξόδων.

Κατά την επιλογή μιας ασφαλιστικής εταιρείας ναυτιλίας, η αξιολόγηση των ασφαλίστρων και της φήμης της είναι απαραίτητη.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ασφάλιση της αποστολής σας από τον μεταφορέα είναι προαιρετική. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης, εάν το κρίνετε απαραίτητο. Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία ή τον μεταφορέα σας για μια προσφορά.

Να θυμάστε ότι ο χρόνος διαμετακόμισης από την Κίνα στη Γερμανία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, επομένως δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος αποστολής. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη πιθανές καθυστερήσεις λόγω της διαδικασίας εκτελωνισμού. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να έχετε την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για την προστασία του φορτίου σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής.

Τύποι αγαθών

Τύποι αγαθών

Η κατανόηση των διαφόρων τύπων εμπορευμάτων θα σας επιτρέψει να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο αποστολής και συσκευασίας για τα προϊόντα σας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξή τους.

Μαζικά αγαθά αναφέρονται σε αντικείμενα που μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες, συχνά χωρίς ατομική συσκευασία. Παραδείγματα χύδην εμπορευμάτων είναι τα σιτηρά, ο άνθρακας και τα μέταλλα. Αυτά τα εμπορεύματα απαιτούν συνήθως εξειδικευμένο εξοπλισμό και λύσεις μεταφοράς, όπως μεταφορείς χύδην φορτίων ή εμπορευματικές αμαξοστοιχίες.

Ξηρά προϊόντα είναι μη ευπαθή είδη που δεν απαιτούν ψύξη ή έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν ρούχα, υφάσματα, ηλεκτρονικά είδη και έπιπλα. Κατά τη μεταφορά ξηρών προϊόντων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά συσκευασίας, όπως χαρτοκιβώτια ή παλέτες, για να προστατεύετε τα προϊόντα σας από ζημιές.

Μηχανήματα περιλαμβάνει διάφορους βιομηχανικούς εξοπλισμούς και συσκευές, από μικρά εργαλεία έως μηχανήματα παραγωγής μεγάλης κλίμακας. Η αποστολή μηχανημάτων απαιτεί εξειδικευμένες λύσεις χειρισμού και συσκευασίας λόγω του μεγέθους, του βάρους και της πολυπλοκότητάς τους. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή μεταφορά των μηχανημάτων, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε επίπεδα ράφια ή εμπορευματοκιβώτια με ανοιχτή οροφή.

Αποστολή εμπορευμάτων είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους προϊόντων που μπορούν να μεταφερθούν από μια τοποθεσία σε μια άλλη. Αυτή η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει χύδην προϊόντα, ξηρά προϊόντα, μηχανήματα, υγρά και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα σκοπεύετε να μεταφέρετε.

Υγρά είναι οποιεσδήποτε ουσίες που ρέουν ελεύθερα και παίρνουν το σχήμα του δοχείου τους. Παραδείγματα είναι τα χημικά, τα έλαια και τα ποτά. Κατά τη μεταφορά υγρών, είναι ζωτικής σημασίας η χρήση των κατάλληλων υλικών συσκευασίας, όπως βαρέλια ή δοχεία δεξαμενών, για την αποφυγή διαρροών και διαρροών κατά τη μεταφορά.

Η κατανόηση των διαφόρων τύπων αγαθών και των ειδικών απαιτήσεων αποστολής τους είναι απαραίτητη όταν σχεδιάζετε να στείλετε προϊόντα από την Κίνα στη Γερμανία. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά των εμπορευμάτων σας, εξοικονομώντας τελικά χρόνο και χρήματα.

Εφοδιαστική και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εφοδιαστική και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Όταν πρόκειται για αποστολή από την Κίνα στη Γερμανία, η κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζωτικής σημασίας. Ως σημαντικός εμπορικός εταίρος, και οι δύο χώρες βασίζονται σε αποτελεσματικές μεθόδους μεταφοράς για τη διακίνηση φορτίων και την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των καταναλωτών.

Για να διασφαλίσετε την ομαλή ροή των εμπορευμάτων, έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια ποικιλία μεθόδων μεταφοράς, όπως θαλάσσιες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή της κατάλληλης εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

 • Ωκεάνιες μεταφορές: Αυτή είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος μεταφοράς λόγω της οικονομικής της απόδοσης και της ικανότητάς της να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους φορτίων. Ωστόσο, η θαλάσσια μεταφορά μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για την παράδοση αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία.
 • Αεροπορικές μεταφορές: Εάν χρειάζεστε ταχύτερη παράδοση ή έχετε ευπαθή φορτία, η αεροπορική μεταφορά είναι μια αξιόπιστη επιλογή. Αυτή η μέθοδος μπορεί να μεταφέρει τα αγαθά μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά έχει υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις θαλάσσιες μεταφορές. Να θυμάστε ότι οι αεροπορικές μεταφορές έχουν περιορισμούς μεγέθους και βάρους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την αποστολή σας.
 • Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές: Η επιλογή της σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Κίνας και Γερμανίας. Εξισορροπεί την ταχύτητα και την οικονομική αποδοτικότητα, με χρόνους διέλευσης γενικά ταχύτερους από τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά βραδύτερους από τις αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, τα σιδηροδρομικά δίκτυα μπορεί να μην φτάνουν σε κάθε τοποθεσία, οπότε εξετάστε την προσβασιμότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών στον προορισμό σας.

Η συνεργασία με ειδικούς στα logistics είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στην πολύπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ Κίνας και Γερμανίας. Μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την καλύτερη μέθοδο μεταφοράς με βάση τον προϋπολογισμό σας, τον τύπο του φορτίου και τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης. Συνεργαζόμενοι με αυτούς τους επαγγελματίες, μπορείτε να εξορθολογήσετε τα logistics σας, να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους και να διασφαλίσετε την επιτυχή παράδοση των εμπορευμάτων σας στον προορισμό τους.

Συχνές ερωτήσεις

1. Πόσο διαρκεί η αποστολή μεταξύ Κίνας και Γερμανίας;

Οι χρόνοι αποστολής μεταξύ Κίνας και Γερμανίας ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς που χρησιμοποιείται. Η αεροπορική μεταφορά είναι η ταχύτερη επιλογή για ταχεία αποστολή, με χρόνους παράδοσης συνήθως εντός λίγων ημερών. Από την άλλη πλευρά, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι η πιο αργή επιλογή, καθώς χρειάζονται περίπου 20-25 ημέρες για να φτάσουν στη Γερμανία. Η σιδηροδρομική μεταφορά διαρκεί συνήθως 15-20 ημέρες, ανάλογα με τη διαδρομή και τις διαδικασίες εκτελωνισμού και στα δύο άκρα.

2. Ποιο είναι το κόστος για την αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα στη Γερμανία;

Το κόστος των αεροπορικών μεταφορών από την Κίνα στη Γερμανία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος και το βάρος των εμπορευμάτων, η απόσταση από τον προορισμό και ο επείγων χαρακτήρας της αποστολής. Ενώ η αεροπορική μεταφορά μπορεί να είναι πιο ακριβή από άλλες μεθόδους, είναι επίσης η ταχύτερη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά εργαλεία όπως το Freightos ή να επικοινωνήσετε με την προτιμώμενη ναυτιλιακή εταιρεία για μια λεπτομερή προσφορά για να λάβετε ακριβείς εκτιμήσεις κόστους αποστολής.

3. Ποια είναι η πιο προσιτή μέθοδος αποστολής από την Κίνα στη Γερμανία;

Η θαλάσσια μεταφορά θεωρείται η πιο προσιτή μέθοδος αποστολής μεταξύ Κίνας και Γερμανίας για μεγάλες ποσότητες αγαθών. Ωστόσο, είναι επίσης η πιο αργή επιλογή. Εάν η αποστολή σας απαιτεί ισορροπία μεταξύ κόστους και χρόνου διαμετακόμισης, η σιδηροδρομική μεταφορά αποτελεί κατάλληλη επιλογή, καθώς είναι φθηνότερη από την αεροπορική μεταφορά και ταχύτερη από τη θαλάσσια μεταφορά.

4. Ποιοι είναι οι φόροι εισαγωγής κατά την αποστολή αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία;

Κατά την εισαγωγή αγαθών από την Κίνα στη Γερμανία, ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε φόρους εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών, του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλων τελών. Η ακριβής φορολογία εξαρτάται από τον τύπο και την αξία των αγαθών και από τις συμφωνίες μεταξύ Κίνας και Γερμανίας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν εκτελωνιστή ή τις τοπικές αρχές για να λάβετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές της αποστολής σας.

5. Ποιες είναι οι τιμές των σιδηροδρομικών μεταφορών από την Κίνα προς τη Γερμανία;

Οι τιμές των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από την Κίνα στη Γερμανία ποικίλλουν ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος και το βάρος των εμπορευμάτων, τα σημεία προέλευσης και προορισμού και η συγκεκριμένη υπηρεσία που επιλέγετε. Σε γενικές γραμμές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι φθηνότερες από τις αεροπορικές μεταφορές αλλά ταχύτερες από τις θαλάσσιες μεταφορές. Για να λάβετε ακριβείς τιμές σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών για την αποστολή σας, είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με έναν πάροχο εφοδιαστικής ή έναν διαμεταφορέα για μια προσαρμοσμένη προσφορά.

Εξετάστε τις υπηρεσίες μας σήμερα

Κατά την αποστολή από Κίνα προς Γερμανία, θέλετε μια γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία. Η εταιρεία μας παρέχει ακριβώς αυτό, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα εμπειρία.

Προσφέρουμε διάφορες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, όπως υπηρεσίες ταχυμεταφορών από πόρτα σε πόρτα, θαλάσσιες μεταφορές και επιλογές αποθήκευσης. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, θα έχετε πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο παρόχων logistics, το οποίο εγγυάται την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας σε μεταφορές.

Το μας σταθερή τιμολόγηση εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν κρυφά έξοδα, επιτρέποντάς σας να εργαστείτε εντός του προϋπολογισμού σας. Επιπλέον, το υπηρεσία παραλαβής δεμάτων σε περισσότερες από 120 πόλεις στην ηπειρωτική Κίνα σας εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα εμπορεύματά σας θα μεταφερθούν με προσοχή, χάρη στις επαγγελματικές υπηρεσίες συσκευασίας και επανασυσκευασίας που προσφέρουμε.

Δεν καλύπτουμε μόνο αποστολές εγγράφων και δεμάτων, αλλά χειριζόμαστε επίσης υπερμεγέθη φορτία, όπως παλέτες. Σας κρατάμε ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με το Λύση Track & Trace, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την αποστολή σας σε πραγματικό χρόνο.

Εξερευνήστε τις κορυφαίες υπηρεσίες μας σήμερα και απαλλαγείτε από το άγχος της διαχείρισης πολύπλοκων διαδικασιών αποστολής και εφοδιαστικής. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την έμπειρη και υποστηρικτική ομάδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τον πελάτη στην ιστοσελίδα μας για να σας βοηθήσει με τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες.

Λάβετε μια προσφορά

"*" indicates required fields

Κρυμμένος
Κρυμμένος

elGreek