Αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία

Με: Pan
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Η Κίνα έχει καθιερωθεί ως ένας οικονομικά αποδοτικός και αποτελεσματικός κόμβος παραγωγής διαφόρων προϊόντων. Η διαδικασία αποστολής από την Κίνα στην Αυστραλία είναι πολύπλοκη και χρειάζεστε μια επαγγελματική εταιρεία logistics για να σας βοηθήσει να μειώσετε το κόστος αποστολής.

Ναυτιλία από την Κίνα στην Αυστραλία

Αν ψάχνετε τον πιο αξιόπιστο τρόπο για να στείλετε από την Κίνα στην Αυστραλία, η Luckystar Logistics είναι η λύση σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Παραδόσεις από πόρτα σε πόρτα
 • 20tk εμπορευματοκιβώτια
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Αεροπορικές μεταφορές
 • Χερσαία φορτία
 • Τελωνειακός εκτελωνισμός
 • Αποθήκευση στην αποθήκη
 • Ασφάλιση φορτίου
 • Ναυτιλιακοί πράκτορες

Η εταιρεία logistics μας είναι το one-stop shop σας για τη ναυτιλία από την Κίνα στην Αυστραλία. Στόχος της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσει ότι η αποστολή σας από την Κίνα στην Αυστραλία θα γίνει ομαλά μέσω του ισχυρού δικτύου μας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών αρχών, για τον εκτελωνισμό.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ναυτιλία

Εάν θέλετε να στείλετε από την Κίνα στην Αυστραλία, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, όπως:

 • Τύπος φορτίου
 • Οι θύρες που χρησιμοποιούνται
 • Οι εμπλεκόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Αυστραλία

Αυτοί οι παράγοντες είναι ουσιώδεις για την επιλογή μιας μεθόδου αποστολής και τον καθορισμό του συνολικού κόστους αποστολής.

Ταξινόμηση φορτίου

Ένας από τους πρωταρχικούς προβληματισμούς για την αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία είναι ο τύπος του φορτίου και ο τρόπος ταξινόμησής του. Η ταξινόμηση του φορτίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση σχετικά με τις μεθόδους αποστολής, όπως οι αεροπορικές μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι χερσαίες μεταφορές.

Υπηρεσία εκτελωνισμού: Οικονομική, απρόσκοπτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε εξετάζοντας αν το φορτίο είναι σε υγρή, χύμα (ξηρό φορτίο), ζωντανό φορτίο ή αέριο κατάσταση. Στη συνέχεια, οι κατηγορίες αυτές υποδιαιρούνται περαιτέρω με βάση τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων για τον προσδιορισμό της ασφαλέστερης μεθόδου αποστολής.

Ορισμένοι από τους συνήθεις τύπους φορτίου ταξινομούνται ως εξής:

 • Το γενικό φορτίο περιλαμβάνει συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα εμπορεύματα χύμα ή μεμονωμένα τεμάχια.
 • Χονδρικό ή χύδην φορτίο
 • Επικίνδυνο φορτίο: Περιλαμβάνει επικίνδυνα φορτία όπως εκρηκτικά, εύφλεκτες ουσίες, ραδιενεργά υλικά και δηλητηριώδεις ουσίες.
 • Υγρό φορτίο: Πρόκειται για υγρά τρόφιμα, όπως γάλα, πετρέλαιο και υγροποιημένο αέριο.
 • Φορτίο υπό όρους: Περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που απαιτούν ειδικές συνθήκες κατά τη διαδικασία αποστολής, όπως ο εξαερισμός. Ένα καλό παράδειγμα τέτοιας αποστολής είναι τα ευπαθή αγαθά όπως τα λουλούδια.
 • Υπερμεγέθη και υπερβαρέα φορτία: Το φορτίο αυτό πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένο στο πλοίο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη μεταφορά.
 • Πολύτιμα αγαθά: Τα πολύτιμα εμπορεύματα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια για να αποφεύγονται ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Όταν μεταφέρετε φορτίο από την Κίνα στην Αυστραλία, οι ναυτιλιακοί πράκτορες μας θα βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλα ταξινομημένο για να διασφαλιστεί η ομαλή αποστολή και ο εύκολος εκτελωνισμός.

Λιμάνια που χρησιμοποιούνται

Αν σκέφτεστε να κάνετε θαλάσσια μεταφορά, το φορτίο μπορεί να χρειαστεί να σταματήσει σε διάφορα λιμάνια πριν φτάσει στο λιμάνι προορισμού. Τα αυστραλιανά θαλάσσια φορτία από την Κίνα προς την Αυστραλία μπορούν να δέσουν είτε στο Σίδνεϊ, είτε στη Μελβούρνη, είτε στο Μπρίσμπεϊν.

Σκοπός της ασφάλισης εμπορευματοκιβωτίων

Πρέπει να δώσετε τον κωδικό λιμένα του Σίδνεϊ, τον κωδικό λιμένα της Μελβούρνης ή τον κωδικό λιμένα του Μπρίσμπεϊν, εάν το θαλάσσιο φορτίο ελλιμενίζεται σε κάποιο από τα δύο λιμάνια προορισμού. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες σχετικά με το λιμάνι προορισμού και τυχόν άλλα λιμάνια στα οποία ενδέχεται να σταματήσει το θαλάσσιο φορτίο είναι απαραίτητες για τον εκτελωνισμό.

Διεθνής ναυτιλία

Η αποστολή αγαθών από την Κίνα στην Αυστραλία είναι διαφορετική, επειδή οι ναυτιλιακοί νόμοι στις δύο χώρες είναι διαφορετικοί. Θα ήταν καλύτερο να προσλάβετε έναν ναυτιλιακό πράκτορα που γνωρίζει τους κανονισμούς αποστολής μεταξύ των δύο χωρών και μπορεί να διασφαλίσει ότι η αποστολή σας συμμορφώνεται.

Επιπλέον, οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να διασφαλίζουν ότι το φορτίο που μεταφέρεται δεν είναι παράνομο σε μία από τις χώρες. Για παράδειγμα, εάν τα αγαθά που μεταφέρονται είναι νόμιμα στην Κίνα αλλά παράνομα στην Αυστραλία, μπορεί να απορριφθούν στο λιμάνι της Αυστραλίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες, ιδίως για τον αποστολέα.

Η διεθνής αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία μπορεί να γίνει μέσω αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών. Ανάλογα με την ταξινόμηση, το κόστος και τους ναυτιλιακούς κανονισμούς, μπορείτε να αποφασίσετε πώς θέλετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματα. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία μας μπορεί να χειριστεί τις διεθνείς μεταφορές σας μέσω της μεθόδου που επιλέγετε.

Υπηρεσίες ναυτιλίας από την Κίνα στην Αυστραλία

Ως ναυτιλιακή εταιρεία, εμείς(Luckystar) παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που θέλουν να στείλουν από την Κίνα στην Αυστραλία:

Ναυτιλιακοί πράκτορες

Οι ναυτιλιακοί μας πράκτορες είναι καλά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες με ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερομένων στην Κίνα και την Αυστραλία. Το κύριο μέλημα των ναυτιλιακών πρακτόρων είναι να διασφαλίσουν την ομαλή αποστολή σας από την Κίνα στην Αυστραλία.

Επιπλέον, οι ναυτιλιακοί πράκτορες μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών από όλα τα μέρη, όπως ο αποστολέας, ο πλοιοκτήτης, οι μεσίτες τελωνείων και οι λιμενικές αρχές. Έτσι, πρέπει να διασφαλίσετε ότι παίρνετε τους καλύτερους διαμεταφορείς στην αγορά.

Όταν προσλαμβάνετε έναν ναυτιλιακό πράκτορα, αυτός γίνεται ο εκπρόσωπός σας και μπορεί να σας συνδέσει με ανθρώπους που είναι απαραίτητοι για τις λειτουργίες της διαμετακόμισης φορτίου. Ως εκπρόσωπος του αποστολέα, το πρακτορείο διαχειρίζεται την άφιξη και την αναχώρηση των φορτίων στα λιμάνια, τη συντήρηση του φορτίου, διασφαλίζει ότι το πλήρωμα του πλοίου και ο καπετάνιος διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και συμβάλλει στον μετριασμό τυχόν κινδύνων.

Επιπλέον, το ναυτιλιακό πρακτορείο θα ενοποιήσει το συνολικό κόστος μεταφοράς του φορτίου από την Κίνα στην Αυστραλία, δημιουργώντας ένα τιμολόγιο και συμπεριλαμβάνοντας τυχόν αποδείξεις για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η επιμέλεια μιας ανάλυσης κόστους βοηθά τον ναυλωτή να προβλέψει το συνολικό κόστος του φορτίου και βοηθά στη διαπραγμάτευση για τις υπηρεσίες.

Ασφάλιση εμπορευμάτων

Αν και είναι προαιρετικό να ασφαλίσετε το φορτίο σας έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, είναι σκόπιμο να το σκεφτείτε. Το ταξίδι από την Κίνα στην Αυστραλία μπορεί να είναι ύπουλο, με πολλές άγνωστες μεταβλητές. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία του φορτίου, γεγονός που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για εσάς ως ναυλωτή.

Εξετάστε το ενδεχόμενο ασφάλισης φορτίου, ειδικά όταν μεταφέρετε πολύτιμα αγαθά. Ένας ναυτιλιακός πράκτορας μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την καλύτερη επιλογή ασφάλισης για το φορτίο σας, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπορευμάτων. Επιπλέον, πολλές προσιτές επιλογές ασφάλισης φορτίου θα σας φανούν χρήσιμες όταν ζητάτε αποζημίωση για χαμένες αποστολές.

Παράδοση από πόρτα σε πόρτα

Η αποστολή αγαθών από την Κίνα στην Αυστραλία έχει καταστεί προσιτή μέσω των διαφόρων μεθόδων αποστολής που προσφέρουν οι εταιρείες εφοδιαστικής. Μπορείτε πλέον να παραγγείλετε μια αποστολή από την Κίνα και να την παραδώσετε στην πόρτα σας στην Αυστραλία.

Πρόκειται για μια εξαιρετική υπηρεσία για επιχειρήσεις, ιδίως για εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα από την Κίνα και να τα παραδώσετε σε διάφορους πελάτες στην Αυστραλία. Μια τέτοια αποστολή μειώνει τα έξοδα αποστολής, επειδή το ναυτιλιακό πρακτορείο οργανώνει το συντονισμό του φορτίου είτε από θαλάσσια είτε από εναέρια μεταφορά σε χερσαία μεταφορά για παράδοση από πόρτα σε πόρτα.

Είναι σημαντικό να δώσετε στο ναυτιλιακό πρακτορείο όλες τις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία μιας τέτοιας μεταφοράς. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε μια λεπτομερή λίστα παραγγελιών που να προσδιορίζει την παραγγελία και τη διεύθυνση του πελάτη για την παράδοση. Επιπλέον, έτσι θα αποφύγετε καθυστερήσεις και επιστροφές λόγω λανθασμένης αποστολής.

Μέθοδοι αποστολής

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταφέρετε φορτίο από την Κίνα στην Αυστραλία. Η μέθοδος μεταφοράς που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των εμπορευμάτων, αν είναι ευπαθή, τον τύπο του φορτίου και το κόστος αποστολής.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να στείλετε φορτίο από την Κίνα στην Αυστραλία: αεροπορικό φορτίο ή θαλάσσιο φορτίο. Άλλοι παράγοντες, όπως το μέγεθος και η ποσότητα του φορτίου που αποστέλλεται και ο χρόνος αποστολής, επηρεάζουν επίσης την επιλογή της μεθόδου αποστολής. Ακολουθούν οι επιλογές αποστολής από την Κίνα προς την Αυστραλία:

Αεροπορικές Μεταφορές

Η αεροπορική μεταφορά θα είναι η καλύτερη λύση αν ψάχνετε τον ταχύτερο τρόπο για να στείλετε από την Κίνα στην Αυστραλία. Στην ιδανική περίπτωση, η αεροπορική μεταφορά από την Κίνα στην Αυστραλία διαρκεί περίπου μία έως πέντε ημέρες από λιμάνι σε λιμάνι και τέσσερις έως 11 ημέρες για παράδοση από πόρτα σε πόρτα. Αυτό το καθιστά ιδανικό για την αποστολή ευπαθών αγαθών.

Ωστόσο, το κόστος των αεροπορικών μεταφορών μπορεί να είναι υψηλότερο από άλλες μεθόδους μεταφοράς, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, αν αναζητάτε τη φθηνότερη μέθοδο αποστολής, η αεροπορική μεταφορά δεν είναι ιδανική. Περαιτέρω, οι αεροπορικές μεταφορές είναι επίσης κατάλληλες εάν επιθυμείτε να έχετε ταχεία αποστολή.

Μια άλλη πτυχή που επηρεάζει τις αεροπορικές μεταφορές είναι η κατηγορία του αεροπορικού φορτίου. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες αεροπορικού φορτίου που επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία αποστολής στην Αυστραλία:

 • Ειδικό φορτίο
 • Γενικό φορτίο

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ναυτιλιακό πράκτορα σχετικά με το σε ποια κατηγορία εμπίπτει το φορτίο σας και πώς αυτό επηρεάζει την αεροπορική μεταφορά.

Γενικό φορτίο

Τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ασφαλή για μεταφορά με αεροσκάφος χωρίς ειδική συσκευασία, τεκμηρίωση ή προφυλάξεις. Τα προϊόντα αυτά συχνά περιλαμβάνουν:

 • Παιχνίδια
 • Εργαλεία χειρός
 • Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 • Είδη σπιτιού
 • Μηχανικά μέρη
 • Ένδυση

Για τέτοια γενικά φορτία, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορείς και ναυτιλιακές εταιρείες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από την Κίνα στην Αυστραλία.

Ειδικό φορτίο

Αντιθέτως, το ειδικό φορτίο απαιτεί ειδική συσκευασία, τεκμηρίωση, διαδικασίες ασφαλείας και χειρισμό. Μερικά από τα φορτία που ταξινομούνται ως ειδικά περιλαμβάνουν:

 • Επικίνδυνα υλικά
 • Υγρά αγαθά
 • Ζωντανά ζώα
 • Κατεψυγμένα τρόφιμα
 • Συσκευές που λειτουργούν με λίθιο, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών και ηλεκτρονικών ειδών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τη φροντίδα που πρέπει να δοθεί στα ειδικά φορτία, ένας μεταφορέας πρέπει να είναι πρόθυμος να τα μεταφέρει. Επιπλέον, ο αερομεταφορέας πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του φορτίου.

Μια ναυτιλιακή εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο μεταφορέων που χρησιμοποιεί για τη μεταφορά ειδικών φορτίων από την Κίνα στην Αυστραλία. Είναι καλύτερο να εξετάσετε μια ναυτιλιακή εταιρεία με εμπειρία στη διαχείριση του ειδικού τύπου φορτίου σας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η αποστολή θα είναι επιτυχής και ασφαλής.

Όταν στέλνετε φορτίο από την Κίνα στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας αεροπορικές μεταφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα αεροδρόμια:

ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΊΝΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα αεροδρόμια για να στείλετε εμπορεύματα από την Κίνα στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας αεροπορικές μεταφορές:

 • Διεθνές Αεροδρόμιο Χονγκ Κονγκ: Χονγκ Κονγκ: Αυτό είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Κίνα και χρησιμοποιείται συχνά από μεταφορείς που αποστέλλουν αγαθά διεθνώς. Είναι επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο εμπορευμάτων στον κόσμο.
 • Διεθνές Αεροδρόμιο Shanghai Pudong: Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο εμπορευμάτων στην Κίνα και το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Το αεροδρόμιο έχει δημιουργήσει τη φήμη ενός αξιόπιστου κόμβου για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
 • Διεθνές Αεροδρόμιο Πεκίνου: που χρησιμοποιείται από αερομεταφορείς για διεθνείς και εγχώριες μεταφορές.
 • Διεθνές Αεροδρόμιο Guangzhou Baiyun: Αυτό είναι το τέταρτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο εμπορευμάτων της Κίνας και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης ένας από τους τρεις αερολιμενικούς κόμβους στο Δέλτα του ποταμού Περλ.
 • Διεθνές Αεροδρόμιο Shenzhen Baoan: που χρησιμοποιείται από μεταφορείς και διαμεταφορείς για διεθνείς αποστολές. Έχει επίσης χαρακτηριστεί ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους αεροδρομίων στην Κίνα.

Οι αερομεταφορείς σε αυτούς τους αερολιμένες μπορούν να μεταφέρουν τόσο γενικό όσο και ειδικό φορτίο.

ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

Οι αποστολές φορτίου από την Κίνα προς την Αυστραλία μπορούν να παραδοθούν σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αεροδρόμια:

 • Το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ είναι αναμφισβήτητα το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Αυστραλίας για εμπορική χρήση και χρήση φορτίου.
 • Αεροδρόμιο Μελβούρνης: Αυτό είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Αυστραλίας.
 • Αεροδρόμιο Brisbane: Αυτό είναι ένα από τα αεροδρόμια μεγάλου μεγέθους με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.
 • Αεροδρόμιο Περθ: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Δυτικής Αυστραλίας.

Το αεροπορικό φορτίο θα πρέπει να παραδίδεται στο αεροδρόμιο που έχει ορίσει ο αποστολέας και είναι κατάλληλο για παράδοση στον προορισμό. Για παράδειγμα, εάν ο προορισμός του φορτίου είναι το Σίδνεϊ, τότε το φορτίο θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω του αεροδρομίου του Σίδνεϊ για λόγους ευκολίας και μείωσης του κόστους μεταφοράς του στην αποθήκη.

Ωκεάνιες μεταφορές

Μια άλλη μέθοδος για να μεταφέρετε το φορτίο σας από την Κίνα στην Αυστραλία είναι η θαλάσσια μεταφορά. Συνήθως, η θαλάσσια μεταφορά στην Αυστραλία μπορεί να διαρκέσει από 18 έως 36 ημέρες για ταξίδι από λιμάνι σε λιμάνι και από 23 έως 41 ημέρες για παράδοση από πόρτα σε πόρτα.

Όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο θαλάσσιας μεταφοράς, θα πρέπει να αποφασίσετε αν πρόκειται για πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων (FCL) ή για φορτίο λιγότερο από το εμπορευματοκιβώτιο (LCL). Εάν έχετε μια αποστολή μεγάλου όγκου, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίου και τη ναυτιλία LCL εάν μεταφέρετε λίγα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα από την τιμολόγηση και τις τιμές της μεταφοράς.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης θαλάσσιων μεταφορών για τη μεταφορά φορτίου από την Κίνα στην Αυστραλία είναι ότι είναι οικονομική, ειδικά όταν πρόκειται για αποστολή μεγάλου όγκου φορτίου. Το καλύτερο είναι να πάρετε έναν διαμεταφορέα για να σας βοηθήσει με όλα τα λογιστικά ζητήματα της αποστολής στην Αυστραλία από την Κίνα.

Μπορείτε να στείλετε τα πλοία σας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα λιμάνια:

Θαλάσσια λιμάνια στην Κίνα

Η Κίνα διαθέτει τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα λιμάνια παγκοσμίως λόγω της παραγωγικής και εξαγωγικής της ικανότητας. Ακολουθούν τα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο και στην Κίνα:

 • Λιμάνι της Σαγκάης: Αυτό είναι το πιο δημοφιλές, πιο πολυσύχναστο και μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Οι περισσότεροι φορτωτές προτιμούν να στέλνουν το φορτίο τους από την Κίνα στην Αυστραλία μέσω αυτού του λιμανιού.
 • Λιμάνι της Γκουανγκζού: Πρόκειται για ένα λιμάνι εμπορευμάτων βαθέων υδάτων που βρίσκεται στη δυτική όχθη του Δέλτα του ποταμού Περλ. Τα βαθιά νερά το καθιστούν ιδανικό για τον ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων.
 • Λιμάνι Ningbo-Zhoushan: Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμάτων στον κόσμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα στην Αυστραλία.
 • Λιμάνι της Shenzhen: Το λιμάνι αυτό είναι το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.
 • Λιμάνι του Χονγκ Κονγκ: Χονγκ Κονγκ: Το πέμπτο μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίων σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Μπορείτε να στείλετε το φορτίο σας από την Κίνα στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας τα παραπάνω λιμάνια, ανάλογα με το πού θα παραλάβετε τα προϊόντα σας.

ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΛΙΜΆΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

Κατά τη μεταφορά φορτίου από την Κίνα στην Αυστραλία, ο διαμεταφορέας μπορεί να παραδώσει το φορτίο σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λιμάνια της Αυστραλίας, ανάλογα με τις οδηγίες και τις ανάγκες σας:

 • Λιμάνι Μπρίσμπεϊν: Πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμάτων στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
 • Λιμάνι του Σίδνεϊ: Αυτό το λιμάνι λέγεται ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στην Αυστραλία.
 • Λιμάνι Fremantle: Πρόκειται αναμφισβήτητα για το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στο δυτικό τμήμα της Αυστραλίας.
 • Λιμάνι Μελβούρνης: Λέγεται ότι είναι το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμάτων στο νότιο ημισφαίριο.
 • Λιμάνι Hedland: Πρόκειται αναμφισβήτητα για το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στην Ωκεανία.

Ο διαμεταφορέας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα καλύτερα λιμάνια που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στο λιμάνι λόγω των πολυάσχολων δρομολογίων και του προορισμού του φορτίου.

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν την αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία

Πριν αποφασίσετε να στείλετε φορτίο από την Κίνα στην Αυστραλία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ορισμένες πτυχές. Αυτοί οι παράγοντες είναι απαραίτητοι για να καθοριστεί αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποστολή:

 • Βάρος της αποστολής: Το πρακτορείο αποστολής πρέπει να ζυγίζει το φορτίο σας πριν το φορτώσει είτε σε αεροπορικές είτε σε θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα όριο βάρους για το φορτίο που μπορεί να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας την αεροπορική μεταφορά στην Αυστραλία ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία. Επιπλέον, το βάρος του φορτίου παίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό του κόστους της αποστολής.
 • Αυστραλιανοί κανόνες συσκευασίας: Κάθε χώρα έχει κανονισμούς σχετικά με τους κανόνες συσκευασίας που πρέπει να τηρείτε. Για παράδειγμα, η Αυστραλία έχει αυστηρούς κανόνες συσκευασίας σχετικά με τις διαστάσεις των δεμάτων και πρέπει να διασφαλίσετε ότι είναι σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα. Αυτό ισχύει κυρίως κατά την αποστολή μικρότερων δεμάτων, αλλά μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ναυτιλιακό σας πράκτορα σχετικά με την απαιτούμενη συσκευασία για υπερμεγέθη φορτία.
 • Αξία του πακέτου: $AUD 1.000 για αντικείμενα που αποστέλλονται από την Κίνα. Η αξία του φορτίου λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών και τυχόν άλλων τελών αποστολής που επιβάλλονται από τις λιμενικές αρχές της Αυστραλίας. Ο ναυτιλιακός πράκτορας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις ανάλογα με το βάρος του φορτίου σας και κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν περισσότερα τέλη.
 • Η νομιμότητα του φορτίου: Κάθε χώρα έχει νόμους σχετικά με το τι θεωρεί νόμιμο και τι παράνομο. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα αντικείμενο είναι παράνομο στην Αυστραλία, δεν θα λάβει τελωνειακό εκτελωνισμό στο λιμάνι της Αυστραλίας. Για να αποφύγετε τέτοιες ταλαιπωρίες και να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα, ελέγξτε τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων πριν ξεκινήσετε τη μεταφορά.

Το καλύτερο είναι να συζητήσετε όλους αυτούς τους παράγοντες με τον ναυτιλιακό πράκτορα πριν ξεκινήσετε την αποστολή των εμπορευμάτων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση και ότι η διαδικασία εκτελωνισμού θα είναι εύκολη και γρήγορη.

Χρόνος αποστολής

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρόνος αποστολής φορτίου εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές. Οι αεροπορικές μεταφορές χρησιμοποιούν γενικά μικρότερο χρόνο αποστολής από τις θαλάσσιες μεταφορές τόσο για παραδόσεις από λιμάνι σε λιμάνι όσο και για παραδόσεις από πόρτα σε πόρτα.

Ενώ η αεροπορική αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία διαρκεί λιγότερο από 11 ημέρες, η θαλάσσια αποστολή διαρκεί περίπου 36 ημέρες. Ωστόσο, η αεροπορική μεταφορά είναι πιο δαπανηρή και θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου η παράδοση πρέπει να γίνει γρήγορα.

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες, όπως η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον χρόνο αποστολής. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνυπολογίσετε το χρόνο καθυστέρησης κατά τον προγραμματισμό μιας αποστολής για να αποφύγετε απογοητεύσεις και καθυστερήσεις στις παραδόσεις των πελατών.

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε έναν ιδιωτικό μεταφορέα, θα έχετε επιλογές όπως η τυπική και η ταχεία αποστολή, οι οποίες επηρεάζουν το χρόνο αποστολής. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο μεταφορέας μπορεί να σας προτείνει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ταχείας αποστολής, η οποία είναι πιο δαπανηρή και διατίθεται μόνο για φορτία που δεν ξεπερνούν ορισμένα όρια σε μέγεθος και βάρος.

Στα περισσότερα σενάρια, η ταχυμεταφορά γίνεται μέσω αεροπορικών μεταφορών. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να παρουσιάσει καθυστερήσεις λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως κακές καιρικές συνθήκες ή παρατεταμένες διαδικασίες εκτελωνισμού. Τέτοιες καθυστερήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου αποστολής του φορτίου σας.

Αντίθετα, οι αποστολές από επιχείρηση σε επιχείρηση που περιέχουν φορτίο μεγάλου όγκου είναι καλύτερο να αποστέλλονται μέσω θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν πολύ. Τα φορτία μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να παραδοθούν, αλλά είναι σχετικά φθηνότερα από τις αεροπορικές μεταφορές.

Κόστος αποστολής

Δεν υπάρχει τυποποιημένο κόστος για την αποστολή αγαθών από την Κίνα στην Αυστραλία, διότι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως:

 • Ασφάλιση φορτίου
 • Μέγεθος και βάρος του φορτίου
 • Τύπος φορτίου, γενικού ή ειδικού
 • Τρόπος μεταφοράς, είτε πρόκειται για αεροπορικές είτε για θαλάσσιες μεταφορές.
 • Χρόνος αποστολής, είτε ρητή είτε τυπική.

Οι τιμές υπόκεινται επίσης σε διακυμάνσεις ανάλογα με τα παγκόσμια γεγονότα και την οικονομική κατάσταση των εμπλεκόμενων χωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος αποστολής που παρέχεται από έναν ναυτιλιακό πράκτορα καλύπτει μόνο τα έξοδα αποστολής και τον εκτελωνισμό, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν συχνά τυποποιημένες τιμές αποστολής ανάλογα με το βάρος, τον τύπο του φορτίου και τη μέθοδο αποστολής. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον μεταφορέα σχετικά με το πιθανό κόστος αποστολής του φορτίου σας από την Κίνα στην Αυστραλία. Επιπλέον, ο ναυτιλιακός πράκτορας θα πρέπει επίσης να σας συμβουλεύσει σχετικά με τυχόν κρυφές χρεώσεις.

Απαιτούμενα έγγραφα

Η τεκμηρίωση είναι μια πολύ κρίσιμη πτυχή της αποστολής από την Κίνα στην Αυστραλία. Ένα μόνο έγγραφο μπορεί να σώσει τον εκτελωνισμό σας στο λιμάνι προορισμού. Τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φορτίο που στέλνετε από την Κίνα στην Αυστραλία.

Ακολουθούν ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να έχετε:

 • Κατάλογος συσκευασίας
 • φορτωτική
 • Εμπορικό τιμολόγιο
 • Αεροπορική φορτωτική (εάν χρησιμοποιείται αεροπορική μεταφορά)
 • Επιστολή οδηγιών του αποστολέα
 • Πιστοποιητικό προέλευσης
 • Έγγραφο τελωνειακής εισόδου ή άτυπου εκτελωνισμού
 • Άδεια εισαγωγής
 • Άδεια εισαγωγής
 • Στοιχεία του αποστολέα

Θα προσκομίσετε τα έγγραφα αυτά κατόπιν αιτήματος στο λιμάνι αναχώρησης και άφιξης.

Λίστα συσκευασίας

Αυτός ο λεπτομερής κατάλογος όλων των ειδών που αποστέλλονται από την Κίνα στην Αυστραλία. Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια λίστα συσκευασίας στο τελωνείο για τον εκτελωνισμό. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλα τα εμπορεύματα έχουν κωδικό HS. Εάν έχετε προσλάβει έναν μεταφορέα, θα διασφαλίσει ότι η λίστα αποστολής επισυνάπτεται στο φορτίο για εύκολο έλεγχο από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

Τιμολόγιο

Ως αποστολέας, θα πρέπει να κάνετε δήλωση για το φορτίο που αποστέλλετε από την Κίνα στην Αυστραλία. Το τελωνείο θα χρησιμοποιήσει το τιμολόγιο για να ελέγξει αν τα εμπορεύματα που συσκευάζονται στο φορτηγό πλοίο είναι τα ίδια με αυτά που δηλώνονται.

Το τιμολόγιο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αριθμός αναφοράς τιμολογίου
 • Στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη
 • Περιγραφή του φορτίου
 • Κωδικός HS
 • Συνολική τιμή και τιμή μονάδας σε $USD
 • Συνολική αξία FOB
 • Συνολική τιμή μεταφοράς
 • Καθαρό και μικτό βάρος και ποσότητα

Εάν έχετε προσλάβει έναν μεταφορέα, αυτός θα διασφαλίσει ότι το τιμολόγιο θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όταν θα παρουσιαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Άδεια εισαγωγής

Ο τελωνειακός υπάλληλος θα σας χορηγήσει άδεια εισαγωγής ως το τελευταίο βήμα της διαδικασίας εκτελωνισμού. Ωστόσο, η άδεια εισαγωγής εκδίδεται μόνο αφού όλα τα έγγραφα έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί ως συμμορφούμενα. Ο σκοπός της άδειας εισαγωγής είναι να καταστήσει επίσημη την εθνικοποίηση του φορτίου στην Αυστραλία.

Άδεια εισαγωγής

Ο διαμεταφορέας πρέπει να λάβει άδεια εισαγωγής από τη συγκεκριμένη τοπική αρχή για το συγκεκριμένο είδος των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Η απόκτηση άδειας εισαγωγής μπορεί να είναι πολύπλοκη και αφήστε τον μεταφορέα σας να χειριστεί τη διαδικασία.

Η άδεια εισαγωγής θα πρέπει να παρέχει εμπορικές και οικονομικές λεπτομέρειες για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Κίνα στην Αυστραλία. Ορισμένα από τα στοιχεία της άδειας εισαγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λεπτομέρειες του εισαγωγέα και του εξαγωγέα
 • Τον προορισμό του φορτίου και τον εκτελωνισμό
 • Η χώρα προέλευσης
 • Τον προμηθευτή ή κατασκευαστή των αγαθών
 • Λεπτομερής περιγραφή όλων των αντικειμένων που αποστέλλονται από την Κίνα στην Αυστραλία.
 • Το είδος της φορολογίας και η φορολογική ταξινόμηση του φορτίου
 • Η συνολική τιμή των εμπορευματικών μεταφορών από την Κίνα στην Αυστραλία.
 • Το μικτό και πραγματικό βάρος και ποσότητα του φορτίου.
 • Ο τρόπος πληρωμής του φορτίου και του ναύλου.
 • Οι Incoterms.

Θα πρέπει να προσκομίσετε την άδεια εισαγωγής κατά την άφιξή σας στο λιμάνι της Αυστραλίας για να σας χορηγηθεί άδεια εισαγωγής.

Φορτωτική ή αεροπορική φορτωτική

Η φορτωτική είναι ένα σημαντικό έγγραφο για τη μεταφορά εμπορευμάτων- πρέπει να την έχετε όταν στέλνετε φορτία διεθνώς. Ο σκοπός της φορτωτικής είναι να παρέχει την ταυτότητα και τις λεπτομέρειες του φορτίου που εισάγεται από την Κίνα στην Αυστραλία.

Το έγγραφο θα πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή που πραγματοποίησε ο φορτωτής στον διαμεταφορέα ή τον μεταφορέα και την έκδοση ενέγγυας πίστωσης, εάν υπάρχει. Το αεροπορικό δελτίο παίζει τον ίδιο ρόλο και είναι παρόμοιο αλλά χρησιμοποιείται για αεροπορικές μεταφορές.

Ορισμένες από τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη φορτωτική περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα.
 • Πληροφορίες για τον παραλήπτη
 • Αριθμός πλοίου
 • Ειδοποιήστε το συμβαλλόμενο μέρος
 • Συγκεκριμένος λιμένας φόρτωσης και εκφόρτωσης.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο παράδοσης του φορτίου.
 • Ειδική περιγραφή του φορτίου
 • Αριθμοί αναφοράς εμπορευματοκιβωτίων
 • Μικτό και πραγματικό βάρος του φορτίου
 • Διαστάσεις και όγκος του φορτίου

Ο διαμεταφορέας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα απαραίτητα μέρη έχουν υπογράψει τη φορτωτική, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής αποστολή του φορτίου από την Κίνα στην Αυστραλία.

Πιστοποιητικό προέλευσης

Κατά την εισαγωγή αγαθών από την Κίνα στην Αυστραλία, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι θα λάβετε πιστοποιητικό καταγωγής. Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ταξινόμηση φορτίου εντός των καθορισμένων κανονισμών.

Το πιστοποιητικό καταγωγής είναι ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από την κυβέρνηση και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το ότι τα προϊόντα κατασκευάστηκαν σε συγκεκριμένο τόπο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ο διαμεταφορέας μπορεί να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό προέλευσης συμμορφώνεται με τους νόμους και τα πρότυπα της Αυστραλίας.

Διαδικασία εκτελωνισμού

Θα ήταν καταστροφικό να στέλνετε φορτία από την Κίνα στην Αυστραλία και να τα απορρίπτετε στο λιμάνι προορισμού. Ένας από τους τρόπους για να διασφαλίσετε ότι το φορτίο σας θα έχει ομαλή πορεία στο λιμάνι της Αυστραλίας είναι η συμμόρφωση με τα αυστραλιανά πρότυπα ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους αυστραλιανούς κανονισμούς για το φορτίο που μεταφέρετε, όπως το επίπεδο χημικών ουσιών στα καταναλωτικά προϊόντα και τη χρήση μπαταριών λιθίου σε παιδικά παιχνίδια. Περαιτέρω, ισχύουν και άλλα πρότυπα για συνηθισμένα προϊόντα, όπως έπιπλα και οχήματα, τα οποία μπορείτε να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αποστολής.

Μια άλλη βασική πτυχή του εκτελωνισμού είναι η εξοικείωση με τους κωδικούς HS και τους δασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός στα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Ωστόσο, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Κίνας-Αυστραλίας καταργεί τους δασμούς σε περισσότερα από 85% προϊόντων από την Κίνα προς την Αυστραλία.

Ωστόσο, όλα τα εισαγόμενα αγαθά που εισέρχονται στην Αυστραλία υπόκεινται σε φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) εάν η αξία τους υπερβαίνει τα $AUD 1.000. Θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πλήρες Έντυπο Διασάφησης Εισαγωγής κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού.

Για τον εκτελωνισμό θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Φορτωτική ή αεροπορική φορτωτική
 • Εμπορικό τιμολόγιο
 • Κατάλογος συσκευασίας
 • Πιστοποιητικό προέλευσης
 • Πιστωτική επιστολή ή απόδειξη πληρωμής μέσω άλλων μεθόδων.

Η διαδικασία εκτελωνισμού μπορεί να απλοποιηθεί με τη χρήση ενός ναυτιλιακού πρακτορείου που προτείνεται από έναν μεταφορέα.

Φόροι ναυτιλίας

Αν είστε συχνός αποστολέας, γνωρίζετε τις φορολογικές υποχρεώσεις της αποστολής από την Κίνα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Κίνας-Αυστραλίας παρέχει απαλλαγή από μηδενικούς φόρους για έως και 85% των προϊόντων που αποστέλλονται από την Κίνα στην Αυστραλία.

Ωστόσο, το φορτίο εξακολουθεί να υπόκειται σε άλλους φόρους. Ορισμένοι από τους φόρους που μπορούν να επιβληθούν στο φορτίο σας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αυστραλιανή Κυβέρνηση Πρότυπος φόρος
 • Τελωνειακός δασμός
 • Τέλη επεξεργασίας εισαγωγών
 • Φόρος επί της προστιθέμενης αξίας

Για να προσδιορίσετε τις φορολογικές κατηγορίες των αγαθών που εισάγετε, μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό του Εναρμονισμένου Συστήματος (HS), ο οποίος είναι ένα αναγνωριστικό του προϊόντος. Ο διαμεταφορέας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις με βάση το φορτίο που αποστέλλετε από την Κίνα στην Αυστραλία.

Οι φόροι υπολογίζονται με βάση την αξία CIF του φορτίου και το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης του φορτίου, εάν υπάρχει. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει απαίτηση χρήσης συγκεκριμένου νομίσματος και ενδέχεται να σας ζητηθεί να πληρώσετε ορισμένα τέλη σε κινεζικά γιουάν (CNY) αντί σε δολάριο Αυστραλίας (AUD).

Στη συνέχεια, η ανταλλαγή συναλλάγματος μπορεί να αυξήσει τα έξοδα, επειδή ορισμένα ανταλλακτήρια συναλλάγματος έχουν πρόσθετα τέλη, κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και αυξημένα περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείτε έναν μεταφορέα που μπορεί να εγγυηθεί τις καλύτερες τιμές αποστολής.

Καλύτερη ναυτιλία από την Κίνα στην Αυστραλία

Εάν αναζητάτε τις καλύτερες λύσεις αποστολής από την Κίνα στην Αυστραλία, σκεφτείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της Luckystar Logistics. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας ταχυμεταφορών είναι να προσφέρει στους πελάτες της τις καλύτερες υπηρεσίες αποστολής σε προσιτό κόστος.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για να χειριστεί όλες τις ανάγκες σας ως αποστολέας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει τους πιο έμπειρους διαμεταφορείς για να κάνει την εμπειρία της αποστολής σας γρήγορη και εύκολη.

Οι βασικές αρχές της εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστης, ευέλικτης και ευέλικτης εξυπηρέτησης πελατών. Προσφέρουμε επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως θαλάσσιες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές, χερσαίες μεταφορές, παραδόσεις από πόρτα σε πόρτα, ασφάλιση φορτίου και δωρεάν υπηρεσίες αποθήκευσης.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε οποιονδήποτε από τους διαμεταφορείς μας για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τη ναυτιλία στην Αυστραλία, από το κόστος, την ασφάλιση και το χρόνο αποστολής. Οι διαμεταφορείς μας θα σας συμβουλεύσουν επίσης σχετικά με τους εγχώριους και διεθνείς νόμους που αφορούν τη ναυτιλία από την Κίνα στην Αυστραλία.

Καλύτερη ώρα για να στείλετε από την Κίνα στην Αυστραλία

Η ναυτιλία μπορεί να επηρεάζεται από εποχικούς παράγοντες, ιδίως στις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, άλλες τάσεις επηρεάζουν επίσης τη ναυτιλία, δημιουργώντας μια περίοδο αιχμής και μια χαμηλή περίοδο. Για παράδειγμα, οι περίοδοι αιχμής είναι γενικά από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου και χαρακτηρίζονται από τις αιχμές των τιμών κατά την περίοδο των διακοπών. Αυτό συμβαίνει πριν από την κινεζική Πρωτοχρονιά, τη Χρυσή Εβδομάδα, το Φεστιβάλ Dragon Boat Festival και την περίοδο των εορταστικών αγορών.

Το μειονέκτημα της ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής είναι ότι οι τιμές είναι υψηλές λόγω της αυξημένης ζήτησης και του μειωμένου χώρου των εμπορευματοκιβωτίων. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να εξετάσετε το ενδεχόμενο να στείλετε το φορτίο σας κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτός αιχμής, όταν η ζήτηση είναι χαμηλή άρα και το κόστος μεταφοράς χαμηλό.

Επιπλέον, το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων εντός ενός μήνα μπορεί επίσης να διαφέρει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή στην αρχή του μήνα μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από την αποστολή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων του μήνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταφορείς εμπορευμάτων τείνουν να επιβάλλουν γενικές αυξήσεις των τιμών στα σημεία φορτίου.

συμπέρασμα

Η αποστολή από την Κίνα στην Αυστραλία μπορεί να είναι μια ταραχώδης εμπειρία, ειδικά για έναν νέο επιχειρηματία. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, σκεφτείτε να προσλάβετε έναν μεσίτη στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι διαμεταφορείς εμπορευμάτων μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η αποστολή σας στην Αυστραλία θα είναι επιτυχής και οικονομικά αποδοτική. Περαιτέρω, μια εταιρεία διαμεταφορών μπορεί να σας βοηθήσει να χειριστείτε ολόκληρη τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και να βεβαιωθείτε για την επιτυχή αποστολή. η Luckystar θα πρέπει να είναι μια καλή επιλογή για εσάς!

Η Luckystar διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο και πόρους για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την πιο αποδοτική ασφάλιση εμπορευμάτων, τις τιμές των θαλάσσιων μεταφορών και τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς για το φορτίο σας κατά την αποστολή από την Κίνα. Επιπλέον, οι διαμεταφορείς μας έχουν πρόσβαση στα σημαντικότερα λιμάνια ναυτιλίας στην Κίνα και την Αυστραλία, εξασφαλίζοντάς σας μια επιτυχημένη αποστολή.

Λάβετε μια προσφορά

"*" indicates required fields

Κρυμμένος
Κρυμμένος

elGreek