Frakt från Kina till Kenya

Förbi: Molly Pan
Publicerat datum:

Inledning

I takt med att den globala ekonomin expanderar har internationell handel blivit en viktig del av den ekonomiska aktiviteten världen över. Kina är en av Kenyas största handelspartner, och varje år skeppas stora mängder varor från Kina till Kenya. 

Att skicka från Kina till Kenya kan dock vara komplicerat, med många faktorer att ta hänsyn till, t.ex. transittider, kostnader och fraktmetoder. Det här inlägget kommer att utforska de olika leveransmetoder som finns tillgängliga för frakt från Kina till Kenya, deras kostnader och transittider.

Vårt företag är din bästa partner för frakt från Kina till Kenya. Vi ser fram emot att inleda en långsiktig, ömsesidigt fördelaktig affärsrelation med dig.

Inledning

Fraktmetoder och fraktkostnader

Det finns två huvudsakliga fraktmetoder från Kina till Kenya: flygfrakt och sjöfrakt. Flygfrakt är i allmänhet snabbare och dyrare än sjöfrakt, medan sjöfrakt är långsammare men mer kostnadseffektivt. Du kan skicka ett meddelande till oss för att diskutera dina bästa alternativ för frakt från Kina till Kenya.

För att fastställa kostnaderna för olika fraktmetoder behöver du vanligtvis ta hänsyn till flera faktorer. Här är de allmänna steg du kan följa för att förstå kostnaderna för olika fraktmetoder:

 • Identifiera detaljerna för försändelsen: Ta reda på de specifika detaljerna för din försändelse, inklusive vikt, mått och destination för paketet. Dessa faktorer spelar en viktig roll vid beräkningen av fraktkostnaderna.
 • Undersök transportföretag: Ta reda på vilka transportföretag som är verksamma i din region eller erbjuder tjänster till din önskade destination. Vanliga fraktbolag är USPS, UPS, FedEx, DHL m.fl. Besök deras webbplatser eller kontakta deras kundtjänst för att få detaljerad information om deras fraktmetoder och tillhörande kostnader.
 • Förstå prisfaktorer: Fraktkostnaderna kan variera beroende på olika faktorer, t.ex. paketets vikt, mått, destination, frakthastighet och ytterligare tjänster som krävs (t.ex. försäkring, spårning, signaturbekräftelse). Bekanta dig med dessa prisfaktorer för att förstå hur de kan påverka de totala fraktkostnaderna.
 • Använd kalkylatorer på nätet: De flesta transportföretag erbjuder fraktkalkylatorer online på sina webbplatser. Med hjälp av dessa verktyg kan du ange uppgifter om försändelsen och få en uppskattning av fraktkostnaderna baserat på den valda fraktmetoden. Använd dessa kalkylatorer för att jämföra kostnader mellan olika transportörer och fraktmetoder.
 • Jämför fraktmetoder: När du har samlat in kostnadsberäkningar från olika fraktföretag ska du jämföra priserna och de tjänster som erbjuds av varje metod. Ta hänsyn till faktorer som leveranstid, tillförlitlighet, spårningsalternativ, försäkringsskydd och eventuella ytterligare tjänster som kan vara viktiga för dig eller din mottagare.
 • Överväg rabatter och kampanjer: Kontrollera om transportföretagen erbjuder några rabatter eller kampanjer som kan bidra till att sänka fraktkostnaderna. Vissa transportörer erbjuder rabatterade priser för vissa volymnivåer, regelbundna avsändare eller specifika branscher. Leta efter tillgängliga erbjudanden som kan gälla för din sändning.
 • Utvärdera kundrecensioner och feedback: Förutom att ta hänsyn till kostnaderna är det bra att undersöka kundrecensioner och feedback om de transportföretag du överväger. 

Detta kan ge insikter om tillförlitlighet, servicekvalitet och övergripande kundnöjdhet för varje fraktmetod. Att balansera kostnad och servicekvalitet är avgörande för en positiv leveransupplevelse.

 • Rådgör med experter på frakt: Om du har komplexa fraktkrav eller är osäker på vilken fraktmetod som är bäst för dina behov kan du överväga att rådgöra med fraktspecialister. 

Kontakta speditörer, logistikföretag eller fraktkonsulter som kan ge professionell rådgivning och vägledning om kostnadseffektiva fraktlösningar.

 • Fatta ett välgrundat beslut: Baserat på dina efterforskningar, kostnadsjämförelser, tjänsternas kvalitet och andra relevanta faktorer ska du fatta ett välgrundat beslut om vilken fraktmetod som bäst uppfyller dina behov. Tänk både på den omedelbara kostnaden och på tjänstens övergripande värde och tillförlitlighet.
Fraktmetoder och fraktkostnader

Kom ihåg att fraktkostnaderna kan variera över tiden beroende på olika faktorer, t.ex. bränslepriser och transportföretagens policy. Det är en god idé att regelbundet ompröva dina fraktmetoder och fraktkostnader för att se till att du får de mest lämpliga och kostnadseffektiva alternativen för dina försändelser. 

Vi tillhandahåller de bästa tjänsterna för privatpersoner och företag som är intresserade av att frakta från Kina till Kenya, via sjöfrakt eller flygfrakt. Våra experter kommer att se till att din Kenya-fraktupplevelse alltid är fantastisk.

Flygfrakt

Flygfrakt är den snabbaste metoden för frakt från Kina till Kenya. Den är idealisk för varor som måste levereras snabbt, t.ex. färskvaror eller tidskänsliga produkter. Kostnaden för flygfrakt varierar beroende på försändelsens vikt och volym. 

Generellt gäller att ju större och tyngre försändelsen är, desto lägre är kostnaden per kilogram. Avgifterna för flygfrakt kan också variera beroende på flygbolag, speditör och destinationsflygplats.

Flygfrakt

Kostnader från Kina till Kenya

Kostnaden för flygfrakt från Kina till Kenya kan variera från $3,00 till $10,00 per kilogram. För större sändningar kan vissa flygbolag erbjuda rabatter på kostnaden per kilogram. Den totala kostnaden för flygfrakt kan inkludera ytterligare avgifter som hantering, tullklarering och försäkring.

Transittider

Transittiden för flygfrakt från Kina till Kenya är vanligtvis mellan 3 och 7 dagar, beroende på flygbolag och destinationsflygplats. Oförutsedda förseningar, t.ex. tullinspektioner eller väderförhållanden, kan dock förlänga transittiden.

Fördelar

Den främsta fördelen med flygfrakt är dess snabbhet. Det är den snabbaste fraktmetoden från Kina till Kenya, vilket gör den idealisk för tidskänsliga produkter. Dessutom är flygfrakt en tillförlitlig fraktmetod med lägre risk för skador eller förlust av gods än sjöfrakt.

Sjöfrakt och containerfrakt

Sjöfrakt är en långsammare men mer kostnadseffektiv fraktmetod från Kina till Kenya. Den är idealisk för bulksändningar av varor som inte är tidskänsliga. Containerfrakt är en typ av sjöfrakt där godset transporteras i fraktcontainrar.

FCL- och LCL-frakt

Det finns två typer av containertransporter: Full Container Load (FCL) och Less than Container Load (LCL). FCL-frakt innebär frakt av en hel container med gods, medan LCL-frakt innebär frakt av mindre kvantiteter som inte fyller en hel container. LCL-frakt är i allmänhet dyrare per viktenhet än FCL-frakt.

Fastställande av kostnader för flyg- eller sjöfrakt från Kina till Kenya

Kostnaden för sjöfrakt från Kina till Kenya varierar beroende på fraktbolag, vilken typ av containerfrakt som används (FCL eller LCL) samt försändelsens volym och vikt. I allmänhet är FCL-frakt mer kostnadseffektiv per viktenhet än LCL-frakt.

Transittider

Transittiden för sjöfrakt från Kina till Kenya är vanligtvis mellan 15 och 30 dagar, beroende på fraktbolag och destinationshamn. Oförutsedda förseningar, t.ex. tullinspektioner eller väderförhållanden, kan dock förlänga transittiden.

Fördelar

Den främsta fördelen med sjöfrakt är dess kostnadseffektivitet. Det är en mer ekonomisk metod för frakt från Kina till Kenya, vilket gör den idealisk för bulktransporter av icke tidskänsliga varor. Dessutom möjliggör sjöfrakt transport av stora godsvolymer, vilket gör den idealisk för företag som vill importera stora mängder.

Välja rätt fraktmetod

Välja rätt fraktmetod

När du importerar varor från Kina till Kenya är det viktigt att välja rätt fraktmetod för att säkerställa en effektiv leverans i rätt tid. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man väljer fraktmetod, bland annat kostnad, transittid samt typ och mängd av varor som ska skickas.

Faktorer att ta hänsyn till

Vid val av fraktmetod bör företagen ta hänsyn till följande faktorer:

 • Kostnad

Fraktkostnaden från Kina till Kenya är en viktig faktor när du väljer fraktmetod. Flygfrakt är i allmänhet dyrare än sjöfrakt, och kostnaden kan också variera beroende på typ av försändelse och destinationshamn. Företag bör jämföra fraktpriser och ta hänsyn till extrakostnader som försäkring, tullavgifter och importskatter.

 • Transittid

Transittiden är en annan faktor att ta hänsyn till vid val av fraktmetod. Flygfrakt är i allmänhet snabbare än sjöfrakt, med en genomsnittlig transittid på 5-7 dagar jämfört med 30-40 dagar för sjöfrakt. 

Transittiderna kan dock variera beroende på fraktmetod och destinationshamn. Företag bör överväga sin leveranstid och ta hänsyn till den tid det tar att förbereda varorna för leverans.

 • Typ och kvantitet av varor

Typ och mängd av gods som skickas kan påverka vald fraktmetod. Flygfrakt är lämpligt för små och lätta försändelser, medan sjöfrakt är mer lämpligt för stora och tunga försändelser. Företag bör också ta hänsyn till hur ömtåligt och värdefullt det skickade godset är och välja en fraktmetod som kan skydda godset på lämpligt sätt.

 • Brådskan med att leverera

Hur brådskande leveransen är är en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av fraktmetod. Flygfrakt kan vara det bästa alternativet om varorna behövs snabbt, trots den högre kostnaden. 

Om mer tid finns tillgänglig är dock sjöfrakt mer kostnadseffektivt. Kunderna bör också ta hänsyn till eventuella förseningar, t.ex. tullklarering eller transitförseningar.

 • Billiga fraktalternativ

Det billigaste fraktalternativet från Kina till Kenya är vanligtvis sjöfrakt, särskilt LCL-frakt för mindre försändelser. Sjöfrakt har dock en längre transittid än flygfrakt, vilket kanske inte är lämpligt för tidskänsliga varor.

Frakt från dörr till dörr

Dörr-till-dörr-frakt är en tjänst som erbjuds av fraktfirmor som tillhandahåller komplett transport av varor från avsändarens plats till mottagarens plats. Tjänsten omfattar upphämtning, transport och leverans av varor, vilket gör den till ett bekvämt alternativ för företag som behöver en komplett fraktlösning.

Frakt från dörr till dörr

Process och överväganden

När företag väljer dörr-till-dörr-frakt bör de ta hänsyn till följande:

Transittid  

Transittiden för dörr-till-dörr-frakt kan variera beroende på fraktbolag och destination.

Kostnader 

Frakt från dörr till dörr kan vara dyrare än andra fraktmetoder på grund av den extra bekvämligheten och de tjänster som erbjuds.

Tullklarering 

Tullklarering krävs fortfarande för dörr-till-dörr-transporter, och företag bör se till att de har den dokumentation och de tillstånd som krävs för tullklarering.

Expresstjänster (DHL, TNT, UPS, FedEx):

Expressfrakttjänster som DHL, TNT, UPS och FedEx är snabbare fraktalternativ än sjöfrakt eller flygfrakt. Dessa tjänster ger snabbare transittider och spårning från början till slut, vilket gör dem till ett bekvämt alternativ för företag som behöver tidskänsliga varor.

Tullavgifter och klarering

Tullklarering krävs för all import till Kenya. Företag bör se till att de har den dokumentation, inklusive en faktura, packlista och ursprungsintyg, som krävs för att underlätta tullklareringen.

Obligatorisk dokumentation

Den dokumentation som krävs för tullklarering inkluderar en handelsfaktura, packlista och ett ursprungscertifikat. Dessutom kan företag behöva tillstånd och licenser för specifika varor, t.ex. läkemedel eller kemikalier.

Begränsade och förbjudna poster

Kenya har restriktioner för vissa varor, bland annat skjutvapen, förfalskade varor och farligt material. Företag bör se till att de känner till dessa restriktioner och följer dem för att undvika rättsliga problem.

Tullavgifter och importtullar

Tullavgifter och importtullar kan tillkomma vid import av varor till Kenya. Dessa avgifter baseras vanligtvis på värdet och typen av importerade varor. Företag bör se till att de känner till dessa avgifter och ta med dem i sina fraktkostnader.

Tullklareringsprocessen i Kenya

Tullklareringsprocessen i Kenya innebär att man lämnar in nödvändig dokumentation och betalar alla tillämpliga tullavgifter och importtullar. Denna process kan ta flera dagar eller till och med veckor, beroende på vilken typ av varor som importeras och hur effektiv tullklareringsprocessen är.

Tullklareringsprocessen i Kenya

Sourcing av produkter från Kina

Att köpa in produkter från Kina kan vara ett kostnadseffektivt sätt för företag att förvärva varor för återförsäljning. Processen kan dock vara komplicerad, och företagen måste se till att de arbetar med välrenommerade leverantörer och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten och att varorna levereras i tid. Här är några saker att tänka på när man köper in produkter från Kina.

 • Produktval

För att säkerställa framgång måste företagen noggrant överväga flera faktorer vid produktvalet. När företagen väljer produkter att köpa från Kina bör de ta hänsyn till marknadens efterfrågan, konkurrens och potentiella vinstmarginaler. Dessutom bör de se till att produkten inte är föremål för restriktioner eller importförbud i det egna landet.

 • Efterfrågan på marknaden

Marknadens efterfrågan är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer produkter att köpa från Kina. Företagen bör undersöka marknadstrender och identifiera produkter som för närvarande efterfrågas eller har potential för tillväxt. Detta kommer att bidra till att säkerställa att produkten har en stark kundbas och kommer att sälja bra när den når marknaden.

 • Tävling

Företagen bör också överväga hur stor konkurrensen är för den produkt de vill köpa in. Om det redan finns flera etablerade konkurrenter på marknaden kan det vara svårt att ta sig in och vinna marknadsandelar. Det kan dock fortfarande vara ett gångbart alternativ om produkten har unika egenskaper eller erbjuder ett konkurrenskraftigt pris.

 • Potentiella vinstmarginaler

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när man väljer produkter från Kina är de potentiella vinstmarginalerna. Företagen bör analysera kostnaderna för produktion, frakt och importtullar och jämföra dem med det förväntade försäljningspriset. På så sätt kan man avgöra produktens lönsamhet och säkerställa att den är värd investeringen.

 • Produktrestriktioner och förbud

Det är också viktigt att säkerställa att den valda produkten inte omfattas av restriktioner eller förbud mot import till landet. Länder har olika regler och restriktioner för vissa produkter, t.ex. livsmedel, kosmetika eller elektronik. 

Det är viktigt att undersöka och förstå vilka regler och krav som gäller för import av den valda produkten för att undvika eventuella juridiska problem eller förseningar i importprocessen.

 • Hitta leverantörer

När du köper in produkter från Kina är det viktigt att hitta pålitliga leverantörer som uppfyller dina krav. Det finns flera sätt att hitta leverantörer, inklusive onlinemarknadsplatser som Alibaba och Global Sources, delta i mässor och nätverka med andra företag.

Företag bör kontrollera leverantörernas legitimitet, erfarenhet och produktionskapacitet när de letar efter leverantörer. De kan kontrollera om leverantören har certifieringar som ISO 9001 och göra bakgrundskontroller. Dessutom rekommenderas att man ber om referenser och omdömen från andra kunder som har arbetat med leverantören tidigare.

 • Säkerställande av produktkvalitet

Att säkerställa produktkvaliteten är viktigt för alla företag som köper in produkter från Kina. Ett sätt att göra detta är att begära produktprover från leverantören. På så sätt kan företagen utvärdera produktens kvalitet, design och funktioner innan de lägger en stororder. 

Det rekommenderas också att utföra fabriks- och kvalitetskontrollinspektioner under produktionen. Detta bidrar till att säkerställa att produkterna uppfyller de kvalitetsstandarder och specifikationer som krävs. Företagen kan också inkludera specifika kvalitetskrav i sina avtal med leverantören och genomföra regelbundna produkttester för att säkerställa varaktig kvalitet. 

Dessutom kan företag välja leverantörer med certifieringar som ISO 9001 eller andra kvalitetsstandarder för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga kvalitetskraven.

Att arbeta med en speditör

En speditör kan hjälpa företag att transportera varor från Kina till deras destinationsland. De kan också hantera tullklareringsprocessen och ge råd om sjöfartsregler och krav.

Att arbeta med en speditör

Att arbeta med en speditör innebär följande:

 • Förfaranden för frakt

Fraktförfaranden är en viktig aspekt av import av produkter från Kina. Korrekta fraktförfaranden omfattar flera steg som måste följas för att säkerställa en smidig och framgångsrik importprocess. 

Det är viktigt att sätta sig in i rederiets rutiner genom att ställa de rätta frågorna.

 • Dokumentation och tillstånd

Innan företag skickar produkter från Kina måste de se till att de har den dokumentation och de tillstånd som krävs. Den dokumentation som krävs kan omfatta en handelsfaktura, packlista, ursprungsintyg och konossement. 

Andra specifika tillstånd eller certifikat kan behövas, beroende på produkten. Dessa dokument är nödvändiga för tullklarering och krävs enligt lag. Att se till att alla dokument är korrekta och fullständiga är avgörande för att importprocessen ska fungera smidigt.

 • Fraktmetod

Att välja rätt fraktmetod är en annan viktig aspekt av fraktförfarandet. Det finns två huvudsakliga fraktmetoder för att skicka produkter från Kina: flygfrakt och sjöfrakt. 

Flygfrakt är snabbare men dyrare, medan sjöfrakt är långsammare men mer kostnadseffektivt. Valet av fraktmetod beror på faktorer som produkttyp, hur bråttom det är, budget och destination.

 • Transittid

Transittiden är den tid det tar för produkterna att anlända till sin destination. Transittiden varierar beroende på fraktmetod, avståndet mellan ursprung och destination samt eventuella förseningar eller stopp under transporten. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer fraktmetod.

 • Fraktavgifter

Fraktkostnader är avgifter för transport av varor från Kina till deras destination. Fraktkostnaden beror på flera faktorer, bland annat fraktmetod, vikt, volym och destination. Det är viktigt att jämföra olika fraktalternativ och förhandla med speditörer för att få bästa möjliga priser.

Kontakta leverantör i Kina

När företagen kontaktar en leverantör i Kina bör de tydligt kommunicera sina produktspecifikationer och krav. De bör också förhandla om pris och betalningsvillkor samt upprätta en tydlig kommunikationsplan. För att säkerställa att din affär går smidigt bör du klargöra följande:

Arrangemang för transport

Förberedelser för transport och dokumentation är avgörande när man skickar produkter från Kina. Det handlar om flera viktiga procedurer som företagen måste följa för att säkerställa en säker och effektiv transport av sina produkter.

Förpackningsmetoder

Korrekt förpackning är avgörande för att säkerställa att produkterna kommer fram till sin destination i gott skick. Förpackningen ska skydda produkterna från skador under transporten. Vilken typ av förpackning som används beror på produkttyp, fraktmetod och transportbestämmelser. 

Till exempel kan produkter som är ömtåliga eller känsliga för temperaturförändringar kräva specialförpackningar, medan vissa produkter kan kräva standardförpackningar.

Alternativ för märkning

Korrekt märkning av produkterna är en annan viktig aspekt av transportförberedelserna. Varje paket ska vara märkt med korrekt leveransadress, kontaktinformation och spårningsnummer. Etiketterna ska också innehålla eventuella särskilda hanteringsanvisningar eller varningar.

Dokumentera produktdetaljer

Korrekt dokumentation är avgörande för tullklarering och efterlevnad av transportbestämmelser. Dokumentationen ska vara korrekt, fullständig och överensstämma med alla bestämmelser. De nödvändiga dokumenten kan omfatta en handelsfaktura, packlista, ursprungscertifikat, konossement och andra specifika tillstånd eller certifikat, beroende på produkten.

Transportbestämmelser

Företag måste följa transportbestämmelserna när de skickar produkter från Kina. Dessa bestämmelser kan omfatta restriktioner för farligt material, temperaturkänsliga produkter eller förbjudna varor. Företag måste också följa transportbestämmelserna i destinationslandet.

Alternativ för internationell frakt

Internationell frakt innebär att man måste navigera mellan olika transportbestämmelser och tullförfaranden. Kunderna bör överväga den mest kostnadseffektiva och effektiva fraktmetoden för sin produkt, med hänsyn till transittid och tullklareringsfaktorer.

Import- och exporttullar

Import- och exporttullar är avgörande för fraktprocessen vid import av produkter från Kina till Kenya. Det handlar om att följa regler och förfaranden för att transportera varor över internationella gränser. Företagen måste ha de tillstånd och den dokumentation som krävs för att undvika tullavgifter och förseningar.

Tillstånd för sjöfart

Vissa produkter kan kräva tillstånd för att importeras till Kenya. Dessa tillstånd kan omfatta hälso- och säkerhetscertifikat, importlicenser och annan specialdokumentation. Företagen måste skaffa dessa tillstånd för att följa de relevanta bestämmelserna och för att säkerställa smidig tullklarering.

Tullavgifter och skatter

Företag måste betala tullavgifter och skatter för att importera produkter till Kenya. Tullavgifterna och skatterna beräknas utifrån varornas värde, transportkostnader och andra faktorer. Avgifterna och skatterna varierar beroende på produkt och ursprungsland.

Tullinspektioner

Tullinspektioner säkerställer att importerade varor överensstämmer med relevanta bestämmelser. Tulltjänstemän kan inspektera produkterna för att verifiera den information som lämnas i dokumentationen. Detta kan omfatta kontroll av produktens ursprung, kvantitet och värde.

Efterlevnad av bestämmelser

Företag måste följa både export- och importlandets bestämmelser när de skickar produkter från Kina till Kenya. Följ dessa bestämmelser för att undvika tullavgifter och förseningar.

Transporttjänster

Transporttjänster som flygfrakt, sjöfrakt och kurirtjänster finns tillgängliga för frakt av produkter från Kina till andra länder. Företagen bör välja en transporttjänst som uppfyller deras krav på kostnad, hastighet och kvalitet.

Leveransförfarande

Leveransförfarandet omfattar den sista delen av transporten, där produkterna levereras till mottagarens plats. Företag bör säkerställa en tillförlitlig leveransservice och kommunicera med sina kunder om leveranstid och spårningsinformation.

Vanliga frågor och svar

 1. Vilka är leveranstiderna från Kina till Kenya?

Leveranstiden beror på vilken leveransmetod som valts. Flygfrakt tar vanligtvis 3-7 dagar, medan sjöfrakt kan ta 20-40 dagar.

 1. Finns det viktgränser för frakt från Kina till Kenya?

Det finns viktgränser beroende på fraktmetod och transportör. För flygfrakt varierar viktgränserna från transportör till transportör, medan viktgränserna för sjöfrakt beror på vilken typ av container som används.

 1. Vad ska jag göra om tullen håller kvar min försändelse?

Om tullen håller kvar din försändelse bör du samarbeta med din speditör och tullmäklare för att tillhandahålla nödvändig dokumentation och information för att häva tullstoppet.

 1. Vilka är vikt- och storleksbegränsningarna för frakt från Kina till Kenya?

Vikt- och storleksbegränsningarna beror på fraktmetod och transportör. Flygfraktbolag har vanligtvis lägre vikt- och storleksbegränsningar än sjöfraktbolag. Företag bör kontakta sin speditör eller transportör för att ta reda på vilka vikt- och storleksbegränsningar som gäller för deras försändelser.

 1. Hur lång tid tar det att skicka från Kina till Kenya?

Leveranstiden beror på leveransmetod och transportör. Flygfrakt tar i allmänhet 5-7 dagar, medan sjöfrakt tar 25-30 dagar. Transittiderna kan dock variera beroende på tullklarering och väderförhållanden.

 1. Vad kostar det att skicka från Kina till Kenya?

Fraktkostnaden beror på flera faktorer, bland annat fraktmetod, vikt, storlek och destination. Flygfrakt är i allmänhet dyrare än sjöfrakt. Företag bör begära en offert från en speditör eller transportör för att fastställa fraktkostnaden.

 1. Hur hanterar jag tullhinder?

Tullstopp kan uppstå om det finns problem med dokumentationen eller om produkterna är föremål för inspektion. Företag bör ha ett nära samarbete med sin speditör för att lösa problem och säkerställa att tullbestämmelserna efterlevs.

 1. Behöver jag en speditör för att skicka från Kina till Kenya?

Även om det inte är obligatoriskt att använda en speditör kan ett samarbete med en erfaren och pålitlig speditör hjälpa företag att navigera i fraktprocessen och undvika vanliga fallgropar. Speditörer kan tillhandahålla värdefulla tjänster som tullklarering, dokumentation och transportarrangemang.

 1. Vilka restriktioner gäller för import av produkter från Kina till Kenya?

Vissa produkter kan vara begränsade eller förbjudna för import till Kenya. Det kan handla om produkter som utgör en hälso- eller säkerhetsrisk eller som gör intrång i immateriella rättigheter. Företag bör kontrollera med sin speditör eller tullagent att deras produkter uppfyller de relevanta bestämmelserna.

Våra tjänster för frakt från Kina till Kenya

Våra tjänster för frakt från Kina till Kenya

Flygfrakt

Vi erbjuder flygfrakttjänster för företag som snabbt och effektivt vill skicka varor från Kina till Kenya. Våra tjänster omfattar tullklarering, leverans från dörr till dörr samt spårning och övervakning av försändelser.

 • FCL:

Vi erbjuder FCL-tjänster (full container load) för företag som vill skicka stora mängder gods från Kina till Kenya. Våra FCL-tjänster omfattar följande:

Tullklarering.

Leverans till destinationsporten.

Spårning och övervakning av försändelser.

 • LCL:

Vi erbjuder LCL-tjänster (less-than-container load) för företag som vill skicka mindre volymer gods från Kina till Kenya. Våra LCL-tjänster omfattar

Tullklarering.

Leverans till destinationsporten.

Spårning och övervakning av försändelser.

Frakt från dörr till dörr

Vi erbjuder dörr-till-dörr-frakttjänster för företag som letar efter en problemfri fraktlösning från Kina till Kenya. Våra tjänster omfattar upphämtning hos leverantören, tullklarering och leverans till slutdestinationen.

Express-tjänster

Vi erbjuder expressfrakttjänster via DHL, TNT, UPS och FedEx för företag som söker ett snabbt och tillförlitligt fraktalternativ från Kina till Kenya.

Tullklarering

Vi tillhandahåller tullklareringstjänster för att säkerställa att våra kunders försändelser klareras snabbt och effektivt genom tullen. I våra tjänster ingår att förbereda nödvändig dokumentation och kommunicera med tulltjänstemän.

Lagerhållning

Vi erbjuder lagertjänster till våra kunder och tillhandahåller tryggt och säkert lagringsutrymme för deras varor innan de skickas till Kenya. Detta är ett bekvämt arrangemang för kunder som behöver skicka många saker från flera leverantörer.

Upphämtning och leverans

Vi erbjuder upphämtnings- och leveranstjänster för företag som letar efter en pålitlig och effektiv fraktlösning från Kina till Kenya. Våra tjänster omfattar upphämtning hos leverantören, tullklarering och leverans till slutdestinationen.

Varför välja oss för frakt från Kina till Kenya

Vi är specialiserade på frakt från Kina till Kenya. Det innebär att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa att våra kunders försändelser hanteras effektivt och ändamålsenligt.

Varför välja oss för frakt från Kina till Kenya

Kolla in våra konkurrenskraftiga priser

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för våra frakttjänster, vilket säkerställer att våra kunder får bästa valuta för sina pengar.

Utmärkt affärsstandard

Vi har standardiserat vår leveransprocess för att säkerställa att varje försändelse hanteras konsekvent och effektivt, oavsett storlek eller komplexitet.

Systematisering

Vi har utvecklat en systematisk metod för frakt från Kina till Kenya, som säkerställer att varje steg i processen planeras och genomförs noggrant.

Professionalism

Vi är stolta över vår professionalism och ser till att varje kundkontakt hanteras med största omsorg och uppmärksamhet på detaljer.

Tullklarering

Vi erbjuder tullklareringstjänster för att säkerställa att våra kunders försändelser tullklareras snabbt och effektivt. Vi ser till att du betalar rättvisa tullavgifter.

Bred täckning

Vi har ett brett nätverk av transportörer och speditörer, vilket gör att vi kan erbjuda frakttjänster till kunder i hela Kina och Kenya.

Högutbildat team

Vårt team av experter är välutbildade och har lång erfarenhet av internationella transporter och tullklarering.

Kvalifikationer och utmärkelser

Vi har erhållit olika kvalifikationer och utmärkelser inom sjöfartsbranschen, vilket visar vårt engagemang för excellens och professionalism.

Certifikat och medlemskap

Vi är medlemmar i olika sjöfartsorganisationer och har erhållit relevanta certifikat som visar att vi följer branschstandarder och bestämmelser.

Vårt globala nätverk

Vi har ett globalt nätverk av partners och agenter som ser till att våra kunders försändelser hanteras med omsorg och effektivitet oavsett vart de ska skickas.

Utmärkta kundomdömen

Vi har en dokumenterad erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa frakttjänster till våra kunder. Våra kundomdömen visar vårt engagemang för kundnöjdhet.

Kontakta oss idag

Kontakta oss idag

Att använda våra tjänster för frakt av gods är enkelt. Allt du behöver göra är att skicka ett meddelande till oss via kundkontaktformuläret. Vårt team kommer snabbt att kontakta dig för att diskutera dina behov.

Få ett citat

*” anger obligatoriska fält

Dold
Dold

sv_SESwedish