Přeprava z Číny do Keni

Podle: Molly Pan
Datum vydání:

Úvod

S rozvojem globální ekonomiky se mezinárodní obchod stal významnou složkou hospodářské činnosti na celém světě. Čína je jedním z největších obchodních partnerů Keni a každoročně se z Číny do Keni přepravuje velké množství zboží. 

Přeprava z Číny do Keni však může být složitá a je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je doba přepravy, náklady a způsoby přepravy. Tento příspěvek se zabývá různými způsoby přepravy z Číny do Keni, jejich náklady a tranzitními časy.

Naše společnost je vaším nejlepším partnerem pro přepravu z Číny do Keni. Těšíme se na navázání dlouhodobého, oboustranně výhodného obchodního vztahu s vámi.

Úvod

Způsoby přepravy a náklady

Existují dva základní způsoby přepravy z Číny do Keni: letecká a námořní přeprava. Letecká přeprava je obecně rychlejší a dražší než námořní přeprava, zatímco námořní přeprava je pomalejší, ale cenově výhodnější. Můžete nám poslat zprávu a probrat s námi nejlepší možnosti přepravy z Číny do Keni.

Při určování nákladů na způsoby přepravy je obvykle třeba vzít v úvahu několik faktorů. Zde jsou uvedeny obecné kroky, kterými se můžete řídit, abyste pochopili náklady spojené s různými způsoby přepravy:

 • Určete podrobnosti o zásilce: Zjistěte konkrétní údaje o zásilce, včetně hmotnosti, rozměrů a místa určení. Tyto faktory hrají významnou roli při výpočtu přepravních nákladů.
 • Prozkoumejte přepravní společnosti: Zjistěte si informace o různých přepravních společnostech, které působí ve vašem regionu nebo nabízejí služby do požadované destinace. Mezi běžné přepravní společnosti patří USPS, UPS, FedEx, DHL a další. Navštivte jejich webové stránky nebo kontaktujte jejich zákaznický servis a získejte podrobné informace o způsobech přepravy a souvisejících nákladech.
 • Pochopení cenových faktorů: Náklady na dopravu se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je hmotnost a rozměry zásilky, místo určení, rychlost přepravy a další požadované služby (např. pojištění, sledování, potvrzení podpisu). Seznamte se s těmito cenovými faktory, abyste pochopili, jak mohou ovlivnit celkové náklady na dopravu.
 • Využívejte online kalkulačky: Většina přepravců poskytuje na svých webových stránkách online přepravní kalkulačky. Tyto nástroje umožňují zadat údaje o zásilce a získat odhad přepravních nákladů na základě zvoleného způsobu přepravy. Pomocí těchto kalkulaček můžete porovnat náklady různých dopravců a způsobů přepravy.
 • Porovnejte způsoby přepravy: Po shromáždění odhadů nákladů od různých přepravců porovnejte ceny a služby nabízené jednotlivými způsoby přepravy. Vezměte v úvahu faktory, jako je doba doručení, spolehlivost, možnosti sledování, pojištění a další služby, které mohou být pro vás nebo příjemce důležité.
 • Zvažte slevy a propagační akce: Zjistěte, zda přepravci nenabízejí nějaké slevy nebo akce, které mohou pomoci snížit náklady na přepravu. Někteří dopravci nabízejí slevy pro určité objemy zásilek, pravidelné odesílatele nebo určitá odvětví. Podívejte se na všechny dostupné nabídky, které se mohou týkat vaší zásilky.
 • Vyhodnoťte recenze a zpětnou vazbu od zákazníků: Kromě zohlednění nákladů je užitečné prozkoumat recenze zákazníků a zpětnou vazbu na přepravce, o kterých uvažujete. 

To může poskytnout informace o spolehlivosti, kvalitě služeb a celkové spokojenosti zákazníků s jednotlivými způsoby přepravy. Vyvážení nákladů a kvality služeb je klíčové pro pozitivní zkušenosti s přepravou.

 • Poraďte se s odborníky na přepravu: Pokud máte složité požadavky na přepravu nebo si nejste jisti, jaký způsob přepravy je pro vaše potřeby nejvhodnější, poraďte se s odborníky na přepravu. 

Obraťte se na spediční firmy, logistické společnosti nebo konzultanty v oblasti přepravy, kteří vám poskytnou odborné rady a poradenství ohledně nákladově efektivních řešení přepravy.

 • Rozhodujte se na základě informací: Na základě průzkumu, porovnání nákladů, kvality služeb a dalších relevantních faktorů se informovaně rozhodněte o způsobu přepravy, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Zvažte jak okamžité náklady, tak celkovou hodnotu a spolehlivost služby.
Způsoby přepravy a náklady

Nezapomeňte, že náklady na dopravu se mohou v průběhu času měnit v závislosti na různých faktorech, jako jsou ceny pohonných hmot a pravidla dopravců. Je dobré pravidelně přehodnocovat způsoby přepravy a náklady, abyste se ujistili, že pro své zásilky získáváte nejvhodnější a cenově nejvýhodnější možnosti. 

Poskytujeme nejlepší služby pro jednotlivce i firmy, které mají zájem o přepravu z Číny do Keni, a to prostřednictvím námořní nebo letecké přepravy. Naši odborníci zajistí, že vaše zkušenosti s přepravou z Keni budou vždy fantastické.

Letecká přeprava

Letecká přeprava je nejrychlejší způsob přepravy z Číny do Keni. Je ideální pro zboží, které je třeba doručit urychleně, například zboží podléhající rychlé zkáze nebo časově citlivé výrobky. Náklady na leteckou přepravu se liší v závislosti na hmotnosti a objemu zásilky. 

Obecně platí, že čím větší a těžší je zásilka, tím nižší je cena za kilogram. Poplatky za leteckou přepravu se mohou lišit také v závislosti na leteckém dopravci, přepravní agentuře a letišti určení.

Letecká přeprava

Náklady na přepravu z Číny do Keni

Náklady na leteckou přepravu z Číny do Keni se mohou pohybovat od $3,00 do $10,00 za kilogram. U větších zásilek mohou některé letecké společnosti nabízet slevy z ceny za kilogram. Celkové náklady na leteckou přepravu mohou zahrnovat další poplatky, jako jsou poplatky za manipulaci, celní odbavení a pojištění.

Tranzitní časy

Doba přepravy zboží z Číny do Keni se obvykle pohybuje mezi 3 a 7 dny v závislosti na leteckém dopravci a cílovém letišti. Nepředvídaná zpoždění, jako jsou celní kontroly nebo povětrnostní podmínky, však mohou dobu přepravy prodloužit.

Výhody

Hlavní výhodou letecké přepravy je její rychlost. Je to nejrychlejší způsob přepravy z Číny do Keni, takže je ideální pro časově citlivé výrobky. Kromě toho je letecká nákladní doprava spolehlivým způsobem přepravy s nižším rizikem poškození nebo ztráty nákladu než námořní přeprava.

Námořní nákladní doprava a kontejnerová přeprava

Námořní doprava je pomalejší, ale nákladově efektivnější způsob přepravy z Číny do Keni. Je ideální pro hromadné zásilky zboží, které nejsou časově náročné. Kontejnerová přeprava je druh námořní přepravy, kdy se zboží přepravuje v přepravních kontejnerech.

Přeprava FCL a LCL

Existují dva typy kontejnerové přepravy: Plný kontejnerový náklad (FCL) a menší než kontejnerový náklad (LCL). Přeprava FCL zahrnuje přepravu plného kontejneru zboží, zatímco přeprava LCL zahrnuje přepravu menšího množství zboží, které nenaplní celý kontejner. Přeprava LCL je obecně dražší na jednotku hmotnosti než přeprava FCL.

Stanovení nákladů na leteckou nebo námořní přepravu z Číny do Keni

Náklady na námořní přepravu z Číny do Keni se liší v závislosti na přepravní agentuře, typu použité kontejnerové přepravy (FCL nebo LCL) a objemu a hmotnosti zásilky. Obecně platí, že přeprava FCL je v přepočtu na jednotku hmotnosti nákladově výhodnější než přeprava LCL.

Tranzitní časy

Tranzitní doba námořní přepravy z Číny do Keni se obvykle pohybuje mezi 15 a 30 dny v závislosti na přepravní agentuře a cílovém přístavu. Nepředvídaná zpoždění, jako jsou celní kontroly nebo povětrnostní podmínky, však mohou dobu přepravy prodloužit.

Výhody

Hlavní výhodou námořní přepravy je její nákladová efektivita. Jedná se o ekonomičtější způsob přepravy z Číny do Keni, který je ideální pro hromadné zásilky zboží, které není časově náročné. Námořní doprava navíc umožňuje přepravu velkých objemů zboží, takže je ideální pro podniky, které chtějí dovážet velké množství zboží.

Výběr správné metody přepravy

Výběr správné metody přepravy

Při dovozu zboží z Číny do Keni je pro zajištění efektivního a včasného dodání zásadní zvolit správný způsob přepravy. Při výběru způsobu přepravy je třeba zvážit různé faktory, včetně nákladů, doby přepravy a typu a množství přepravovaného zboží.

Faktory, které je třeba zvážit

Při výběru způsobu přepravy by podniky měly zvážit následující faktory:

 • Náklady

Náklady na dopravu z Číny do Keni jsou důležitým faktorem při výběru způsobu dopravy. Letecká přeprava je obecně dražší než námořní přeprava a náklady se mohou lišit také v závislosti na typu zásilky a cílovém přístavu. Podniky by měly porovnat ceny přepravy a zohlednit další náklady, jako je pojištění, celní poplatky a dovozní daně.

 • Doba přepravy

Dalším faktorem, který je třeba při výběru způsobu přepravy zvážit, je doba přepravy. Letecká přeprava je obecně rychlejší než námořní přeprava, průměrná doba přepravy je 5-7 dní ve srovnání s 30-40 dny u námořní přepravy. 

Doba přepravy se však může lišit v závislosti na způsobu přepravy a cílovém přístavu. Podniky by měly zvážit svůj časový plán dodání a zohlednit dobu potřebnou k přípravě zboží k přepravě.

 • Typ a množství zboží

Typ a množství odesílaného zboží může ovlivnit zvolený způsob přepravy. Letecká přeprava je vhodná pro malé a lehké zásilky, zatímco námořní přeprava je vhodnější pro velké a těžké zásilky. Podniky by také měly zvážit křehkost a hodnotu zasílaného zboží a zvolit takový způsob přepravy, který dokáže zboží dostatečně ochránit.

 • Naléhavost doručení

Naléhavost doručení je zásadním faktorem, který je třeba zvážit při výběru způsobu přepravy. Letecká přeprava může být nejlepší volbou, pokud je zboží naléhavě potřeba, a to i přes vyšší náklady. 

Pokud je však k dispozici více času, je nákladově výhodnější námořní přeprava. Zákazníci by také měli vzít v úvahu možná zpoždění, jako je celní odbavení nebo zpoždění tranzitu.

 • Levné možnosti přepravy

Nejlevnější možností přepravy z Číny do Keni je obvykle námořní přeprava, konkrétně přeprava LCL pro menší zásilky. Námořní přeprava má však delší dobu přepravy než letecká přeprava, což nemusí být vhodné pro časově citlivé zboží.

Přeprava od dveří ke dveřím

Přeprava od dveří ke dveřím je služba nabízená přepravními agenturami, která zajišťuje přepravu zboží z místa odesílatele do místa příjemce. Tato služba zahrnuje vyzvednutí, přepravu a doručení zboží, takže je vhodnou volbou pro podniky, které vyžadují kompletní řešení přepravy.

Přeprava od dveří ke dveřím

Proces a úvahy

Při výběru přepravy od dveří ke dveřím by podniky měly zvážit následující skutečnosti:

Doba přepravy  

Doba přepravy při přepravě od dveří ke dveřím se může lišit v závislosti na přepravní agentuře a místě určení.

Náklady 

Přeprava od dveří ke dveřím může být dražší než jiné způsoby přepravy kvůli většímu pohodlí a poskytovaným službám.

Celní odbavení 

Při přepravě zboží ze dveří do dveří je stále vyžadováno celní odbavení a podniky by se měly ujistit, že mají potřebnou dokumentaci a povolení k celnímu odbavení.

Expresní služby (DHL, TNT, UPS, FedEx):

Expresní přepravní služby, jako jsou DHL, TNT, UPS a FedEx, jsou rychlejší než námořní nebo letecká přeprava. Tyto služby poskytují kratší dobu přepravy a sledování od konce do konce, takže jsou vhodnou volbou pro podniky, které potřebují časově citlivé zboží.

Celní poplatky a proclení

Při veškerém dovozu do Keni je nutné celní odbavení. Podniky by se měly ujistit, že mají k dispozici dokumentaci, včetně obchodní faktury, balicího listu a osvědčení o původu, která usnadní celní odbavení.

Požadovaná dokumentace

Dokumentace potřebná k celnímu odbavení zahrnuje obchodní fakturu, balicí list a osvědčení o původu. Kromě toho mohou podniky vyžadovat povolení a licence pro specifické zboží, například pro léčiva nebo chemikálie.

Omezené a zakázané položky

Keňa uplatňuje omezení na určité zboží, včetně střelných zbraní, padělaného zboží a nebezpečných materiálů. Podniky by měly tato omezení znát a dodržovat, aby se vyhnuly právním problémům.

Celní poplatky a dovozní cla

Při dovozu zboží do Keni mohou být účtovány celní poplatky a dovozní cla. Tyto poplatky se obvykle odvíjejí od hodnoty a typu dováženého zboží. Podniky by se měly ujistit, že tyto poplatky znají, a zohlednit je v přepravních nákladech.

Proces celního odbavení v Keni

Celní odbavení v Keni zahrnuje předložení potřebné dokumentace a zaplacení příslušných celních poplatků a dovozního cla. Tento proces může trvat několik dní až týdnů v závislosti na typu dováženého zboží a efektivitě celního odbavení.

Proces celního odbavení v Keni

Získávání produktů z Číny

Získávání výrobků z Číny může být pro podniky nákladově efektivním způsobem, jak získat zboží pro další prodej. Tento proces však může být složitý a podniky se musí ujistit, že spolupracují s renomovanými dodavateli a podnikají nezbytné kroky k zajištění kvality a včasného dodání zboží. Zde je několik úvah při získávání výrobků z Číny.

 • Výběr produktů

Pro zajištění úspěchu musí podniky při výběru produktu pečlivě zvážit několik faktorů. Při výběru výrobků, které mají pocházet z Číny, by podniky měly zvážit poptávku na trhu, konkurenci a potenciální ziskové rozpětí. Kromě toho by se měly ujistit, že dovoz výrobku do jejich země není omezen nebo zakázán.

 • Poptávka na trhu

Poptávka na trhu je jedním z klíčových faktorů, které je třeba zohlednit při výběru výrobků, které mají pocházet z Číny. Podniky by měly prozkoumat tržní trendy a určit výrobky, po kterých je v současné době poptávka nebo které mají potenciál růstu. To pomůže zajistit, že výrobek bude mít silnou zákaznickou základnu a bude se dobře prodávat, jakmile se dostane na trh.

 • Soutěž

Podniky by také měly zvážit úroveň konkurence pro produkt, který chtějí získat. Pokud je na trhu již několik zavedených konkurentů, může být obtížné na něj vstoupit a získat na něm podíl. Může to však být stále životaschopná možnost, pokud má výrobek jedinečné vlastnosti nebo nabízí konkurenceschopnou cenu.

 • Potenciální ziskové marže

Dalším zásadním faktorem, který je třeba při výběru výrobků z Číny zvážit, jsou potenciální ziskové marže. Podniky by měly analyzovat náklady na výrobu, dopravu a dovozní cla a porovnat je s očekávanou prodejní cenou. To pomůže určit ziskovost výrobku a zajistit, že se investice vyplatí.

 • Omezení a zákazy produktů

Je také nezbytné zajistit, aby dovoz vybraného výrobku do země nebyl omezen nebo zakázán. Země mají různé předpisy a omezení týkající se určitých výrobků, jako jsou potraviny, kosmetika nebo elektronika. 

Je důležité prozkoumat a pochopit předpisy a požadavky na dovoz vybraného výrobku, abyste se vyhnuli jakýmkoli právním problémům nebo zpožděním v dovozním procesu.

 • Vyhledávání dodavatelů

Při získávání výrobků z Číny je důležité najít spolehlivé dodavatele, kteří splní vaše požadavky. Existuje několik způsobů, jak najít dodavatele, včetně online tržišť, jako jsou Alibaba a Global Sources, účasti na veletrzích a navazování kontaktů s jinými podniky.

Podniky by si při hledání dodavatelů měly ověřit jejich legitimitu, zkušenosti a výrobní kapacitu. Mohou zkontrolovat certifikace, jako je ISO 9001, a provést prověrky. Kromě toho se doporučuje vyžádat si reference a posudky od jiných zákazníků, kteří s dodavatelem již dříve spolupracovali.

 • Zajištění kvality výrobků

Zajištění kvality výrobků je pro každou firmu, která odebírá výrobky z Číny, zásadní. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vyžádat si od dodavatele vzorky výrobků. To podnikům umožňuje posoudit kvalitu, design a vlastnosti výrobku před zadáním hromadné objednávky. 

Doporučuje se také provádět kontroly ve výrobním závodě a kontroly kvality během výroby. To pomáhá zajistit, aby výrobky splňovaly požadované normy kvality a specifikace. Podniky mohou také do smluv s dodavateli zahrnout konkrétní požadavky na kvalitu a provádět pravidelné testování výrobků, aby byla zajištěna trvalá kvalita. 

Kromě toho si podniky mohou vybrat dodavatele s certifikáty, jako je ISO 9001 nebo jiné normy kvality, aby se ujistily, že splňují potřebné požadavky na kvalitu.

Spolupráce se speditérskou firmou

Speditér může podnikům pomoci s přepravou zboží z Číny do cílové země. Může se také postarat o celní odbavení a poskytnout poradenství ohledně přepravních předpisů a požadavků.

Spolupráce se speditérskou firmou

Spolupráce se speditérskou firmou probíhá následovně:

 • Přepravní postupy

Zásadním aspektem dovozu výrobků z Číny jsou přepravní postupy. Správné přepravní postupy zahrnují několik kroků, které je třeba dodržet, aby byl zajištěn hladký a úspěšný proces dovozu. 

Je důležité důkladně porozumět postupům přepravní společnosti a klást jí správné otázky.

 • Dokumentace a povolení

Před odesláním výrobků z Číny se podniky musí ujistit, že mají potřebnou dokumentaci a povolení. Požadovaná dokumentace může zahrnovat obchodní fakturu, balicí list, osvědčení o původu zboží a nákladní list. 

V závislosti na výrobku mohou být zapotřebí další zvláštní povolení nebo osvědčení. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro celní odbavení a jsou vyžadovány zákonem. Pro hladký průběh dovozního procesu je zásadní zajistit, aby všechny dokumenty byly přesné a úplné.

 • Způsob přepravy

Výběr správné metody přepravy je dalším zásadním aspektem postupu přepravy. Existují dva základní způsoby přepravy výrobků z Číny: letecká a námořní přeprava. 

Letecká přeprava je rychlejší, ale dražší, zatímco námořní přeprava je pomalejší, ale nákladově efektivnější. Volba způsobu přepravy závisí na faktorech, jako je typ výrobku, naléhavost, rozpočet a místo určení.

 • Doba přepravy

Tranzitní doba je doba, kdy produkty dorazí na místo určení. Doba přepravy se liší v závislosti na způsobu přepravy, vzdálenosti mezi místem původu a místem určení a na případných zpožděních nebo zdrženích během přepravy. Je to zásadní faktor, který je třeba vzít v úvahu při výběru způsobu přepravy.

 • Poplatky za přepravu

Přepravní poplatky jsou poplatky za přepravu zboží z Číny do místa určení. Náklady na přepravu závisí na několika faktorech, včetně způsobu přepravy, hmotnosti, objemu a místa určení. Pro získání nejlepších možných cen je zásadní porovnat různé možnosti přepravy a vyjednávat se speditérskými firmami.

Kontaktování dodavatele z Číny

Při kontaktu s dodavatelem v Číně by podniky měly jasně sdělit své specifikace a požadavky na výrobek. Měly by také jednat o ceně a platebních podmínkách a stanovit jasný komunikační plán. Aby obchod proběhl hladce, měli byste si vyjasnit následující skutečnosti:

Uspořádání přepravy

Příprava na přepravu a dokumentace je při přepravě výrobků z Číny nezbytná. Zahrnuje několik zásadních postupů, které musí podniky dodržovat, aby zajistily bezpečnou a efektivní přepravu svých výrobků.

Způsoby balení

Správné balení je zásadní pro zajištění toho, aby výrobky dorazily na místo určení v dobrém stavu. Obal by měl chránit výrobky před poškozením během přepravy. Typ použitého obalu závisí na typu výrobku, způsobu přepravy a přepravních předpisech. 

Například výrobky, které jsou křehké nebo citlivé na změny teploty, mohou vyžadovat specializované balení, zatímco některé výrobky mohou vyžadovat standardní balení.

Možnosti označování

Dalším důležitým aspektem přípravy na přepravu je správné označení výrobků. Každý balíček by měl být označen správnou přepravní adresou, kontaktními údaji a sledovacími čísly. Na štítcích by měly být uvedeny také případné zvláštní pokyny pro manipulaci nebo varování.

Dokumentace podrobností o produktu

Správná dokumentace je nezbytná pro celní odbavení a dodržování přepravních předpisů. Dokumentace by měla být přesná, úplná a v souladu se všemi předpisy. Mezi nezbytné dokumenty může patřit obchodní faktura, balicí list, osvědčení o původu, nákladní list a další specifická povolení nebo osvědčení v závislosti na výrobku.

Dopravní předpisy

Podniky musí při přepravě výrobků z Číny dodržovat dopravní předpisy. Tyto předpisy mohou zahrnovat omezení týkající se nebezpečných materiálů, výrobků citlivých na teplotu nebo zakázaného zboží. Podniky musí rovněž dodržovat dopravní předpisy cílové země.

Možnosti mezinárodní přepravy

Mezinárodní přeprava vyžaduje dodržování různých dopravních předpisů a celních postupů. Zákazníci by měli zvážit nákladově nejefektivnější a nejefektivnější způsob přepravy pro svůj výrobek s ohledem na dobu přepravy a faktory související s celním odbavením.

Dovozní a vývozní cla

Při dovozu výrobků z Číny do Keni jsou pro proces přepravy rozhodující dovozní a vývozní cla. Zahrnuje dodržování předpisů a postupů pro přepravu zboží přes mezinárodní hranice. Podniky musí mít potřebná povolení a dokumentaci, aby se vyhnuly celním pokutám a zpožděním.

Povolení k přepravě

K dovozu některých výrobků do Keni může být zapotřebí povolení. Tato povolení mohou zahrnovat zdravotní a bezpečnostní certifikáty, dovozní licence a další specializovanou dokumentaci. Podniky musí tato povolení získat, aby vyhověly příslušným předpisům a zajistily hladké celní odbavení.

Celní poplatky a daně

Podniky musí při dovozu výrobků do Keni platit celní poplatky a daně. Celní poplatky a daně se vypočítávají na základě hodnoty zboží, nákladů na dopravu a dalších faktorů. Poplatky a daně se liší v závislosti na výrobku a zemi původu.

Celní kontroly

Celní kontroly zajišťují, aby dovážené zboží splňovalo příslušné předpisy. Celní úředníci mohou výrobky kontrolovat, aby ověřili informace uvedené v dokumentaci. To může zahrnovat ověření původu, množství a hodnoty výrobku.

Dodržování předpisů

Při přepravě výrobků z Číny do Keni musí podniky dodržovat předpisy vyvážející i dovážející země. Dodržujte tyto předpisy, abyste se vyhnuli celním pokutám a zpožděním.

Dopravní služby

Pro přepravu výrobků z Číny do jiných zemí jsou k dispozici přepravní služby, jako je letecká přeprava, námořní přeprava a kurýrní služby. Podniky by si měly vybrat přepravní službu, která splňuje jejich požadavky na náklady, rychlost a kvalitu.

Postup dodání

Dodací řízení zahrnuje konečnou fázi přepravy, při níž jsou výrobky doručeny na místo příjemce. Podniky by měly zajistit spolehlivou doručovací službu a komunikovat se svými zákazníky ohledně doby doručení a informací o sledování.

Často kladené otázky

 1. Jaké jsou přepravní lhůty z Číny do Keni?

Dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy. Letecká přeprava trvá obvykle 3-7 dní, zatímco námořní přeprava může trvat 20-40 dní.

 1. Existují váhové limity pro přepravu z Číny do Keni?

V závislosti na způsobu přepravy a dopravci existují váhové limity. U letecké přepravy se hmotnostní limity liší podle dopravce, zatímco u námořní přepravy závisí na typu použitého kontejneru.

 1. Co mám dělat, když mi zásilku zadrží celníci?

Pokud celní orgány zásilku zadrží, měli byste spolupracovat se speditérskou firmou a celním makléřem, abyste poskytli potřebnou dokumentaci a informace pro zrušení celního zadržení.

 1. Jaká jsou hmotnostní a rozměrová omezení pro přepravu z Číny do Keni?

Omezení hmotnosti a velikosti závisí na způsobu přepravy a dopravci. Letecká nákladní doprava má obvykle nižší hmotnostní a rozměrová omezení než námořní nákladní doprava. Podniky by se měly informovat u svého speditéra nebo dopravce, aby zjistily hmotnostní a rozměrová omezení své zásilky.

 1. Jak dlouho trvá přeprava z Číny do Keni?

Doba přepravy závisí na způsobu přepravy a dopravci. Letecká přeprava trvá obvykle 5-7 dní, zatímco námořní přeprava 25-30 dní. Doba přepravy se však může lišit v závislosti na celním odbavení a povětrnostních podmínkách.

 1. Jaké jsou náklady na přepravu z Číny do Keni?

Náklady na dopravu závisí na několika faktorech, včetně způsobu dopravy, hmotnosti, velikosti a místa určení. Letecká přeprava je obecně dražší než námořní přeprava. Podniky by si měly vyžádat nabídku speditéra nebo dopravce, aby zjistily náklady na přepravu.

 1. Jak se vypořádat s celním zadržením?

K zadržení zboží může dojít, pokud se vyskytnou problémy s dokumentací nebo jsou výrobky předmětem kontroly. Podniky by měly úzce spolupracovat se svým speditorem, aby vyřešily problémy a zajistily dodržování celních předpisů.

 1. Potřebuji k přepravě z Číny do Keni spediční firmu?

Přestože není nutné využívat spediční firmu, spolupráce se zkušenou a spolehlivou spediční firmou může podnikům pomoci zorientovat se v procesu přepravy a vyhnout se běžným nástrahám. Speditéři mohou poskytnout cenné služby, jako je celní odbavení, dokumentace a zajištění přepravy.

 1. Jaká jsou omezení dovozu výrobků z Číny do Keni?

Dovoz některých výrobků do Keni může být omezen nebo zakázán. Může se jednat o výrobky, které představují zdravotní nebo bezpečnostní riziko nebo porušují práva duševního vlastnictví. Podniky by si měly u svého speditéra nebo celního zástupce ověřit, zda jejich výrobky splňují příslušné předpisy.

Naše služby pro přepravu z Číny do Keni

Naše služby pro přepravu z Číny do Keni

Letecká přeprava

Nabízíme služby letecké přepravy pro firmy, které chtějí rychle a efektivně přepravit zboží z Číny do Keni. Naše služby zahrnují celní odbavení, doručení od dveří ke dveřím a sledování a monitorování zásilek.

 • FCL:

Nabízíme služby celokontejnerové přepravy (FCL) pro firmy, které chtějí přepravit velké objemy zboží z Číny do Keni. Naše služby FCL zahrnují:

Celní odbavení.

Doručení do cílového portu.

Sledování a monitorování zásilek.

 • LCL:

Nabízíme služby přepravy menšího než kontejnerového nákladu (LCL) pro firmy, které chtějí z Číny do Keni přepravit menší objemy zboží. Naše služby LCL zahrnují:

Celní odbavení.

Doručení do cílového portu.

Sledování a monitorování zásilek.

Přeprava od dveří ke dveřím

Nabízíme přepravní služby od dveří ke dveřím pro firmy, které hledají bezproblémové řešení přepravy z Číny do Keni. Naše služby zahrnují vyzvednutí od dodavatele, celní odbavení a doručení do místa určení.

Expresní služby

Firmám, které hledají rychlou a spolehlivou možnost přepravy z Číny do Keni, nabízíme expresní přepravní služby prostřednictvím společností DHL, TNT, UPS a FedEx.

Celní odbavení

Poskytujeme služby celního odbavení, abychom zajistili rychlé a efektivní proclení zásilek našich klientů. Naše služby zahrnují přípravu potřebné dokumentace a komunikaci s celními úředníky.

Skladování

Našim klientům nabízíme skladovací služby a poskytujeme jim bezpečné skladovací prostory pro jejich zboží před odesláním do Keni. Jedná se o výhodné řešení pro klienty, kteří potřebují odeslat mnoho věcí od více dodavatelů.

Vyzvednutí a doručení

Nabízíme služby vyzvednutí a doručení pro firmy, které hledají spolehlivé a efektivní řešení přepravy z Číny do Keni. Naše služby zahrnují vyzvednutí od dodavatele, celní odbavení a doručení do místa určení.

Proč si vybrat nás pro přepravu z Číny do Keni

Specializujeme se na přepravu z Číny do Keni. To znamená, že máme odborné znalosti a zkušenosti, abychom zajistili, že zásilky našich klientů budou zpracovány efektivně a účinně.

Proč si vybrat nás pro přepravu z Číny do Keni

Podívejte se na naše konkurenční sazby

Nabízíme konkurenceschopné ceny za naše přepravní služby a zajišťujeme, že naši klienti dostanou za své peníze tu nejlepší hodnotu.

Vynikající obchodní standardy

Standardizovali jsme náš proces přepravy, abychom zajistili, že každá zásilka bude zpracována konzistentně a efektivně bez ohledu na její velikost nebo složitost.

Systematizace

Vyvinuli jsme systematický přístup k přepravě z Číny do Keni, který zajišťuje, že každý krok procesu je pečlivě naplánován a proveden.

Profesionalita

Jsme hrdí na svou profesionalitu a dbáme na to, aby každá interakce s klientem probíhala s maximální péčí a důrazem na detail.

Služba celního odbavení

Nabízíme služby celního odbavení, abychom zajistili rychlé a efektivní proclení zásilek našich klientů. Zajistíme, abyste platili spravedlivé celní poplatky.

Široké pokrytí

Máme širokou síť dopravců a přepravních agentů, což nám umožňuje poskytovat přepravní služby klientům v celé Číně a Keni.

Vysoce vyškolený tým

Náš tým odborníků na přepravu je vysoce kvalifikovaný a má zkušenosti s mezinárodní přepravou a celním odbavením.

Kvalifikace a vyznamenání

Získali jsme různé kvalifikace a vyznamenání v oboru lodní dopravy, což dokazuje náš závazek k dokonalosti a profesionalitě.

Certifikáty a členství

Jsme členy různých námořních asociací a získali jsme příslušné certifikáty, které prokazují, že dodržujeme průmyslové normy a předpisy.

Naše globální síť

Disponujeme celosvětovou sítí partnerů a zástupců, která zajišťuje, že zásilky našich klientů jsou zpracovávány pečlivě a efektivně bez ohledu na to, kam jsou přepravovány.

Vynikající reference klientů

Našim klientům prokazatelně poskytujeme vysoce kvalitní přepravní služby. Reference našich klientů dokládají náš závazek ke spokojenosti zákazníků.

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktujte nás ještě dnes

Využití našich služeb pro přepravu zboží je snadné. Stačí, když nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Náš tým vás bude rychle kontaktovat a probere s vámi vaše potřeby.

Získejte cenovou nabídku

"*" indicates required fields

Skrytý
Skrytý

cs_CZCzech