Přeprava z Číny do Jižní Afriky

Podle: Molly Pan
Datum vydání:

Úvod

Jihoafrická republika, která je známá svým rozmanitým trhem a rostoucí ekonomikou, nabízí podnikatelům lukrativní příležitosti pro mezinárodní dodávky produktů. S rostoucí globalizací obchodu se dovoz zboží ze zemí, jako je Čína, do Jihoafrické republiky stal běžnou praxí pro podniky i jednotlivce.

Dovoz zboží však vyžaduje pečlivé zvážení různých faktorů, včetně dovozních povolení, dovozních cel a průzkumu výrobků. Tento článek se zabývá základními kroky a úvahami při přepravě zboží z Číny do Jihoafrické republiky.

Úvod

Jak dovážet zboží do Jihoafrické republiky?

Dovoz zboží do Jihoafrické republiky zahrnuje řadu kroků a požadavků, které zajišťují dodržování právních předpisů. Proces začíná získáním dovozního povolení, což je klíčový dokument umožňující dovoz zboží do země.

Je nezbytné seznámit se s předpisy a postupy, abyste se vyhnuli zpoždění nebo komplikacím během procesu dovozu.

Proč je potřeba dovozní povolení?

Pro dovoz zboží do Jihoafrické republiky je nezbytné dovozní povolení, které prokazuje, že dovážené zboží splňuje předpisy země. Pomáhá monitorovat příliv zboží, kontrolovat nelegální dovoz a chránit místní průmysl. Dovozní povolení rovněž zajišťuje dodržování zdravotních, bezpečnostních a environmentálních norem, čímž chrání spotřebitele a životní prostředí.

Proces získání dovozního povolení

Pro získání dovozního povolení je třeba provést určité kroky a splnit konkrétní požadavky. Zde je uveden obecný přehled tohoto procesu:

 1. Určete, jaké zboží chcete dovážet: Určete výrobky, které hodláte z Číny dovážet, a určete jejich zařazení podle jihoafrického celního sazebníku.
 • Zkoumejte dovozní předpisy: Seznamte se s dovozními předpisy Jihoafrické republiky a omezeními pro konkrétní zboží, které plánujete dovézt.

Zkontrolujte také, zda jsou pro vaši kategorii výrobků vyžadována nějaká další povolení nebo certifikace.

 • Registrace dovozce: Zaregistrujte se u Jihoafrické daňové správy (SARS) a získejte celní kód dovozce. Tento kód, který je nezbytný pro celní odbavení, lze získat vyplněním potřebných formulářů a předložením požadované dokumentace.
 • Požádejte o dovozní povolení: Požádejte o dovozní povolení u příslušného vládního oddělení nebo agentury, která je zodpovědná za dohled nad konkrétní kategorií výrobků. Uveďte všechny potřebné informace včetně údajů o výrobku, množství, původu a zamýšleném použití.
 • Ověřování shody: Vládní úřad nebo agentura vaši žádost přezkoumá a může provést kontrolu nebo si vyžádat další dokumentaci, aby ověřil soulad s předpisy.
 • Schválení a vydání: Po úspěšném vyhodnocení bude dovozní povolení schváleno a obdržíte potřebnou dokumentaci, která vám umožní dovážet zboží do Jihoafrické republiky.

Náklady a lhůta pro získání dovozního povolení

Náklady na získání dovozního povolení se mohou lišit v závislosti na kategorii výrobku a příslušném vládním oddělení. Doporučujeme ověřit si konkrétní poplatky vztahující se na vaše zboží.

Lhůta pro získání dovozního povolení se může lišit, a to od několika dnů až po několik týdnů v závislosti na složitosti žádosti a vstřícnosti příslušného státního úřadu.

Porozumění dovozním clům

Porozumění dovozním clům

Dovozní cla nebo také cla či tarify jsou daně, které jihoafrická vláda uvaluje na dovážené zboží. Dovozní cla jsou založena na celní hodnotě zboží, včetně nákladů, pojištění a přepravného. Tato cla slouží k několika účelům, například k ochraně domácího průmyslu, vytváření příjmů a podpoře spravedlivých obchodních praktik.

Dovozní cla v Jihoafrické republice

Dovozní cla v Jihoafrické republice jsou kategorizována na základě kódů harmonizovaného systému (HS), které poskytují standardizovanou klasifikaci výrobků. Platné celní sazby se mohou pohybovat od nuly do několika set procent v závislosti na kódu HS, zemi původu a případných preferenčních obchodních dohodách.

Pro určení konkrétních dovozních cel platných pro vaši kategorii výrobků je nezbytné nahlédnout do jihoafrického celního sazebníku nebo požádat o odborné poradenství. Jihoafrický celní sazebník je pravidelně aktualizován a poskytuje podrobné informace o celních sazbách pro různé zboží.

Dovozní cla z Číny do Jihoafrické republiky

Při dovozu zboží z Číny do Jihoafrické republiky závisí použitelné dovozní clo na konkrétním výrobku a kódu HS. Pro určení přesné celní sazby je zásadní určit správný kód HS pro váš výrobek.

Kromě toho je nezbytné vzít v úvahu všechny preferenční obchodní dohody mezi Čínou a Jihoafrickou republikou, které mohou nabízet snížené nebo zrušené celní sazby pro určité zboží.

Dovozní cla z Číny do Jihoafrické republiky

Pro výpočet dovozního cla je třeba určit celní hodnotu zboží. Tato hodnota obvykle vychází z transakční hodnoty včetně nákladů na zboží, pojištění a přepravného. Jakmile máte celní hodnotu, můžete použít příslušnou celní sazbu a určit výši splatného dovozního cla.

Jaké výrobky může Jihoafrická republika dovážet z Číny?

Jihoafrická republika dováží z Číny širokou škálu výrobků, včetně spotřební elektroniky, strojů, textilu, oděvů, automobilových dílů, nábytku a dalších. Výběr dovážených výrobků závisí na poptávce na trhu, preferencích spotřebitelů a obchodních příležitostech.

Je důležité provést důkladný průzkum trhu a identifikovat potenciální mezery nebo produkty, které odpovídají potřebám jihoafrického trhu.

Jaké výrobky může Jihoafrická republika dovážet z Číny?

Zde je několik tipů, které vám pomohou při rozhodování:

● Provádění průzkumu produktu

Před dovozem zboží z Číny do Jihoafrické republiky je nezbytné provést komplexní průzkum výrobků. Tento průzkum vám pomůže porozumět poptávce na trhu, konkurenci, cenám a regulačním požadavkům vybrané kategorie výrobků.

Zvažte faktory, jako je kvalita, bezpečnostní normy, certifikace a případné specifické požadavky na označování, které se mohou na vaše výrobky vztahovat.

● Vyhodnocení velikosti trhu

Růstové trendy a preference spotřebitelů ovlivňují životaschopný trh pro vaše zboží. Kromě toho zhodnoťte potenciální ziskovost a udržitelnost dovozu konkrétního výrobku. Provedení průzkumu trhu a porozumění cílové skupině vám umožní činit informovaná rozhodnutí a přizpůsobit tomu svou dovozní strategii.

● Získávání produktů v Číně

Pro úspěšný dovoz je zásadní najít spolehlivé dodavatele v Číně. Zde je několik možností, které je třeba prozkoumat:

● Online tržiště

Platformy jako Alibaba, Global Sources a Made-in-China.com vás spojí s čínskými dodavateli. Tyto platformy vám umožní vyhledávat výrobky, porovnávat ceny a přímo komunikovat.

● Veletrhy

Účast na veletrzích v Číně, jako je například Kantonský veletrh, nabízí možnost osobního setkání s dodavateli, posouzení vzorků a navázání vztahů.

● Adresáře dodavatelů

K vyhledání důvěryhodných dodavatelů využijte adresáře, jako je CCCME, nebo oborové adresáře.

Jihoafrické celní předpisy

Při dovozu zboží do Jihoafrické republiky je zásadní znát celní předpisy dané země. Tyto předpisy mají zajistit bezpečnost, zabezpečení a soulad dováženého zboží s předpisy. Znalost celních požadavků pomáhá předcházet zpožděním, pokutám nebo zabavení zboží během procesu dovozu.

Zakázané předměty

Dovoz některých položek do Jihoafrické republiky je zakázán. Patří mezi ně nelegální drogy, padělané zboží, střelné zbraně a střelivo, některé rostliny a zvířata, nebezpečné materiály a obscénní nebo pornografické materiály. Při přepravě z Číny je nutné prostudovat seznam zakázaných položek jihoafrické vlády a tato omezení dodržovat.

Přeprava z Číny do Jižní Afriky

Zboží z Číny do Jižní Afriky lze přepravovat námořní nebo leteckou dopravou. Obě možnosti mají své výhody a aspekty v závislosti na nákladech, objemu, naléhavosti a povaze přepravovaného zboží.

Námořní přeprava z Číny do Jižní Afriky

Námořní přeprava je oblíbenou volbou pro přepravu velkých objemů zboží z Číny do Jižní Afriky. Nabízí několik výhod, včetně cenové výhodnosti pro objemné nebo těžké zásilky, větší flexibility z hlediska velikosti nákladu a dostupnosti kontejnerové přepravy.

Námořní přeprava z Číny do Jižní Afriky

Výhody

Námořní přeprava z Číny do Jihoafrické republiky zahrnuje přepravu zboží kontejnerovými loděmi. Jedná se o spolehlivou a efektivní metodu, zejména pro podniky, které nevyžadují rychlé dodací lhůty.

Námořní přeprava nabízí výhody, jako jsou nižší přepravní náklady než letecká přeprava. Také možnost manipulace s velkým množstvím zboží a možnost konsolidovaných zásilek.

Hlavní námořní přístavy Číny:

Čína má několik velkých námořních přístavů, které usnadňují mezinárodní přepravu. Mezi hlavní námořní přístavy patří:

 • Přístav Šanghaj
 • Přístav Shenzhen
 • Přístav Ningbo-Zhoushan

Hlavní přístavy Jihoafrické republiky:

V Jihoafrické republice se nachází několik přístavů, např:

 • Přístav Durban
 • Přístav Kapské Město
 • Přístav Ngqura

Doba přepravy a náklady

Doba přepravy a náklady na přepravu z Číny do Jihoafrické republiky se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, včetně zvoleného způsobu přepravy, přístavů původu a určení a případných nepředvídaných zpoždění. Pro získání přesných odhadů a zajištění bezproblémové logistiky je důležité spolupracovat se spolehlivými speditérskými nebo přepravními agenturami.

Letecká nákladní doprava z Číny do Jihoafrické republiky

Letecká přeprava se upřednostňuje při přepravě časově citlivého zboží nebo zboží vysoké hodnoty z Číny do Jižní Afriky. Nabízí kratší dobu přepravy než námořní přeprava, takže je vhodná pro urgentní zásilky nebo zboží podléhající rychlé zkáze.

Letecká nákladní doprava z Číny do Jihoafrické republiky

Výhody

Letecká nákladní doprava z Číny do Jihoafrické republiky zahrnuje přepravu zboží prostřednictvím komerčních leteckých společností nebo speciálních nákladních letadel. Nabízí rychlejší dodací lhůty, přesné sledování a manipulaci a lepší vhodnost pro zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží vysoké hodnoty.

Hlavní letiště v Číně

Čína má několik velkých letišť, která umožňují mezinárodní leteckou přepravu. Mezi hlavní letiště patří:

 • Mezinárodní letiště Peking Capital
 • Mezinárodní letiště Šanghaj Pudong
 • Mezinárodní letiště Guangzhou Baiyun

Hlavní letiště v Jižní Africe

 • Mezinárodní letiště O.R. Tambo
 • Mezinárodní letiště Kapské Město
 • Mezinárodní letiště krále Šaky

Doba přepravy a náklady

Doba přepravy a náklady na námořní a leteckou přepravu z Číny do Jižní Afriky se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je vzdálenost, dopravce, trasa, celní odbavení a případné nepředvídané okolnosti.

Zde je několik obecných úvah:

Námořní přeprava

Doba přepravy z Číny do Jižní Afriky se může pohybovat od několika týdnů do několika měsíců. Tranzitní doba závisí na přístavu původu a určení, tranzitních trasách a jízdních řádech plavidel.

Letecká přeprava

Letecká přeprava z Číny do Jihoafrické republiky nabízí kratší dobu přepravy než námořní přeprava. Obvykle může doručení leteckých zásilek trvat několik dní až týden.

Úzká spolupráce s profesionálními přepravními agenty, jako je náš tým, je nezbytná pro získání přesných nabídek přepravy. Pomůžeme vám také pochopit odhadované doby přepravy a zajistit jejich dodržování během přepravy.

Expresní přeprava a kurýrní služby

Expresní přeprava a kurýrní služby jsou oblíbené pro rychlejší a efektivnější přepravu z Číny do Jižní Afriky.

Náklady, výhody a omezení

Expresní přepravní služby jsou dražší než tradiční námořní nebo letecká přeprava. Náklady se obvykle vypočítávají na základě hmotnosti, rozměrů a místa určení zásilky.

Nabízíme několik výhod, včetně rychlejších dodacích lhůt, sledování v reálném čase, služeb od dveří ke dveřím a zjednodušeného celního odbavení.

Multimodální přeprava - přeprava od dveří ke dveřím

Multimodální doprava je logistické řešení, které kombinuje více druhů dopravy, například námořní, leteckou, silniční a železniční, a poskytuje tak bezproblémovou přepravu od dveří ke dveřím. Tato možnost je vhodná pro podniky nebo jednotlivce, kteří dávají přednost komplexní přepravní službě, která zvládne všechny aspekty přepravního procesu.

Multimodální přeprava - přeprava od dveří ke dveřím

Využitím multimodální přepravy lze zásilky efektivně přepravit z místa dodavatele v Číně do místa určení v Jihoafrické republice, včetně všech nezbytných manipulačních, dokumentačních, celních a dodacích procesů. Multimodální přeprava nabízí pohodlí, snížení koordinace logistiky a zvýšení efektivity.

Přehled přepravních služeb DDP z Číny do Jižní Afriky

DDP (Delivered Duty Paid) je přepravní termín, který označuje, že prodávající nebo odesílatel je odpovědný za doručení zboží do místa kupujícího v Jihoafrické republice, včetně všech nákladů a cel spojených s dovozem.

Přepravní služba DDP z Číny do Jihoafrické republiky poskytuje kupujícímu bezproblémovou přepravu, protože prodejce nebo odesílatel zajišťuje veškerou logistiku, celní řízení a náklady.

Zjednodušený proces nákladních služeb

Proces přepravních služeb obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Rezervace - Obraťte se na spediční nebo přepravní agenturu, abyste prodiskutovali své přepravní požadavky a objednali přepravu.
 • Dokumentace: Poskytování veškeré potřebné dokumentace, jako jsou obchodní faktury, balicí seznamy, přepravní pokyny a dokumenty související s celními předpisy.
 • Celní odbavení: Zajištění přesného a efektivního provedení všech celních postupů. To zahrnuje přípravu a předložení požadovaných celních dokumentů, zaplacení příslušných dovozních cel nebo daní a dodržování dovozních předpisů.
 • Doprava: Zajištění přepravy zboží z místa dodavatele v Číně do určeného přístavu nebo na letiště pro přepravu do Jižní Afriky. To může zahrnovat koordinaci s více dopravci a způsoby dopravy, jako je kamionová doprava, skladování, námořní přeprava a letecká přeprava.
 • Sledování zásilek: Sledování postupu zásilky během její cesty do Jihoafrické republiky. Speditéři nebo přepravní agenti poskytují služby sledování, které vám umožní mít aktuální informace o poloze zboží a předpokládaném čase příjezdu.
 • Dodávka: Jakmile zásilka dorazí do Jihoafrické republiky, projde celním odbavením v určeném přístavu nebo na letišti. Po celním odbavení je zboží přepraveno na místo určení, a to buď pozemní dopravou, nebo dále letecky.

Úloha přepravního agenta

Zásilkový agent má zásadní význam pro usnadnění procesu přepravy z Číny do Jihoafrické republiky. Působí jako prostředník mezi odesílatelem nebo kupujícím a různými poskytovateli dopravy, celními orgány a dalšími zúčastněnými stranami zapojenými do logistického řetězce.

Úloha přepravního agenta

Mezi povinnosti přepravního agenta patří:

 • Rezervace a koordinace přepravních služeb, jako je námořní, letecká nebo kurýrní přeprava.
 • Zajištění potřebné dokumentace a dodržování celních předpisů a požadavků na dovoz/vývoz.
 • Poskytování pokynů ohledně možností přepravy, doby přepravy a nákladů.
 • usnadnění komunikace mezi odesílatelem, dopravcem, celními orgány a dalšími stranami zapojenými do procesu přepravy.
 • Řízení logistiky a sledování zásilky od místa původu do místa určení.

Výběr spolehlivého speditéra

Výběr spolehlivé spediční firmy zajistí hladký a efektivní průběh přepravy. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při výběru speditéra pro přepravu z Číny do Jihoafrické republiky:

● Zkušenosti a odborné znalosti

Hledejte speditéry, kteří mají zkušenosti s přepravou zásilek mezi Čínou a Jihoafrickou republikou. Měli by dobře znát celní předpisy, požadavky na dokumentaci a logistický proces.

● Síť a připojení

Spedice s rozsáhlou sítí dopravců, agentů a celních makléřů v Číně a Jižní Africe vám může poskytnout více možností a flexibility pro vaše přepravní potřeby.

● Pověst a reference

Zjistěte si pověst a dosavadní výsledky speditéra. Přečtěte si recenze, požádejte o reference a vyžádejte si doporučení od jiných firem nebo jednotlivců, kteří využili jejich služeb.

● Nabízené služby

Zvažte rozsah služeb nabízených spediční firmou, jako je celní odbavení, pojištění nákladu, doručení od dveří ke dveřím a pomoc s dokumentací.

● Zákaznická podpora

Zhodnoťte rychlost reakce a úroveň zákaznické podpory, kterou speditér poskytuje. Rychlá komunikace a proaktivní aktualizace jsou nezbytné pro bezproblémovou přepravu.

Přepravní agenti z Číny do Jižní Afriky

Na přepravu z Číny do Jižní Afriky se specializuje řada přepravních agentů a speditérů. Naše společnost v tomto odvětví vyniká. Pomůžeme vám rozvíjet vaše podnikání zajištěním rychlého dodání a poskytováním dalších podpůrných služeb podle potřeby.

Vyznamenání sítě námořní dopravy na světě

Lodní společnosti spojují přístavy po celém světě a hrají významnou roli při usnadňování mezinárodního obchodu. Tyto sítě umožňují přepravu zboží po moři a poskytují širokou škálu možností služeb, včetně různých tranzitních časů, dvojic přístavů a kapacit plavidel.

Různé aliance a partnerství mezi lodními společnostmi zajišťují efektivní a spolehlivé spojení mezi Čínou a Jižní Afrikou.

Pochopení nákladů na dopravu

Při přepravě z Číny do Jižní Afriky jsou pro výpočet celkových nákladů důležité tyto faktory:

Poplatky za přepravu: jsou určeny způsobem přepravy, objemem/hmotností zásilky a vzdáleností, jsou hlavní složkou přepravních nákladů. Vypočítávají se na základě sazeb dopravců nebo speditérů.

Pochopení nákladů na dopravu

Faktory ovlivňující náklady na dopravu

Náklady na přepravu z Číny do Jižní Afriky může ovlivnit několik faktorů. Pochopení těchto faktorů vám pomůže odhadnout a efektivně řídit náklady na dopravu. Zde je několik klíčových faktorů, které ovlivňují náklady na přepravu:

● Vzdálenost

Vzdálenost mezi místem původu a místem určení hraje významnou roli při určování přepravních nákladů. Větší vzdálenosti mají zpravidla za následek vyšší náklady na dopravu.

● Hmotnost a objem

Náklady na přepravu ovlivňuje hmotnost a objem zásilky. Těžší a objemnější zásilky mohou být zpoplatněny vyššími poplatky z důvodu zvýšených nároků na manipulaci a omezeného využití prostoru.

● Způsob přepravy

Volba mezi námořní a leteckou přepravou výrazně ovlivní náklady na přepravu. Zatímco námořní přeprava je obvykle nákladově efektivnější pro větší zásilky, letecká přeprava nabízí rychlejší dobu přepravy za vyšší cenu.

● Typ kontejneru

Pokud se rozhodnete pro námořní přepravu, může náklady na přepravu ovlivnit typ použitého kontejneru. Zásilky FCL (Full Container Load), kdy je kontejner použit výhradně pro vaše zboží, mohou být dražší než zásilky LCL, kdy vaše zboží sdílí prostor kontejneru s jinými zásilkami.

● Clo a daně

Dovozní cla a daně uvalené jihoafrickou vládou mohou výrazně ovlivnit náklady na dopravu. Tyto poplatky se obvykle odvíjejí od hodnoty dováženého zboží a měly by být zohledněny při odhadu celkových nákladů.

● Ceny pohonných hmot

Výkyvy cen pohonných hmot mohou ovlivnit náklady na přepravu. Vyšší ceny pohonných hmot mohou vést ke zvýšení palivových příplatků uvalených přepravci.

Jak ušetřit peníze za dopravu

Přestože jsou náklady na přepravu nevyhnutelné, existuje několik strategií, jak ušetřit peníze za přepravu z Číny do Jižní Afriky. Zde je několik tipů:

● Plánování s předstihem

Pro nákladově efektivní přepravu je zásadní správné plánování. Začněte stanovením odhadované hmotnosti, objemu a hodnoty zásilky. Prozkoumejte možnosti přepravy, získejte cenové nabídky a podle toho naplánujte časový plán přepravy. Můžete prozkoumat různé možnosti, vyjednat ceny a vyhnout se nákladům na zrychlenou přepravu, pokud si ponecháte dostatečnou dobu na přípravu.

● Hledání hybridního dopravního řešení

Zvažte hybridní řešení přepravy, které kombinuje různé metody přepravy a optimalizuje náklady a efektivitu. Například využití námořní přepravy pro hromadné zásilky a její doplnění leteckou přepravou pro menší, časově citlivé položky může pomoci vyvážit náklady a rychlost.

● Vysvětlení Incoterms - jednoduchý průvodce FOB, DDP a EX Works

Incoterms jsou mezinárodně uznávané obchodní podmínky, které definují odpovědnost a povinnosti kupujících a prodávajících v mezinárodních transakcích. Porozumění klíčovým podmínkám Incoterms vám pomůže efektivně se orientovat v přepravních nákladech a povinnostech. Zde je několik běžně používaných Incoterms:

FOB (Free On Board): V případě FOB je prodávající odpovědný za dodání zboží do přístavu v Číně a jeho proclení pro vývoz. Kupující nese náklady a rizika z přístavu odeslání do přístavu určení v Jižní Africe.

DDP (Delivered Duty Paid): DDP znamená, že prodávající přebírá odpovědnost za dodání zboží na místo určené kupujícím v Jihoafrické republice. Dohoda zahrnuje veškerou dopravu, celní odbavení, dovozní cla a daně.

EX Works: U podmínek EX Works je kupující odpovědný za zajištění celého procesu přepravy z Číny do místa určení v Jihoafrické republice. Kupující nese veškerá rizika a náklady spojené s přepravou, celním odbavením a doručením.

Výběr vhodného Incotermu závisí na vašich konkrétních požadavcích, včetně alokace nákladů a tolerance k riziku. Doporučujeme projednat a odsouhlasit Incoterm s dodavatelem, abyste zajistili jasné pochopení odpovědnosti každé strany.

Celní odbavení a dokumentace

Celní odbavení je důležitým aspektem přepravy z Číny do Jihoafrické republiky. Zahrnuje ověřování a schvalování zásilek na hranicích, zajištění souladu s dovozními předpisy a placení příslušných cel nebo daní. Pro bezproblémové celní odbavení je nezbytná správná dokumentace.

Dokumenty potřebné pro přepravu z Číny do Jižní Afriky

1. Obchodní faktura

Tento dokument obsahuje podrobnosti o odesílaném zboží, včetně popisu, množství, jednotkové ceny a celkové hodnoty. Celní orgány jej používají k vyměření dovozního cla a daní.

2. Balicí seznam

Balicí seznam obsahuje podrobný rozpis obsahu každého balení nebo kontejneru, včetně hmotnosti, rozměrů a obalových materiálů. Pomáhá celním úředníkům ověřit obsah zásilky.

3. Nákladní list (pro námořní přepravu) nebo letecký nákladní list (pro leteckou přepravu).

Tyto doklady slouží jako doklad o přepravě a vlastnictví zboží. Obsahují informace o dopravci, původu, místě určení a podmínkách přepravy.

4. Osvědčení o původu

Tento dokument potvrzuje původ zboží a je vyžadován u některých výrobků pro určení způsobilosti pro preferenční cla nebo obchodní dohody.

5. Dovozní povolení a licence

Některé výrobky mohou vyžadovat dovozní povolení nebo licence vydané příslušnými jihoafrickými orgány. Tato povolení zajišťují splnění regulačních požadavků a mohou být nezbytná pro celní odbavení.

Jak dlouho zadržuje celní správa zásilky?

Doba trvání celního zadržení se může lišit v závislosti na faktorech, jako je složitost zásilky, přesnost dokumentace a vytíženost celních orgánů. Tato zadržení se provádějí za účelem ověření informací, posouzení cla a provedení bezpečnostních kontrol.

Přesná a úplná dokumentace má zásadní význam pro minimalizaci zdržení a urychlení celního odbavení. V Jihoafrické republice mohou celníci zadržet zásilku na několik dní nebo dokonce týdnů. Zpoždění může vzniknout kvůli problémům s doklady, nesrovnalostem v hodnotě nebo dodatečným kontrolám.

Co se stane, když nezaplatíte celní poplatky?

Pokud nejsou zaplaceny celní poplatky, například dovozní clo a daně, může být zásilka zadržena do doby, než budou poplatky uhrazeny. Celní úřad je oprávněn zadržet zboží až do zaplacení. Nezaplacení může vést k vrácení nebo zabavení zásilky celními orgány.

Co se stane, když nezaplatíte celní poplatky?

Abyste se vyhnuli komplikacím a zpožděním, je důležité znát platné celní předpisy a cla pro vaše zboží a splnit platební povinnosti. Spolupráce s přepravní agenturou nebo speditérskou firmou vám pomůže zajistit dodržování celních požadavků.

Případová studie - proces přepravy specifického zboží (např. základních desek)

Chcete-li odeslat konkrétní zboží, například základní desky, z Číny, postupujte podle následujících kroků:

 • Výzkum a výběr dodavatelů: Najděte renomované výrobce nebo dodavatele, kteří splňují vaše požadavky na kvalitu a cenu.
 • Získávání a objednávání produktů: Kontaktujte dodavatele, proberte s ním své požadavky a objednejte si zboží za dohodnutých podmínek.
 • Balení a označování: Zajistěte správné balení a označení, aby byly základní desky během přepravy chráněny.
 • Celní odbavení a dokumentace: Připravte potřebnou dokumentaci v souladu s celními předpisy Číny a Jihoafrické republiky.
 • Zvolte způsob přepravy: Zvolte nejvhodnější metodu podle nákladů, doby přepravy a velikosti zásilky.
 • Najměte si speditéra nebo přepravního agenta: Spolupracujte se spolehlivým agentem pro koordinaci logistiky a papírování.
 • Sledování a doručení: Sledujte průběh zásilky a koordinujte s příjemcem její včasné doručení.

Základní informace o přepravě konkrétních výrobků z Číny

Při přepravě konkrétních výrobků z Číny zvažte následující klíčové body:

 1. Výzkum produktu: Znát specifikace výrobku, požadavky na kvalitu a certifikace.
 2. Výběr výrobce: Identifikujte renomované výrobce na základě jejich pověsti, kapacity, kvality a zpětné vazby od zákazníků.
 3. Komunikace a vyjednávání: Vytvoření jasných komunikačních kanálů, projednání požadavků na produkt a vyjednávání o cenách a podmínkách.
 4. Kontrola kvality: Zavedení důkladného procesu a udržování pravidelné komunikace s výrobcem.
 5. Způsoby přepravy: Zvolte vhodný způsob přepravy podle povahy produktu, naléhavosti a objemu.
 6. Incoterms: Dohodněte se s dodavatelem na podmínkách Incoterms, abyste definovali odpovědnost, rizika a náklady na dopravu.
 7. Clo a dokumentace: Dodržovat celní předpisy a připravovat přesnou dokumentaci.
 8. Logistika a spedice: Spolupracujte se spolehlivým poskytovatelem logistických služeb nebo spediční firmou, která se postará o přepravu a celní řízení.

Nejlepší výrobci vybraného výrobku v Číně

Při získávání výrobků z Číny je nezbytné identifikovat nejlepší výrobce ve zvolené kategorii výrobků. Mezi známé čínské výrobce patří např:

 • Foxconn
 • Huawei
 • Lenovo
 • Haier
 • Midea
 • Xiaomi

Diverzifikace podnikání: Amazon a Alibaba

Diverzifikace vašeho podnikání prostřednictvím platforem elektronického obchodu může rozšířit váš dosah a možnosti prodeje. Dvěma významnými platformami, které stojí za zvážení, jsou Amazon a Alibaba:

Diverzifikace podnikání: Amazon a Alibaba

Amazon

Globální online tržiště s rozsáhlou zákaznickou základnou. Prodej na Amazonu poskytuje přístup k milionům potenciálních zákazníků a možnosti jako Amazon FBA zjednodušují plnění a logistiku.

Alibaba

Přední čínská platforma pro elektronické obchodování spojující kupující a prodejce po celém světě. Alibaba nabízí několik tržišť, včetně Alibaba.com pro B2B transakce a AliExpress pro objednávky malých množství.

Amazon Dropshipping: Jak na Dropship na Amazonu v roce 2023

Dropshipping na Amazonu zahrnuje prodej produktů bez skladových zásob. Základní kroky pro zahájení dropshippingu na Amazonu zahrnují:

 1. Výzkum ziskových produktů: Identifikujte produkty s vysokou poptávkou a potenciálem zisku.
 2. Vyhledání spolehlivých dodavatelů: Získejte produkty od renomovaných dodavatelů nebo využijte dropshippingové platformy.
 3. Vytvoření účtu prodejce Amazon: Zaregistrujte se jako prodejce na Amazonu a nastavte si svůj profil prodejce.
 4. Seznam produktů: Vytvářejte seznamy produktů na Amazonu, včetně přesvědčivých popisů a obrázků.
 5. Přijímání objednávek: Když zákazníci zadávají objednávky, předejte je svému dodavateli k vyřízení.
 6. Správa zákaznického servisu: Rychle a profesionálně vyřizovat dotazy zákazníků a řešit problémy.
 7. Optimalizujte výpisy: Průběžně optimalizujte výpisy produktů s cílem zlepšit jejich viditelnost a prodej.

Jak prodávat na Amazonu v roce 2023

Chcete-li prodávat na Amazonu v Kanadě, postupujte podle následujících kroků:

 • Zaregistrujte se na Amazon.ca: Vytvořte si účet prodejce Amazonu speciálně pro Kanadu.
 • Zvolte si prodejní plán: Vyberte si individuální nebo profesionální prodejní plán podle svých obchodních potřeb.
 • Nastavení účtu: Poskytněte obchodní informace a dokončete ověření prodejce.
 • Seznamy produktů: Vytvářet seznamy produktů přizpůsobené kanadskému trhu, v případě potřeby včetně dvojjazyčného obsahu.
 • Inventarizace a plnění: Určete způsob skladování a plnění zásob, například FBA nebo vlastní plnění.
 • Cenotvorba a propagace: Stanovte konkurenceschopné ceny a zvažte možnosti reklamy pro zviditelnění.
 • Zákaznický servis: Poskytování vynikajících služeb zákazníkům a správa vrácených zboží a dotazů.

Jak odesílat z Alibaby na Amazon

Při odesílání produktů z Alibaby do Amazonu postupujte podle následujících kroků:

 1. Najděte si spolehlivého dodavatele: Najděte si na Alibabě dodavatele, který nabízí požadované produkty a splňuje požadavky společnosti Amazon.
 2. Koordinace s dodavatelem: Proberte podrobnosti o přepravě, balení, označování a případné specifické požadavky společnosti Amazon.
 3. Zajištění přepravy: Zvolte si způsob přepravy (např. námořní nebo leteckou dopravu) a najměte spediční firmu nebo poskytovatele logistických služeb, který se o přepravu postará.
 4. Clo a dokumentace: Zajistit dodržování celních předpisů a připravit veškerou potřebnou dokumentaci, včetně obchodních faktur, balicích listů a celních prohlášení.
 5. Amazon FBA nebo Self-Fulfillment: Rozhodněte se, zda budete produkty odesílat přímo do skladů Amazon FBA, nebo se o plnění postaráte sami.
 6. Sledování a monitorování: Sledujte průběh zásilky a zajistěte včasné doručení do Amazonu.

Prodej na Amazonu vs. eBay v roce 2023 - co je pro prodejce lepší?

Volba mezi prodejem na Amazonu a eBay závisí na různých faktorech, včetně cílové skupiny, kategorie produktů, poplatků pro prodejce a funkcí platformy. Zde jsou některé klíčové úvahy:

 • Dosah na zákazníky: Amazon má větší zákaznickou základnu, která přitahuje miliony nakupujících. eBay má také značnou uživatelskou základnu, ale může se více zaměřovat na unikátní zboží nebo zboží z druhé ruky.
 • Kategorie produktů: Amazon pokrývá mnoho kategorií, včetně nových a značkových položek. eBay umožňuje prodejcům nabízet nové a použité produkty vhodné pro historické nebo sběratelské předměty.
 • Poplatky a náklady: Obě platformy účtují poplatky, ale jejich struktura se liší. Amazon si účtuje měsíční poplatek a poplatky za doporučení prodané položky, zatímco eBay si účtuje poplatky za vložení a konečnou hodnotu.
 • Možnosti plnění: Společnost Amazon nabízí službu plnění Amazon FBA, která se stará o skladování, balení a přepravu zásob. Prodejci na eBay obvykle zajišťují plnění sami nebo využívají logistické poskytovatele třetích stran.
 • Funkce platformy: Zvažte funkce a nástroje, které jednotlivé platformy nabízejí. Amazon nabízí pokročilé možnosti inzerce, registr značek a výhody členství v Prime. eBay nabízí výpisy ve stylu aukce, možnosti nejlepší nabídky a možnosti mezinárodního prodeje.

Jak koupit kódy UPC pro Amazon v roce 2023

Jak koupit kódy UPC pro Amazon v roce 2023

Chcete-li si koupit UPC pro Amazon, postupujte podle následujících kroků:

 1. Určete své potřeby: Vypočítejte si počet jedinečných produktů, které plánujete prodávat, a odpovídající počet potřebných kódů UPC.
 2. Výběr poskytovatele UPC: Prozkoumejte renomované poskytovatele UPC, jako je GS1 nebo prodejci třetích stran, kteří nabízejí platné a celosvětově uznávané kódy.
 3. Nákup kódů UPC - Navštivte webové stránky vybraného poskytovatele. Vyberte počet potřebných kódů. Dokončete proces nákupu.
 4. Přiřazení kódů UPC: Přiřaďte každé zakoupené UPC ke konkrétnímu výpisu produktu ve svém účtu Amazon Seller Central.
 5. Čárový kód produktu: Generujte nebo tiskněte čárové kódy pomocí přiřazených kódů UPC a aplikujte je na obaly nebo štítky.

Závěr

Úspěšnou orientaci v mezinárodním obchodě vám umožní identifikace špičkových výrobců a diverzifikace vašeho podnikání. Pak začněte nakupovat výrobky špičkové kvality přímo z Číny.

Doprava konkrétních výrobků z Číny vyžaduje důkladný průzkum, spolehlivý výběr výrobce a znalost platforem elektronického obchodu, jako jsou Amazon a Alibaba.

Chcete-li být úspěšní, mějte přehled o předpisech, tržních trendech a preferencích zákazníků v globálním obchodním prostředí.

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktujte nás ještě dnes

Slibné obchodní partnerství s námi můžete zahájit ještě dnes. Pošlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách. Odpovíme vám na všechny otázky týkající se přepravy z Číny do Jihoafrické republiky a pomůžeme vám začít.

Získejte cenovou nabídku

"*" indicates required fields

Skrytý
Skrytý

cs_CZCzech