Co je MSDS v přepravě: Co je to MSDS: výukový slovník pro nebezpečné zboží a nebezpečné látky?

Co je MSDS v přepravě: Co je to MSDS: výukový slovník pro nebezpečné zboží a nebezpečné látky?

Odhalení MSDS Pokud se zabýváte přepravou, je nezbytné znát bezpečnostní listy materiálů (MSDS), známé také jako bezpečnostní listy (SDS) podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS). Význam MSDS v přepravě je dokument, který poskytuje komplexní informace o přepravovaných látkách, včetně ... Read more
Standardní velikost palety

Standardní velikost palety: Klíčové rozměry a použití v průmyslových odvětvích

Přehled standardních rozměrů palet Koncepce standardních rozměrů palet Při manipulaci se zbožím a jeho přepravě je nezbytné správně znát rozměry palet. Standardní velikost palety je všeobecně uznávaná míra, která zajišťuje jednotnost v celém odvětví. Standardizace rozměrů palet hraje klíčovou roli v globálním přepravním a logistickém průmyslu. ... Read more
Co je přepravní balicí seznam a jak ho vyplnit

Co je přepravní balicí seznam a jak ho vyplnit

Co je to balicí seznam pro zásilku Pokud jde o mezinárodní obchod, je balicí seznam pro zásilku klíčovým dokumentem, který poskytuje důležité informace o zásilce. Balicí seznam je podrobný dokument, který popisuje obsah zásilky, včetně způsobu balení, počtu balíků, rozměrů a hmotnosti ... Read more
FOB vs CIF

FOB vs. CIF: Klíčové rozdíly vysvětleny jasně a stručně.

V mezinárodním obchodě je výběr správných přepravních podmínek zásadní pro zajištění hladkého a úspěšného průběhu transakce. Dvě nejběžnější přepravní dohody používané v globálním obchodě jsou FOB (Free on Board) a CIF (Cost, Insurance, and Freight). Obě podmínky, které jsou součástí Incoterms stanovených Mezinárodní obchodní komorou, jsou ... Read more
čínské osvědčení o původu

Čína Certifikát původu: Komplexní průvodce pro dovoz a vývoz

Čínské osvědčení o původu je v mezinárodním obchodě klíčovým dokumentem, protože potvrzuje, že vyvážené výrobky jsou zcela získány, vyrobeny nebo vyrobeny na území Číny. Ačkoli se může zdát, že jde o obyčejný kus papíru, má osvědčení o původu ve světě mezinárodního obchodu značnou váhu, protože ... Read more
FOB vs. DDP: Pochopení klíčových rozdílů v přepravních podmínkách

FOB vs. DDP: Pochopení klíčových rozdílů v přepravních podmínkách

Pochopení rozdílů mezi FOB (Free on Board) a DDP (Delivered Duty Paid) je pro podniky zásadní pro přijímání informovaných rozhodnutí v mezinárodním obchodě a přepravě. Tyto dva termíny jsou součástí Incoterms (mezinárodních obchodních podmínek), souboru pravidel, která definují povinnosti prodávajících a kupujících při dodávkách zboží v rámci prodejních ... Read more
význam kontejneru soc

Význam SOC: Komplexní průvodce

Ve světě lodní dopravy a logistiky označuje termín Shipper Owned Container (SOC) kontejner, který je ve vlastnictví příjemce, nikoli dopravce. Tento přístup ke kontejnerové přepravě si v poslední době získal oblibu díky různým výhodám pro odesílatele. Díky SOC si odesílatel může udržet lepší kontrolu nad přepravou, a to zejména díky tomu, že si může ... Read more
Význam čisté a hrubé hmotnosti při přepravě

Čistá hmotnost vs. hrubá hmotnost: Zásadní rozdíly vysvětleny přehledně

V oblasti přepravy a logistiky výrobků je důležité pochopit rozdíl mezi čistou hmotností, která označuje hmotnost výrobku bez obalu, a hrubou hmotností, tedy celkovou hmotností včetně obalu nebo kontejneru. Toto pochopení je nezbytné pro přesné řízení zásilek a dodržování přepravních předpisů. Koncept čisté a hrubé hmotnosti hraje důležitou roli v ... Read more
Nadrozměrný náklad: základní tipy pro bezpečnou a efektivní přepravu

Nadrozměrný náklad: základní tipy pro bezpečnou a efektivní přepravu

Nadrozměrný náklad se v přepravním a logistickém průmyslu často používá k označení zásilek, které přesahují standardní rozměry nebo hmotnost. Takový náklad může zahrnovat velké stroje, zařízení s nadměrnými rozměry nebo předměty, které se nevejdou do přepravních kontejnerů standardních rozměrů. Přeprava nadrozměrného nákladu často představuje jedinečnou výzvu a vyžaduje specializované metody manipulace a přepravy. Naše společnost Luckystar Logistics ... Read more
Celní odbavení

Co je to celní odbavení a jak si ho usnadnit

Jako podnikatel, který plánuje mezinárodní zásilky, se musíte seznámit s procesem celního odbavení. Kdykoli budete muset přepravovat zboží z jedné země do druhé, musí projít celním úřadem, kde ho schválí celník. V případě mezinárodních zásilek musí veškeré zboží projít celním odbavením ... Read more
Jak vypočítat zpoplatněnou hmotnost pro leteckou přepravu: Jednoduchý průvodce: Jak na nákladní dopravu?

Jak vypočítat zpoplatněnou hmotnost pro leteckou přepravu: Jednoduchý průvodce: Jak na nákladní dopravu?

Výpočet započitatelné hmotnosti je zásadním aspektem letecké nákladní přepravy, protože přímo ovlivňuje náklady na přepravu zboží. Koncept zpoplatněné hmotnosti zahrnuje určení, zda je významnější skutečná nebo objemová hmotnost, přičemž pro výpočet přepravních poplatků se použije významnější hodnota. Náklady na leteckou přepravu můžete efektivně řídit ... Read more

Různé typy palet (podle stylu, designu a materiálu)

Při přepravě a skladování zboží je nejlepší umístit je na pevný povrch, například na palety z různých materiálů. Mezi typy palet, které byste mohli zvážit jako základ při skladování a přepravě, patří plastové palety, dřevěné palety a kovové palety. V ideálním případě by měly být palety rovné a vodorovné, aby bylo možné stohování ... Read more
fcl vs lcl

Kontejnerová doprava FCL vs LCL: Co byste si měli vybrat?

Námořní přeprava je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších způsobů mezinárodní přepravy zboží. Jedním z důvodů této obliby je, že námořní přeprava je nákladově efektivnější, zejména v případě objemného zboží, než jiné možnosti přepravy. Navíc je bezpečná a ekologická a můžete použít přepravní kontejnery pro silniční nebo železniční přepravu. Při přepravě zboží kontejnerovou dopravou je však nutné počítat s tím, že ... Read more
cs_CZCzech