Přeprava z Číny do Řecka

Přeprava z Číny do Řecka

Přeprava zboží z Číny do Řecka představuje významnou obchodní cestu, která spojuje jednoho z největších světových vývozců se strategickým evropským trhem. Tento proces zahrnuje složitou logistickou síť, včetně námořní a letecké přepravy, spolu se složitými celními předpisy a zákony o mezinárodním obchodu. Podniky zapojené do tohoto obchodu musí zvážit několik faktorů, aby zajistily nákladovou efektivitu a včasné dodání zboží.

Způsoby přepravy se výrazně liší z hlediska nákladů, rychlosti a kapacity nákladu. Námořní přeprava je nejběžnější variantou pro svou nákladovou efektivitu u velkých objemů, i když s delší dobou přepravy, zatímco letecká přeprava nabízí rychlejší dodání u časově citlivých produktů nebo produktů s vysokou hodnotou. Volba způsobu přepravy má vliv nejen na náklady, ale také na ekologickou stopu přepravy.

Celkově lze říci, že přeprava zboží z Číny do Řecka představuje nákladově efektivní a účinný způsob přepravy zboží mezi oběma zeměmi. Podniky mohou při správném plánování a přípravě využít rostoucích obchodních příležitostí v Řecku a rozšířit své aktivity na tomto slibném trhu.

Způsoby dopravy z Číny do Řecka

Pro přepravu z Číny do Řecka je k dispozici několik druhů dopravy, včetně letecké, námořní a pozemní. Zatímco letecká přeprava z Číny do Řecka nabízí nejrychlejší tranzit, ale za vyšší cenu, námořní přeprava je nejrozšířenějším způsobem přepravy, s konzistentními službami z hlavních čínských přístavů do řeckých přístavů, jako je Pireus. Pro přepravu menšího množství zboží lze využít i pozemní dopravu.

Námořní přeprava

Námořní přeprava

Námořní doprava je nejoblíbenější díky své cenové výhodnosti, zejména u těžkých nákladů. 

 • Způsoby přepravy: Existují dva běžné způsoby kontejnerové přepravy:
  • Přeprava FCL (Full Container Load): Jeden odesílatel si rezervuje celý kontejner.
  • Přeprava LCL (méně než kontejnerový náklad): Více odesílatelů sdílí prostor v jednom kontejneru, což může trvat déle kvůli procesu konsolidace a dekonsolidace. 
 • Přepravní trasy: Hlavní přepravní trasy z Číny do Řecka zahrnují námořní dopravu, přičemž hlavní trasy vedou přes Tichý oceán, Atlantik a Indický oceán. Suezský průplav je pro lodě cestující z Číny do Řecka rozhodující, protože umožňuje přístup do oblasti Středozemního moře.
  • Hlavní čínské přístavy: Mezi hlavní čínské nákladní přístavy pro přepravu do Řecka patří:
   • Přístav Šanghaj
   • Přístav Ningbo
   • Přístav Guangzhou
   • Přístav Shenzhen
   • Přístav Qingdao
   • Přístav Tchien-ťin
  • Hlavní řecké přístavy: Hlavní nákladní přístavy v Řecku, které přijímají zásilky z Číny, jsou:
   • Přístav Pireus
   • Soluňský přístav
   • Přístav Patras
   • Přístav Ermoupoli
 • Tranzitní doba: Průměrná doba přepravy po moři z Číny do Řecka se pohybuje od 21 do 40 dnů v závislosti na konkrétních přístavech a dalších faktorech, jako je přepravní společnost a zvolená trasa.
 • Náklady: Náklady na přepravu z Číny do Řecka se mohou pohybovat od $1 150 do $4 850 USD v závislosti na velikosti kontejneru a přístavu původu v Číně. Přesné náklady na přepravu se však mohou lišit v důsledku faktorů, jako jsou sezónní a strategické úpravy dopravců, ceny ropy a rozměry a hmotnost nákladu.

Při plánování námořní přepravy z Číny do Řecka by podniky měly tyto faktory zvážit a spolupracovat se spolehlivými spedičními společnostmi, aby zajistily efektivní a nákladově efektivní přepravu. Je také důležité plánovat s předstihem vzhledem k delším tranzitním časům spojeným s námořní přepravou.

Letecká přeprava

Letecká přeprava

Letecká přeprava je ve srovnání s námořní přepravou rychlejší, i když s vyššími náklady. Je vhodná zejména pro společnosti, které vyžadují rychlou přepravu zboží, nebo pro ty, které přepravují cenné předměty vyžadující zvláštní péči.

 • Přepravní trasy:
  • Hlavní čínská letiště: Mezi hlavní nákladní letiště v Číně pro přepravu do Řecka patří:
   • Mezinárodní letiště Peking Capital
   • Mezinárodní letiště Šanghaj Pudong
   • Mezinárodní letiště Guangzhou Baiyun
   • Mezinárodní letiště Xiamen Gaoqi
   • Mezinárodní letiště Chang-čou Siao-šan
  • Hlavní řecká letiště: Hlavní nákladní letiště v Řecku, která přijímají zásilky z Číny, nejsou ve výsledcích vyhledávání uvedena. Vzhledem ke své velikosti a poloze je však pravděpodobné, že hlavním uzlem je mezinárodní letiště v Aténách.
 • Doba přepravy: Letecká přeprava z Číny do Řecka trvá přibližně 3-5 dní v závislosti na letecké společnosti a letištích. Přepravní společnosti nabízejí různé druhy letecké přepravy, včetně standardní letecké přepravy, expresní letecké přepravy a charterových letů.
 • Náklady: Sazba za leteckou přepravu z Číny do Řecka se obvykle počítá za kilogram. Cena přepravy se může pohybovat v rozmezí $2 až $20 za kilogram nebo $4 až $5 za kilogram v závislosti na faktorech, jako je vzdálenost mezi letištěm odeslání a letištěm příletu, rozměry a hmotnost zásilky a povaha zboží. V případě malých balíků do 2 kg mohou náklady činit přibližně $36,40.

Při výběru mezi leteckou a námořní přepravou by podniky měly zvážit faktory, jako je povaha zboží, naléhavost přepravy a náklady. V případě výrobků s vysokou hodnotou, zboží citlivého na čas nebo malých zásilek může být lepší volbou letecká přeprava.

Železniční nákladní doprava

Železniční nákladní doprava

Dalším druhem dopravy pro přepravu zboží z Číny do Řecka je železniční doprava. Je vhodná pro podniky, které vyžadují rychlejší přepravu než námořní doprava, ale nemohou si dovolit náklady na leteckou přepravu. Železniční doprava z Číny do Řecka je součástí Nové hedvábné stezky, známé také jako iniciativa Pásmo a stezka. Cílem této iniciativy je zlepšit a vytvořit nové obchodní trasy mezi Čínou a Evropou.

 • Přepravní trasy: Přímé železniční spojení z Číny do Řecka neexistuje. Náklad však může být přepravován do středoevropských uzlů, jako je Duisburg v Německu, a poté převážen do Řecka. Mezi klíčové železniční stanice a trasy patří nádraží Xiangtan v Číně, které slouží jako brána do klíčových čínských výrobních uzlů. Železniční nákladní trasy z Číny do evropských uzlů vedou přes země, jako je Kazachstán, Rusko, Bělorusko, Polsko a Německo.
 • Doba přepravy: Doba přepravy zboží po železnici z Číny do Řecka je přibližně 5-15 dní.
 • Náklady: Cena přepravy mezi Čínou a Řeckem po železnici závisí na několika proměnných, včetně hmotnosti a velikosti nákladu a přesného místa odeslání a příjezdu.

Železniční doprava představuje vynikající alternativu k námořní i letecké dopravě, která je v rovnováze mezi efektivitou a hospodárností. V porovnání s jinými způsoby přepravy je železniční nákladní doprava obecně považována za šetrnější k životnímu prostředí.

Clo a dokumentace

Požadované dokumenty

Při přepravě z Číny do Řecka byste měli předložit určité doklady, které zajistí hladký a efektivní průběh celního řízení. Mezi tyto dokumenty patří:

 • Obchodní faktura:  Tento doklad obsahuje komplexní informace o přepravovaném zboží, včetně jeho hodnoty, množství a popisu. 
 • Nákladní list: Tento dokument je dokladem o vlastnictví zboží a popisuje podmínky přepravy. Jedná se o klíčový dokument v procesu přepravy, který slouží jako smlouva mezi odesílatelem a dopravcem.
 • Balicí seznam: Tento dokument obsahuje podrobný seznam obsahu zásilky včetně hmotnosti a rozměrů.
 • Certifikát původu: Tento doklad ověřuje zemi původu zboží a je nutný pro celní odbavení.

Abyste se vyhnuli zpoždění nebo dodatečným poplatkům, je důležité zajistit, aby byla veškerá dokumentace úplná a přesná.

Proces celního odbavení

Celní řízení při přepravě z Číny do Řecka zahrnuje několik kroků:

Nejprve je třeba předložit veškerou dokumentaci a nechat ji zkontrolovat celními úředníky. V případě zjištění nesrovnalostí nebo problémů mohou být požadovány další informace.

Po schválení dokumentace bude zboží zkontrolováno, zda splňuje všechny předpisy a normy. Pokud se při kontrole zjistí nějaké problémy, může být zboží zpoplatněno, zpožděno nebo dokonce zabaveno.

Po dokončení kontroly a uznání, že zboží vyhovuje požadavkům, bude propuštěno kdodávce na místo určení vŘecku.

Pro hladký a úspěšný průběh přepravy je důležité spolupracovat s profesionální spediční společností, která má zkušenosti s celním odbavením.

Balení a manipulace

Balicí normy

Při přepravě zboží z Číny do Řecka je důležité zajistit, aby byly dodrženy správné balicí normy, které zabrání poškození nebo ztrátě během přepravy. Obal by měl být dostatečně pevný, aby vydržel manipulaci, stohování a přepravu. Obal by měl také chránit zboží před vlhkostí, prachem a dalšími vlivy prostředí.

Použité obalové materiály by měly být kvalitní a vhodné pro daný typ přepravovaného zboží. Například křehké předměty by měly být zabaleny do tlumicích materiálů, jako je bublinková fólie, pěna nebo balicí hmota, aby se zabránilo jejich poškození. Těžké předměty by měly být zabaleny do pevných krabic, které unesou jejich hmotnost.

Důležité je také jasně označit zásilky adresou a kontaktními údaji příjemce a případnými zvláštními pokyny pro manipulaci. To pomůže zajistit, aby byly balíky doručeny na správné místo určení a aby s nimi bylo náležitě manipulováno.

Manipulace s křehkým zbožím

Při přepravě choulostivých předmětů z Číny do Řecka je nutné zajistit, aby se s nimi zacházelo obzvlášť opatrně a nedošlo k jejich poškození. Takové předměty by měly být zabaleny s použitím dalších ochranných materiálů, jako je bublinková fólie, pěna nebo balicí arašídy. Je také důležité jasně označit zásilky jako křehké, aby byli manipulátoři upozorněni na nutnost opatrného zacházení.

Kromě toho je důležité zvolit takový způsob přepravy, který minimalizuje riziko poškození během přepravy. Například letecká přeprava může být pro křehké předměty vhodnější než námořní přeprava, protože obvykle vyžaduje méně manipulace a kratší dobu přepravy.

Správné balení a manipulace jsou celkově zásadní pro zajištění toho, aby zboží dorazilo na místo určení v dobrém stavu. Dodržováním zavedených balicích standardů a zvýšenou opatrností u křehkých položek mohou podniky minimalizovat riziko poškození nebo ztráty během přepravy z Číny do Řecka.

Pojištění a odpovědnost

Typy krytí

Při přepravě nákladu z Číny do Řecka je důležité zvážit pojištění jako ochranu proti případným ztrátám nebo škodám, které mohou vzniknout během přepravy. K dispozici je několik typů pojištění, včetně:

 • Pojištění všech rizik: Tento typ pojištění poskytuje nejkomplexnější ochranu a pokrývá ztrátu nebo poškození zboží během přepravy bez ohledu na příčinu.
 • Pojištění totální škody: Tento typ pojištění se vztahuje pouze na případ úplné ztráty zásilky.
 • Všeobecné průměrné pojištění: Tento typ pojištění se vztahuje na případy, kdy dojde ke ztrátě, která je rozdělena mezi všechny strany zapojené do přepravy.

Doporučujeme pečlivě prostudovat podmínky a krytí jednotlivých variant pojištění a určit, které nejlépe vyhovuje potřebám zásilky.

Proces reklamace

V případě ztráty nebo poškození zásilky je nezbytné dodržet správný postup reklamace, aby bylo zajištěno včasné a účinné řešení. Reklamační proces obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Po zjištění ztráty nebo poškození neprodleně informujte dopravce a pojišťovnu.
 • Na podporu reklamace předložte dokumentaci, například nákladní list a doklad o hodnotě.
 • Umožněte přepravci nebo pojišťovně kontrolu zboží.
 • Vyčkejte na rozhodnutí o nároku a případném odškodnění.

Je důležité si uvědomit, že dopravce a poskytovatel pojištění mohou mít pro podání pojistné události určité lhůty, proto se doporučuje jednat rychle, abyste si zajistili co největší šanci na úspěšné vyřízení pojistné události.

Předpisy a omezení

Zakázané předměty

Při přepravě z Číny do Řecka je z bezpečnostních důvodů zakázáno přepravovat určité položky. Mezi tyto položky patří mimo jiné:

 • Výbušniny, včetně zábavní pyrotechniky a střeliva
 • Omamné látky a nelegální drogy
 • Pornografie a jiné obscénní materiály
 • Padělané zboží a falešné peníze
 • Zbraně a střelné zbraně
 • Radioaktivní materiály

Je důležité si uvědomit, že tyto předměty není v žádném případě povoleno přepravovat a pokus o přepravu může mít právní následky.

Zvláštní předpisy

Kromě zakázaných položek je třeba při přepravě z Číny do Řecka dodržovat zvláštní předpisy. Mezi tyto předpisy patří:

 • Celní odbavení: Všechny zásilky musí projít celním odbavením a odesílatel musí poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně faktur a balicích listů.
 • Daň z přidané hodnoty (DPH): Veškeré zboží dovážené do Řecka podléhá DPH, která se vypočítává na základě hodnoty zboží.
 • Dovozní cla: Některé zboží může podléhat dovoznímu clu, které se vypočítává podle druhu dováženého zboží.

Je důležité, aby si odesílatelé byli těchto předpisů vědomi a zajistili, že při přepravě z Číny do Řecka dodržují všechny nezbytné postupy. Pokud tak neučiní, může to mít za následek zpoždění nebo jiné problémy se zásilkou.

Proč si vybrat právě nás? Luckystar Logistic

Společnost Luckystar, která byla založena v roce 2022, je významným členem Federální námořní komise (FMC) a působí jako společný dopravce bez provozování plavidel (NVOCC). Společnost obsluhuje především Čínu, USA, Kanadu a Evropu a snaží se nabízet špičkovou kvalitu služeb při nižších nákladech. Díky základnímu týmu, který má více než 20 let zkušeností v oblasti logistiky, přináší společnost Luckystar značné odborné znalosti. Od svého založení zůstává společnost neochvějně odhodlána nabízet globální řešení dopravy a logistiky "od dveří ke dveřím", přičemž se zaměřuje na spolehlivost, flexibilitu a rychlost.

Využíváme našich znalostí tras a vztahů k optimalizaci logistiky, abychom vyvážili náklady, rychlost a spolehlivost. Nabízíme nejlepší řešení a přepravní služby z Číny do Řecka.

Závěr

Cílem tohoto článku je poskytnout užitečné informace, které pomohou určit nejlepší způsob přepravy kontejnerů z Číny do Řecka. Uvedli jsme klíčové aspekty týkající se časového rámce přepravy, nákladů, potřebných dokumentů a dalších aspektů při přepravě nákladu mezi těmito dvěma zeměmi. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete více podrobností o celém procesu, kontaktujte nás, prosím, pro další pomoc. Snažíme se pomáhat podnikům při informovaném výběru způsobu přepravy a usnadňovat hladké obchodní toky mezi Čínou a Řeckem.

Přejít nahoru