Přeprava z Číny do Indie

Podle: Molly Pan
Poslední aktualizace:

Čína a Indie jsou dvě největší a nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě a obchod mezi těmito dvěma zeměmi v posledních letech rychle roste. O významu tohoto obchodu svědčí skutečnost, že Čína je největším obchodním partnerem Indie, přičemž bilaterální obchod mezi oběma zeměmi dosáhne v roce 2020 hodnoty $77,7 miliardy EUR. 

S rostoucí poptávkou po obchodu mezi Čínou a Indií roste i potřeba spolehlivých přepravních služeb.

Přeprava z Číny do Indie

Význam obchodu mezi Čínou a Indií

Hospodářské vztahy mezi Čínou a Indií v posledních letech trvale rostou a Čína se stala největším obchodním partnerem Indie. Tyto obchodní vztahy byly podpořeny rostoucí poptávkou po čínském zboží v Indii, zejména v oblasti elektroniky, strojírenství a farmaceutických výrobků.

Čínský elektronický průmysl je jedním z největších na světě a Indie se stala jedním z jeho největších dovozců. Rostoucí indická střední třída zvýšila svůj apetit po spotřební elektronice, včetně chytrých telefonů, notebooků a televizorů. Čínské společnosti této poptávky rychle využily a mnohé z nich si na indickém trhu vybudovaly silnou pozici.

Kromě toho se rychle rozvíjí i čínský farmaceutický průmysl a Indie je významným dovozcem čínských farmaceutických výrobků. Indické společnosti si uvědomují potenciální výhody dovozu čínských léčivých přípravků, protože jsou často cenově dostupnější a lze je použít k léčbě široké škály onemocnění.

Hospodářské vztahy mezi Čínou a Indií jsou celkově posíleny vzájemným zájmem o obchod a investice. S růstem a rozvojem obou zemí se tento vztah bude pravděpodobně rozšiřovat a vytvářet nové obchodní příležitosti.

Rostoucí poptávka po přepravních službách

Rostoucí poptávka po přepravních službách

S rostoucím objemem obchodu mezi Čínou a Indií roste i poptávka po spolehlivých a efektivních přepravních službách. Lodní společnosti na tuto poptávku reagovaly rozšířením svých služeb a zlepšením infrastruktury, aby zajistily rychlou a bezpečnou přepravu zboží mezi oběma zeměmi.

Jednou z hlavních výzev, s nimiž se potýkají přepravní společnosti operující mezi Čínou a Indií, je dlouhá vzdálenost a složitá logistika. Obě země od sebe odděluje pohoří Himálaj, což ztěžuje silniční a železniční dopravu. Většina zboží se proto přepravuje po moři, což může trvat i několik týdnů.

Aby se s touto výzvou vyrovnaly, vyvinuly přepravní společnosti nové technologie a strategie, které mají zvýšit rychlost a efektivitu jejich operací. To zahrnuje používání větších lodí a pokročilejších sledovacích systémů a vývoj nových přepravních tras a partnerství s jinými společnostmi.

Přehled možností přepravy

Možnosti mezinárodní přepravy se týkají způsobů přepravy zboží a výrobků z jedné země do druhé. Například pro přepravu z Číny do Indie existuje několik možností, z nichž každá má své výhody a nevýhody a zohledňuje náklady. Zde je přehled některých nejběžnějších možností mezinárodní přepravy:

Letecká nákladní doprava: Jedná se o jeden z nejrychlejších způsobů přepravy, který je vhodný pro zboží vysoké hodnoty nebo zboží citlivé na čas. Letecká nákladní doprava je obvykle dražší než jiné možnosti přepravy a podléhá omezením leteckých společností týkajícím se velikosti a hmotnosti nákladu a nebezpečných materiálů.

Námořní přeprava: Jedná se o nejběžnější způsob přepravy většího zboží, jako jsou vozidla, stroje a volně ložené náklady. Je pomalejší než letecká nákladní doprava, ale levnější a lze při ní přepravovat mnohem větší objemy nákladu. Námořní přeprava podléhá předpisům a omezením týkajícím se velikosti, hmotnosti a nebezpečných materiálů.

Expresní kurýři: Expresní kurýři, jako je FedEx, nabízejí rychlé a spolehlivé přepravní služby pro malé a středně velké zboží. Jsou obvykle dražší než námořní, letecká nebo železniční přeprava.

Při výběru mezinárodní přepravy je důležité zvážit faktory, jako jsou náklady, dodací lhůty, velikost a hmotnost nákladu a povaha přepravovaného zboží. Může být také nutné dodržet předpisy a omezení stanovené celními orgány v cílové zemi.

Možnosti přepravy z Číny do Indie

Pro přepravu zboží z Číny do Indie existuje několik možností. Nejběžnějším způsobem je námořní doprava, která je zpravidla nákladově nejefektivnější a nejspolehlivější. Zboží lze přepravovat v kontejnerech nebo jako volně ložené zboží, v závislosti na objemu a povaze zásilky.

Několik čínských přístavů je dobře propojeno s přístavy v Indii, včetně Šanghaje, Ningbo a Tianjinu. Z těchto přístavů lze zboží přepravovat do několika přístavů v Indii, včetně Bombaje, Čennaje a Kalkaty.

Kromě námořní dopravy existují také možnosti letecké a pozemní dopravy. Letecká doprava je rychlejší, ale dražší. Pozemní doprava je náročnější kvůli hornatému terénu a složité logistice.

Námořní přeprava

Námořní přeprava je jednou z nejoblíbenějších a nákladově nejefektivnějších možností přepravy zboží z Číny do Indie. Existují dva základní typy námořní přepravy: FCL (Full Container Load) a LCL (Less than Container Load).

Námořní přeprava

Přeprava FCL

Přeprava FCL je možností pro podniky s dostatečným množstvím zboží, které zaplní celý kontejner. Tento typ přepravy poskytuje pro zásilku vyhrazený kontejner a zajišťuje, že se zboží nemísí s jinými zásilkami. 

Přeprava FCL nabízí několik výhod, včetně větší kontroly nad zásilkou a snížení rizika poškození nebo ztráty. Je také obecně nákladově efektivnější než přeprava LCL.

Přeprava LCL

Přeprava LCL je dobrou volbou pro podniky, které nemají dostatek zboží na zaplnění celého kontejneru. Přeprava LCL konsoliduje zboží s ostatními zásilkami do jediného kontejneru. 

Tento typ přepravy je výhodný pro malé a střední podniky, které nepřepravují velké objemy zboží. Přeprava LCL však může být dražší než přeprava FCL a může mít za následek delší dobu přepravy.

Výhody námořní přepravy

 • Nákladová efektivita: Jednou z nejvýznamnějších výhod námořní přepravy je její nákladová efektivita. Přeprava po moři je obecně levnější než letecká přeprava. Může přinést výrazné úspory nákladů, zejména u větších objemů zboží.
 • Spolehlivost: Námořní doprava je obecně považována za spolehlivý druh dopravy s nižším rizikem poškození nebo ztráty zboží během přepravy než jiné druhy dopravy.
 • Velké svazky: Námořní doprava je ideální pro přepravu velkých objemů zboží, protože se do ní vejdou velké kontejnery, které pojmou značné množství nákladu.
 • Šetrné k životnímu prostředí: V porovnání s leteckou přepravou je námořní přeprava šetrnější k životnímu prostředí, protože produkuje méně emisí uhlíku.

Nevýhody námořní přepravy

 • Delší tranzitní časy: Jednou z nejvýznamnějších nevýhod námořní přepravy je delší doba přepravy. Přeprava po moři může trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců, což má za následek zpoždění při převzetí zboží.
 • Nevhodné pro časově náročné zásilky: Pro časově citlivé zásilky nebo výrobky podléhající rychlé zkáze mohou existovat lepší možnosti než námořní přeprava. Toto zboží může vyžadovat rychlejší způsoby přepravy, například leteckou přepravu.
 • Další náklady: S námořní přepravou mohou být spojeny další náklady, jako jsou celní poplatky, přístavní poplatky a náklady na přepravu z přístavu do místa určení.
 • Zpoždění v důsledku počasí: Povětrnostní podmínky mohou ovlivnit námořní přepravu, což může zpozdit dodání zboží.

Případová studie: Úspěšná námořní přeprava zboží

Čínský výrobce zaslal do Indie mnoho elektronického zboží s využitím přepravy FCL. Zásilka byla doručena včas a v dobrém stavu a zákazník byl spokojen s nákladovou efektivitou námořní přepravy.

Letecká přeprava

Letecká přeprava je vhodnou volbou pro podniky, které potřebují rychle a efektivně přepravit zboží. Tento typ přepravy nabízí několik výhod, včetně kratší doby přepravy, vyšší bezpečnosti a možnosti přepravovat zboží podléhající rychlé zkáze. Letecká nákladní doprava je však obecně dražší než námořní a nemusí být nejlepší volbou pro velké objemy zboží.

Letecká přeprava

Rychlost a efektivita

Letecká přeprava je nejrychlejší možností přepravy, přičemž doba přepravy se obvykle pohybuje od 1 do 7 dnů v závislosti na místě určení. Proto je nejlepší volbou pro časově citlivé zásilky nebo urgentní dodávky.

Úvahy o nákladech

Náklady na leteckou přepravu jsou obecně vyšší než náklady na námořní přepravu z důvodu vyšších nákladů na leteckou dopravu. Podniky však mohou snížit náklady na leteckou nákladní dopravu konsolidací zásilek a vyjednáváním s dopravcem o nižších sazbách.

Příklady výrobků vhodných pro leteckou přepravu

Letecká přeprava je nejlepší volbou pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, jsou citlivé na čas nebo vyžadují vysokou úroveň zabezpečení. Mezi produkty vhodné pro leteckou přepravu patří například léčiva, elektronika a cenné předměty.

Výukový program: Jak vybrat leteckou nákladní dopravu

Při výběru letecké nákladní dopravy by podniky měly zvážit několik faktorů: dobu přepravy, náklady, spolehlivost a dosavadní výsledky dopravce. Kromě toho by podniky měly hledat dopravce, kteří nabízejí doplňkové služby, jako je celní odbavení a doručení od dveří ke dveřím.

Přeprava od dveří ke dveřím

Přeprava od dveří ke dveřím je možností pro podniky, které chtějí komplexní přepravní službu zahrnující vyzvednutí, přepravu a doručení zboží. Tento typ přepravy nabízí pohodlí a jednoduchost, protože podniky se nemusí starat o logistiku přepravy zboží samy.

Přeprava od dveří ke dveřím

Pohodlí a jednoduchost

Přeprava od dveří ke dveřím je přepravní služba, která nabízí pohodlné vyzvednutí zboží přímo v prostorách prodávajícího a jeho doručení přímo ke dveřím kupujícího. Tento typ přepravní služby přináší prodávajícímu i kupujícímu několik výhod, mezi něž patří:

 • Pohodlí: Přeprava od dveří ke dveřím eliminuje potřebu prodávajícího nebo kupujícího přepravovat zboží do přepravního zařízení nebo k dopravci. To může ušetřit čas a námahu, zejména v případě velkých nebo objemných předmětů.
 • Nákladová efektivita: Přeprava od dveří ke dveřím může být nákladově efektivnější než jiné možnosti přepravy, protože odpadá nutnost další přepravy, jako je například přeprava zboží do přepravního zařízení nebo skladu a zpět.
 • Snížení rizika poškození nebo ztráty: Přeprava od dveří ke dveřím může snížit riziko poškození nebo ztráty během přepravy, protože odpadá nutnost několikanásobného přenášení a manipulace se zbožím.
 • Sledování od konce ke konci: Většina přepravních služeb "od dveří ke dveřím" poskytuje informace o sledování v reálném čase, což umožňuje prodávajícímu i kupujícímu sledovat průběh zásilky od začátku až do konce.
 • Služby na míru: Služby přepravy od dveří ke dveřím lze přizpůsobit konkrétním potřebám, například zajistit balicí nebo montážní služby nebo zajistit celní odbavení a dokumentaci.

Celkově lze říci, že přeprava od dveří ke dveřím představuje pohodlnou a bezproblémovou možnost přepravy, která může ušetřit čas a peníze a zároveň zajistit klid pro prodávajícího i kupujícího.

Komplexní služby

Přeprava od dveří ke dveřím je komplexní přepravní služba, která podnikům nabízí mnoho výhod. Zahrnuje přepravní společnost, která zajišťuje celý proces od vyzvednutí zboží v místě původu až po jeho doručení do místa určení. 

Tento proces zahrnuje přepravu, celní odbavení a další nezbytné logistické úkony spojené s přepravou nákladu. To z něj činí velmi pohodlnou a bezproblémovou možnost pro podniky, které se chtějí vyhnout zapojení do všech aspektů procesu přepravy.

Jednou z hlavních výhod přepravy od dveří ke dveřím je úspora času a úsilí podniku. Přepravní společnost se stará o veškerou logistiku a zajišťuje, aby bylo zboží vyzvednuto a doručeno včas. 

Zároveň se podnik může zaměřit na jiné aspekty své činnosti. To může být výhodné zejména pro malé podniky, které potřebují více zdrojů pro řízení logistiky přepravy ve vlastní režii.

Další výhodou přepravy od dveří ke dveřím je, že nabízí komplexní službu, která zahrnuje všechny aspekty přepravy. To znamená, že přepravní společnost vyřídí veškeré papírování a dokumentaci potřebnou k celnímu odbavení a další regulační požadavky na přepravu zboží. 

To může podnikům ušetřit čas a úsilí, protože orientace v celních předpisech a dalších požadavcích na přepravu může být složitá a časově náročná.

Celkově lze říci, že přeprava od dveří ke dveřím nabízí mnoho výhod pro firmy, které chtějí bezproblémovou přepravu. Poskytuje komplexní službu, která se postará o všechny aspekty přepravy, čímž šetří čas a úsilí podniku. 

Pro některé druhy nákladu však mohou existovat nákladově efektivnější nebo účinnější možnosti přepravy, takže by podniky měly před výběrem způsobu přepravy pečlivě zvážit své možnosti.

Faktory ovlivňující náklady na přepravu od dveří ke dveřím

Náklady na přepravu od dveří ke dveřím závisí na několika faktorech, včetně vzdálenosti mezi místem původu a místem určení, objemu a hmotnosti zásilky a úrovně požadovaných služeb. Podniky mohou snížit náklady na přepravu ze dveří do dveří konsolidací zásilek a vyjednáváním s dopravcem o nižších sazbách.

Případová studie: Úspěšná zkušenost s přepravou od dveří ke dveřím

Malý indický podnik si objednal zásilku oblečení od čínského dodavatele. K přepravě zboží využila přepravní službu door-to-door. Poskytovatel služby se postaral o všechny aspekty zásilky, včetně vyzvednutí, přepravy, celního odbavení a doručení. Zásilka byla doručena včas a v dobrém stavu a zákazník byl spokojen s jednoduchostí a pohodlností služby.

Náklady na přepravu z Číny do Indie

Náklady na přepravu budou ovlivněny faktory, jako je zvolená možnost přepravy, dovozní zákony Indie, poplatky v cílovém přístavu atd. Psali jsme o hlavních faktorech ovlivňujících poplatky, které můžete zaplatit při přepravě z Číny do Indie.

Náklady na přepravu z Číny do Indie

Faktory ovlivňující náklady na dopravu

 • Hmotnost a objem nákladu

Náklady na přepravu se odvíjejí především od hmotnosti a objemu nákladu. Čím větší je hmotnost a objem, tím vyšší jsou přepravní náklady. Pro přesné stanovení ceny je nezbytné přesně změřit a vypočítat hmotnost a objem nákladu.

 • Způsob přepravy

Zvolený způsob přepravy má také vliv na náklady na přepravu. Námořní přeprava je obecně levnější než letecká, ale doba přepravy je delší. Letecká přeprava je naopak rychlejší, ale dražší.

 • Daně a cla

Daně a cla se liší podle typu dováženého zboží a země původu. Tyto poplatky se mohou rychle sčítat a je třeba je započítat do celkových nákladů na dopravu.

 • Další služby

Náklady na přepravu mohou ovlivnit i další služby, jako je pojištění a skladování. Tyto služby poskytují dodatečnou ochranu a pohodlí, ale jsou spojeny s dodatečnými náklady.

Srovnání nákladů: Námořní vs. letecká přeprava

Námořní přeprava je obecně levnější než letecká, ale doba přepravy je delší. Letecká přeprava je rychlejší, ale dražší. Obecně platí, že námořní přeprava může trvat až 30 dní, zatímco letecká přeprava 3-7 dní. Náklady na leteckou přepravu jsou obvykle 4-5krát vyšší než náklady na námořní přepravu při stejné hmotnosti a objemu.

 • Obecné pokyny pro tvorbu cen

Náklady na přepravu z Číny do Indie se mohou výrazně lišit v závislosti na hmotnosti a objemu nákladu, způsobu přepravy, daních a clech a dalších službách. Obecně lze říci, že náklady na námořní přepravu začínají přibližně na $500 za 20 stop dlouhý kontejner, zatímco náklady na leteckou přepravu začínají přibližně na $5/kg.

 • Tipy na úsporu nákladů

Aby podniky ušetřily na přepravních nákladech, mohou zvážit několik možností, jako je konsolidace zásilek, vyjednávání o sazbách s dopravci a výběr nákladově nejefektivnějšího způsobu přepravy podle naléhavosti a hmotnosti nákladu.

Celní odbavení v Číně a Indii

Celní odbavení je nezbytnou součástí procesu přepravy. Může ovlivnit celkové náklady a dobu přepravy zásilky. Je nezbytné zajistit, aby byla veškerá potřebná dokumentace v pořádku a aby náklad odpovídal dovozním předpisům a požadavkům.

Dovozní předpisy a požadavky

Dovozní předpisy a požadavky se liší v závislosti na typu dováženého zboží a zemi původu. Znalost těchto předpisů a požadavků je nezbytná, abyste se vyhnuli zpoždění a dodatečným nákladům.

 • Dovozní daně a cla

Dovozní daně a cla se vypočítávají podle typu dováženého zboží a země původu. Je nezbytné tyto poplatky zohlednit v celkových nákladech na přepravu a zajistit, aby byly provedeny všechny nezbytné platby, aby se předešlo zpoždění a pokutám.

 • Potřebná dokumentace

Nezbytná dokumentace pro přepravu z Číny do Indie zahrnuje obchodní faktury, balicí listy, nákladní listy a osvědčení o původu. Abyste se vyhnuli zpoždění a dodatečným nákladům, je nezbytné zajistit, aby veškerá dokumentace byla přesná.

 • Předpisy týkající se konkrétních výrobků

Některé výrobky mohou podléhat dalším předpisům a požadavkům, například značce BIS (Bureau of Indian Standards) nebo ISI (Indian Standards Institute). Je nezbytné tyto předpisy znát a zajistit, aby výrobky vyhovovaly, a vyhnout se tak zpoždění a pokutám.

Proces celního odbavení

Celní odbavení je důležitým krokem v procesu přepravy, který zahrnuje kontrolu a schválení zboží celními úředníky. Tento proces může být složitý a časově náročný, ale s náležitými znalostmi a přípravou mohou podniky zajistit hladký průběh celního odbavení.

Průvodce celním odbavením krok za krokem

Předložte dokumentaci: Prvním krokem v procesu celního odbavení je předložení veškeré potřebné dokumentace, včetně obchodních faktur, balicích listů a osvědčení o původu.

 1. Platba cel a daní: Po předložení dokumentace je dovozce povinen zaplatit veškerá příslušná cla a daně.
 1. Celní kontrola: Celní úředníci zkontrolují náklad, aby se ujistili, že splňuje všechny dovozní předpisy a požadavky.
 1. Propuštění zboží: Po schválení nákladu celními úředníky bude náklad uvolněn k dodání dovozci.

Tipy pro bezproblémové celní odbavení

 • Zajistěte, aby veškerá potřebná dokumentace byla přesná a úplná.
 • Uvědomte si případné další předpisy nebo požadavky na konkrétní výrobky.
 • Využijte služeb renomované spediční nebo přepravní firmy, která má zkušenosti s celním odbavením.
 • Připravte se na zaplacení příslušných cel a daní.

Případová studie: Úspěšné zkušenosti s celním odbavením

Podnik, který dováží elektronické zboží z Číny do Indie, spolupracoval se speditérskou firmou, která poskytovala celní služby. Speditér se řídil potřebnou dokumentací a předpisy. Zboží bylo úspěšně procleno bez jakéhokoli zpoždění.

Podnik již několik let dovážel elektronické zboží z Číny, přičemž se setkával se zpožděním a komplikacemi při celním odbavení. Rozhodli se spolupracovat se spediční firmou specializující se na služby celního odbavení, aby tento proces zlepšili.

Poskytují jasné pokyny ohledně nezbytné dokumentace a předpisů vztahujících se na dovážené elektronické zboží, jako jsou požadavky na označování výrobků a certifikaci. Poradili také s možnými problémy při celním odbavení, jako jsou zpoždění způsobená chybějící dokumentací nebo nesprávným zařazením výrobku.

Speditér úzce spolupracoval s podnikem, aby zajistil včasné vyplnění a předložení všech požadovaných dokumentů, včetně obchodních faktur, balicích listů a nákladních listů. Koordinoval také spolupráci s celními úředníky a řešil veškeré dotazy a připomínky v průběhu celního řízení.

Díky odborným znalostem a poradenství ze strany speditéra bylo zboží úspěšně procleno bez jakýchkoli průtahů a komplikací. Podnik obdržel zboží včas a prodal je zákazníkům v Indii, čímž se zvýšila celková efektivita jeho dodavatelského řetězce a spokojenost zákazníků.

Výběr speditéra nebo přepravce

Výběr správného speditéra nebo přepravce zajistí hladký a efektivní průběh přepravy. 

Jaké vlastnosti je třeba hledat při výběru speditéra?

Jaké vlastnosti je třeba hledat při výběru speditéra?
 • Zkušenosti a odbornost

Zásadní je výběr speditéra se zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti konkrétního typu přepravy a požadovaných služeb. Pokud například přepravujete zboží podléhající rychlé zkáze, budete chtít spedici, která má zkušenosti s přepravou zásilek s řízenou teplotou. 

Předpokládejme, že zboží zasíláte do určité země. V takovém případě je nezbytné vybrat speditérskou firmu, která má zkušenosti s celními předpisy a požadavky dané země.

 • Konkurenční ceny

Přestože by cena neměla být jediným faktorem při výběru speditéra, porovnání sazeb a poplatků od více poskytovatelů je nezbytné pro zajištění konkurenceschopných cen. Nezapomeňte si vyžádat podrobný rozpis nákladů a případných dalších poplatků, které mohou vzniknout.

 • Široké pokrytí a síť

Speditér se širokou oblastí působnosti a silnou sítí dopravců a agentů může poskytnout více možností a flexibility pro vaše přepravní potřeby. To může být důležité zejména u mezinárodních zásilek, kde může být zapotřebí více druhů dopravy.

 • Profesionalita a zákaznický servis

Hledejte speditéra, který je profesionální, ochotný reagovat a poskytuje vynikající zákaznický servis. To zahrnuje včasnou komunikaci, přesnou dokumentaci a proaktivní řešení problémů. Může být také užitečné ověřit si reference a recenze předchozích zákazníků, abyste zjistili, jakou má speditér historii a pověst.

Spolupráce se speditéry

Spolupráce se speditéry
 • Navázání vztahu: Vybudujte si pevný vztah se speditérskou firmou, abyste zajistili efektivní komunikaci a důvěru.
 • Komunikace a očekávání: Nastavte jasná očekávání a udržujte otevřenou komunikaci po celou dobu přepravy.

Výukový program: Jak vybrat speditéra

Při výběru speditéra je nutné provést důkladný průzkum, abyste našli renomovaného a spolehlivého poskytovatele, který splní vaše konkrétní přepravní potřeby. Zde je několik podrobnějších kroků, kterými je třeba se při výběru speditéra řídit:

Identifikace potenciálních speditérů: Začněte vyhledáváním potenciálních speditérů na internetu, požádejte o doporučení jiné firmy nebo se zúčastněte oborových akcí.

Porovnejte ceny a služby: Jakmile si vyberete několik potenciálních spedičních firem, porovnejte jejich ceny a služby a zjistěte, který poskytovatel nabízí nejlepší poměr ceny a kvality.

Ověřte si pověření, licence a pojištění: Před výběrem speditéra si ověřte jeho pověření, licence a pojištění, abyste se ujistili, že je oprávněn poskytovat své služby.

Zkontrolujte reference a recenze: Vyžádejte si od speditéra reference a zkontrolujte online recenze, abyste zjistili jeho pověst a dosavadní výsledky. Nejlepší je využít přepravní službu, která dokáže vaše zboží zpracovat a odeslat rychle. Udržíte si tak dobré vztahy se zákazníky.

Zeptejte se na zkušenosti, pokrytí a služby: Při rozhovoru s potenciálními speditéry se ptejte na jejich zkušenosti, oblast působnosti a konkrétní služby, které poskytují. To vám pomůže zjistit, zda mohou splnit vaše potřeby a očekávání.

Obchodní vztahy mezi Čínou a Indií

Čína a Indie mají významné obchodní vztahy, přičemž Čína je největším obchodním partnerem Indie. Navzdory politickému napětí obě země vyjádřily přání posílit hospodářské vazby a zvýšit objem obchodu v budoucnu. Obě země zvýšily spolupráci v oblasti rozvoje infrastruktury, technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Přehled obchodních vztahů

Čína a Indie mají dlouhodobé a významné obchodní vztahy, přičemž Čína je největším obchodním partnerem Indie. V posledních letech obě země zintenzivnily spolupráci v různých oblastech, včetně rozvoje infrastruktury, technologií a obnovitelných zdrojů energie. 

Zejména čínská iniciativa Pásmo a cesta vedla k několika společným infrastrukturním projektům v Indii, včetně výstavby přístavů a dálnic. 

Hospodářské vazby a spolupráce

Obě země spolupracují v oblasti technologií, čínské společnosti investují do indických technologických startupů a indické společnosti spolupracují s čínskými firmami na vývoji nových produktů a služeb.

Navzdory politickému napětí vyjádřily Čína a Indie přání posílit hospodářské vazby a zvýšit objem obchodu. Například v roce 2020 obě země vedly rozhovory s cílem vyřešit hraniční spor. 

Jednali také o způsobech, jak zvýšit obchod a investice. Kromě toho se Čína snažila zvýšit svůj vývoz v oblastech, jako jsou léčiva a spotřební elektronika. Indie se mezitím snaží snížit svůj obchodní deficit s Čínou podporou vývozu zboží, jako je rýže a cukr.

Obchodní vztahy mezi Čínou a Indií se však potýkají s problémy. Jedním z klíčových problémů je obchodní nerovnováha mezi oběma zeměmi, kdy Čína do Indie vyváží více zboží, než dováží. 

Kromě toho se objevily obavy ohledně kvality a bezpečnosti některých čínských výrobků, zejména ve farmaceutickém odvětví. Obchod ovlivnilo také politické napětí mezi oběma zeměmi, kdy Indie v roce 2020 po střetu na hranicích zavedla omezení na čínské investice a dovoz. 

Navzdory těmto výzvám však obě země zůstávají pro sebe navzájem důležitými obchodními partnery. Je pravděpodobné, že i v budoucnu budou hledat způsoby, jak posílit své hospodářské vazby.

Dopad BRICS

Aliance BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) sehrála významnou roli při posilování obchodních vazeb mezi Čínou a Indií. Aliance usnadnila diskuse o obchodu a investicích, což vedlo k posílení spolupráce a kooperace mezi oběma zeměmi.

Oblíbené dovážené zboží z Číny do Indie

Čína je známá svými rozsáhlými výrobními kapacitami a vyrábí mnoho výrobků vyvážených do různých zemí světa. Mezi nejčastěji dovážené zboží z Číny do Indie patří elektronika, stroje, textil a chemikálie.

Seznam běžně dovážených produktů

 • Mobilní telefony
 • Elektronika (například notebooky, tablety a příslušenství).
 • Textil (např. oděvy, látky a příze)
 • Stroje a zařízení (např. stavební stroje a generátory elektrické energie)
 • Chemikálie (například barviva, pigmenty a léčiva).
 • Domácí dekorace a nábytek
 • Hračky a hry

Trendy a oblasti růstu

S pokračujícím růstem ekonomik obou zemí se v obchodních vztazích mezi Čínou a Indií objevuje několik nových trendů a oblastí růstu. Patří mezi ně:

 • Elektronické obchodování a přeshraniční online maloobchod
 • Obnovitelná energie a čisté technologie
 • Rozvoj infrastruktury
 • Cestovní ruch a kulturní výměna

Časté dotazy týkající se přepravy z Číny do Indie

Časté dotazy týkající se přepravy z Číny do Indie
 1. Jaké jsou přepravní náklady a doba přepravy z Číny do Indie?

Náklady na přepravu a doba přepravy se liší v závislosti na způsobu přepravy, hmotnosti a objemu nákladu a dalších faktorech, jako je celní odbavení. Pro porovnání nákladů a doby přepravy doporučujeme získat nabídky od více spedičních firem nebo přepravních agentů.

 1. Jaká cla a daně se uplatňují při přepravě z Číny do Indie?

Clo a daně se odvíjejí od hodnoty dováženého zboží a případných dalších poplatků, jako jsou manipulační poplatky nebo poplatky za skladování. Je nezbytné prozkoumat a pochopit celní předpisy a požadavky na konkrétní přepravované výrobky.

 1. Jaký je nejlepší způsob přepravy z Číny do Indie?

Nejlepší způsob přepravy závisí na konkrétních potřebách podniku a přepravovaném nákladu. Námořní přeprava je obecně nákladově efektivnější pro velké objemy, zatímco letecká přeprava je rychlejší, ale dražší.

 1. Jaký je postup při dovozu zboží z Číny do Indie?

Dovoz zboží z Číny do Indie obvykle zahrnuje vyhledání dodavatele, vyjednání cenových a přepravních podmínek, zajištění platby a přepravy, získání potřebných licencí a povolení a celní odbavení po příjezdu do Indie.

 1. Jaké jsou možnosti platby při dovozu zboží z Číny do Indie?

Mezi možnosti platby při dovozu zboží z Číny do Indie patří bankovní převody, akreditivy a platby prostřednictvím online platforem, jako je PayPal nebo Trade Assurance společnosti Alibaba.

 1. Jaké jsou běžné problémy při dovozu zboží z Číny do Indie?

Mezi běžné problémy při dovozu zboží z Číny do Indie patří jazykové bariéry, kulturní rozdíly, problémy s kvalitou výrobků, zpoždění při celním odbavení a spory o platby. Pro minimalizaci těchto rizik je nezbytné spolupracovat se spolehlivými dodavateli a zkušenými speditory.

 1. Jak najdu spolehlivé dodavatele v Číně?

Existuje několik způsobů, jak najít spolehlivé dodavatele v Číně, včetně účasti na veletrzích, vyhledávání na internetových tržištích, jako je Alibaba nebo Global Sources, a spolupráce s agenty pro vyhledávání zdrojů nebo poradci. Před zadáním objednávky je nezbytné provést hloubkovou kontrolu a ověřit pověření dodavatele.

Závěr

Závěr

Pokud potřebujete poslat zboží z Číny do Indie, je důležité najmout si spolehlivou přepravní službu. My si s takovými velkými úkoly poradíme a zajistíme vám vynikající zážitek.

Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu při přepravě z Číny do Indie, patří nejlevnější možnosti přepravy, zákony o mezinárodním obchodu, nejlepší možnosti přepravy a především přepravní služba, kterou si najmete.

Spolehlivé přepravní služby mají zásadní význam pro podniky, které chtějí dovážet zboží z Číny do Indie. Při správném plánování a přípravě mohou podniky úspěšně projít procesem přepravy a využívat výhod obchodu mezi Čínou a Indií. 

Kontaktujte nás ještě dnes

Pokud se chcete dozvědět více o našich přepravních službách nebo si nás najmout, pošlete nám prosím zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Získejte cenovou nabídku

"*" indicates required fields

Skrytý
Skrytý

cs_CZCzech