Doprava z Číny do Nigérie

Doprava z Číny do Nigérie

Přeprava z Číny do Nigérie se stala nedílnou součástí mezinárodního obchodu, zejména díky postavení Číny jako globálního výrobního centra. Pro podnikatele, kteří chtějí využít širokou škálu výrobků dostupných v Číně, je zásadní pochopit nuance procesu přepravy. Cesta vašeho zboží prochází různorodými krajinami a zahrnuje četná kontrolní stanoviště, což vše ovlivňuje čas a náklady potřebné k tomu, aby se výrobky dostaly až k vám domů.

Orientace v mezinárodní logistice vyžaduje znalost metod přepravy, celních předpisů a důsledků různých možností přepravy. Ať už se rozhodnete pro leteckou přepravu kvůli její rychlosti, nebo pro námořní přepravu kvůli její nákladové efektivitě, každý způsob přepravy s sebou nese vlastní řadu aspektů. Patří mezi ně doba přepravy, náklady a nezbytná dokumentace, která zajistí hladký průběh dovozu do Nigérie.

Dalším důležitým krokem je vyřízení celního odbavení v Nigérii. Jakmile vaše výrobky dorazí, musíte dodržovat místní zákony a předpisy, abyste se vyhnuli zpoždění a dalším nákladům. Seznámení se s požadovanými postupy, cly a daněmi vám pomůže při plánování úspěšného dovozu. Pochopení těchto klíčových aspektů zajistí, že budete činit informovaná rozhodnutí, snížíte potenciální rizika a optimalizujete strategii přepravy z Číny do Nigérie.

Přehled přepravních tras

Při přepravě z Číny do Nigérie je třeba vzít v úvahu strukturu a uspořádání námořních tras spojujících tyto dvě země. Zvolená přepravní trasa a přístavy odeslání a příjezdu mohou významně ovlivnit dobu přepravy a přepravní náklady.

Běžné přístavy odjezdu v ČíněCílové přístavy v Nigérii
ŠanghajLagos
ShenzhenPort Harcourt
Ningbo-ZhoushanOnne Port
Guangzhou

Hlavní údaje o hlavních přístavech:

 • Šanghaj: Šanghajský přístav je nejrušnějším kontejnerovým přístavem na světě a významným centrem mezinárodního obchodu. Přeprava zboží ze Šanghaje do Nigérie obvykle zahrnuje zaoceánské plavby a může pojmout různé velikosti nákladu.
 • Shenzhen: Přístav Šen-čen se nachází v provincii Kuang-tung, má několik kontejnerových terminálů a nabízí rozmanité přepravní služby. Díky své strategické poloze v blízkosti Hongkongu je ideálním přístavem pro vývozce.
 • Ningbo-Zhoushan: Tento přístavní komplex, který spojuje přístav Ningbo a přístav Zhoushan, je pro nákladní dopravu klíčový díky své vysoké kapacitě a efektivním službám.
 • Guangzhou: Přístav Kanton je dalším klíčovým přístavem díky své rozsáhlé logistické síti a přímému napojení na hlavní mezinárodní námořní trasy.
 • Lagos: Přístav Lagos, konkrétně přístavní komplex Lagos a přístav Tin Can Island, je hlavním přístavem Nigérie. Odbavuje většinu dovozu do země a je vhodný pro kontejnery a různé druhy nákladu.
 • Port Harcourt: Tento přístav slouží jako vstupní brána pro zboží určené do východní části Nigérie. Port Harcourt je vybaven pro různé nákladní operace a nabízí alternativu k přístavům v Lagosu.
 • Onne Port: Přístav Onne, který se nachází v oblasti bohaté na ropu, se specializuje na logistiku ropy a zemního plynu, ale slouží také k manipulaci s kontejnery a obecným nákladem a představuje další kritický vstupní bod pro zásilky do Nigérie.

Způsoby přepravy

Při přepravě z Číny do Nigérie existuje několik možností, které závisí na vašem rozpočtu, časových omezeních a povaze zboží, které posíláte. Mezi tyto metody patří námořní přeprava, letecká přeprava a expresní kurýrní služby, přičemž každá z nich nabízí jiné výhody.

Možnosti námořní přepravy

Možnosti námořní přepravy

Námořní přeprava patří mezi nejlevnější způsoby přepravy velkých objemů zboží. Existují dva hlavní typy námořní přepravy:

 • FCL (Full Container Load): Ideální pro větší zásilky, kterými můžete naplnit celý kontejner. Kontejnery mají obvykle velikost 20 nebo 40 stop.
 • LCL (Less than Container Load): Vhodné pro menší zásilky, které nevyžadují plný kontejner. Vaše zboží je konsolidováno s ostatním zbožím, aby se naplnil kontejner.

Možnosti letecké přepravy

Letecká přeprava je rychlejší než námořní a je vhodná pro zboží vysoké hodnoty nebo zboží podléhající rychlé zkáze. Často se oceňuje podle hmotnosti a objemu. Klíčové body, které je třeba si zapamatovat u letecké přepravy:

 • Pravidelné lety: Pravidelné lety mezi hlavními letišti s pevnými letovými řády a trasami.
 • Charterové služby: V případě velkých zásilek nebo naléhavých potřeb je možné si pronajmout celé letadlo.

Expresní kurýrní služby

Expresní kurýrní služby nabízejí doručení od dveří ke dveřím a jsou nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem přepravy, i když obvykle nejdražším. Můžete očekávat:

 • Časově omezené dodávky: S garantovanou dobou dodání od jedné noci do několika dnů.
 • Sledování v reálném čase: Většina kurýrů poskytuje podrobné sledování, které vám umožní sledovat průběh zásilky.

Celní odbavení

Zásadním krokem při přepravě z Číny do Nigérie je celní odbavení. Zahrnuje specifickou dokumentaci, porozumění platným clům a daním a povědomí o zakázaných a omezených položkách.

Dokumentace potřebná pro dovoz

Chcete-li úspěšně dovážet zboží z Číny do Nigérie, musíte předložit následující dokumenty:

 • Obchodní faktura: Podrobnosti o zboží, včetně hodnoty, původu a specifikací.
 • Nákladní list nebo letecký nákladní list: Slouží jako potvrzení o převzetí zásilky a smlouva o přepravě zboží.
 • Balicí seznam: Uvádí obsah každého balíčku v zásilce.
 • Osvědčení o původu: Ověřuje, kde bylo zboží vyrobeno.
 • Formulář M: Povinný doklad pro podání žádosti o dovoz; získává se od Nigerijské centrální banky.
 • Certifikát SONCAP: Ukazuje, že zboží splňuje požadavky Nigerijské organizace pro normalizaci.

Cla a daně

Po příjezdu do Nigérie bude vaše zásilka podléhat určitým clům a daním, které se liší v závislosti na povaze a hodnotě dováženého zboží. Klíčové body, které je třeba vzít na vědomí:

 • Daň z přidané hodnoty (DPH): Na zboží se obecně uplatňuje DPH ve výši 7,5%.
 • Dovozní clo: Může se pohybovat od 0% do 35% v závislosti na zařazení zboží pod nigerijskou celní službu.
 • CET Levy: Na vaše zboží se může vztahovat poplatek podle společného vnějšího tarifu (CET), který zavedlo Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS).
 • CISS: Poplatek v rámci komplexního režimu dohledu nad dovozem se vybírá ve výši 1% z hodnoty FOB veškerého dovozu.

Zakázané a omezené předměty

Některé zboží není do Nigérie povoleno nebo vyžaduje zvláštní povolení a schválení před dovozem. Je nezbytné znát tato omezení, abyste se vyhnuli zpoždění nebo zabavení zboží. Mezi příklady patří např:

 • Zakázané předměty: Drogy, padělané peníze, pornografické materiály a všechny druhy ojetých motorových vozidel starších patnácti let od roku výroby.
 • Položky s omezením: Střelné zbraně a střelivo, živí nebo mrtví ptáci včetně mražené drůbeže a nebezpečný odpad vyžadují zvláštní povolení příslušných nigerijských úřadů.

Tranzitní časy

Při přepravě z Číny do Nigérie jsou pro efektivní plánování dodavatelského řetězce rozhodující tranzitní časy. Tranzitní časy se mohou lišit v závislosti na druhu dopravy: námořní nebo letecké.

Odhadovaná doba tranzitu po moři

Přeprava po moři je obecně pomalejší, ale může pojmout větší objemy za nižší cenu. Typická doba přepravy zboží po moři z Číny do Nigérie je:

Trasy námořní nákladní dopravyTranzitní časy
Z Šanghaje do Lagosu30-45 dní
Z Ningbo do Lagosu30-40 dní
Kanton - Lagos35-50 dní

Tyto odhady mohou být ovlivněny faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, přetížení přístavů a celní odbavení.

Odhadovaná doba leteckého tranzitu

Letecká přeprava je rychlejší, ale je spojena s vyššími náklady, takže je vhodnější pro časově citlivé zboží nebo zboží vysoké hodnoty. Odhadovaná doba letecké přepravy z Číny do Nigérie je často v rámci:

 Trasy letecké nákladní dopravyTranzitní časy
Z Pekingu do Lagosu6-12 dní
Z Šanghaje do Lagosu5-10 dní
Kanton - Lagos

Tyto časy se mohou lišit v závislosti na trase letecké společnosti, frekvenci letů a efektivitě odbavení nákladu na výchozím i cílovém letišti.

Náklady na přepravu

Přeprava z Číny do Nigérie je spojena s různými náklady. Znalost těchto nákladů vám zajistí efektivní rozpočet na dovoz.

Faktory ovlivňující náklady na nákladní dopravu

Celkové náklady na přepravu z Číny do Nigérie ovlivňuje několik faktorů. Mezi tyto faktory patří:

 • Objem a hmotnost zásilky: Přepravní poplatky často závisí na objemové hmotnosti (velikosti balíku) nebo na skutečné hmotnosti zásilky, podle toho, která je vyšší.
 • Typ dopravy: Způsob přepravy, ať už se jedná o leteckou nebo námořní dopravu, má významný vliv na náklady. Letecká nákladní doprava je obvykle dražší než námořní.
 • Vzdálenost a doba přepravy: O ceně rozhoduje také naléhavost a vzdálenost. Rychlejší dodací lhůty mohou vést k vyšším cenám.
 • Sezónní poptávka: Během sezónních špiček, například před velkými svátky, mohou náklady na přepravu vzrůst kvůli zvýšené poptávce.
 • Další služby: Služby jako doručení až do domu, celní odbavení a pojištění zvyšují celkové náklady.

Porozumění citacím nákladní dopravy

Když obdržíte nabídku na přepravu od logistické společnosti, obvykle zahrnuje následující poplatky:

 • Poplatek za přepravu: Základní sazba v závislosti na typu přepravy a hmotnosti/objemu zboží.
 • Palivový příplatek: Příplatek, který pokrývá kolísající ceny pohonných hmot.
 • Poplatky za dokumentaci: Náklady spojené s vyřízením nezbytné přepravní dokumentace.
 • Přístavní poplatky: Poplatky účtované přístavem odeslání v Číně i přístavem určení v Nigérii.
 • Poplatky za celní odbavení: Náklady na průchod zboží celními bariérami.
 • Pojištění: Volitelné krytí zásilky pro případ ztráty nebo poškození.

Je důležité si nabídku důkladně přečíst, abyste porozuměli všem zahrnutým nákladům a ujistili se, že neobsahuje žádné skryté poplatky.

Pojištění zásilek

Při přepravě z Číny do Nigérie je důležité zajistit ochranu vašeho zboží. Pojištění přepravy pomáhá chránit vaši investici před ztrátou, poškozením nebo krádeží během přepravy.

Typy pojištění přepravy

 • Pojištění odpovědnosti dopravce: Toto základní krytí je často standardně zahrnuto. Obvykle však poskytuje jen omezenou náhradu a nemusí pokrýt plnou hodnotu zásilky.
 • Pojištění všech rizik: Tato komplexní varianta kryje všechna potenciální rizika, ale obvykle obsahuje výjimky, takže je důležité si pojistnou smlouvu pečlivě přečíst.
 • Pojištění jmenovitých nebezpečí: Tato pojistka se vztahuje pouze na rizika výslovně uvedená v pojistné smlouvě, jako je krádež nebo požár.
 • Všeobecné průměrné pojištění: V případě obecného průměrného prohlášení poskytuje krytí veškerých nákladů, které musíte zaplatit.

Jak získat pojištění přepravy

 1. Zhodnoťte své potřeby: Zjistěte si povahu svého zboží a rizika, která mu mohou hrozit během přepravy.
 2. Porovnání poskytovatelů: Podívejte se na různé pojišťovny a porovnejte jejich pojistné smlouvy, výluky a pojistné.
 3. Požadovaná dokumentace: Připravte potřebné dokumenty, včetně podrobného inventárního seznamu a obchodní faktury.
 4. Nákup pojistky: Jakmile si vyberete pojišťovnu, můžete si pojištění obvykle zakoupit přímo u ní nebo prostřednictvím zprostředkovatele.
 5. Proces reklamace: Seznamte se s postupem pro uplatnění reklamace v případě ztráty nebo poškození.

Požadavky na balení a označování

Požadavky na balení a označování

Při vývozu zboží z Číny do Nigérie je nezbytné dodržovat specifické požadavky na balení a označování, aby byla zajištěna bezpečná a vyhovující přeprava vašich výrobků.

Osvědčené postupy balení

Vaše výrobky potřebují odolný obal pro mezinárodní cesty. Měli byste:

 • Používejte odolné materiály: Vyberte si kvalitní a pevné materiály, jako jsou krabice z vlnité lepenky pro lehké předměty a dřevěné bedny pro těžší zboží.
 • Chránit obsah: Použijte vhodné tlumicí materiály, jako je bublinková fólie nebo polystyren, které chrání před nárazy a vibracemi.
 • Obal odolný proti povětrnostním vlivům: Zajistěte, aby byl obal odolný vůči vlivům prostředí, jako je vlhkost, zejména v případě námořní přepravy.

Označování mezinárodních zásilek

Přesné a srozumitelné značení je bezpodmínečně nutné. Vaše etikety musí obsahovat:

 • Informace o příjemci a odesílateli: Zřetelně vytiskněte jméno, adresu a kontaktní údaje příjemce i odesílatele.
 • Země původu: Na každém balení je čitelně uvedeno "Vyrobeno v Číně".
 • Podrobnosti o destinaci: Tučným písmem uveďte název cílové země, v tomto případě "Nigérie".
 • Pokyny pro manipulaci: Případně použijte mezinárodní obrazové symboly pro znázornění pokynů pro manipulaci, například "Křehké", "Touto stranou nahoru" nebo "Uchovávejte v suchu".

Nezapomeňte, že nesprávné balení nebo označení může vést k poškození, ztrátě nebo zpoždění zásilky a může způsobit problémy při celním odbavení.

E-commerce a Dropshipping Úvahy

Při zapojení do elektronického obchodování a dropshippingu z Číny do Nigérie je pro udržení spokojenosti zákazníků zásadní vaše strategie přepravy a řízení očekávání ohledně doručení.

Strategie přepravy pro online prodejce

Pro úspěšnou přepravu je důležité vybrat si spolehlivého přepravního partnera, který je známý svou odborností v oblasti mezinárodních dodávek. Měli byste posoudit následující skutečnosti:

 • Spolehlivost dopravce: Vybírejte dopravce, kteří mají zkušenosti s včasnými dodávkami do Nigérie.
 • Způsoby přepravy: Nabízíme různé možnosti, od ekonomické hromadné přepravy až po zrychlenou leteckou přepravu.
 • Cla a poplatky: Seznamte se s nigerijskými celními předpisy, abyste se vyhnuli neočekávanému zpoždění nebo poplatkům.
 • Obal: Zajistěte, aby byly výrobky vhodně zabaleny pro dálkovou přepravu, aby se snížilo riziko poškození.

Řízení očekávání dodávek

Zásadní je jasná komunikace se zákazníky ohledně termínů přepravy. Dodržujte tyto pokyny:

 • Transparentnost: Poskytování přesných časových harmonogramů přepravy a aktualizací v průběhu celého procesu dodání.
 • Sledování: Zavedení spolehlivého systému sledování, který zákazníkům umožní sledovat jejich objednávky.
 • Zákaznický servis: Vytvořte pohotový kanál zákaznického servisu pro rychlé řešení jakýchkoli problémů s přepravou.
 • Jasnost politiky: Ujistěte se, že vaše zásady přepravy a vrácení zboží jsou dobře formulované a viditelné pro zákazníky před nákupem.

Právní a regulační aspekty

Při přepravě z Číny do Nigérie je nezbytné znát mezinárodní zákony upravující přepravu a specifické dovozní předpisy Nigérie. Opomenutí těchto podrobností by mohlo vést k nákladným zpožděním nebo právním problémům.

Zákony o mezinárodní přepravě

Při přepravě zboží z Číny do Nigérie musíte dodržovat různé mezinárodní smlouvy a dohody. Mezi nejvýznamnější patří předpisy Mezinárodní námořní organizace (IMO), které upravují bezpečnost, zabezpečení a ochranu životního prostředí v mezinárodní námořní dopravě. Ujistěte se, že je váš náklad řádně klasifikován podle Harmonizovaný systém (HS), standardizovaná číselná metoda pro klasifikaci obchodovaných výrobků, kterou používají celní orgány po celém světě.

Nigerijské dovozní předpisy

Nigerijské dovozní předpisy jsou prosazovány úřadem Nigerijská celní služba (NCS). Před odesláním si ověřte, že vaše zboží není na seznamu zakázaných dovozů, který zahrnuje například narkotika, střelné zbraně a nebezpečný odpad. Dodržování NCS postupy vyžadují:

 • Přesný a úplný nákladní list
 • Osvědčení o původu
 • Dovozní clo platba vypočtená na základě aktuálního nigerijského tarifu.
 • Potřebná povolení pro zakázané položky
 • Zajištění, aby vaše zboží splňovalo Nigerijská organizace pro normalizaci (SON) požadavky

Nedodržení by mohlo mít za následek odepření vstupu vašeho zboží do Nigérie, pokuty nebo jiné sankce.

Proč si vybrat právě nás? Luckystar Logistic

Společnost Luckystar, která byla založena v roce 2022, je významným členem Federální námořní komise (FMC) a působí jako společný dopravce bez provozování plavidel (NVOCC). Tato spediční společnost obsluhuje především Čínu, USA, Kanadu a Evropu a snaží se nabízet špičkovou kvalitu služeb při nižších nákladech. Díky základnímu týmu, který má více než 20 let zkušeností v oblasti logistiky, přináší společnost Luckystar značné odborné znalosti. Od svého založení zůstává přepravní společnost neochvějně odhodlána nabízet globální řešení přepravy od dveří ke dveřím a zaměřuje se na spolehlivost, flexibilitu a rychlost.

Využíváme našich znalostí tras a vztahů k optimalizaci logistiky, abychom vyvážili náklady, rychlost a spolehlivost. Nabízíme nejlepší řešení a přepravní služby z Číny do Nigérie.

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další podrobnosti o přepravní službě, kontaktujte nás. Snažíme se pomáhat podnikům při informovaném výběru způsobu přepravy a usnadňovat hladké obchodní toky mezi Čínou a Nigérií.

Přejít nahoru