Försäkringstjänst: Hur mycket kostar fraktförsäkring?

På Luckystar förstår vi vikten av att skydda din last under transporten. Därför erbjuder vi en heltäckande fraktförsäkring som skyddar din försändelse och ger dig sinnesro.

Vårt försäkringsskydd är utformat för att skydda dina varor mot skador, förlust eller stöld under transport, vilket ger dig en försäkran om att din investering är trygg och säker. Med vår fraktförsäkring får du ett komplett skydd till konkurrenskraftiga priser, och vårt erfarna team hjälper dig att skräddarsy en försäkring som uppfyller dina specifika behov.

Oavsett om du fraktar inrikes eller internationellt är vårt försäkringsskydd utformat för att skydda ditt gods hela vägen.

Kontakta oss idag för en offert och låt oss hjälpa dig att säkra din transport.

Försäkringsfrågor bör diskuteras mer ingående inom fraktbranschen eftersom de spelar en viktig roll. Även om försäkring är en nödvändighet för att skydda sig mot risker, transporterar de flesta företag dagligen sitt gods oförsäkrat. Tveksamheten att teckna en fraktförsäkring under frakten beror på att det inte finns några lagar eller förordningar som gör det till en absolut nödvändighet. Även om du kan spara pengar på att inte teckna försäkring kommer det att kosta dig mer i händelse av en olycka.

Importörer bör överväga att teckna en försäkring för sina lastcontainrar för att skydda sig mot risker under frakten. Detta skyddar dem också mot att speditörer vägrar att ta emot deras gods av rädsla för att ta på sig ansvaret för oförsäkrat gods. En fraktförsäkring kan alltså skydda en importör från eventuella ekonomiska förluster.

Även om den främsta farhågan är att kostnaderna för fraktförsäkringar vanligtvis är höga, kan du bli förvånad över att inse att det är kostnadseffektivt. Detta beror delvis på att fraktförsäkringen ofta är en procentandel av det totala värdet av varorna i en frakt.

Denna kostnad kan dock variera eftersom den baseras på en bedömning från fall till fall beroende på olika faktorer. Därför kan kostnaderna för fraktförsäkring vara ganska överkomliga baserat på dina behov och din last.

Fraktförsäkring

De flesta transportörer erbjuder ett standardförsäkringsskydd för sina kunder, men en fraktförsäkring är avsedd att ge extra skydd. Detta beror på att fraktförsäkringen omfattar transport av gods till sjöss eller på väg och kan köpas från transportören eller ett tredjepartsförsäkringsbolag.

Kostnader för fraktförsäkring

Om en avsändare har en fraktförsäkring kan de i idealfallet få ersättning för eventuella förluster eller skador under transporten. Men om avsändaren inte har någon fraktförsäkring måste han eller hon stå för alla kostnader för förlust av eller skada på godset.

Som avsändare kan du minska skadekostnaderna om du kan bevisa att transportören var vållande, men den juridiska processen kan vara tidskrävande och kostsam. Processen kan dessutom vara ännu mer komplicerad om det rör sig om en internationell transport.

En fraktförsäkring kan också vara praktisk om transportörens ansvar är begränsat. Händelser som ligger utanför transportörens kontroll, t.ex. naturkatastrofer, översvämningar, orkaner och jordbävningar, omfattas vanligtvis inte av transportörens ansvar. Fraktförsäkringen kan dock erbjuda ett skydd som omfattar sådana händelser. Du kan använda ersättningen för att återfå den last som gått förlorad vid en naturkatastrof eller naturkatastrof.

Dessutom kan en fraktförsäkring vara till nytta vid vanliga förluster under transport, t.ex. piratattacker eller vägpirater. Det innebär att du kan vända dig direkt till försäkringsbolaget vid skador istället för till speditören. Detta gör det enklare att få ersättning än att behöva engagera sig i långa domstolsprocesser.

Andra aspekter som det är bra att tänka på när du tecknar en fraktförsäkring är att ange vilken typ av gods det gäller, vad du vill skydda godset mot och försäkringsperioden. Det är bäst att försäkra transporten från lastning till lossning av vagnen.

Ibland kan det vara otillräckligt att teckna en grundförsäkring för ditt gods eftersom den endast täcker speditörens och transportörens skadeståndsansvar, vilket kan vara otillräckligt. Detta beror på att grundförsäkringen endast täcker skador som orsakats av speditörens eller transportörens vårdslöshet.

Standard för fraktförsäkringskostnad

Det finns ingen standardkostnad för fraktförsäkring eftersom värdet av varje kostnad skiljer sig åt. Dessutom spelar transportsättet en avgörande roll för priset på fraktförsäkringen. Dessutom bidrar andra faktorer som allmän ansvarsförsäkring, typ av gods, fraktklassificering och skadehistorik till fraktförsäkringskostnaderna.

Om lasten t.ex. består av dyra varor och avsändaren har en skade- och förlusthistorik, blir försäkringskostnaden hög. Detta innebär i allmänhet att det kan krävas mycket arbete för att uppskatta standardkostnaden för fraktförsäkring.

Kostnader för försäkring

Låt oss börja med att konstatera att det inte finns någon standardförsäkringskostnad och att beräkningarna skiljer sig åt beroende på försäkringsbolag. Det finns dock en standardstruktur för beräkning av fraktförsäkringskostnader. Primära faktorer beaktas vid beräkningen, såsom kostnader och CIF-värde.

CIF-värde

Om du är intresserad av att försäkra din last och fraktkostnaderna är det bäst att be försäkringsbolaget att beräkna CIF-värdet. I de flesta fall kan fraktens CIF-värde delas upp i tre kategorier:

● Kommersiellt fakturavärde

● Försäkringskostnader

● Frakt

Summan av de tre kategorierna värderas ofta till 110%, där de extra 10% är tänkta att täcka eventuella oförutsedda omständigheter som kan uppstå. Till exempel:

● Kommersiellt fakturavärde: $60,000

● Försäkringskostnader: $300

● Fraktkostnader: $1500

● CIF försäkring: $61,800

Nästa steg är att multiplicera CIF-värdet med 1,1:

● (61 800 X 1,1) = $67 980

● Detta innebär att det totala CIF-värdet skulle vara $67,980.

En annan faktor att ta hänsyn till är försäkringsprocenten som skiljer sig från ett försäkringsbolag till ett annat. Om t.ex. försäkringsprocenten är $0,5/$100, blir din totala försäkring

● ($67,980/100) X 0,5 = $339,90

● Du kommer alltså att betala en total försäkring på $339.90

I exemplet ovan är skillnaden mellan att täcka fraktkostnaderna och att få lite extra värde liten. Detta är en enkel formel som ofta tillämpas i de flesta försäkringsscenarier. Det finns dock andra faktorer som bidrar till försäkringskostnaderna som inte täcks av denna formel.

Kostnader

Värdet på den last du vill försäkra är ofta lika med det kommersiella fakturavärdet. Du kan använda försäkringsprocenten, som ofta baseras på ett dollarvärde för varje $100 av det fakturerade totalbeloppet. Till exempel, för en grundförsäkring för gods som värderas till $60 000 och en försäkring på $0,50/$100 med ett minimum på $10, skulle försäkringen se ut enligt följande:

● ($60,000/100) X $0.50 = $300

● Försäkringskostnaden för varor värderade till $60 000 skulle således vara $300

Om du jämför värdet på godset och försäkringskostnaden för frakt är den därför ganska överkomlig. Även om detta är det grundläggande försäkringsskyddet kan det täcka gods som förlorats eller skadats på grund av avsändarens eller transportörens försumlighet. I de flesta fall krävs dock mer, t.ex. vid naturkatastrofer.

Med detta sagt kan du leta efter ett försäkringsbolag som passar dina behov och vars försäkringsprocent du tycker är rimlig. I de flesta fall ligger försäkringsprocenten ofta mellan $0,25 och $0,75/100. Ett företag kommer att föreslå ett pris som är lämpligt för din fraktklass, last och avsändarens eller transportörens historik. Om ett företag erbjuder dig en procentsats över $0,75/$100 är det för dyrt, och allt under $0,25/100 är opålitligt.

Om du hanterar internationella transporter kan Incoterms-reglerna vara tillämpliga, särskilt vid sjötransport av gods. Enligt Incoterms-reglerna är säljaren av godset skyldig att teckna en försäkring. Reglerna kräver att alla frakter använder CIF-värdet för 110% när den totala försäkringskostnaden fastställs. Du kan dock välja ett anpassat försäkringsalternativ som kostar mer men ger större skydd för godset.

Syftet med att försäkra containrar

Syftet med att försäkra containrar

När du fraktar gods, särskilt till sjöss, använder du containrar. I de flesta fall kan containrarna gå förlorade till sjöss på grund av dåligt arrangemang, felaktig packning och parametrisk svängning, vilket är en svängning som upplevs av containrar som kan orsaka en avvikelse av fartyget i sidled. Det bästa är att teckna en försäkring som täcker förlust eller skada under transporten, inklusive containrar.

Typer av fraktförsäkringar

Som tidigare nämnts kan försäkringskostnaderna påverkas av vilken försäkringstyp du väljer. Det finns flera olika typer av fraktförsäkringar, t.ex:

Enkel täckning

Detta är ett bra försäkringsalternativ för den som skickar gods då och då. Den enkla täckningen är lämplig för små och stora företag så länge de skickar gods oregelbundet. Dessutom gäller försäkringen för hela fraktsändningen.

Öppen täckning

Om du däremot ofta skickar gods är det bäst att teckna en öppen försäkring, som ger dig möjlighet att betala en årlig premie. Detta alternativ gör att du kan ha flera transporter under året, som alla täcks av en årlig premie. Det bästa är dock om du även tar hänsyn till andra faktorer i försäkringsavtalet, t.ex. en begränsning av antalet transporter under ett år.

En av fördelarna med öppen täckning är att den ger täckning tills premien sägs upp. Beroende på dina transportbehov kan du också se över och förnya din premie varje år. Den öppna täckningen är också idealisk för transportörer med stora volymer eftersom den är mer kostnadseffektiv och effektiv.

Sjötransportförsäkring

Sjötransportförsäkring

Överväg att teckna en marin fraktförsäkring om du transporterar gods till sjöss eller i luften. Denna typ av försäkring täcker förlust av och skador på gods på grund av dåligt väder, piratdåd och skador under lastning och lossning av gods. Denna försäkring är vanligtvis internationell och kan tillämpas i flera länder.

Landtransportförsäkring

Landtransportförsäkring

Denna typ av försäkring är specifik för transporter på land, till exempel genom lastbilar och järnvägstransporter. Försäkringen täcker ofta olyckor under transporten, förluster på grund av stöld och efterföljande förluster. Om transporten innebär att godset förvaras på en lastbil över natten är det bäst att se till att din försäkring täcker stöld.

Dessutom är det viktigt att notera att landförsäkringen är begränsad till en viss jurisdiktion. Det innebär att du inte kan använda landförsäkring för internationella transporter; i sådana fall är det bäst att skaffa ytterligare skydd.

Allriskförsäkring för last

Detta är en allomfattande fraktförsäkring. Även om försäkringen antyder att den täcker alla risker, är det bäst att kontrollera försäkringarna för undantag. En av de största fördelarna med denna försäkring är att alla skador som inte är undantagna från försäkringen ersätts, inklusive naturkatastrofer.

Några av de saker som kan vara undantagna från täckning i en allriskförsäkring är t.ex:

● Otillräcklig förpackning av varor.

● Varor som avvisats av tullen

● Förlust av last på grund av övergivande

● Fel på grund av lastens beskaffenhet

● Förlust och skada till följd av förseningen.

Undantagen i detta försäkringsskydd är till för att säkerställa att speditörer och transportörer inte utnyttjar försäkringen för att vara försumliga under transporten.

Andra faktorer som påverkar försäkringskostnaderna

Som tidigare nämnts bestäms fraktförsäkringskostnaderna av andra faktorer än fraktfrekvens, godsets värde och försäkringsavtal. Några andra faktorer som kan påverka försäkringskostnaderna är följande:

Klassificering av gods

Klassificering av gods

Olika typer av gods får olika fraktklassificeringar. Det beror på att godset är av olika karaktär; vissa godstyper är svårare att transportera än andra. Det innebär att priset för transport och försäkring varierar beroende på godsets klassificering och hur komplicerad transporten är. I idealfallet görs fraktklassificeringen baserat på prissättning och transportkomplexitet.

Gods som explosiva ämnen kategoriseras ofta som farligt gods, och dess försäkring skiljer sig från en sändning av tegelstenar eller trä. Rederiet, mellanhänder och transportörer använder fraktklassificeringen för att fastställa de lämpligaste transportförsäkringarna och kostnaderna.

Det innebär att det skulle vara dyrare att försäkra farligt gods, t.ex. sprängämnen, än vanliga produkter, t.ex. kuddar. Se därför till att du har pratat med en försäkringsagent och jämfört försäkringar för din lasts fraktklassificering.

Föregående förlust eller skada

De flesta företag tar hänsyn till avsändarens tidigare frakthistorik innan de fastställer försäkringskostnaderna. Om en avsändare tidigare har förlorat eller skadat gods kommer försäkringskostnaden sannolikt att vara högre än för någon som har en ren frakthistorik. Denna strategi behöver förtydligas eftersom förlust av gods och skador på godset kan vara transportörens fel.

Rederiet kommer dock att ta hänsyn till din roll i förlusten eller skadan av godset. Din historik kan också påverka försäkringskostnaden, särskilt om du har många fall av förlorat eller skadat gods. Som jämförelse kan försäkringskostnaden vara lägre om du har en ren frakthistorik utan några tidigare fall av förlorat eller skadat gods.

Extra kostnader

Att köpa en försäkring för ditt fraktgods kan vara en komplicerad process, särskilt om du fraktar varor för första gången. Du kan vända dig till en försäkringsagent eller annan expert som kan hjälpa dig att välja den bästa försäkringen. En expert kan hjälpa dig att teckna en försäkring som passar dina behov och skyddar dina intressen.

Du måste se till att du har förstått det finstilta för att undvika extra kostnader eller situationer där eventuella försäkringsanspråk du gör skulle nekas. Några yrkesgrupper som du kan använda som mellanhänder när du ska teckna en fraktförsäkring är speditörer, fraktmäklare och fraktrådgivare.

Någon av de nämnda yrkesmännen skulle vara en utmärkt konsult tack vare sin erfarenhet av fraktförsäkring. En expert kan hjälpa dig att se till att det försäkringsskydd du får garanterar att alla dina eventuella anspråk godkänns.

Se därför till att du är väl insatt i alla de försäkringar du köper för din last. Kontrollera också det finstilta för att se till att det inte finns några dolda extrakostnader för fraktförsäkringen. Försäkringskostnaderna bör också återspegla dina fraktbehov och din angivna omfattning. Dessutom bör du se till att din last är rätt klassificerad för att undvika extra avgifter.

Undantag från fraktförsäkring

Som speditör är du intresserad av att skydda ditt gods under transporten. Transportförsäkringen täcker dock inte transportörens ansvar. Detta beror på att transportören är ansvarig för en säker transport av godset från det att det tas i besittning till dess att det överlämnas på destinationen. Det bästa är att teckna en transportörsansvarsförsäkring om du är transportör.

En varuförsäkring ska täcka varor under transport, men det finns flera undantag. Några av de aspekter som ofta undantas från fraktförsäkringen är följande:

● Skador på grund av felaktiga varor: Om dina produkter har ett fel som orsakar skada eller tvingar transportören att göra sig av med dem för att förhindra ytterligare skada, kan du inte göra ett framgångsrikt försäkringsanspråk.

● Skada på grund av otillräcklig packning: Som avsändare ansvarar du för att godset packas på rätt sätt. Om försändelsen skadas på grund av felaktig förpackning kan försäkringen inte täcka dessa skador.

● Vissa transportsätt: Vissa försäkringar täcker inte vissa transportsätt. Du måste kontrollera att försäkringen omfattar alla transportsätt som du kan tänkas använda för din last, t.ex. fartyg och lastbilar.

● Vissa typer av frakt: Försäkringsbrev kan utesluta täckning för vissa typer av frakt, t.ex. farligt gods och farliga djur.

Dessa undantag är dock inte standard och gäller endast för vissa fraktförsäkringar. Om du är speditör måste du se till att den fraktförsäkring du köper inte utesluter dina fraktbehov. Du kan rådfråga en advokat eller en försäkringsagent för att se till att alla dina transportbehov täcks av den fraktförsäkring du köper.

Skillnad mellan frakt- och lastförsäkring

Även om de två kan verka lika, är de väsentligt olika. Å ena sidan gäller fraktförsäkringen för transport av varor. Å andra sidan är fraktförsäkring ett skydd för de faktiska varorna eller produkterna. Det är viktigt att känna till denna skillnad när du överväger att teckna en riskförsäkring för att säkerställa att du kan göra ett framgångsrikt anspråk om du förlorar varorna eller om skada uppstår.

I idealfallet ger fraktförsäkringen skydd mot förluster eller skador som uppstår under transportprocessen, t.ex. försenade leveranser och förlorade försändelser. I jämförelse erbjuder fraktförsäkring skydd mot förlust eller skada på den faktiska lasten och inkluderar bränder och stöld.

Dina transportbehov kan påverka ditt beslut att köpa en frakt- eller lastförsäkring. Du kan rådfråga en expert för att få vägledning om vilket försäkringsskydd som passar bäst för din försändelse. Högvärdiga föremål kan vara idealiska för fraktförsäkring, medan föremål med lägre värde passar bäst för fraktförsäkring.

Skillnad mellan transportörsansvar och fraktförsäkring

Även om transportörsansvar och varuförsäkring liknar varandra genom att de skyddar de faktiska varorna under transporten, skiljer de sig också väsentligt åt.

Enligt sjöfartsreglerna måste transportörer ha en ansvarsförsäkring för att försäkra sig mot skador på varor till följd av deras försumlighet. Däremot finns det inga lagkrav på varuförsäkring, som ger ytterligare skydd mot förlust eller skada på varor under transport.

En annan skillnad är omfattningen av försäkringsskyddet, där fraktförsäkringen omfattar skador på varor till följd av naturkatastrofer och dåligt väder. När det gäller transportörens ansvar är täckningen begränsad till skador på varor på grund av vårdslöshet.

Dessutom är fraktförsäkringen dyrare än transportörsansvaret på grund av täckningsomfånget. Denna extra kostnad kan dock rädda dig från ekonomiska förluster vid skadereglering för skador på gods under frakt.

Försäkring av varornas totala värde

När du funderar på kostnaden för en fraktförsäkring kanske du undrar om du måste försäkra det totala värdet av godset. Ur ett juridiskt perspektiv finns det inga krav på att försäkra hela försändelsens värde. Om du tycker att försäkringsbolagen erbjuder en hög försäkringspremie kan du välja att försäkra en del av sändningen.

Det kan dock finnas bättre alternativ än detta eftersom skador och förluster inte är selektiva. Du kan endast kräva ersättning för den försäkrade lasten vid skada eller förlust. Du kan också diskutera med försäkringsgivaren om deras villkor för att täcka en del av sändningen.

Dokumentera alla uppgifter

Om du bestämmer dig för att teckna en fraktförsäkring är det bra att ha en felfri dokumentation för att undvika extra interna kostnader. Se till att du har alla dokument som visar godsets skick under lastning och lossning, inklusive inspektionsrapporter. Dessa dokument kan vara till nytta när du gör anspråk på ersättning eftersom de bevisar att godset var i gott skick innan en viss händelse inträffade.

Bästa fraktförsäkring

Överväg att använda speditörer om du letar efter ett bra fraktförsäkringspaket. Det beror på att de kan hjälpa dig att snabbt teckna din försäkring och lösa eventuella krav som kan uppstå i samband med transporten. När allt kommer omkring görs allt under ett tak.

Dessutom kan speditörerna erbjuda fler tjänster, t.ex. fraktombud, tullklarering, lager för förvaring av gods, landfrakt, flygfrakt och sjöfrakt. En sådan tjänsteleverantör skulle göra ditt arbete enkelt och försäkringsprocessen snabbare.

Slutsats

Kostnaden för en fraktförsäkring är mycket låg jämfört med godsets värde. Även om det inte finns något lagkrav på att försäkra godset under frakt, är det bäst att teckna en försäkring för riskhanteringens skull. Försäkringspremierna beror på vilket försäkringsbolag du väljer att använda och kan variera beroende på godsets värde och andra faktorer, t.ex. godsets beskaffenhet. Se till att du konsulterar en expert för att förstå omfattningen av det skydd du avser att köpa och om du kan göra anspråk på ersättning i händelse av förlust eller skada.