Olika palltyper (efter stil, design och material)

Vid transport och lagring av varor är det bäst att placera dem på ett fast underlag, t.ex. pallar tillverkade av olika material. Några palltyper som kan vara bra att använda som underlag vid lagring och transport är plastpallar, träpallar och metallpallar. Pallarna bör helst vara plana och horisontella för att möjliggöra stapling av varor under lastning och transport.

pallstapel

Lastpallar är viktig logistikutrustning inom fraktbranschen eftersom de gör det enkelt att transportera gods från punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Du kan använda olika typer av pallar för att montera, stapla och flytta gods. Valet av pallar kan också bero på vilken last du ska transportera eller lagra.

Dessutom är pallar också en viktig del av lagret under lagring. Detta beror på att de bidrar till att effektivisera verksamheten inom lagret genom att göra det enkelt att flytta och organisera last. Du kan till exempel använda gaffeltruckar och en pallbock för att flytta staplat gods på ett säkert sätt så länge det är förpackat i pallar.

Typer av lastpallar

Det finns olika typer av lastpallar baserat på följande element:

 • Material
 • Utformning
 • Stil

Ditt val av lastpallar vid lagring eller transport av varor bör baseras på typen av last och säkerhetsaspekter.

Palltyper baserade på material

Som tidigare nämnts tillverkas lastpallar av olika material, t.ex. trä, plast, papper och metall. När du väljer en pall baserat på materialet är det bäst att välja en som passar dina behov.

Pallar av plast

Plastpallar tillverkas av polymera plastmaterial med hög densitet, t.ex. polyeten, genom en intensiv process för att säkerställa att de är styva och starka nog att bära lastens vikt. I andra fall kan plastpallar tillverkas av återvunna pallar, HDPE-material eller flaskor.

Plastpallar används ofta för lagring och transport av lätta till medeltunga laster, t.ex. för transport av livsmedel, drycker och läkemedel. Dessutom är plastmaterialet motståndskraftigt mot väder, mikrobiella angrepp och skadedjursangrepp, vilket gör det säkert för lasten.

En av de faktorer som gör plastpallar populära är hållbarheten. Pallarna klarar tuffa förhållanden eftersom de inte förorenas av kemikalier. Dessutom är pallarna lätta att rengöra och lätta, vilket ger dem en längre livslängd.

Fördelar med plastpallar

Det finns flera fördelar med att använda plastpallar, t.ex. följande

 • De är slitstarka och kan användas under lång tid.
 • De är väderbeständiga och kan därför inte ruttna eller korrodera.
 • De är lätta att rengöra.
 • De är luktresistenta.
 • De är återanvändbara och återvinningsbara.
 • De är lätta och kan användas för flygfrakt.

Plastpallens fördelar gör den till ett populärt val vid internationell transport, särskilt för lätta laster.

Nackdelar med plastpallar

Plastpallar är ett populärt val med många fördelar, men det finns också några nackdelar, t.ex. följande:

 • De är kostsamma.
 • De är svåra att reparera om de skadas eller går sönder.
 • De kan inte användas för att bära tunga laster.

När du överväger plastpallar är det bäst att avgöra om de är lämpliga för din last och dina transportbehov.

Kostnad

Som nämnts är plastpallar dyrare än andra pallar på grund av de material som används och tillverkningsprocessen. Den genomsnittliga kostnaden för dessa pallar är cirka $USD 100, vilket är exklusive underhåll. Denna kostnad kan dock variera beroende på hur många pallar som köps och vilken typ av pall det rör sig om.

Du kan t.ex. köpa pallar till följande priser beroende på typ:

 • Stapelbara pallar: Det är pallar som kan placeras ovanpå varandra utan att glida och kan kosta mellan 10 och 100 USD per pall, beroende på storlek och andra faktorer.
 • Pallar som kan ställas upp: Dessa pallar är bäst för kubutnyttjande och för att minska röran och kostar cirka $USD 20 till $USD 95 per pall.
 • Pallar som kan staplas: Dessa pallar kan placeras inuti varandra när de är tomma och kostar cirka $USD 20 till $USD 95 per pall.

Pallkostnaden påverkas också av hur många pallar du köper. Om du köper stora mängder kan priset vara lägre.

Övriga kostnadsersättningar

Förutom inköpskostnaden för pallar måste du också ta hänsyn till andra kostnader som kan uppstå, till exempel följande:

Kostnader för underhåll

Även om plastpallar i allmänhet är hållbara, måste du ändå underhålla dem för att bibehålla deras integritet och förbättra deras livslängd. Du måste se till att de regelbundet rengörs, underhålls och repareras. Regelbundet underhåll kan vara kostsamt. Dessutom måste du överväga att byta ut dem som skadas bortom reparation.

Tillgänglighet

Det är också viktigt att se till att pallarna är i gott skick och tillgängliga när de behövs. Det innebär att pallarna måste vara tillgängliga vid rätt tidpunkt och på rätt plats närhelst de behövs.

Kostnader för lagring

Om du har pallar i bulk behöver du lämpligt lagringsutrymme när de inte används. Det kan vara kostsamt att skapa ett utrymme för pallförvaring.

Kostnader för arbetskraft

Pallar behöver flyttas runt en hel del, särskilt vid organisering av last eller för att skapa utrymme för andra saker. Du måste ta hänsyn till arbetskostnaden för att flytta runt pallarna utan att skada dem. Priset bör också ta hänsyn till maskinoperatörer för gaffeltruckar.

Kostnader för transporter

När lastpallar används för att leverera gods till olika destinationer måste de plockas upp när lasten har lossats. Det innebär att du måste räkna med kostnaden för att plocka upp och transportera dem tillbaka till lagret.

Hur man sparar på kostnader

Trots att en plastpall är dyr kan du spara på kostnaderna och ändå få fördelarna genom pallpooling. Det innebär att du kan välja att hyra plastpallar istället för att köpa dem. Leasingföretaget ansvarar vanligtvis för utfärdande, användning och plockning av pallarna i slutet av leveranskedjan.

Det innebär att du endast har kostnader för att hyra pallarna, medan leasingföretaget ansvarar för underhåll, lagring, arbete och transport. Dessutom kan du spara in på lagerutrymme eftersom du inte behöver lagra pallarna.

Bästa användning

Som tidigare nämnts är plastpallar väderbeständiga och lämpar sig därför för både inomhus- och utomhusklimat. De är inte heller känsliga för kemikalier eller skadedjur. De är därför bäst lämpade för transport av biologiskt nedbrytbara material och kemikalier.

Träpallar

Träpallar är utan tvekan de mest populära pallarna som används för lagring och frakt. Det beror på att de är lätta att reparera, hållbara och starka. Du kan ha mjuka eller hårda träpallar, beroende på vilken typ av träd de är gjorda av. De vanligaste träslagen som används för att tillverka träpallar är ek och tall.

bakgrund, brun, distribution

Dessa pallar klarar i första hand tunga laster eftersom de är starka och ger det stöd som behövs. De har också ett starkt grepp och högre friktion jämfört med andra pallar. Detta är en utmärkt fördel för säker transport av gods.

Dessutom kan träpallar säljas och återanvändas så länge de är i gott skick. Om träpallarna är skadade eller trasiga kan de alltid återanvändas, vilket gör dem kostnadseffektiva.

Fördelar med träpallar

Det finns flera fördelar med att använda träpallar, t.ex. följande

 • De kan skräddarsys för att passa dina behov.
 • De kan återanvändas, säljas vidare och återanvändas.
 • De är multifunktionella och kan användas för förvaring och transport.
 • De är lätta och enkla att bära med sig.
 • De finns i olika träslag.
  Du kan ta hänsyn till dessa fördelar när du bestämmer dig för att använda träpallar.

Nackdelar med träpallar

Även om träpallar har många fördelar har de också vissa nackdelar, t.ex. följande:

 • De kan lätt skadas av vatten.
 • De är mottagliga för bakteriella och kemiska infektioner.
 • De kan skadas och gå sönder av tunga laster.
 • De kan lätt bli angripna av insekter.
  Du kan minska dessa nackdelar genom att förvara träpallarna i en torr miljö och behandla dem för att undvika bakterie- och insektsangrepp.

Kostnad

Träpallar är relativt prisvärda, och priset varierar beroende på följande faktorer:

 • Nya träpallar: Kostnaden varierar mellan $USD 19 och $USD 24 per pall.
 • Begagnade eller återanvända träpallar: Dessa kostar mellan $USD 10 och $USD 18 per pall.
 • Export av lastpallar av trä: Kostnaden för en lastpall är mellan $USD 10 och $USD 28.
 • Anpassade träpallar: Kostnaden varierar beroende på hur komplicerad den anpassade designen är, men den kan ligga på mellan 10 och 150 USD per pall.
  Kostnaden för träpallar är flexibel och kan sänkas om du köper stora mängder. Du kan också få rabatt under följande omständigheter:

Stora beställningar: De flesta leverantörer erbjuder rabatter för beställningar som överstiger en viss gräns, och du kan diskutera detta under köpet.

Betalning kontant vid leverans (COD): Din leverantör kan också ge rabatt om du betalar kontant vid leverans av pallarna.

Rabattmöjligheterna skiljer sig dock åt mellan olika leverantörer, och du måste ta hänsyn till vad din leverantör erbjuder.

Bästa användning

Träpallar är perfekta för projekt som kräver förvaring av lätta, förseglade och icke biologiskt nedbrytbara produkter. De kan t.ex. användas för att transportera och förvara föremål som keramik- och plastleksaker.

Du kan också återanvända träpallar till trämöbler som soffbord, soffstolar och sängramar.

Andra typer av träpallar

De flesta träpallar tillverkas av furu och ek, men det finns även andra typer av träpallar, t.ex:

Pallar av pressat trä

Pallar av pressvirke anses vara det bästa alternativet till plastpallar på grund av deras designegenskaper och kvalitet. De tillverkas av bearbetade träfibrer som utsätts för hög värme och tryck för att bilda solida blockpallar. Dessutom kan de tillverkas av återvunnet trämaterial, t.ex. träspån, begagnade lastpallar och träavfall.

En av anledningarna till att lastpallar av pressvirke blir allt populärare är deras unika och distinkta design, som gör det enkelt att stapla dem när de inte används. Stapling bidrar till att minska förbrukningen av lagringsutrymme. Dessutom är pallarna lätta, vilket gör dem enkla att lagra och använda.

Presswoodpallar är också gjutna med rundade hörn vilket gör dem säkra och pålitliga att använda. Pallarna är också tillverkade med förstärkningsribbor som bidrar till att öka pallens kapacitet att hålla viktbelastning.

Dessa pallar måste dock vara mer robusta och stabila, som traditionella träpallar, för att klara tunga vikter. Dessutom är de känsliga för vattenskador som kan orsaka röta och insektsangrepp.

Pallar av plywood

Plywoodpallar är lätta och lämpar sig bäst för tuffa tag vid transport av lätta och medeltunga varor. En av fördelarna med plywoodpallar är att de är motståndskraftiga mot insektsangrepp och fukt.

Dessutom är det enkelt att anpassa plywoodpallar till enkla trädäckspallar och dubbla trädäckspallar. De är också robusta med enhetlig styrka och fria från krympning, svällning och skevhet. Dessa egenskaper gör plywoodpallar perfekta för lagring och transport av gods.

Men om du inte tar hand om plywoodpallarna på rätt sätt kan de lätt brytas ned och skadas. Därför är det bäst att förvara dem i ett torrt utrymme.

Pallar av papper

Papperspallar, även kallade ekopallar, är ett alternativ som försöker lösa de problem som finns med plast- och metallpallar. Några exempel på papperspallar är följande:

 • Korrugerade pallar
 • Pallar med bikakestruktur
 • Pallar av fiberskivor

Papperspallar kan användas för lagring och transport av gods. De kan vara ett bra alternativ till andra pallar eftersom de är lätta, mycket anpassningsbara, enkla att rengöra, återvinningsbara och lätta att kassera utan att utgöra en fara för miljön. Papperspallar är också lätta att bära tack vare sin låga vikt.

Dessutom är materialet som används för att tillverka papperspallar motståndskraftigt mot mikrobiella angrepp och kemisk kontaminering. Det gör dem perfekta för förvaring av livsmedel, drycker och andra lätta material. Vissa papperspallar tillverkas dessutom med ett fast övre däck av olika plåtmaterial.

 • Papperspallar introducerades för att uppfylla två primära syften:
 • Minska kostnaderna eftersom de inte behöver returneras.
 • Minska fraktkostnaderna eftersom de är lätta.

Om du transporterar lätt gods med en begränsad budget är det därför bäst att överväga att använda papperspallar för lagring och transport.

Fördelar med papperspallar

Här är några skäl till varför papperspallar kan vara det bästa alternativet för dina transportbehov.

 • De är kostnadseffektiva.
 • De har hög motståndskraft mot mikrobiell och kemisk kontaminering.
 • De är lättare jämfört med trä- och metallpallar.
 • De är lätta att rengöra.
 • De är miljövänliga och kan enkelt återvinnas eller kasseras.
 • De är också lätta att anpassa.

Av ovanstående fördelar framgår att papperspallar kan vara det bästa alternativet för lätta fraktgods.

Nackdelar med papperspallar

Nackdelen med att använda papperspallar är följande:

 • De är mycket lättantändliga och fattar lätt eld när de utsätts för en värmekälla.
 • De kan skadas när de används för tung last.
 • De är inte hållbara och är känsliga för vatten- och fuktskador.
 • Du bör ta hänsyn till vilken typ av gods du transporterar för att säkerställa att du kan använda ekopallar.

Kostnad

Ekopallar är relativt prisvärda, och pallens styrka kan påverka kostnaden. Till exempel kan priset för en enkel papperslastpall kosta mellan $USD 7 och $USD 10. Genomsnittskostnaden för en ekologisk standardpall är dock cirka $USD 10 till $USD 12. Kundanpassade ekopallar är dyrast och kostar mellan $USD 12 och $USD 18.

Bästa användningsområden

Ekopallar lämpar sig bäst för transport av lättare gods, t.ex. livsmedel, drycker, kläder, skor och möbler. Även om dessa pallar är avsedda för lätta transporter kan de anpassas genom konstruktion för att bära tyngre produkter.

Pallar av metall

Metallpallar är sannolikt det man tänker på när man letar efter en stark pall för att transportera tungt material. Trots att metallpallar är hållbara och robusta används de inte lika ofta som andra pallar. Metallpallar används ofta för transport av fordonskomponenter, byggmaterial och militär utrustning.

De vanligaste typerna av metallpallar är

 • Pallar i rostfritt stål
 • Aluminiumpallar
 • Pallar av kolstål

De material som används för att tillverka metallpallar är robusta och hållbara. Dessa material är att föredra eftersom de är motståndskraftiga mot drastiska väderförändringar, kemiska föroreningar, mikrobiell tillväxt och fukt. Därför kan du använda metallpallar för att lagra och transportera varor.

Metallpallarnas styrka gör dem lämpliga för byggnation och kan avsevärt minska de totala kostnaderna. Dessutom är de att föredra för flygfrakt eftersom de är lättare än plast- och träpallar.

Fördelar med metallpallar

Det finns flera anledningar till att föredra en metallpall framför andra pallar. Fördelarna med att använda en metallpall är följande:

 • Den är lätt att rengöra.
 • En metallpall är hållbar,
 • Den har en hög motståndskraft mot väderförändringar och fukt.
 • Den är inte känslig för insektsangrepp.
 • Den är resistent mot kemisk kontaminering.
 • Den är brandsäker och rackbar.
 • Den är återanvändbar.
 • Den är stark, styv och robust.

Dessa egenskaper gör metallpallar lämpliga för många lagrings- och transportbehov.

Nackdelar med metallpallar

Det finns många fördelar med att använda metallpallar, men det finns också nackdelar. Följande är nackdelarna med att använda en metallpall:

 • Vissa material, t.ex. stål, är känsliga för rost och korrosion.
 • Det är dyrt och kan öka fraktkostnaden.

Det är viktigt att du överväger fördelarna och nackdelarna med en metallpall innan du bestämmer dig för att använda den.

Bästa användning

En metallpalls egenskaper och kvaliteter gör den perfekt för användning inom metall- och fordonsindustrin. Det är dessa branscher som är ute efter en långsiktig lösning för lagring och transport.

Kostnad

I idealfallet kostar en metallpall i genomsnitt 70-$USD till 90-$USD beroende på material och storlek. Vissa pallar, t.ex. de som tillverkas av rostfritt stål, kan dock kosta upp till ca $USD 200.

Men om du letar efter ett billigare alternativ kan du överväga att hitta återanvändbara eller återvinningsbara pallar.

Typer av pallar baserade på stil

Det finns flera olika typer av pallar beroende på hur ingångarna för gaffeltruckar och lastbryggor är utformade. De olika typerna av pallar baserade på stil omfattar följande:

 • Pallar för dubbelriktat tillträde.
 • Pallar för fyrvägsentré.
 • Pallar för öppet däck.
 • Solida lastpallar.
 • Pallar med dubbla sidor.

Dessa pallar kan användas för olika typer av laster under transporten.

Pallar med dubbel yta

Dessa pallar har ett övre däck och ett undre däck som gör att de kan användas på båda sidor. Syftet med att ha en bottenplatta är att öka styrkan och förmågan att hålla mer vikt. Dessutom säkerställer bottenplattan att lastens vikt fördelas jämnt över hela flaket.

Dubbelsidiga pallar har vanligtvis övre och undre däckbrädor som går förbi vangstyckena. Detta ger intrycket av att pallarna är vingade. Det finns två huvudtyper av pallar med dubbel yta:

 • Vändbara pallar: Dessa har tätt packade pallar på båda sidor och kan användas omväxlande.
 • Ej vändbara pallar: Dessa har endast en sida med tätt packade plankor.

En dubbelvikt pall har fler plankor på ena sidan för att säkerställa långvarig och säker lagring.

Tvåvägspallar

Tvåvägspallar är tillverkade på ett sådant sätt att de har ingångsöppningar på två sidor. Ingångsöppningarna används av gaffeltruckar för att lyfta och flytta gods i lagret och vid lastning.

I vissa fall är tvåvägspallar att föredra eftersom de är mer kostnadseffektiva att tillverka.

Pallar med fyrvägsstänger

Fyrvägspallarna liknar tvåvägspallarna, men skillnaden är antalet ingångar för en gaffeltruck. Dessa pallar har ingångsöppningar på pallens alla fyra sidor.

I vissa fall är fyrvägspallar att föredra framför tvåvägspallar eftersom de enkelt kan flyttas i små utrymmen.

Pallar för öppna däck

Det här är pallar som har mellanrum mellan däckbrädorna. Mellanrummen gör de öppna pallarna lätta och mer prisvärda. Nackdelen med öppna pallar är att de bara rymmer större föremål och att mindre föremål kan slinka igenom springorna.

Pallar av massivt däck

Till skillnad från pallar med öppna däck har en pall med fasta däck ett sammanhängande materialskikt utan mellanrum. Denna egenskap gör dem tunga och dyra. De kontinuerliga materialskivorna gör dessa pallar lätta att rengöra, transportera och underhålla. Du kan använda massivdäckspallar för att transportera små föremål eftersom de inte har några sprickor eller mellanrum.

Du kan hitta en solid däckpall i olika former eftersom de är gjorda av olika material som trä, metall, plast och papper.

Palltyper baserade på design

Det finns flera palltyper som baseras på designen. Dessa palltyper inkluderar:

 • Blockpallar
 • Pallar med strävor
 • Rotoformade lastpallar
 • Formsprutade pallar

Utformningen av varje pall är olika beroende på pallens avsedda ändamål. Dessutom är pallarna utformade på olika sätt för att rymma olika varor och produkter.

Blockpallar

Blockpallar kallas även däcksbrädor och kännetecknas av att de har en fyrvägsingång för lyft och förflyttning med hjälp av en gaffeltruck. I idealfallet kan en blockpall ha upp till 12 cylindriska stolpar mellan de övre och undre däckbrädorna. De cylindriska stolparna gör pallen stabil.

Blockpallar tillverkas av olika pallmaterial, t.ex. plywood, plast, trä, metall och papper. En blockpall kan tillverkas med ett bottengalt, och ditt val beror på dina behov.

I en blockpall är syftet med det använda materialet att säkerställa stöd för enhetslasten. Mellan blocken placeras vanligtvis tunna stringers för att bilda en sorts matta. Storleken på stringer-mattan bestämmer storleken på blockpallen.

Blockpallar är dessutom effektiva eftersom de har både vinkelräta och parallella ribbor. I vissa fall ersätts strängarna med syntetiskt skum för att stödja enhetslasten. Det är också lämpligt att använda blockpallar och stringpallar tillsammans. Genom att använda de två typerna av pallar tillsammans skapas en stabil grund för transportstrukturer som gaffeltruckar och pallbockar som används för att lyfta gods och material.

Pallar med strävor

Stringer-pallar har fått sitt namn från att de använder stringers för att stödja enhetslasten. I de flesta fall är stringers brädor eller mattor som placeras mellan botten- och toppbrädorna på en pall. Vidare kan stringerspallar antingen ha en tvåvägsingång eller en fyrvägsingång för lyft med gaffeltruck. I vissa fall kan bottenplattorna anpassas så att de kan användas av en pallbock.

En av fördelarna med en stringerpall är att den ger extra stöd tack vare stringbrädorna som ligger mellan de övre och undre däckbrädorna. Detta innebär att en stringerpall kan hålla mer vikt på grund av det extra stödet.

Rotoformade lastpallar

Dessa pallar är tillverkade av ett enda fast material, plast, utan några mellanrum. Pallens utformning gör det enkelt att rengöra och bära små föremål utan att behöva vara rädd för att de ska slinka igenom sprickorna. Detta gör att de är att föredra för gods som prioriterar höga hygiennivåer.

De rotoformade pallarna kan vara en utmärkt lösning för transport av tungt gods. Du kan också öka pallarnas styrka genom att låta plasten lindas runt stålramar. Men även om detta skulle göra det enkelt för dig att transportera tungt gods, är det också dyrt.

Formsprutade pallar

Tack vare plastinsprutningstekniken kan du nu få färgkodade pallar. Pallarna är relativt prisvärda eftersom de har luftutrymmen. Trots att det finns luftutrymmen i brädan påverkas inte pallens hållbarhet och styrka.

Du kan dock använda en gaffeltruck och pallbockar för att flytta och lasta dem. En annan fördel med formsprutade pallar är att de är lättare, vilket gör dem lätta att hantera. De är dock svåra att rengöra på grund av luftutrymmena och är därför olämpliga för gods som kräver hög hygienisk standard.

Överväganden vid val av palltyper

Valet av palltyp beror på dina behov och vilken typ av gods du ska lagra eller transportera. Du kan ta hänsyn till flera faktorer innan du väljer en lämplig palltyp. Dessa faktorer inkluderar följande:

 • Budget: Du måste alltid bestämma hur mycket pengar du planerar att spendera på den ursprungliga kostnaden och efterföljande kostnader som underhåll och transport. Dessutom bör ditt val av pallar vara kostnadseffektivt på lång sikt.
 • Typ av last: Det gods du planerar att transportera är avgörande för vilken pall som är bäst att köpa. Transportens egenskaper, t.ex. typ, vikt, storlek och skick, påverkar vilken typ av pall som är lämplig. Om du t.ex. transporterar mat, dryck och kemiska ämnen är det bäst att använda plastpallar.
 • Förpackningens mått: Du kan också välja pallstorlek beroende på godsets förpackningsmått. Ingen vill ha en pall som är för liten för sin försändelse.
 • Fraktdestination: Internationell transport kräver att du följer internationella standarder och bestämmelser. Det är bäst att välja en palltyp som enkelt kan godkännas i de flesta länder.
 • Användningsfrekvens: Som frekvent transportör är det bäst att skaffa hållbara och långsiktiga pallar som en tillgång. Å andra sidan, om du är en engångstransportör kan en begagnad eller återanvänd pall vara tillräcklig. Målet är att minska kostnaderna och samtidigt få en lämplig pall.
 • Leveransvillkor: Olika pallar reagerar olika på miljöfaktorer som vatten och fukt. Du bör välja en pall som är lämplig för transportförhållandena för ditt gods. Om du t.ex. transporterar via sjöfart kan en plastpall vara idealisk på grund av dess vattenresistenta egenskaper.

När du har fastställt din budget, last och transportbehov är det enkelt att välja en lämplig palltyp.

Slutsats

Det finns många olika typer av lastpallar som kan användas för lagring och transport av olika typer av gods. Det råder ingen tvekan om att pallar har behövt utvecklas och anpassas till tekniska framsteg för att säkerställa att de håller jämna steg med användarnas behov. Du kan alltid hitta en palltyp som passar alla dina behov. Ändå finns det olika faktorer som du måste tänka på innan du köper pallar, till exempel kostnaden. Pallar är dyra, särskilt om man tar hänsyn till de initiala och efterföljande kostnaderna, t.ex. transport, underhåll och lagring. För att minska kostnaderna kan du överväga andra alternativ, till exempel att hyra. Med detta sagt finns det en pool av palltyper för dig att välja; gör det bästa valet!