Wat is MSDS in de scheepvaart: Woordenlijst voor gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen

Gepubliceerde datum:
Wat is MSDS in de scheepvaart: Woordenlijst voor gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen

Onthulling MSDS

Als je betrokken bent bij de scheepvaart, is het essentieel om bekend te zijn met veiligheidsinformatiebladen (MSDS), ook wel veiligheidsinformatiebladen (SDS) genoemd onder het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS).

MSDS betekent in de scheepvaart een document dat uitgebreide informatie geeft over de stoffen die worden verzonden, inclusief de samenstelling, mogelijke gevaren, behandelingsinstructies en opslagaanbevelingen. Het belangrijkste doel is om de veiligheid te garanderen van alle personen die met het product omgaan en om het milieu te beschermen tegen mogelijke schade.

Waarom is een MSDS belangrijk in de scheepvaart?

Tijdens het transport worden wereldwijd talloze stoffen vervoerd, waarvan sommige een aanzienlijk risico kunnen vormen voor mens en milieu. MSDS is een waardevolle referentie voor iedereen die betrokken is bij het verzendingsproces en helpt gezondheids- en veiligheidsrisico's te beperken.

Het MSDS verschaft bijvoorbeeld cruciale details aan degenen die de verpakkingen verwerken, zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verwerken van gevaarlijke materialen. Daarnaast helpt het vervoerders door hen te informeren over de juiste opslag- en verwerkingsprocedures, waardoor ongelukken tijdens het vervoer worden voorkomen.

Wanneer is een MSDS vereist?

Als u vloeistoffen, poeders of andere potentieel gevaarlijke stoffen verzendt, is het vaak verplicht om een MSDS of SDS bij uw zending te voegen. Dit document helpt bij het classificeren van de materialen, beoordeelt het potentiële gevaar of risico voor mens en milieu en geeft belangrijke informatie over hantering en opslag.

In sommige gevallen is een MSDS ook nodig bij het vervoer van ongevaarlijke goederen. Het dient als ondersteunend document en bewijst dat de stoffen die worden vervoerd niet onder de categorie gevaarlijke goederen vallen. Door MSDS te verstrekken, kunt u zorgen voor een soepeler verzendproces en onnodige vertragingen of problemen voorkomen.

Heb ik een MSDS nodig?

In de verzendindustrie is een MSDS een cruciaal document als je artikelen verzendt die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Dit document geeft gedetailleerde informatie over de inhoud van je zending met een technische uitsplitsing van de componenten of stoffen in je product. Het is bedoeld om te bewijzen dat je zending niet onder de categorie gevaarlijke goederen (DG) valt.

Het is echter essentieel om op te merken dat een MSDS een ondersteunend document is, geen volledig vervoersdocument. Het primaire doel van een MSDS is het verschaffen van schriftelijke informatie voor noodgevallen in geval van brand, morsen/lekken, eerste hulp, enz.

Bij het vervoeren van vloeistoffen, poeders of iets anders gevaarlijks is het vaak verplicht om een SDS of MSDS te verstrekken om het potentiële gevaar of risico voor mensen of het milieu te identificeren en classificeren.

Hoe kom ik aan een MSDS?

1. Neem contact op met de fabrikant of leverancier: De eerste stap is contact opnemen met de fabrikant of leverancier van het product en een MSDS opvragen. De meeste bedrijven zouden het MSDS van hun producten direct beschikbaar moeten hebben, omdat dit in veel landen wettelijk verplicht is.

2. Online databanken: Als de fabrikant of leverancier het MSDS niet kan leveren, kun je het opzoeken in online databases. Er zijn veel websites die MSDS-informatie geven voor verschillende producten en chemicaliën. Enkele populaire databases zijn MSDSonline en Chemwatch.

3. Overheidsinstellingen: In sommige gevallen kun je de MSDS verkrijgen bij overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van gevaarlijke stoffen. In de Verenigde Staten houdt de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) bijvoorbeeld een database bij met MSDS voor verschillende chemische stoffen.

Hoe maak je een MSDS-rapport?

Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat je accurate informatie overbrengt:

 1.  Informatie verzamelen: Controleer en verzamel alle relevante gegevens over de materialen of stoffen in je zending. Je moet een technische specificatie van de componenten overleggen om te bevestigen dat je zending niet wordt gecategoriseerd als gevaarlijke goederen.
 2.  Maak een lijst van gezondheids- en veiligheidsrisico's: Vermeld eventuele gezondheidsrisico's van het product en de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de materialen te hanteren, op te slaan of te gebruiken. Vermeld noodprocedures en eerstehulpmaatregelen in geval van onvoorziene blootstelling.
 3. Vermeld het UN-nummer: Voeg het viercijferige UN-nummer toe, dat een unieke identificatie is voor gevaarlijke stoffen en goederen.
 4. Hanterings- en opslaginstructies: Geef duidelijk informatie over hoe de materialen op de juiste manier gehanteerd en opgeslagen moeten worden om potentiële risico's te minimaliseren. Dit kan vereisten voor temperatuur, vochtigheid en licht bevatten, evenals eventuele specifieke beschermende maatregelen.
 5. Tips voor verwijdering en transport: Begeleiding bieden bij de juiste methoden voor het afvoeren en transporteren van de materialen, inclusief eventuele beperkingen of voorschriften.

Kost het om een MSDS op te stellen? Zo ja, hoeveel?

Het opstellen van een MSDS kan inderdaad kosten met zich meebrengen, omdat het vaak deskundige kennis vereist over de details van het product en de gevaarlijke bestanddelen. De kosten voor het maken van een MSDS variëren afhankelijk van het bedrijf dat de dienst levert. Als u echter van plan bent om gevaarlijke of risicovolle materialen te vervoeren, is het hebben van een MSDS essentieel voor naleving van de regelgeving en om de veiligheid te garanderen van mensen die de goederen hanteren en vervoeren.

Als het gaat om het maken van een MSDS, kunt u dit intern doen of uitbesteden aan een externe dienstverlener. Uitbesteden kan een praktische oplossing zijn omdat het u toegang geeft tot de expertise van professionals die ervaring hebben met het maken van MSDS voor een breed scala aan producten. Afhankelijk van de complexiteit van het product kunnen de kosten van de diensten variëren van een paar honderd tot een paar duizend dollar.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat MSDS-vereisten vaak veranderen door nieuwe voorschriften en specificaties. Als gevolg hiervan kan het nodig zijn om uw MSDS periodiek bij te werken, wat extra kosten met zich mee kan brengen. Dit is een belangrijk aspect om te overwegen in uw algemene MSDS-budgetteringsproces.

Als u ervoor kiest om zelf een MSDS op te stellen, is het essentieel om personeel te hebben dat goed op de hoogte is van het product, de gevaarlijke bestanddelen en de relevante regelgeving. Dit zorgt ervoor dat het MSDS accuraat en up-to-date is en voldoet aan alle noodzakelijke richtlijnen. De kosten voor het intern maken van een MSDS variëren afhankelijk van de expertise en middelen die u ter beschikking heeft, maar het kan nog steeds een kosteneffectieve optie zijn als u over het personeel en de expertise beschikt.

Wat moet ik doen als ik geen MSDS kan krijgen?

Als u geen MSDS voor uw zending kunt krijgen, zijn er een paar stappen die u kunt nemen om het probleem aan te pakken. Het is belangrijk om te beseffen dat het verzenden van gevaarlijke materialen zonder MSDS riskant is en kan leiden tot boetes of vertragingen bij de verzending.

Neem eerst contact op met de fabrikant of leverancier van je product. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor het verstrekken van een MSDS, omdat dit gedetailleerde informatie bevat over de componenten of stoffen in het artikel. De meeste bedrijven hebben een speciale afdeling of teamlid die verantwoordelijk is voor het afhandelen van MSDS-verzoeken.

Als je fabrikant of leverancier geen MSDS kan leveren, kunt u overwegen een gekwalificeerde externe service in te schakelen. Sommige bedrijven zijn gespecialiseerd in het leveren van MSDS'en voor verschillende producten, chemicaliën en stoffen. Hun expertise kan helpen om ervoor te zorgen dat uw zending voldoet aan de wettelijke vereisten en om problemen tijdens het transport te voorkomen.

Het is ook Het is de moeite waard om alternatieve verzendopties of vervoerders te onderzoeken die mogelijk geen MSDS nodig hebben voor uw specifieke zending.. Doe wat onderzoek naar de vereisten voor gevaarlijke goederen van verschillende vervoerders om te bepalen of een van hen je zending zonder MSDS kan verwerken.

Tot slot, als alle opties zijn uitgeput, moet u misschien het vervoer van de gevaarlijke stoffen in kwestie heroverwegen. De juridische en veiligheidsgevolgen van niet-naleving kunnen ernstig zijn en het kan het beste zijn om het vervoer van de materialen helemaal te vermijden als u de benodigde documentatie niet kunt overleggen.

Onthoud dat het altijd beter is om het zekere voor het onzekere te nemen als het gaat om het verzenden van gevaarlijke stoffen. Geef veiligheid en naleving altijd voorrang boven een snelle levering of het besparen van middelen.

Normen voor opslag en verpakking

Normen voor opslag en verpakking

Als je te maken hebt met gevaarlijke goederen, is het belangrijk om strikte normen voor opslag en verpakking te volgen om een veilig transport te garanderen. Houd bij het voorbereiden van uw zending rekening met deze belangrijke factoren:

 •  

Opslag: Het veilig opslaan van gevaarlijke materialen is essentieel om het risico op ongelukken of schade te beperken. Zorg ervoor dat je deze goederen opslaat in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen of overmatige hitte. Het is ook cruciaal om niet-compatibele materialen van elkaar te scheiden om mogelijke reacties te voorkomen.

 •  

Omgaan met: Gebruik bij het hanteren van gevaarlijke goederen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), zoals handschoenen, veiligheidsbrillen en maskers, zoals geadviseerd in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor het specifieke materiaal. Zo verkleint u het risico op blootstelling aan schadelijke chemicaliën.

 •  

Verpakking: Het kiezen van de juiste verpakking speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van lekken of morsen tijdens transport. Gebruik verpakkingen van materialen die compatibel zijn met de gevaarlijke goederen en zorg ervoor dat ze onbeschadigd en goed afgesloten zijn. De verpakking moet ook voorzien zijn van etiketten en markeringen die de inhoud en de gevaren ervan nauwkeurig beschrijven.

 •  

Documentatie: Een MSDS meesturen met uw zending geeft uitgebreide informatie over de mogelijke risico's en veiligheidsmaatregelen. Hierdoor kan iedereen die met deze goederen omgaat de vereiste voorzorgsmaatregelen begrijpen en effectief reageren in geval van nood.

Documentatie en douanevereisten

Naast het veiligheidsinformatieblad (MSDS) zijn er nog andere essentiële documenten voor internationale verzending:

 • Commerciële en proforma facturen: Deze documenten beschrijven de koop- en verkoopovereenkomsten tussen koper en verkoper.
 • Vrachtbrieven: Dit is het officiële verzenddocument en contract tussen de verzender en de vervoerder.
 • Paklijst: Geeft informatie over de zending en de inhoud ervan, zoals afmetingen, gewicht en verpakkingstype.
 • Verzendersbrief met instructies (SLI): Deze brief informeert de vervoerder over belangrijke verzendgegevens en machtigt inklaringsagenten om namens jou op te treden.
 • Geautomatiseerd exportsysteem (AES) indienen: Deze elektronische archivering is vereist voor bepaalde zendingen met specifieke exportvereisten.
 • Certificaat van oorsprong (CO): Dit document controleert het land waar de zending vandaan komt.
 • Incoterms: Deze gestandaardiseerde voorwaarden beschrijven de verantwoordelijkheden van elke partij voor transport, risico's en kosten.

Door volledige en nauwkeurige documentatie te verstrekken, zorgt u voor een soepele douaneprocedure en een snellere levering van uw zending op de plaats van bestemming. Hoewel MSDS essentieel is voor gevaarlijke stoffen, zal het in orde houden van al het benodigde papierwerk uw internationale verzendervaring aangenamer en probleemlozer maken.

Classificatie van gevaarlijke goederen

Classificatie van gevaarlijke goederen

De Verenigde Naties (VN) hebben een universeel systeem opgezet voor de classificatie van gevaarlijke goederen. Elke stof krijgt een uniek VN-nummer dat je helpt om de stof te identificeren en de nodige informatie te vinden voor een veilige behandeling en vervoer. Het systeem groepeert gevaarlijke goederen in negen primaire gevarenklassen.

 • Klasse 1: Explosieven - Deze materialen vormen een explosierisico tijdens het transport. Voorbeelden zijn dynamiet, vuurwerk en ontstekers.
 • Klasse 2: Gassen - Deze klasse omvat samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen onder druk. Voorbeelden zijn propaan, zuurstof en stikstof.
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen - Dit zijn vloeistoffen die gemakkelijk kunnen ontbranden, zoals benzine, alcohol en aceton.
 • Klasse 4: Brandbare vaste stoffen - Stoffen in deze klasse kunnen vlam vatten bij contact met lucht of wrijving. Voorbeelden zijn magnesium, natrium en fosfor.
 • Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden - Oxiderende stoffen kunnen de verbranding van andere materialen veroorzaken of daartoe bijdragen, terwijl organische peroxiden een bron van hitte, brand of explosies kunnen zijn. Voorbeelden zijn waterstofperoxide, ammoniumnitraat en kaliumpermanganaat.
 • Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen - Giftige stoffen vormen een risico voor de menselijke gezondheid als ze worden ingeslikt, ingeademd of via de huid worden opgenomen, terwijl besmettelijke stoffen ziekteverwekkers bevatten die ziekten kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn cyanide, kwik en biologische monsters.
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen - Deze materialen zenden ioniserende straling uit en kunnen levende organismen beschadigen. Voorbeelden zijn uranium, plutonium en bepaalde medische isotopen.
 • Klasse 8: Bijtende stoffen - Bijtende stoffen kunnen ernstige schade veroorzaken aan menselijk weefsel of aan de materialen waarmee ze in contact komen, zoals metaal of plastic. Voorbeelden zijn accuzuur, natronloog en zwavelzuur.
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen - Deze klasse omvat alle andere gevaarlijke goederen die niet in de andere categorieën passen. Voorbeelden zijn asbest, droog ijs en milieugevaarlijke stoffen.

Als je de classificatie van gevaarlijke goederen begrijpt, kun je je zendingen beter verpakken, markeren en etiketteren en weet je zeker dat je alle veiligheidsvoorschriften volgt. Houd deze informatie in gedachten de volgende keer dat je potentieel gevaarlijke materialen verzendt om een soepel en veilig verzendproces te garanderen.

Beheer van noodprocedures

Als je gevaarlijke stoffen vervoert, is het essentieel om voorbereid te zijn op noodsituaties.

In geval van nood moet u eerst het veiligheidsinformatieblad (MSDS) raadplegen. Het document biedt richtlijnen voor noodprocedures, eerstehulpmaatregelen en het omgaan met gevaarlijke stoffen. Dit garandeert de veiligheid van zowel het milieu als iedereen aan boord.

Om noodprocedures effectief te beheren, is het belangrijk om het MSDS-document up-to-date en gemakkelijk toegankelijk te houden voor alle bemanningsleden. Regelmatige trainingssessies zijn ook nodig zodat iedereen de juiste procedures begrijpt die gevolgd moeten worden in geval van nood.

Als je te maken hebt met gevaarlijke stoffen, is het aan te raden om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), opvangkits voor morsingen en EHBO-benodigdheden bij de hand te hebben. Dit kan helpen om potentiële risico's te minimaliseren en noodsituaties efficiënter te beheren.

Concluderend: als je de MSDS kent van de materialen die worden vervoerd en als je de juiste noodapparatuur hebt, verklein je de kans op incidenten en zorg je voor een veilige omgeving tijdens het transportproces.

Waarom voor ons kiezen? Luckystar Logistiek

Een expediteur speelt een cruciale rol bij het coördineren en regelen van het transport, vooral als het om gevaarlijke stoffen gaat. Ze hebben uitgebreide kennis van documentatievereisten en kunnen ervoor zorgen dat uw MSDS nauwkeurig en volledig is en essentiële informatie bevat over de gevaarlijke stof. Dit garandeert dat uw zending correct en veilig wordt behandeld, waardoor potentiële risico's tot een minimum worden beperkt.

Hier hebben we:

 • De snelste manier van levering
 • Betrouwbare levertijden
 • Breed Leveringsbereik
 • Efficiënt volgsysteem

Luckystar, opgericht in 2022, is een gewaardeerd lid van de Federal Maritime Commission (FMC) en opereert als een Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC). De missie van het bedrijf is het leveren van superieure servicekwaliteit tegen lagere kosten, waarbij voornamelijk China, de VS, Canada en Europa worden bediend. Met kernteamleden die kunnen bogen op meer dan 20 jaar ervaring in de logistiek, brengt Luckystar aanzienlijke expertise ter tafel. Sinds de oprichting is het bedrijf toegewijd aan het aanbieden van wereldwijde deur-tot-deur transport en logistieke oplossingen, met de nadruk op betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen en reactiesnelheid.

Wij zijn niet zomaar een bedrijf; wij zijn experts in transport! We bieden toonaangevende oplossingen en zijn er trots op dat we eersteklas verzendservices bieden tegen een fractie van de kosten van andere expediteurs, zowel in China als wereldwijd. Dit is waarom samenwerken met ons een slimme zet is:

Nauwkeurigheid waar je op kunt rekenen:
Zeg maar dag tegen vertragingen en hallo tegen tijdige levering, wat van vitaal belang is voor bedrijven die goederen snel bij hun klanten moeten afleveren.

Uw paspoort voor wereldwijd bereik:
Ons uitgebreide netwerk van afleverbestemmingen beslaat vrijwel de hele wereld en biedt buitengewone mogelijkheden voor bedrijven die hun bereik willen vergroten. U kunt er zeker van zijn dat uw pakket zijn weg vindt naar bijna elke uithoek van de wereld, waardoor uw bedrijf wereldwijd actief wordt!

Traceer met gemak:
Gedaan met giswerk. Dankzij onze strenge procedures kunt u uw zending live volgen, zodat u gemakkelijk de voortgang van uw zending in elke fase van de reis kunt volgen. Blijf op de hoogte en geniet van uw gemoedsrust omdat u altijd precies weet waar uw zending zich bevindt.

Persoonlijke service, bij elke stap:
Een van onze toegewijde teamleden houdt persoonlijk toezicht op uw zending van begin tot eind. Dit, in combinatie met onze toewijding aan transparantie en voortdurende communicatie, zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de voortgang van uw lading.

Bij het verzenden van gevaarlijke stoffen is het van cruciaal belang om samen te werken met ervaren dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw zending veilig en efficiënt wordt afgehandeld. Als u met ons samenwerkt, kunt u er gerust op zijn dat uw zending in goede handen is.

Op zoek naar een ervaren expediteur die je kan helpen bij het verzenden? Neem contact met ons op. We staan altijd klaar om te helpen. Met de onverslaanbare goedkoopste verzendtarieven voor internationaal verzenden zijn onze diensten betaalbaarder dan je zou geloven. Aarzel niet! Neem vandaag nog contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik aan het veiligheidsinformatieblad?

U kunt het veiligheidsinformatieblad (MSDS) opvragen bij de fabrikant, leverancier of distributeur van de chemische stof. Het moet bij elke zending van gevaarlijke stoffen worden meegeleverd. U kunt ook online portals en databases van bedrijven raadplegen die MSDS-informatie over hun producten kunnen hosten.

Wat zijn de vijf punten die een MSDS-blad moet bevatten?

Een veiligheidsinformatieblad moet de volgende essentiële elementen bevatten:

 1. Identificatie: De naam van het product, de fabrikant, contactgegevens en aanbevolen gebruik.
 2. Gevaar(s) Identificatie: De specifieke gevaren van de chemische stof, inclusief gezondheids- en milieurisico's.
 3. Samenstelling/informatie over de ingrediënten: Gedetailleerde informatie over de samenstelling van de chemische stof, inclusief de hoeveelheden van elke stof.
 4. Eerste-hulp-maatregelen: Instructies voor onmiddellijke medische behandeling van personen die aan de chemische stof zijn blootgesteld.
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen: Geschikte blusmiddelen, speciale gevaren en brandbestrijdingsprocedures.

Houd er rekening mee dat een volledig MSDS 16 secties zou moeten hebben, maar deze vijf secties bevatten de meest kritieke informatie.

Wie is verantwoordelijk voor het uitgeven van MSDS-certificaten?

De fabrikant, leverancier of distributeur van het gevaarlijke materiaal is verantwoordelijk voor het verstrekken van het MSDS-certificaat. Zij moeten ervoor zorgen dat de verstrekte informatie nauwkeurig en up-to-date is om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wat is het verschil tussen MSDS en COA bij verzending?

Tijdens het transport geeft een MSDS (Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad) gedetailleerde informatie over de samenstelling, gevaren, veilige hantering en noodmaatregelen van de chemische stof. Het is verplicht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en zorgt ervoor dat de nationale en internationale regelgevende normen worden nageleefd.

Aan de andere kant is een COA (Certificate of Analysis) een document dat de kwaliteit en zuiverheid van een product certificeert. Het bevat informatie over de testresultaten en metingen die op het product zijn uitgevoerd en bevestigt dat het voldoet aan de vastgestelde specificaties en normen. Terwijl het COA meer gericht is op de kwaliteit van het product, geeft het MSDS veiligheidsinformatie voor hantering en transport.

Vraag een offerte aan

"*" geeft vereiste velden aan

Verborgen
Verborgen

nl_NLDutch