Verzekeringsservice: hoeveel kost een vrachtverzekering?

Bij Luckystar begrijpen we het belang van het beschermen van uw lading tijdens het transport. Daarom bieden we een uitgebreide vrachtverzekering om uw zending veilig te stellen en u gemoedsrust te geven.

Onze verzekeringsdekking is ontworpen om uw goederen te beschermen tegen schade, verlies of diefstal tijdens het transport, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw investering veilig is. Met onze vrachtverzekering geniet u van een volledige dekking tegen concurrerende tarieven en ons ervaren team zal met u samenwerken om een polis op maat te maken die voldoet aan uw specifieke behoeften.

Of je nu binnenlands of internationaal verzendt, onze verzekeringsdekking is ontworpen om je vracht bij elke stap te beschermen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een offerte en laat ons u helpen uw zending veilig te stellen.

Er moet meer aandacht worden besteed aan verzekeringskwesties in de vrachtvervoersector omdat ze een belangrijke rol spelen. Hoewel een verzekering noodzakelijk is om risico's af te dekken, vervoeren de meeste bedrijven hun vracht dagelijks onverzekerd. De aarzeling om een vrachtverzekering af te sluiten tijdens vrachten komt omdat er geen wet- of regelgeving is die dit tot een absolute noodzaak maakt. Hoewel het niet afsluiten van een verzekering je geld kan besparen, kost het je meer in het geval van een ongeluk.

Importeurs moeten overwegen om een verzekering af te sluiten voor hun vrachtcontainers om zichzelf te beschermen tegen risico's tijdens vrachten. Dit beschermt hen ook tegen expediteurs die weigeren hun vracht te accepteren uit angst de aansprakelijkheid van onverzekerde vracht op zich te nemen. Een vrachtverzekering kan een importeur dus beschermen tegen eventuele financiële verliezen.

Hoewel de voornaamste zorg is dat de kosten van een vrachtverzekering meestal hoog zijn, zul je misschien verrast zijn dat het kostenefficiënt is. Dit komt deels doordat de vrachtverzekering vaak een percentage is van de totale waarde van de goederen in een vracht.

Deze kosten kunnen echter veranderen omdat ze van geval tot geval worden bekeken, afhankelijk van verschillende factoren. Daarom kunnen de kosten van een vrachtverzekering heel betaalbaar zijn, afhankelijk van je behoeften en lading.

Vrachtverzekering

De meeste vervoerders bieden een standaard verzekeringsdekking voor hun klanten; een vrachtverzekering is echter bedoeld om extra bescherming te bieden. Dit komt omdat een vrachtverzekering betrekking heeft op het vervoer van goederen over zee of over de weg en kan worden gekocht bij de vervoerder of bij een externe verzekeringsmaatschappij.

Vracht Verzekeringskosten

Als een verlader een vrachtverzekering heeft, kan hij in het ideale geval worden gecompenseerd voor verlies of schade tijdens het transport. Als een verzender echter geen vrachtverzekering heeft, moet hij alle kosten van verlies of schade aan de vracht dragen.

Als verzender kun je de schadekosten beperken als je kunt bewijzen dat de vervoerder in gebreke is gebleven, hoewel het juridische proces tijdrovend en kostbaar kan zijn. Bovendien kan het proces nog ingewikkelder zijn als je betrokken bent bij een internationale zending.

Een vrachtverzekering kan ook handig zijn als de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt is. Gebeurtenissen waar een vervoerder geen invloed op heeft, zoals natuurrampen, overmacht, overstromingen, orkanen en aardbevingen, zijn meestal uitgesloten van aansprakelijkheid. Een vrachtverzekering kan echter wel dekking bieden voor dergelijke gebeurtenissen. Je kunt de vergoeding gebruiken om de vracht terug te krijgen die verloren is gegaan tijdens een natuurramp of overmacht.

Daarnaast kan een vrachtverzekering handig zijn tegen veelvoorkomende verliezen tijdens het transport, zoals aanvallen van piraten of struikrovers. Dit betekent dat je in geval van schade rechtstreeks een claim kunt indienen bij de verzekeringsmaatschappij in plaats van bij de verzender. Dit maakt het verkrijgen van schadevergoeding eenvoudiger dan lange gerechtelijke procedures.

Andere aspecten die je best in overweging neemt bij het afsluiten van een vrachtverzekering zijn het specificeren van de aard van de vracht, waartegen je de vracht wilt beschermen en de verzekeringsperiode. Het is het beste om de zending te verzekeren van het laden tot het lossen van het transport.

Soms is een basisverzekering voor je vracht niet voldoende omdat deze alleen de wettelijke aansprakelijkheid van de expediteur en de aansprakelijkheid van de vervoerder dekt. Dit komt omdat de basisverzekering alleen schade dekt die is veroorzaakt door nalatigheid van de expediteur of de vervoerder.

Standaard voor vrachtverzekeringskosten

Er is geen standaard vrachtverzekeringsprijs omdat de waarde van elke kostenpost verschilt. Daarnaast speelt de manier van transport ook een cruciale rol in de prijs van het verzekeren van vracht. Bovendien dragen andere factoren zoals algemene aansprakelijkheid, vrachttype, vrachtclassificatie en verlies- en schadehistorie bij aan de vrachtverzekeringskosten.

Als de vracht bijvoorbeeld uit dure goederen bestaat en de verzender een schade- en verlieshistorie heeft, dan zijn de verzekeringskosten hoog. Dit betekent over het algemeen dat het inschatten van de standaard vrachtverzekeringskosten veel werk kan kosten.

Kosten van verzekering

Laten we beginnen met te zeggen dat er geen standaard verzekeringskosten zijn en dat de berekeningen per verzekeringsmaatschappij verschillen. Toch is er een standaardstructuur voor het berekenen van de vrachtverzekeringskosten. Tijdens de berekeningen wordt rekening gehouden met primaire factoren, zoals kosten en CIF-waarde.

CIF-waarde

Als je geïnteresseerd bent in het verzekeren van je vracht en de verzendkosten, kun je het beste de verzekeringsmaatschappij vragen om de CIF-waarde te berekenen. In de meeste gevallen kan de CIF-waarde van de vracht worden onderverdeeld in drie categorieën:

Commerciële factuurwaarde

Verzekeringskosten

Vracht

Het totaal van de drie categorieën wordt vaak gewaardeerd op 110%, waarbij de extra 10% is bedoeld om eventuele onvoorziene omstandigheden te dekken. Bijvoorbeeld:

Commerciële factuurwaarde: $60.000

Verzekeringskosten: $300

Verzendkosten: $1500

CIF verzekering: $61,800

De volgende stap is het vermenigvuldigen van de CIF-waarde met 1,1:

● (61.800 X 1,1) = $67.980

Dit betekent dat de totale cif-waarde $67.980 zou zijn.

Een andere factor om rekening mee te houden is het polispercentage, dat per verzekeringsmaatschappij verschilt. Als het polispercentage bijvoorbeeld $0,5/$100 is, dan is je totale verzekering:

● ($67,980/100) X 0,5 = $339,90

● Je betaalt dus een totale verzekering van $339,90

In het bovenstaande voorbeeld is het verschil tussen het dekken van de verzendkosten en het krijgen van wat extra waarde klein. Dit is een eenvoudige formule die in de meeste verzekeringsscenario's wordt toegepast. Er zijn echter andere factoren die bijdragen aan de verzekeringskosten die niet in deze formule zijn opgenomen.

Kosten

De waarde van de vracht die je wilt verzekeren is vaak gelijk aan de handelsfactuurwaarde. Je kunt het polispercentage gebruiken, dat vaak gebaseerd is op een dollarwaarde voor elke $100 van het gefactureerde totaal. Bijvoorbeeld, voor de basisdekking van de verzekering op lading met een waarde van $60.000 en een verzekeringspolis van $0,50/$100 met een minimum van $10, zou de verzekering als volgt zijn:

● ($60.000/100) X $0,50 = $300

De verzekeringskosten voor goederen met een waarde van $60.000 zouden dus $300 zijn.

Als je dus de waarde van de goederen en de verzekeringskosten van vracht vergelijkt, is het heel betaalbaar. Hoewel dit de basisdekking is, kan deze verzekering vracht dekken die verloren gaat of beschadigd raakt door nalatigheid van de verzender of vervoerder. Voor de meeste gevallen, zoals natuurrampen, is echter meer nodig.

Dat gezegd hebbende, kun je op zoek gaan naar een verzekeringsmaatschappij die past bij jouw behoeften en waarvan je het polispercentage redelijk vindt. In de meeste gevallen ligt het polispercentage tussen $0,25 en $0,75/100. Een bedrijf zal een tarief voorstellen dat geschikt is voor uw vrachtklasse, vracht en geschiedenis van de verzender of vervoerder. Een bedrijf zal een tarief voorstellen dat geschikt is voor je vrachtklasse, lading en geschiedenis van de verzender of vervoerder. Als een bedrijf je een percentage boven $0.75/$100 aanbiedt, is het te duur, en alles onder $0.25/100 is onbetrouwbaar.

Als je internationale zendingen behandelt, kunnen de Incoterms regels van toepassing zijn, vooral voor het vervoer van goederen over zee. Volgens de Incoterms regels is de verkoper van de vracht verplicht om een verzekering af te sluiten. De regels vereisen dat alle vracht de CIF-waarde van 110% gebruikt bij het bepalen van de totale verzekeringskosten. Je kunt echter kiezen voor een aangepaste verzekeringsoptie die meer kost, maar meer vrachtdekking biedt.

Doel van het verzekeren van containers

Doel van het verzekeren van containers

Bij het verschepen van vracht, vooral over zee, maak je gebruik van containers. In de meeste gevallen kunnen de containers verloren gaan op zee door slechte indeling, onjuiste verpakking en parametrische schommeling, wat schommeling is die containers ervaren waardoor het schip zijwaarts kan afwijken. Het is het beste om een verzekering af te sluiten, inclusief containers, tegen verlies of schade tijdens het transport.

Soorten vrachtverzekeringen

Zoals eerder vermeld kunnen de verzekeringskosten worden beïnvloed door het type verzekering dat je kiest. Er zijn verschillende categorieën vrachtverzekeringen, waaronder:

Enkele dekking

Dit is een geweldige verzekeringsoptie voor iemand die af en toe vracht verscheept. De enkele dekking is geschikt voor kleine en grote bedrijven zolang ze onregelmatig vracht verschepen. Bovendien geldt de dekking voor de hele lading.

Open Dekking

Aan de andere kant, als je veel verzendingen doet, kun je het beste een open dekking nemen, waarbij je een jaarlijkse premie kunt betalen. Met deze optie kun je het hele jaar door verschillende zendingen hebben, die allemaal worden gedekt door een jaarlijkse premie. Het zou echter het beste zijn als je ook rekening houdt met andere factoren in de verzekeringspolis, zoals een limiet op het aantal zendingen per jaar.

Een van de voordelen van een open dekking is dat deze dekking biedt totdat de premie wordt stopgezet. Afhankelijk van uw verzendbehoeften kunt u uw premie ook jaarlijks herzien en verlengen. De open dekking is ook ideaal voor expediteurs met grote volumes omdat het kosteneffectiever en efficiënter is.

Zeevrachtverzekering

Zeevrachtverzekering

Overweeg een zeevrachtverzekering af te sluiten als je vracht vervoert over zee of door de lucht. Dit type verzekering dekt verlies en schade aan goederen door slecht weer, piraterij en schade tijdens het laden en lossen van de vracht. Deze verzekering is meestal internationaal en kan in meerdere landen worden afgesloten.

Land Cargo Verzekering

Land Cargo Verzekering

Dit type verzekering is specifiek voor zendingen over land, zoals vrachtwagens en spoorvervoer. De verzekering dekt vaak ongevallen tijdens het transport, verliezen door diefstal en latere verliezen. Als de vracht 's nachts op een vrachtwagen wordt opgeslagen, kun je er het beste voor zorgen dat je verzekering diefstal dekt.

Bovendien is het belangrijk om op te merken dat landverzekeringen beperkt zijn tot een bepaald rechtsgebied. Dit betekent dat je geen landvrachtverzekering kunt gebruiken voor internationale zendingen; in dergelijke gevallen kun je het beste aanvullende bescherming nemen.

Allrisk Cargo Verzekering

Dit is een all-inclusive transportverzekering. Hoewel de verzekering insinueert dat het alle risico's dekt, kun je het beste de polis controleren op uitsluitingen. Een van de belangrijkste voordelen van deze verzekering is dat alle schade die niet is uitgesloten van de polis wordt vergoed, inclusief natuurrampen.

Enkele zaken die kunnen worden uitgesloten van dekking bij een allriskverzekering zijn:

Onjuiste verpakking van goederen.

Door de douane geweigerde goederen

Verlies van lading door achterlating

● Fout vanwege de aard van de lading

Verlies en schade als gevolg van de vertraging.

De uitsluitingen in deze verzekeringsdekking moeten ervoor zorgen dat verzenders en vervoerders geen misbruik maken van de polis om nalatig te zijn tijdens het transport.

Andere factoren die de verzekeringskosten beïnvloeden

Zoals eerder besproken, worden de kosten van een vrachtverzekering bepaald door andere factoren dan de verzendingsfrequentie, de waarde van de goederen en de verzekeringspolissen. Enkele andere factoren die de verzekeringskosten kunnen beïnvloeden zijn de volgende:

Vrachtclassificatie

Vrachtclassificatie

Verschillende soorten vracht krijgen verschillende vrachtclassificaties. Dit komt omdat de aard van de vracht verschilt; sommige vrachtsoorten zijn moeilijker te vervoeren dan andere. Dit betekent dat de prijs van transport en verzekering varieert afhankelijk van de vrachtclassificatie en de complexiteit van het transport. In het ideale geval wordt de vracht geclassificeerd op basis van de prijs en de complexiteit van het transport.

Vracht zoals explosieve stoffen wordt vaak gecategoriseerd als gevaarlijke vracht en de verzekeringspolis voor deze vracht zou verschillen van een zending bakstenen of hout. De rederij, tussenpersonen en vervoerders gebruiken de vrachtclassificatie om de meest geschikte transportverzekering en kosten te bepalen.

Dit betekent dat het duurder is om gevaarlijke goederen zoals explosieven te verzekeren dan gewone producten zoals kussens. Zorg er daarom voor dat je met een verzekeringsagent hebt gesproken en de polissen hebt vergeleken op basis van de vrachtclassificatie van je vracht.

Vorige verlies of schade

De meeste bedrijven houden rekening met de verzendgeschiedenis van een verzender voordat ze de verzekeringskosten vaststellen. Als een verlader een geschiedenis heeft van verloren of beschadigde vracht, zullen de verzekeringskosten waarschijnlijk hoger zijn dan die van iemand met een duidelijke verzendgeschiedenis. Deze strategie moet worden verduidelijkt omdat verlies en beschadiging van vracht de schuld van de vervoerder kan zijn.

Desalniettemin zal de rederij rekening houden met jouw rol in het verlies of de beschadiging van vracht. Je staat van dienst kan ook van invloed zijn op de poliskosten, vooral als je veel verloren of beschadigde vracht hebt. Ter vergelijking, de poliskosten kunnen lager zijn als je een schone staat van dienst hebt en geen geschiedenis van verloren of beschadigde goederen.

Extra kosten

Het kopen van een verzekeringspolis voor je vracht kan een ingewikkeld proces zijn, vooral als je voor het eerst goederen verzendt. Je kunt een verzekeringsagent of professional vragen om je te helpen bij het bepalen van de beste verzekeringspolis. Een professional kan je helpen een verzekering af te sluiten die aan je behoeften voldoet en je belangen beschermt.

Je moet ervoor zorgen dat je de kleine lettertjes begrijpt om extra kosten te voorkomen of situaties waarin verzekeringsclaims worden afgewezen. Enkele professionals die je kunt overwegen als tussenpersoon bij het afsluiten van een vrachtverzekering zijn een expediteur, een vrachtmakelaar en een vrachtadviseur.

Elk van de genoemde professionals zou een goede adviseur zijn vanwege hun ervaring met vrachtverzekeringen. Een professional kan ervoor zorgen dat de verzekeringsdekking die je krijgt de goedkeuring van al je eventuele claims garandeert.

Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van alle verzekeringspolissen die je voor je vracht koopt. Controleer bovendien de kleine lettertjes om er zeker van te zijn dat er geen extra kosten zijn verborgen in de transportverzekering. De verzekeringskosten moeten ook een weerspiegeling zijn van je vrachtbehoeften en de omvang die je hebt opgegeven. Verder moet je ervoor zorgen dat je vracht de juiste classificatie heeft om extra kosten te voorkomen.

Uitsluitingen in vrachtverzekeringen

Als verzender heb je er belang bij om je lading tijdens het transport te beschermen. De transportverzekering dekt echter niet de aansprakelijkheid van de vervoerder. Dit komt omdat de vervoerder aansprakelijk is voor het veilige vervoer van de vracht zodra hij deze in ontvangst neemt totdat hij deze op de plaats van bestemming overdraagt. Als jij de vervoerder bent, kun je het beste een aansprakelijkheidsdekking voor de vervoerder afsluiten.

Hoewel een goederenverzekeringspolis goederen tijdens het transport moet dekken, bestaan er verschillende uitsluitingen. Enkele aspecten die vaak worden uitgesloten van een goederenverzekering zijn de volgende:

Schade door gebrekkige goederen: Als je producten een gebrek vertonen dat schade veroorzaakt of de vervoerders dwingt ze weg te doen om verdere schade te voorkomen, kun je geen succesvolle verzekeringsclaim indienen.

Schade door onvoldoende verpakking: Als verzender ben je verantwoordelijk voor het goed verpakken van de vracht. Als de zending beschadigd raakt door onjuiste verpakking, kan de verzekering deze schade niet dekken.

Sommige vervoerswijzen: Sommige verzekeringen dekken sommige transportmethoden niet. Je moet de polis controleren om er zeker van te zijn dat deze alle vormen van transport dekt die je zou kunnen gebruiken voor je lading, zoals schepen en vrachtwagens.

Sommige soorten vracht: Verzekeringspolissen kunnen de dekking van sommige soorten vracht uitsluiten, zoals gevaarlijke vracht en gevaarlijke dieren.

Deze uitsluitingen zijn echter niet standaard en gelden alleen voor sommige transportverzekeringen. Als je een verlader bent, moet je ervoor zorgen dat de vrachtverzekering die je koopt je vrachtbehoeften niet uitsluit. Je kunt een advocaat of een verzekeringsagent raadplegen om er zeker van te zijn dat al je verzendbehoeften gedekt zijn in de polis van je vrachtverzekering.

Verschil tussen vracht- en ladingverzekering

Hoewel de twee op elkaar lijken, zijn ze aanzienlijk verschillend. Enerzijds is vrachtverzekeringsdekking voor het transport van goederen. Aan de andere kant is vrachtverzekering dekking voor de eigenlijke goederen of producten. Het is cruciaal om dit verschil te weten wanneer je overweegt een risicopolis aan te schaffen om er zeker van te zijn dat je een succesvolle claim kunt indienen als je de goederen verliest of als er schade optreedt.

In het ideale geval bood een vrachtverzekering bescherming tegen verlies of schade tijdens het verzendproces, zoals vertraagde leveringen en verloren zendingen. In vergelijking hiermee biedt een vrachtverzekering bescherming tegen verlies of beschadiging van de eigenlijke vracht, inclusief brand en diefstal.

Aan de hand van je verzendbehoeften kun je beslissen of je een vracht- of ladingverzekering wilt afsluiten. Je kunt een professional raadplegen voor advies over de meest geschikte verzekeringsdekking voor je zending. Goederen met een hoge waarde zijn misschien ideaal voor een vrachtverzekering, terwijl goederen met een lagere waarde het best geschikt zijn voor een vrachtverzekering.

Verschil tussen vervoerdersaansprakelijkheid en vrachtverzekering

Hoewel vervoerdersaansprakelijkheid en vrachtverzekering op elkaar lijken omdat ze de eigenlijke goederen tijdens het transport beschermen, zijn ze ook aanzienlijk verschillend.

Volgens de scheepvaartwetgeving moeten vervoerders een aansprakelijkheidsverzekering hebben om schade aan goederen als gevolg van hun nalatigheid te verzekeren. Daarentegen zijn er geen wettelijke vereisten voor een vrachtverzekering die extra bescherming biedt tegen verlies of beschadiging van goederen tijdens het transport.

Een ander verschil is de reikwijdte van de dekking, waarbij de vrachtverzekering zich uitstrekt tot schade aan goederen door natuurrampen en slecht weer. Wat de aansprakelijkheid van de vervoerder betreft, is de dekking beperkt tot schade aan goederen door nalatigheid.

Bovendien is een vrachtverzekering duurder dan een aansprakelijkheidsverzekering vanwege de omvang van de dekking. Deze extra kosten kunnen je echter behoeden voor financiële verliezen tijdens de verwerking van claims voor schade aan goederen tijdens vrachtvervoer.

De totale waarde van de goederen verzekeren

Als je de kosten van een vrachtverzekering overweegt, vraag je je misschien af of je de totale waarde van de goederen moet verzekeren. Wettelijk gezien zijn er geen vereisten om de volledige waarde van de zending te verzekeren. Als je het verzekeringstarief dat verzekeringsmaatschappijen aanbieden hoog vindt, kun je ervoor kiezen om een deel van de zending te verzekeren.

Er zijn echter misschien betere keuzes dan dit, omdat schade en verlies niet selectief zijn. Je kunt alleen aanspraak maken op vergoeding van de verzekerde vracht bij schade of verlies. Je kunt ook met de verzekeraar bespreken wat hun voorwaarden zijn als je een deel van de zending dekt.

Documenteer alle records

Als je besluit om een vrachtverzekering af te sluiten, zou het helpen om een vlekkeloze administratie bij te houden om extra interne kosten te vermijden. Zorg ervoor dat je alle documenten hebt die de toestand van de goederen tijdens het laden en lossen aangeven, inclusief inspectierapporten. Deze documenten kunnen van pas komen bij het indienen van een schadeclaim omdat ze bewijzen dat de goederen in goede staat waren voordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvond.

Beste vrachtverzekering

Overweeg het gebruik van expediteurs als je op zoek bent naar een goed pakket vrachtverzekeringen. Zij kunnen je namelijk helpen om snel een verzekering af te sluiten en eventuele claims over de zending op te lossen. Alles gebeurt immers onder één dak.

Daarnaast kunnen de expediteurs meer diensten aanbieden, zoals een scheepsagent, douaneafhandeling, opslagruimte voor vracht, landvracht, luchtvracht en zeevracht. Zo'n dienstverlener maakt je werk gemakkelijk en het verzekeringsproces sneller.

Conclusie

De kosten van een vrachtverzekering zijn aanzienlijk laag in vergelijking met de waarde van de goederen. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om je vracht tijdens vrachten te verzekeren, kun je dit het beste doen voor risicobeheer. De verzekeringstarieven hangen af van het verzekeringsbedrijf dat je kiest en kunnen verschillen afhankelijk van de waarde van de goederen en andere factoren zoals de aard van de goederen. Zorg ervoor dat je een professional raadpleegt om inzicht te krijgen in de omvang van de dekking die je wilt kopen en of je met succes een claim kunt indienen in geval van verlies of schade.

Scroll naar boven