Mi az MSDS a szállításban: Veszélyes áruk és veszélyes anyagok tanulási szótára

Által: Molly Pan
Megjelent dátum:
Mi az MSDS a szállításban: Veszélyes áruk és veszélyes anyagok tanulási szótára

MSDS leleplezése

Ha szállítással foglalkozik, elengedhetetlen, hogy tisztában legyen az anyagbiztonsági adatlapokkal (MSDS), más néven biztonsági adatlapokkal (SDS) a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) szerint.

Az MSDS a szállításban olyan dokumentum, amely átfogó tájékoztatást nyújt a szállított anyagokról, beleértve az összetételt, a lehetséges veszélyeket, a kezelési utasításokat és a tárolási ajánlásokat. Elsődleges célja, hogy biztosítsa az árucikket kezelő személyek biztonságát, valamint hogy megvédje a környezetet az esetleges károsodástól.

Miért fontos az MSDS a szállításban?

A szállítás során világszerte számos anyagot szállítanak, amelyek közül néhány jelentős kockázatot jelenthet az emberekre és a környezetre. Az MSDS értékes referenciaként szolgál a szállítási folyamatban részt vevők számára, segítve az egészségügyi és biztonsági kockázatok csökkentését.

Az MSDS például fontos részleteket közöl a csomagok kezelői számára, biztosítva, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket a veszélyes anyagok kezelése során. Emellett a szállítókat is segíti azáltal, hogy tájékoztatja őket a megfelelő tárolási és kezelési eljárásokról, megelőzve a szállítás közbeni baleseteket.

Mikor van szükség biztonsági adatlapra?

Ha folyadékokat, porokat vagy bármi potenciálisan veszélyes anyagot szállít, gyakran kötelező az MSDS vagy SDS mellékelése a szállítmányhoz. Ez a dokumentum segít az anyagok osztályozásában, az emberekre és a környezetre jelentett potenciális veszély vagy kockázat értékelésében, valamint fontos kezelési és tárolási információkkal szolgál.

Bizonyos esetekben a nem veszélyes áruk szállítása esetén is szükség lehet biztonsági adatlapra. Ez alátámasztó dokumentumként szolgál, amely bizonyítja, hogy a szállított anyagok nem tartoznak a veszélyes áruk kategóriájába. Az MSDS biztosításával biztosíthatja a zökkenőmentesebb szállítási folyamatot, és megelőzheti a szükségtelen késedelmeket vagy problémákat.

Szükségem van biztonsági adatlapra?

A szállítmányozási ágazatban az MSDS alapvető fontosságú dokumentum, ha olyan termékeket szállít, amelyek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Ez a dokumentum részletes információt nyújt a szállítmány tartalmáról, a tételben lévő összetevők vagy anyagok technikai bontásával. Célja annak bizonyítása, hogy küldeménye nem tartozik a veszélyes áruk (DG) kategóriájába.

Lényeges azonban megjegyezni, hogy az MSDS egy támogató dokumentum, nem pedig egy teljes szállítási dokumentum. Az MSDS elsődleges célja, hogy írásos vészhelyzeti információkat nyújtson tűz, kiömlés/szivárgás, elsősegélynyújtás stb. esetén.

Folyadékok, porok vagy bármi más veszélyes anyag szállítása esetén gyakran kötelező SDS-t vagy MSDS-t mellékelni a lehetséges veszély vagy az embereket vagy a környezetet érintő kockázat azonosítására és osztályozására.

Hogyan kaphatok MSDS-t

1. Érdeklődjön a gyártónál vagy a beszállítónál: Az első lépés az, hogy felveszi a kapcsolatot a termék gyártójával vagy szállítójával, és kérjen egy biztonsági adatlapot. A legtöbb vállalatnak a termékeihez könnyen hozzáférhető MSDS-sel kell rendelkeznie, mivel ez sok országban törvényi előírás.

2. Online adatbázisok: Ha a gyártó vagy a szállító nem tudja rendelkezésre bocsátani az MSDS-t, akkor az online adatbázisokban kereshet rá. Számos olyan weboldal létezik, amely különböző termékek és vegyi anyagok biztonsági adatlapjaival kapcsolatos információkat nyújt. Néhány népszerű adatbázis közé tartozik az MSDSonline és a Chemwatch.

3. Kormányzati szervek: Bizonyos esetekben az MSDS-t a veszélyes anyagok szabályozásáért felelős kormányzati szervektől szerezheti be. Az Egyesült Államokban például a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatal (OSHA) tart fenn egy adatbázist a különböző vegyi anyagok biztonsági adatlapjairól.

Hogyan készítsünk MSDS-jelentést?

A pontos információközlés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

 1.  Információgyűjtés: Ellenőrizze és gyűjtsön össze minden lényeges adatot a szállítmányban lévő anyagokról vagy anyagokról. Meg kell adnia az összetevők műszaki bontását, hogy megerősítse, hogy küldeménye nem tartozik a veszélyes áruk kategóriájába.
 2.  Az egészségügyi és biztonsági veszélyek felsorolása: Említse meg a termékkel kapcsolatos egészségügyi kockázatokat, valamint az anyagok kezeléséhez, tárolásához vagy használatához szükséges óvintézkedéseket. Tartalmazza a vészhelyzeti eljárásokat és az elsősegélynyújtási intézkedéseket véletlen expozíció esetén.
 3. Adja meg az ENSZ-számot: Adja hozzá a négyjegyű UN-számot, amely a veszélyes vagy veszélyes anyagok és áruk egyedi azonosítója.
 4. Kezelési és tárolási utasítások: Világosan ismertesse az anyag megfelelő kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat a lehetséges kockázatok minimalizálása érdekében. Ez magában foglalhatja a hőmérsékletre, a páratartalomra és a fényre vonatkozó követelményeket, valamint az esetleges különleges védőintézkedéseket.
 5. Tippek az ártalmatlanításhoz és szállításhoz: Adjon útmutatást az anyagok ártalmatlanításának és szállításának megfelelő módszereiről, beleértve az esetleges korlátozásokat vagy előírásokat.

Mennyibe kerül egy biztonsági adatlap elkészítése? Ha igen, mennyibe?

Egy biztonsági adatlap elkészítése valóban költségekkel járhat, mivel gyakran szakértői ismereteket igényel a termék és veszélyes összetevőinek részleteiről. Az MSDS elkészítésének költsége a szolgáltatást nyújtó cégtől függően változik. Ha azonban veszélyes vagy veszélyes anyagok szállítását tervezi, az MSDS megléte elengedhetetlen a jogszabályoknak való megfeleléshez, valamint az árut kezelő és szállító emberek biztonságának biztosításához.

Amikor az MSDS elkészítésének folyamatáról van szó, azt vagy házon belül készítheti el, vagy kiszervezheti egy harmadik féltől származó szolgáltatónak. A kiszervezés praktikus megoldás lehet, mert így hozzáférhet olyan szakemberek szakértelméhez, akiknek tapasztalatuk van a termékek széles körére vonatkozó biztonsági adatlapok elkészítésében. A termék összetettségétől függően a szolgáltatás költsége néhány száz és néhány ezer dollár között mozoghat.

Emellett fontos megjegyezni, hogy az MSDS-követelmények gyakran változnak, ahogy új előírások és specifikációk jelennek meg. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy az MSDS-t rendszeresen frissítenie kell, ami további költségekkel járhat. Ez fontos szempont, amelyet figyelembe kell vennie az általános biztonsági adatlapok költségvetési folyamatában.

Ha úgy dönt, hogy házon belül készíti el az MSDS-t, elengedhetetlen, hogy a személyzet ismerje a terméket, annak veszélyes összetevőit és a vonatkozó előírásokat. Ez biztosítja, hogy az MSDS pontos, naprakész és megfelel az összes szükséges irányelvnek. Az MSDS házon belüli elkészítésének költségei a rendelkezésre álló szakértelemtől és erőforrásoktól függően változnak, de ez még mindig költséghatékony megoldás lehet, ha rendelkezik a megfelelő személyzettel és szakértelemmel.

Mi történik, ha nem tudok beszerezni egy biztonsági adatlapot?

Ha nem tudja beszerezni a szállítmányához tartozó biztonsági adatlapot, néhány lépést tehet a probléma megoldására. Lényeges felismerni, hogy veszélyes anyagokat MSDS nélkül szállítani kockázatos, és büntetést vagy szállítási késedelmet eredményezhet.

Először is érdeklődjön a termék gyártójánál vagy szállítójánál. Általában ők felelősek az MSDS biztosításáért, mivel az részletes információkat tartalmaz a termékben lévő összetevőkről vagy anyagokról. A legtöbb vállalatnál van egy külön osztály vagy csapattag, amely az MSDS-kérések kezeléséért felelős.

Abban az esetben, ha a gyártó vagy beszállító nem tud biztonsági adatlapot biztosítani, fontolóra veheti egy minősített harmadik fél szolgáltatásának igénybevételét.. Egyes vállalatok különböző termékek, vegyi anyagok és anyagok biztonsági adatlapjainak szolgáltatására szakosodtak. Szakértelmük segíthet abban, hogy a szállítmány megfeleljen a szabályozási követelményeknek, és elkerülje a szállítás során felmerülő problémákat.

Ez is érdemes megvizsgálni az alternatív szállítási lehetőségeket vagy olyan szállítmányozókat, amelyek nem igényelnek biztonsági adatlapot az adott szállítmányhoz.. Végezzen némi kutatást a különböző fuvarozók veszélyes árukra vonatkozó követelményeiről, hogy megállapítsa, hogy bármelyikük fogadná-e a szállítmányt biztonsági adatlap nélkül.

Végül, ha már minden lehetőséget kimerített, előfordulhat, hogy újra kell gondolnia a szóban forgó veszélyes anyagok szállítását. Az előírások be nem tartásának jogi és biztonsági következményei súlyosak lehetnek, és lehet, hogy a legjobb, ha teljesen elkerüli az anyagok szállítását, ha nem tudja biztosítani a szükséges dokumentációt.

Ne feledje, hogy veszélyes anyagok szállítása esetén mindig jobb az óvatosságot választani. Mindig a biztonságot és a megfelelőséget helyezze előtérbe a gyorsított szállítással vagy az erőforrások megtakarításával szemben.

Tárolási és csomagolási szabványok

Tárolási és csomagolási szabványok

Ha veszélyes árukkal foglalkozunk, fontos, hogy szigorú tárolási és csomagolási előírásokat kövessünk a biztonságos szállítás érdekében. A szállítmány előkészítése során vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket:

 •  

Tárolás: A veszélyes anyagok biztonságos tárolása alapvető fontosságú a balesetek vagy károk kockázatának csökkentése érdekében. Gondoskodjon arról, hogy ezeket az árukat jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól vagy túlzott hőtől távol tárolja. Az is alapvető fontosságú, hogy az összeférhetetlen anyagokat elkülönítse az esetleges reakciók megelőzése érdekében.

 •  

A kezelése: A veszélyes áruk kezelése során használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt, védőszemüveget és maszkot az adott anyagra vonatkozó biztonsági adatlapon (MSDS) foglaltaknak megfelelően. Ez segít csökkenteni a káros vegyi anyagoknak való kitettség kockázatát.

 •  

Csomagolás: A megfelelő csomagolás kiválasztása létfontosságú szerepet játszik a szállítás közbeni szivárgás vagy kiömlés megelőzésében. Használjon a veszélyes árukkal kompatibilis anyagokból készült tárolóedényeket, és gondoskodjon arról, hogy azok sértetlenek és megfelelően lezártak legyenek. A csomagoláson olyan címkéknek és jelöléseknek kell lenniük, amelyek pontosan leírják a tartalmat és annak veszélyeit.

 •  

Dokumentáció: A szállítmányhoz mellékelt biztonsági adatlap átfogó tájékoztatást nyújt a lehetséges kockázatokról és a biztonsági intézkedésekről. Ez lehetővé teszi, hogy bárki, aki ezeket az árukat kezeli, megértse a szükséges óvintézkedéseket, és vészhelyzet esetén hatékonyan reagálhasson.

Dokumentációs és vámkövetelmények

Az MSDS mellett a nemzetközi szállításhoz szükséges egyéb alapvető dokumentumok közé tartoznak:

 • Kereskedelmi és proforma számlák: Ezek a dokumentumok részletesen tartalmazzák a vevő és az eladó közötti adásvételi megállapodásokat.
 • Rakománylevelek: Ez a hivatalos szállítási dokumentum és szerződés a feladó és a fuvarozó között.
 • Csomagolási lista: A küldeményre és tartalmára vonatkozó információk, például méretek, súly és csomagolási típus.
 • Feladói utasítás (SLI): Ez a levél tájékoztatja a fuvarozót a szállítás fontos részleteiről, és felhatalmazza a vámkezelőket, hogy az Ön nevében eljárjanak.
 • Automatizált kiviteli rendszer (AES) benyújtása: Ez az elektronikus bejelentés bizonyos különleges exportkövetelményekkel rendelkező szállítmányok esetében kötelező.
 • Származási bizonyítvány (CO): Ez a dokumentum igazolja a szállítmány származási országát.
 • Incoterms: Ezek a szabványosított feltételek meghatározzák az egyes felek felelősségét a szállítással, a kockázatokkal és a költségekkel kapcsolatban.

A teljes és pontos dokumentációval biztosítja a zökkenőmentes vámeljárást és a küldemény gyorsabb célba juttatását. Míg az MSDS a veszélyes anyagok esetében elengedhetetlen, az összes szükséges papírmunka rendben tartása kellemesebbé és problémamentesebbé teszi a nemzetközi szállítás élményét.

A veszélyes áruk osztályozása

A veszélyes áruk osztályozása

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egyetemes rendszert hozott létre a veszélyes áruk osztályozására. Minden egyes anyagot egyedi ENSZ-számmal látnak el, amely segít az azonosításában és a biztonságos kezeléséhez és szállításához szükséges információk megtalálásában. A rendszer a veszélyes árukat kilenc elsődleges veszélyességi osztályba sorolja.

 • osztály: Robbanóanyagok - Ezek az anyagok szállítás közben robbanásveszélyt jelentenek. Ilyen például a dinamit, a tűzijátékok és a detonátorok.
 • osztály: Gázok - Ez az osztály a nyomás alatt lévő sűrített, cseppfolyósított vagy oldott gázokat foglalja magában. Ilyen például a propán, az oxigén és a nitrogén.
 • osztály: Gyúlékony folyadékok - Ezek olyan folyadékok, amelyek könnyen meggyulladhatnak, mint például a benzin, az alkohol és az aceton.
 • 4. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok - Az ebbe az osztályba tartozó anyagok levegővel vagy súrlódással érintkezve meggyulladhatnak. Ilyen például a magnézium, a nátrium és a foszfor.
 • osztály: Oxidáló anyagok és szerves peroxidok - Az oxidáló anyagok más anyagok égését okozhatják, vagy hozzájárulhatnak azok égéséhez, míg a szerves peroxidok hő-, tűz- vagy robbanásforrást jelenthetnek. Ilyen például a hidrogén-peroxid, az ammónium-nitrát és a kálium-permanganát.
 • osztály: Mérgező és fertőző anyagok - A mérgező anyagok kockázatot jelentenek az emberi egészségre, ha lenyelik, belélegzik vagy a bőrön keresztül felszívódnak, míg a fertőző anyagok kórokozókat tartalmaznak, amelyek betegséget okozhatnak. Ilyen például a cianid, a higany és a biológiai minták.
 • osztály: Radioaktív anyagok - Ezek az anyagok ionizáló sugárzást bocsátanak ki, és károsíthatják az élő szervezeteket. Ilyen például az urán, a plutónium és bizonyos orvosi izotópok.
 • osztály: Maró hatású anyagok - A maró hatású anyagok súlyos károkat okozhatnak az emberi szövetekben, vagy azokban az anyagokban, amelyekkel érintkeznek, például fémben vagy műanyagban. Ilyen például az akkumulátorsav, a marónátron és a kénsav.
 • osztály: Különféle veszélyes anyagok - Ebbe az osztályba tartozik minden olyan veszélyes áru, amely nem tartozik a többi kategóriába. Ilyen például az azbeszt, a szárazjég és a környezetre veszélyes anyagok.

A veszélyes áruk osztályozásának megértése segít Önnek abban, hogy megfelelően csomagolja, jelölje és címkézze a szállítmányokat, és biztosítja, hogy betartja az összes biztonsági előírást. Tartsa szem előtt ezeket az információkat, amikor legközelebb potenciálisan veszélyes anyagokat szállít, hogy biztosítsa a zökkenőmentes és biztonságos szállítási folyamatot.

Vészhelyzeti eljárások kezelése

Ha veszélyes anyagokat kezelünk a szállítás során, elengedhetetlen, hogy felkészüljünk a vészhelyzetekre.

Vészhelyzet esetén az első lépés az MSDS megtekintése. A dokumentum útmutatást nyújt a vészhelyzeti eljárásokról, az elsősegélynyújtási intézkedésekről és a veszélyes áruk kezeléséről. Ez biztosítja mind a környezet, mind a fedélzeten tartózkodók biztonságát.

A vészhelyzeti eljárások hatékony kezelése érdekében fontos, hogy az MSDS-dokumentumot naprakészen és a személyzet minden tagja számára könnyen hozzáférhetően tartsa. Rendszeres képzésekre is szükség van, hogy mindenki megértse a vészhelyzet esetén követendő megfelelő eljárásokat.

A veszélyes anyagokkal való foglalkozás során ajánlott, hogy legyen kéznél egyéni védőfelszerelés (PPE), a kiömlött anyagokat felfogó készlet és elsősegélynyújtó felszerelés. Ez segíthet a lehetséges kockázatok minimalizálásában és a vészhelyzetek hatékonyabb kezelésében.

Összefoglalva, a szállított anyagok biztonsági adatlapjának megismerése és a megfelelő vészhelyzeti felszerelés megléte csökkenti a balesetek valószínűségét, és biztonságos környezetet biztosít a szállítási folyamat során.

Miért válasszon minket? Luckystar Logistic

A szállítmányozó kulcsszerepet játszik a szállítás koordinálásában és megszervezésében, különösen, ha veszélyes anyagokról van szó. Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a dokumentációs követelményekről, és biztosítani tudják, hogy az Ön biztonsági adatlapja pontos és teljes legyen, és lényeges információkat tartalmazzon a veszélyes anyagról. Ez garantálja, hogy a szállítmányt megfelelően és biztonságosan kezelik, minimalizálva a lehetséges kockázatokat.

Itt van:

 • A leggyorsabb szállítási mód
 • Megbízható szállítási időzítés
 • Széles szállítási lefedettség
 • Hatékony nyomon követési rendszer

A 2022-ben alapított Luckystar a Szövetségi Tengerészeti Bizottság (FMC) megbecsült tagja, és nem hajót üzemeltető közös fuvarozóként (NVOCC) működik. A vállalat küldetése, hogy kiváló szolgáltatási minőséget nyújtson csökkentett költségek mellett, elsősorban Kínát, az USA-t, Kanadát és Európát kiszolgálva. A Luckystar több mint 20 éves logisztikai tapasztalattal büszkélkedő alapcsapatának tagjai jelentős szakértelemmel rendelkeznek. A vállalat megalakulása óta elkötelezett a globális háztól-házig tartó szállítás és logisztikai megoldások kínálása mellett, hangsúlyt fektetve a megbízhatóságra, alkalmazkodóképességre és reagálóképességre.

Mi nem akármilyen cég vagyunk, mi a szállítás szakértői vagyunk! Iparági vezető megoldásokat kínálunk, és büszkék vagyunk arra, hogy prémium minőségű szállítási szolgáltatásokat nyújtunk más szállítmányozók költségeinek töredékéért, mind Kínában, mind világszerte. Íme, miért okos lépés velünk együttműködni:

Pontosság, amire számíthat:
Búcsúzzon el a szállítási késedelmektől, és üdvözölje az időben történő kézbesítést, ami létfontosságú azon vállalkozások számára, amelyeknek gyorsan kell eljuttatniuk az árukat ügyfeleikhez.

Az Ön útlevele a globális eléréshez:
Széles kézbesítési célállomás-hálózatunk gyakorlatilag az egész világot lefedi, rendkívüli lehetőségeket kínálva a hatókörük kiterjesztésére törekvő vállalkozások számára. Biztos lehet benne, hogy csomagja a világ szinte bármely pontjára eljut, és így vállalkozása világméretűvé válik!

Könnyedén követheti a pályát:
Mondjon búcsút a találgatásoknak. Szigorú eljárásainknak köszönhetően élő nyomon követési mechanizmust biztosítunk Önnek, így könnyedén nyomon követheti küldeménye útjának minden szakaszában. Maradjon tájékozott és élvezze a nyugalmat, hiszen bármikor pontosan tudja, hogy hol van a küldeménye.

Személyre szabott kiszolgálás, az út minden szakaszában:
Elkötelezett csapatunk egyik tagja személyesen felügyeli a szállítmányt az elejétől a végéig. Ez, valamint az átláthatóság és a folyamatos kommunikáció iránti elkötelezettségünk biztosítja, hogy Ön minden lépésnél naprakészen értesüljön a szállítmány előrehaladásáról.

Veszélyes anyagok szállítása esetén elengedhetetlen, hogy tapasztalt szolgáltatókkal dolgozzon együtt, hogy a szállítmányt biztonságosan és hatékonyan kezeljék. Ha velünk dolgozik, nyugodt lehet, mert szállítmánya jó kezekben van.

Tapasztalt szállítmányozót keres, aki segít Önnek a szállításban? Forduljon hozzánk. Mindig készen állunk segíteni. A nemzetközi szállítás verhetetlenül legolcsóbb szállítási díjait kínálva szolgáltatásaink megfizethetőbbek, mint hinné. Ne habozzon! Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.

Gyakran ismételt kérdések

Hol kaphatom meg az anyagbiztonsági adatlapot?

Az anyagbiztonsági adatlapot (MSDS) a vegyi anyag gyártójától, szállítójától vagy forgalmazójától szerezheti be. Ezt minden egyes veszélyes anyagszállítmányhoz mellékelni kell. Ellenőrizheti az adott vállalatok online portáljait és adatbázisát is, amelyek a termékeikre vonatkozó MSDS-információkat tárolhatják.

Mi az az öt elem, amelyet egy biztonsági adatlapnak tartalmaznia kell?

A biztonsági adatlapnak a következő alapvető elemeket kell tartalmaznia:

 1. Azonosítás: A termék neve, gyártója, elérhetősége és ajánlott felhasználási módjai.
 2. Veszély(ek) azonosítása: A vegyi anyaggal kapcsolatos konkrét veszélyek, beleértve az egészségügyi és környezeti kockázatokat.
 3. Összetétel/Információk az összetevőkről: Részletes információ a vegyi anyag összetételéről, beleértve az egyes anyagok mennyiségét.
 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: A vegyi anyagnak kitett személyek azonnali orvosi ellátására vonatkozó utasítások.
 5. Tűzoltási intézkedések: Megfelelő oltóanyagok, különleges veszélyek és tűzoltási eljárások.

Felhívjuk figyelmét, hogy egy teljes biztonsági adatlapnak 16 szakaszból kell állnia, de ez az öt szakasz a legkritikusabb információkat tartalmazza.

Ki felelős az MSDS tanúsítványok kiadásáért?

A veszélyes anyag gyártója, szállítója vagy forgalmazója felelős az MSDS tanúsítvány biztosításáért. Ők kötelesek biztosítani, hogy a megadott információk pontosak és naprakészek legyenek a szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében.

Mi a különbség az MSDS és a COA között a szállításban?

A szállítás során az MSDS (anyagbiztonsági adatlap) részletes információt nyújt a vegyi anyag összetételéről, veszélyeiről, biztonságos kezeléséről és a vészhelyzeti intézkedésekről. A veszélyes anyagok szállítása esetén kötelező, és biztosítja a nemzeti és nemzetközi szabályozási előírásoknak való megfelelést.

Másrészt a COA (Certificate of Analysis) egy olyan dokumentum, amely igazolja a termék minőségét és tisztaságát. Információkat tartalmaz a terméken elvégzett vizsgálati eredményekről és mérésekről, amelyek megerősítik, hogy a termék megfelel a megállapított előírásoknak és szabványoknak. Míg a COA inkább a termék minőségére összpontosít, addig az MSDS a kezeléssel és szállítással kapcsolatos biztonsági információkat tartalmaz.

Kérjen árajánlatot

"*" a kötelező mezőket jelöli

Rejtett
Rejtett

hu_HUHungarian