Hazmat teherszállítási szolgáltatás

Ezenkívül a veszélyes anyagok, amelyek bizonyos körülmények között, például nedvesség és nedvesség hatására meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, veszélyesen reaktív anyagok. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. A klór és a hidrogén két példa a tipikusan veszélyesen reakcióképes anyagokra.

5. osztályba tartozó szerves peroxidok és oxidálószerek

Ideális esetben az ebbe az osztályba tartozó veszélyes anyagokat két csoportba sorolják. Ezek olyan anyagok, amelyek égéskor oxigént termelnek. Az ebbe az osztályba tartozó veszélyterhelések a következő felosztásokba sorolhatók:

  • Oxidálószerek, például hidrogén-peroxid
  • Szerves peroxidok, például fehérítő

Az oxidálószerek veszélyes anyagok, amelyek meggyulladhatnak és más dolgokat is megégethetnek. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. A gyakori oxidálószerek közé tartozik például az oxigén és a salétromsav.

A veszélyes vegyületek, például a szerves peroxidok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. Az aceton-peroxid és a metil-etil-keton-peroxid két példa a tipikus szerves peroxidokra.

6. osztályba tartozó mérgező és fertőző anyagok

Az ebbe az osztályba tartozó veszélyes anyagokat általában a következő osztályokba sorolják:

  • Mérgező anyagok, például peszticidek.
  • Etiológiai (fertőző) anyagok.

A mérgező vegyszerekként ismert veszélyes anyagok belélegezhetők, lenyelhetők vagy a bőrön keresztül felszívódhatnak, ami halált vagy súlyos sérülést okozhat. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. Az arzén és a cianid a tipikus mérgező vegyi anyagok két példája.

Az embereket vagy állatokat megfertőző veszélyes vegyületeket fertőző anyagoknak nevezzük. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. A legelterjedtebb fertőző ágensek közé tartoznak a baktériumok és a vírusok.

7. osztályú radioaktív anyag

Radioaktív plakát

Ebbe a veszélyességi osztályba azok a veszélyes anyagok tartoznak, amelyek radioaktív vegyületeket tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy sugárzást bocsátanak ki, ami veszélyes anyag. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában. Két példa az urán és a plutónium radioaktív elemek.

Ezenkívül radioaktív anyagnak számít minden, ami grammonként több radioaktív aktivitást produkál, mint 002 mikrocurie. Ez a besorolás magában foglalja az uránt és a rádiumot is magában foglaló tételeket, de nem bontja alosztályokra.

8. osztályú korrozív anyagok

Maró hatású

Ezek olyan anyagok, amelyek bármilyen formában korrodálnak. Az ebbe a kategóriába sorolható veszélyes termékek közé tartoznak a lítium-ion akkumulátorok és az otthoni tisztítószerek. Létezhetnek gázok, folyadékok vagy szilárd anyagok formájában.

9. osztály Különféle veszélyes áruk

Ez az osztály azokra a tárgyakra vonatkozik, amelyek veszélyesek lehetnek, de nem illeszkednek a másik nyolc kategória egyikébe sem. A szárazjég, az autóipari alkatrészek (például a légzsákok) és a lítium-ion akkumulátorok néhány példa a kilencedik osztályba tartozó termékekre. Szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotúak.

A Hazmat Szállítási Szabályzat

Minden olyan veszélyes anyagot, amelyet a fuvarozó a veszélyes fuvarozás során szállít, a HMR-nek megfelelően elkészített szállítópapírnak kell kísérnie. A veszélyes anyagok szállítására az Egyesült Államokban a DOT előírásai vonatkoznak.

A veszélyes áruk biztonságos szállításának biztosítása érdekében a Közlekedési Minisztérium (DOT) szigorú irányelveket, a veszélyes anyagok szállításáról szóló törvényt és a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat alkalmaz, amelyeket be kell tartani.

A veszélyes anyagokra vonatkozó ezen irányelvek és törvények célja, hogy megóvják az embereket és a környezetet a veszélyes anyagok esetleges negatív hatásaitól.

Feladóként kulcsfontosságú, hogy megismerje a veszélyes áruszállításra vonatkozó összes vonatkozó jogszabályt. Ez megkönnyíti a veszélyes anyagok szállítását.

Fontos tényezők a Hazmat fuvarozás során

Számos kulcsfontosságú tényezőt figyelembe kell vennie, ha veszélyes anyagokat szeretne szállítani. Ezek a tényezők a következők:

Címkézés

Feladóként Ön felelős a veszélyes csomagolás megfelelő címkézéséért. A DOT a számos osztályozás mindegyikéhez címkéket dolgozott ki. Ezeket a feladónak kell kinyomtatnia, és nem készíthető kézzel, büntetés nélkül. A DOT megkülönbözteti ezeket a címkéket méretük, formájuk és színük szerint.

Csomagolás

Egy másik fontos szempont a veszélyes fuvarozás során a veszélyes anyagok csomagolása. Veszélyes áruk szállításakor eltérő besorolások érvényesek. Győződjön meg arról, hogy az összes veszélyes anyag a megfelelő „csomagolási csoportba” tartozik.

Ennek a minősítésnek az a célja, hogy segítse a fuvarozókat a csomag potenciális veszélyének és ennek megfelelően a megfelelő kezelési stratégiának a meghatározásában. A DOT három kategóriába sorolja ezeket a szervezeteket:

I. csomagcsoport: A kategórián belüli veszélyes anyagok jelentik a legnagyobb kockázatot. Ez azt jelzi, hogy a csomagban lévő összetevők károsíthatják a legjobban a környezetet, ha nem megfelelően kezelik őket.

Csomagcsoport II: Az ebbe a felosztásba tartozó veszélyes anyagok közepesen ártalmasnak minősülnek. Nem jóindulatúak, de csak kis kárt okoznak, ha a hordozó rosszul kezeli őket.

Csomagcsoport III: A harmadik csomagcsoportba a legalacsonyabb környezeti kockázattal járó termékek tartoznak. Még mindig kockázatot jelentenek, és óvatosan kell bánni velük, de tekintettel az anyag belső veszélyére, ezt a legkisebb kockázattal teszik.

Megfelelő dokumentáció

Veszélyes árukra vonatkozó feladói nyilatkozat szükséges, ha veszélyes anyagokat kíván szállítani. Győződjön meg arról, hogy a szállított veszélyes árukra vonatkozó összes információ, valamint az anyagok kezelésére és szállítására vonatkozó helyes gyakorlatok szerepelnek ebben a dokumentumban.

A szövetségi törvény szerint a 49 CFR Part 172 C alrésze vázolja a papír szállítására vonatkozó előírásokat. Szállítási papír minden olyan szállítási dokumentum, amely megfelel ezen alrész szabványainak, és a veszélyes anyagokra vonatkozó előírások értelmében veszélyt közöl.

Minden olyan személynek, aki veszélyes tárgyak szállítását ajánlja fel, fel kell tüntetnie az anyagokat egy olyan szállítási dokumentumon, amely megfelel a HMR előírásainak. A fuvarozó által szállított minden veszélyes anyagot a HMR-nek megfelelően elkészített szállítási papírnak kell kísérnie.

Ezenkívül kulcsfontosságú szem előtt tartani, hogy az ezen alfejezet szerint nem veszélyes anyag nem ajánlható fel szállításra vagy nem szállítható, ha a szállítási papíron feltüntetett leírás tartalmazza a veszélyességi osztályt vagy a 49 CFR 172.101-ben meghatározott azonosító számot. , kivéve az ENSZ-ajánlásokban, az ICAO műszaki utasításaiban vagy az IMDG-kódexben szereplő anyagokat.

Ezen túlmenően, a hazmat szállítási szabályok szerint a szállítási papírnak meg kell adnia egy telefonszámot a sürgősségi segítségnyújtáshoz. A megadott telefonszámot gyakran figyelik a veszélyes anyagok szállítása és tárolása során.

Az elérhetőségnek olyan személyé kell lennie, aki ismeri a küldendő veszélyes termékeket és a megfelelő vészhelyzeti reagálási protokollokat, vagy aki gyorsan hozzáfér valakihez, aki ismeri.

Aktív szerződést kell kötnie a szolgáltatóval, ha valamelyikhez használja a számot, például CHEMTREC. A levelezési papíron jól láthatóan fel kell tüntetni ezt a telefonszámot.

Jelzés

A címkézéshez hasonlóan a 49 CFR, D. alrész, 172. rész felvázolja a csomagok jelölésére vonatkozó szabványokat. A csomagon fel kell tüntetni a megfelelő szállítási nevet és azonosító számot a benne lévő veszélyes anyagokra vonatkozóan. A jelöléseknek olvashatónak, angol nyelvűnek kell lenniük, és nem takarhatják el más címkék vagy jelölések.

Az anyagtól függően további jelölési követelmények is lehetnek. Ha a 172.203 előírja, a nem ömlesztett csomagolások műszaki neveit zárójelben kell feltüntetni a megfelelő szállítási névvel (k). Az ORM-D és a korlátozott mennyiségek nem igényelnek azonosító számot.

Hazmat szállítási folyamat

A veszélyes anyagok szállításának folyamata hasonló a többi áruhoz. A jelentős különbség az ápolási és biztonsági intézkedésekben rejlik, amelyeket be kell tartani a veszélyes áruszállítás során.

Ha veszélyes anyagokat szeretne szállítani, az első lépés a megfelelő szállítókonténer megtalálása. Ez kihívást jelenthet, mert egyes előírások és szabványok előírják, hogy milyen konténereket kell használni meghatározott veszélyességi terhelésekhez.

Például, ha olyan veszélyes rakományokat szállít, amelyek festéket, vegyszereket, gyúlékony folyadékokat és radioaktív anyagokat tartalmaznak.

Ezenkívül gondoskodnia kell arról, hogy alkalmazottai vagy szállítmányozói megfelelően képzettek legyenek. A megfelelő képzés segíthet megbizonyosodni arról, hogy dolgozói megértik azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni, amikor konténert választanak a veszélyes szállítmányokhoz.

Miután megvan a tartály, a következő lépés az, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van felcímkézve. Ez azt jelenti, hogy ki kell nyomtatni a címkére vonatkozó figyelmeztetéseket, utasításokat és a szállítási nevet. Ha nem teszi meg, komoly büntetéseket is kiszabhatnak.

Győződjön meg arról, hogy a veszélyes szállítmány címkéjén minden különleges utasítást is feltüntet. Ezenkívül a címkét jól látható helyen kell elhelyezni, hogy kényelmes legyen a szállítmány során.

Az utolsó lépés annak biztosítása, hogy a veszélyes anyagok megfelelően legyenek becsomagolva. Ebben a szakaszban győződjön meg arról, hogy a megfelelő csomagolási csoportba tartoznak, és az adott veszélyességi osztály előírásai szerint vannak csomagolva.

Ezenkívül a veszélyes rakományok megfelelő csomagolása biztosítja, hogy biztonságosak-e a szállításhoz. Veszélyes anyagok szállításakor káros lehet, ha szállítás közben szivárog vagy kiömlik.

A szállító szerepe a veszélyes anyagok szállításában

A veszélyes árut szállító feladó felelős a pontos követelmények közléséért. Ha nem rendelkezik szállítóként a veszélyes anyagok mozgatásával kapcsolatos szükséges információkkal és ismeretekkel, akkor a legjobb, ha felvesz egy szállítmányozó céget.

Ezen túlmenően, a félreértések elkerülése érdekében, kulcsfontosságú, hogy világosan kifejezzék ezeknek a termékeknek a részleteit, mielőtt átadják a szállítónak a fuvart. Ha a szállító rendelkezik adatokkal az általa szállított veszélyes anyagokról; könnyű lenne megbizonyosodni a biztonságról.

A veszélyes anyagokat szállító feladóknak minden szükséges információt meg kell adniuk egy jól karbantartott anyagbiztonsági adatlap (SDS) felhasználásával, hogy segítsenek nekik ebben. Veszélyes anyagok táblázatot is használhat a szállított veszélyes anyagok megfelelő osztályozására és részleteinek megadására.

Egy bróker szerepe a Hazmat-szállításban

A veszélyes szállítmányok közvetítőinek minősítéssel kell rendelkezniük a veszélyes áruk szállítására. A fuvarozási közvetítő cégnek veszélyes bizonyítványra van szüksége, mielőtt bármilyen veszélyes fuvart tervezhetne.

A feladók és címzettek veszélyességi tanúsítványaival ellentétben ez a tanúsítvány nem vonatkozik a veszélyes anyagok biztonságos kezelésére és tárolására. Ehelyett a brókercég akkreditációja a Közlekedési Minisztérium (HMR) szövetségi veszélyes anyagokra vonatkozó szabályzatának betartására összpontosít.

A brókereknek meg kell felelniük a professzionalizmus meghatározott szintjének a veszélyes szállítások terén, mivel ők a feladó képviselőjeként járnak el. Azoknak a brókereknek, akik meg akarják tartani három év után lejáró engedélyüket, jól jártasaknak kell lenniük a szállítással kapcsolatos összes kérdésben.

A brókernek a következő területeken is jártasnak kell lennie:

  • Hazmat osztályok
  • Hazmat csomagolási és plakátozási szabályok
  • Szállítási dokumentációk

Továbbá győződjön meg arról, hogy kérdezze meg fuvarozási közvetítőjét, hogy miként tartják meg a veszélyességi tanúsítványukat, mivel annak fenntartása bonyolult eljárás lehet.

Kapcsolat a biztonság és a Hazmat fuvarozás között

A veszélyes rakományok szállítása során a legfontosabb szempont a biztonság. A megfelelő csomagolás és felszerelés alkalmazása, a megfelelő termékinformációk megadása és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó összes követelmény betartása esetén a veszélyes vegyi anyagok problémamentes szállítása lehetséges (szövetségi veszélyes anyagokra vonatkozó előírások).

Amint azt korábban említettük, a feladók által benyújtott összes dokumentumnak tartalmaznia kell egy megbízható segélyhívó számot, amelyet a fuvarozó hívhat, ha valami történik, és az ENSZ-számokkal kapcsolatos szükséges információkat.

Az emberek és a környezet biztonsága számunkra, mint árufuvarozási vállalat számára a legfontosabb szempont. A szállítókonténereinkben található veszélyes anyagok osztályát jellemzően a rakomány külsején elhelyezett táblákon kell feltüntetni.

Ezenkívül a hajóskapitányoknak és a teherautó-sofőröknek Hazmat-tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és kereskedelmi jogosítványukon fel kell tüntetni a Hazmat jóváhagyását (CDL). A veszélyes anyagok szállítása biztonságosan megtörténhet anélkül, hogy a szállítmányhoz többletidőt kellene fordítani, ha minden szükséges biztonsági óvintézkedést megtesznek, és az ellátási láncban mindenki megfelelő képzésben és tanúsítvánnyal rendelkezik.

A legjobb Hazmat szállítmányozási vállalat

Ha azt fontolgatja, hogy veszélyes anyagokat szállít a világ bármely pontjára, akkor szüksége lesz egy megbízható és minősített veszélyesanyag-fuvarozó cégre. A Luckystar Logistic az iparág legjobb veszélyes szállítmányozási szolgáltatásokat kínálja.

Cégünk befektetett annak biztosításába, hogy tapasztalt és képzett szakemberekből álló csapatunk legyen bármilyen veszélyes anyag kezelésében. A csapat garantálja, hogy a veszélyes anyagokat a legnagyobb körültekintéssel és a részletekre való odafigyeléssel kezeli.

Különféle szállítási lehetőségeket kínálunk a veszélyes anyagokhoz. A szállítási mód kiválasztását az Ön igényei és a szállított veszélyes rakomány típusa határozhatja meg. Az elérhető szállítási módok a következők:

  • Légi teherszállítás
  • A tengeri teherszállítás
  • Szárazföldi teherszállítás

Konzultálhat velünk az Önnek legmegfelelőbb szállítási módról.

Ezenkívül gondoskodtunk arról, hogy minden alkalmazottunk képzésben és tanúsítvánnyal rendelkezzen a veszélyes szállítási előírások és protokollok szerint. Ennek célja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy veszélyes áruit könnyen és késedelem nélkül szállítják.

A veszélyes rakományok szállítása során a biztonság és a megfelelőség mellett elkötelezett vállalatként mi vagyunk a legjobbak a veszélyes anyagok szállításában. Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan tudunk segíteni szállítási igényeinek kielégítésében.

Következtetés

A veszélyek szállítása érzékeny kérdés, amelyet a lehető legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel kell kezelni. Hasznos lenne, ha egy fuvarozási céget, például a Luckystar Logistic-ot bérelne fel a veszélyek szállítási igényeinek kezelésére.

Ezenkívül számos tényezőt figyelembe kell venni a veszélyes anyagok kezelésekor, mint például az osztályozás, a címkézés és a jogi előírások. Győződjön meg arról, hogy jelentkezik egy fuvarozási vállalat szolgáltatásaira, hogy segítsen a veszélyes rakomány szállításában.