Usługa ubezpieczeniowa: ile kosztuje ubezpieczenie frachtu?

Przez: Molly Pan
Najnowsza aktualizacja:

W Luckystar rozumiemy znaczenie ochrony ładunku podczas transportu. Dlatego oferujemy kompleksowe ubezpieczenie frachtu, aby zabezpieczyć Twoją przesyłkę i zapewnić Ci spokój ducha.

Nasza ochrona ubezpieczeniowa ma na celu ochronę Twoich towarów przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą podczas transportu, dając Ci pewność, że Twoja inwestycja jest bezpieczna. Dzięki naszemu ubezpieczeniu frachtu możesz cieszyć się pełną ochroną po konkurencyjnych stawkach, a nasz doświadczony zespół będzie współpracować z Tobą, aby dostosować polisę do Twoich konkretnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy wysyłasz przesyłkę krajową, czy międzynarodową, nasze ubezpieczenie ma na celu ochronę Twojego ładunku na każdym etapie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać wycenę i pozwól nam pomóc Ci zabezpieczyć przesyłkę.

Kwestiom ubezpieczeń należy poświęcić więcej uwagi w branży przewozów towarowych, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę. Podczas gdy ubezpieczenie jest koniecznością w celu pokrycia ryzyka, większość firm przewozi swój ładunek codziennie, nie będąc ubezpieczonym. Wahania przed objęciem ubezpieczeniem ładunku podczas frachtu wynikają z tego, że żadne przepisy ani przepisy nie czynią tego bezwzględną koniecznością. Chociaż brak ubezpieczenia może zaoszczędzić pieniądze, w razie wypadku będzie Cię to kosztować więcej.

Importerzy powinni rozważyć ubezpieczenie swoich kontenerów ładunkowych, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem podczas transportu. Uchroni ich to również przed odmową przyjęcia ładunku przez spedytorów w obawie przed przejęciem odpowiedzialności za nieubezpieczony ładunek. W ten sposób ubezpieczenie frachtu może chronić importera przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Chociaż głównym problemem jest to, że koszty ubezpieczenia frachtu są zwykle wysokie, możesz być zaskoczony, gdy zdasz sobie sprawę, że jest to opłacalne. Dzieje się tak częściowo dlatego, że ubezpieczenie frachtu jest często procentem całkowitej wartości towarów w frachcie.

Niemniej jednak koszt ten może ulec zmianie, ponieważ opiera się na indywidualnych przypadkach w zależności od różnych czynników. Dlatego koszty ubezpieczenia frachtu mogą być dość przystępne w zależności od Twoich potrzeb i ładunku.

Ubezpieczenie ładunku

Większość przewoźników oferuje swoim klientom standardową ochronę ubezpieczeniową; jednak ubezpieczenie frachtu ma zapewnić dodatkową ochronę. Wynika to z faktu, że ubezpieczenie ładunku rozciąga się od transportu towarów drogą morską lub drogową i można je wykupić od przewoźnika lub firmy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

Koszt ubezpieczenia frachtu

Idealnie, jeśli nadawca ma ubezpieczenie frachtu, może otrzymać odszkodowanie za wszelkie straty lub uszkodzenia podczas transportu. Jeśli jednak nadawca nie ma ubezpieczenia frachtu, będzie musiał ponieść wszystkie koszty związane z utratą lub uszkodzeniem ładunku.

Jako nadawca możesz obniżyć koszty szkód, jeśli udowodnisz, że winę ponosi przewoźnik, chociaż proces prawny może być czasochłonny i kosztowny. Co więcej, proces ten może być jeszcze bardziej skomplikowany, jeśli zajmujesz się przesyłką międzynarodową.

Ubezpieczenie frachtu może być również przydatne, jeśli odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona. Zdarzenia, które są naturalnie poza kontrolą przewoźnika, takie jak klęski żywiołowe, klęski żywiołowe, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi, są zwykle wyłączone z jego odpowiedzialności. Jednak ubezpieczenie frachtu może oferować ochronę obejmującą takie zdarzenia. Możesz użyć odszkodowania, aby odzyskać ładunek utracony podczas klęski żywiołowej lub działania siły wyższej.

Ponadto ubezpieczenie frachtu może być przydatne w przypadku typowych strat podczas transportu, takich jak ataki piratów lub bandyci z autostrady. Oznacza to, że w przypadku strat możesz dochodzić roszczeń bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej zamiast od spedytora. Dzięki temu uzyskanie odszkodowania jest łatwiejsze niż angażowanie się w długie procesy sądowe.

Inne aspekty, które najlepiej wziąć pod uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia frachtu, to określenie rodzaju ładunku, przed czym chcesz go chronić oraz okres ubezpieczenia. Najlepiej ubezpieczyć przesyłkę od załadunku do rozładunku wagonu.

Czasami wykupienie podstawowego ubezpieczenia ładunku może nie wystarczyć, ponieważ obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną spedytora i OC przewoźnika, co może nie wystarczyć. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczenie podstawowe obejmuje tylko szkody spowodowane zaniedbaniem spedytora lub przewoźnika.

Standardowy koszt ubezpieczenia frachtu

Nie ma standardowego kosztu ubezpieczenia frachtu, ponieważ wartość każdego kosztu jest inna. Ponadto rodzaj transportu również odgrywa kluczową rolę w cenie ubezpieczenia ładunku. Ponadto inne czynniki, takie jak ogólna odpowiedzialność, rodzaj ładunku, klasyfikacja ładunku oraz historia strat i szkód, wpływają na koszty ubezpieczenia frachtu.

Na przykład, jeśli ładunek składa się z drogich towarów, a nadawca ma historię uszkodzeń i strat, koszt ubezpieczenia byłby wysoki. Ogólnie oznacza to, że oszacowanie standardowego kosztu ubezpieczenia frachtu może wymagać dużo pracy.

Koszt ubezpieczenia

Zacznijmy od stwierdzenia, że nie ma standardowego kosztu ubezpieczenia, a wyliczenia różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Niemniej jednak istnieje standardowa struktura obliczania kosztów ubezpieczenia frachtu. Podczas obliczeń uwzględniane są czynniki podstawowe, takie jak koszty i wartość CIF.

Wartość CIF

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem ładunku i kosztów wysyłki, najlepiej będzie poprosić firmę ubezpieczeniową o obliczenie wartości CIF. W większości przypadków wartość CIF frachtu można podzielić na trzy kategorie:

● Wartość faktury handlowej

● Koszty ubezpieczenia

● Fracht

Suma tych trzech kategorii jest często wyceniana na 110%, gdzie dodatkowe 10% ma pokryć wszelkie nieprzewidziane okoliczności, które mogą się pojawić. Na przykład:

● Wartość faktury handlowej: $60 000

● Koszty ubezpieczenia: $300

● Koszty wysyłki: $1500

● Ubezpieczenie CIF: $61.800

Kolejnym krokiem jest pomnożenie wartości CIF przez 1,1:

● (61 800 X 1,1) = $67 980

● Oznacza to, że całkowita wartość CIF wyniosłaby $67 980.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest procent polisy, który różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Na przykład, jeśli procent polisy wynosi $0,5/$100, całkowita suma ubezpieczenia wyniesie:

● ($67,980/100) X 0,5 = $339,90

● W związku z tym będziesz płacić łącznie za ubezpieczenie w wysokości $339,90

Z powyższego przykładu wynika, że różnica między pokryciem kosztów wysyłki a otrzymaniem dodatkowej wartości jest niewielka. Jest to prosta formuła, która jest często stosowana w większości scenariuszy ubezpieczeniowych. Istnieją jednak inne czynniki, które składają się na koszty ubezpieczenia, które nie są objęte tym wzorem.

Koszty

Wartość ładunku, który chcesz ubezpieczyć, jest często równa wartości faktury handlowej. Możesz użyć procentu polisy, który często opiera się na wartości dolara za każde $100 zafakturowanej sumy. Na przykład dla podstawowego ubezpieczenia ładunku o wartości $60 000 i polisy ubezpieczeniowej na kwotę $0,50/$100 z minimalną kwotą $10 ubezpieczenie wyglądałoby następująco:

● ($60,000/100) X $0,50 = $300

● Tak więc koszt ubezpieczenia towarów o wartości $60 000 wyniósłby $300

Dlatego, jeśli porównasz wartość towarów i koszt ubezpieczenia frachtu, jest to całkiem przystępne. Chociaż jest to podstawowa ochrona ubezpieczeniowa, może pokryć ładunek utracony lub uszkodzony w wyniku zaniedbania spedytora lub przewoźnika. Jednak w większości przypadków potrzeba więcej, takich jak zdarzenia naturalne.

Powiedziawszy to, możesz wybrać firmę ubezpieczeniową, która odpowiada Twoim potrzebom i której procent polisy uznasz za sprawiedliwy. W większości przypadków procent polisy wynosi często od $0,25 do $0,75/100. Firma zaproponuje stawkę odpowiednią dla Twojej klasy frachtu, ładunku i historii nadawcy lub przewoźnika. Jeśli firma oferuje procent powyżej $0,75/$100, jest to zawyżone, a wszystko poniżej $0,25/100 jest niewiarygodne.

Jeśli zajmujesz się przesyłkami międzynarodowymi, zastosowanie mogą mieć reguły Incoterms, zwłaszcza w przypadku przewozu towarów drogą morską. Zgodnie z regułami Incoterms sprzedający ładunek jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia. Przepisy wymagają, aby przy ustalaniu całkowitego kosztu ubezpieczenia wszystkie frachty stosowały wartość CIF 110%. Możesz jednak zdecydować się na niestandardową opcję ubezpieczenia, która kosztowałaby Cię więcej, ale oferuje większy zakres ubezpieczenia ładunku.

Cel ubezpieczenia kontenerów

Cel ubezpieczenia kontenerów

Podczas transportu ładunków, zwłaszcza drogą morską, będziesz korzystać z kontenerów. W większości przypadków kontenery mogą zaginąć na morzu z powodu złego ułożenia, niewłaściwego pakowania i kołysania parametrycznego, którego doświadczają kontenery, które mogą powodować odchylanie się statku na boki. Najlepiej byłoby wykupić ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie kontenerów, na wypadek utraty lub uszkodzenia podczas transportu.

Rodzaje ubezpieczenia frachtu

Jak wspomniano wcześniej, na koszty ubezpieczenia może mieć wpływ wybór rodzaju ubezpieczenia. Istnieje kilka kategorii ubezpieczenia frachtu, w tym:

Pojedynczy zasięg

To świetna opcja ubezpieczenia dla kogoś, kto od czasu do czasu wysyła towary. Pojedyncza ochrona jest odpowiednia dla małych i dużych firm, o ile nieregularnie wysyłają ładunki. Ponadto ochrona rozciąga się na całą przesyłkę ładunku.

Otwarty zasięg

Z drugiej strony, jeśli jesteś częstym nadawcą, najlepiej byłoby wykupić ubezpieczenie otwarte, dające możliwość płacenia rocznej składki. Ta opcja umożliwia posiadanie kilku przesyłek w ciągu roku, wszystkie objęte roczną składką. Niemniej jednak najlepiej byłoby, gdybyś w polisie ubezpieczeniowej uwzględnił również inne czynniki, takie jak limit liczby przesyłek realizowanych w ciągu roku.

Jedną z korzyści płynących z posiadania otwartego ubezpieczenia jest to, że oferuje ono ochronę aż do wygaśnięcia składki. W zależności od potrzeb związanych z wysyłką możesz również co roku przeglądać i odnawiać swoją premię. Otwarty zasięg jest również idealny dla nadawców dużych wolumenów, ponieważ jest bardziej opłacalny i wydajny.

Ubezpieczenie ładunku morskiego

Ubezpieczenie ładunku morskiego

Rozważ wykupienie ubezpieczenia ładunku morskiego, jeśli przewozisz ładunek drogą morską lub powietrzną. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje utratę i uszkodzenie towarów spowodowane złą pogodą, piractwem oraz uszkodzenia podczas załadunku i rozładunku ładunku. To ubezpieczenie jest zwykle międzynarodowe i może być stosowane w wielu krajach.

Ubezpieczenie ładunku lądowego

Ubezpieczenie ładunku lądowego

Ten rodzaj ubezpieczenia jest specyficzny dla przesyłek lądowych, na przykład przez ciężarówki i transport kolejowy. Ubezpieczenie często obejmuje wypadki podczas transportu, straty spowodowane kradzieżą i późniejsze straty. Jeśli przesyłka obejmuje ładunek przechowywany na ciężarówce przez noc, najlepiej jest upewnić się, że ubezpieczenie obejmuje kradzież.

Ponadto należy pamiętać, że ubezpieczenie gruntów jest ograniczone do określonej jurysdykcji. Oznacza to, że nie możesz korzystać z ubezpieczenia ładunku lądowego w przypadku przesyłek międzynarodowych; w takich przypadkach najlepiej byłoby uzyskać dodatkową ochronę.

Ubezpieczenie ładunku od wszelkiego ryzyka

Jest to kompleksowe ubezpieczenie przesyłki. Chociaż ubezpieczenie sugeruje, że pokryje wszystkie ryzyka, najlepiej sprawdzić polisy pod kątem wyłączeń. Jedną z głównych korzyści tego ubezpieczenia jest to, że wszelkie szkody niewyłączone z polisy zostaną zrekompensowane, w tym klęski żywiołowe.

Niektóre rzeczy, które mogą być wyłączone z ochrony w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, obejmują:

● Nieodpowiednie opakowanie towaru.

● Towary odrzucone przez organy celne

● Utrata ładunku z powodu porzucenia

● Usterka wynikająca z charakteru ładunku

● Straty i szkody wynikające z opóźnienia.

Wyłączenia w tej ochronie ubezpieczeniowej mają na celu zapewnienie, że nadawcy i przewoźnicy nie wykorzystają polisy do zaniedbania podczas transportu.

Inne czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Jak omówiono wcześniej, koszty ubezpieczenia frachtu są określane na podstawie innych czynników niż częstotliwość wysyłki, wartość towarów i polisy ubezpieczeniowe. Niektóre inne czynniki, które mogą wpływać na koszty ubezpieczenia, to:

Klasyfikacja ładunków

Klasyfikacja ładunków

Różne rodzaje ładunków otrzymują różne klasyfikacje ładunków. Dzieje się tak, ponieważ charakter ładunku jest różny; niektóre rodzaje ładunków są trudniejsze w transporcie niż inne. Oznacza to, że cena transportu i ubezpieczenia różni się w zależności od klasyfikacji ładunku i złożoności wysyłki. W idealnym przypadku klasyfikacja ładunków jest dokonywana na podstawie cen i złożoności transportu.

Ładunek taki jak substancje wybuchowe jest często klasyfikowany jako ładunek niebezpieczny, a jego polisa ubezpieczeniowa różniłaby się od transportu cegieł lub drewna. Przedsiębiorstwo żeglugowe, pośrednicy i przewoźnicy korzystają z klasyfikacji frachtu, aby określić najodpowiedniejsze ubezpieczenie transportowe i koszty.

Oznacza to, że ubezpieczenie towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, byłoby bardziej kosztowne niż zwykłych produktów, takich jak poduszki. Dlatego upewnij się, że rozmawiałeś z agentem ubezpieczeniowym i porównałeś zasady dotyczące klasyfikacji ładunku.

Poprzednia strata lub uszkodzenie

Większość firm rozważy historię wysyłek nadawcy przed ustaleniem kosztów ubezpieczenia. Jeśli nadawca ma historię zagubionych lub uszkodzonych ładunków, koszt ubezpieczenia prawdopodobnie będzie wyższy niż koszt kogoś z jasną historią wysyłkową. Strategia ta wymaga wyjaśnienia, ponieważ utrata i uszkodzenie ładunku może być winą przewoźnika.

Niemniej jednak firma spedycyjna rozważy Twoją rolę w utracie lub uszkodzeniu ładunku. Twoja historia może również wpłynąć na koszt polisy, zwłaszcza jeśli masz wiele zagubionych lub uszkodzonych skrzyń ładunkowych. Dla porównania, koszt polisy może być niższy, jeśli masz czystą historię wysyłek bez historii zagubionych lub uszkodzonych towarów.

Dodatkowe koszty

Zakup polisy ubezpieczeniowej dla ładunku towarowego może być złożonym procesem, zwłaszcza jeśli wysyłasz towary po raz pierwszy. Możesz uzyskać agenta ubezpieczeniowego lub profesjonalistę, który pomoże Ci wybrać najlepszą polisę ubezpieczeniową. Profesjonalista powinien pomóc Ci uzyskać polisę ubezpieczeniową, która odpowiada Twoim potrzebom i chroni Twoje interesy.

Musisz upewnić się, że zrozumiałeś drobny druk, aby uniknąć dodatkowych kosztów lub w sytuacjach, w których wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe, które zgłosisz, zostaną odrzucone. Niektórzy profesjonaliści, których możesz rozważyć jako swoich pośredników przy uzyskiwaniu ubezpieczenia ładunku, to spedytor, broker frachtowy i spedytor.

Każdy z wymienionych specjalistów byłby świetnym konsultantem ze względu na ich doświadczenie w ubezpieczeniach cargo. Profesjonalista może pomóc upewnić się, że otrzymana ochrona ubezpieczeniowa zagwarantuje zatwierdzenie wszystkich ewentualnych roszczeń.

Dlatego upewnij się, że dobrze znasz wszystkie polisy ubezpieczeniowe, które kupujesz dla swojego ładunku. Ponadto sprawdź drobnym drukiem, aby upewnić się, że ubezpieczenie przesyłki nie zawiera żadnych dodatkowych kosztów. Koszty ubezpieczenia powinny również odzwierciedlać Twoje potrzeby frachtowe i określony przez Ciebie zakres. Ponadto należy upewnić się, że ładunek ma odpowiednią klasyfikację, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Wyłączenia w ubezpieczeniu frachtu

Jako nadawca interesuje Cię ochrona ładunku podczas transportu. Jednak ubezpieczenie przesyłki nie obejmuje odpowiedzialności przewoźnika. Wynika to z faktu, że przewoźnik jest odpowiedzialny za bezpieczny transport ładunku od chwili przejęcia go w posiadanie, aż do przekazania go w miejscu przeznaczenia. Najlepiej wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika, jeśli jesteś przewoźnikiem.

Chociaż polisa ubezpieczenia ładunku powinna obejmować towary podczas transportu, istnieje kilka wyjątków. Niektóre aspekty, które są często wyłączone z ubezpieczenia ładunku, obejmują:

● Uszkodzenia spowodowane wadliwymi towarami: Jeśli Twoje produkty mają wadę, która powoduje uszkodzenie lub zmusza przewoźników do pozbycia się ich, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom, nie możesz skutecznie ubiegać się o odszkodowanie.

● Uszkodzenie spowodowane niedostatecznym opakowaniem: Jako nadawca jesteś odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie ładunku. Jeśli przesyłka zostanie uszkodzona przez niewłaściwe opakowanie, ubezpieczenie nie może pokryć tych szkód.

● Niektóre środki transportu: Niektóre rodzaje ubezpieczeń nie obejmują niektórych środków transportu. Musisz sprawdzić polisę, aby upewnić się, że obejmuje ona wszystkie formy transportu, z których możesz korzystać dla swojego ładunku, takie jak statki i ciężarówki.

● Niektóre rodzaje frachtu: Polisy ubezpieczeniowe mogą wykluczać niektóre rodzaje frachtu, takie jak niebezpieczny ładunek i niebezpieczne zwierzęta.

Jednak te wyłączenia nie są standardowe i dotyczą tylko niektórych ubezpieczeń przesyłki. Jeśli jesteś nadawcą, musisz upewnić się, że wykupione ubezpieczenie ładunku nie wyklucza Twoich potrzeb związanych z ładunkiem. Możesz skonsultować się z prawnikiem lub agentem ubezpieczeniowym, aby upewnić się, że wszystkie Twoje potrzeby związane z wysyłką są objęte polisą ubezpieczenia ładunku.

Różnica między ubezpieczeniem frachtu a ubezpieczeniem ładunku

Chociaż oba mogą wydawać się podobne, różnią się znacznie. Z jednej strony ubezpieczenie frachtu obejmuje transport towarów. Z drugiej strony ubezpieczenie cargo to pokrycie rzeczywistych towarów lub produktów. Znajomość tej różnicy ma kluczowe znaczenie przy rozważaniu zakupu polisy na ryzyko, aby mieć pewność, że możesz złożyć skuteczne roszczenie w przypadku utraty towaru lub wystąpienia szkody.

Idealnie byłoby, gdyby ubezpieczenie frachtu zapewniało ochronę przed stratami lub szkodami powstałymi podczas procesu wysyłki, takimi jak opóźnione dostawy i zagubione przesyłki. Dla porównania, ubezpieczenie ładunku zapewnia ochronę przed utratą lub uszkodzeniem rzeczywistego ładunku i obejmuje pożary i kradzież.

Twoje potrzeby związane z wysyłką mogą wpłynąć na Twoją decyzję o zakupie ubezpieczenia frachtu lub ładunku. Możesz skonsultować się z profesjonalistą, który zaoferuje wskazówki dotyczące najodpowiedniejszego ubezpieczenia dla Twojej przesyłki. Przedmioty o wysokiej wartości mogą idealnie nadawać się do ubezpieczenia cargo, podczas gdy przedmioty o niższej wartości najlepiej nadawałyby się do ubezpieczenia frachtu.

Różnica między odpowiedzialnością przewoźnika a ubezpieczeniem ładunku

Chociaż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i ubezpieczenie ładunku są podobne, ponieważ chronią rzeczywiste towary podczas transportu, różnią się również znacznie.

Przepisy spedycyjne nakładają na przewoźników obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby ubezpieczyć się od szkód w towarze wynikających z ich zaniedbania. Nie ma natomiast wymogów prawnych dotyczących ubezpieczenia cargo, które zapewnia dodatkową ochronę przed utratą lub uszkodzeniem towaru podczas transportu.

Kolejną różnicą jest zakres ubezpieczenia, gdzie ubezpieczenie cargo obejmuje uszkodzenia towaru w wyniku klęsk żywiołowych i złej pogody. Jeśli chodzi o odpowiedzialność przewoźnika, zakres ochrony ubezpieczeniowej ogranicza się do uszkodzenia towaru w wyniku niedbalstwa.

Ponadto ubezpieczenie cargo jest droższe niż ubezpieczenie OC przewoźnika ze względu na zakres ubezpieczenia. Ten dodatkowy koszt może jednak uchronić Cię przed stratami finansowymi podczas rozpatrywania reklamacji za uszkodzenia towarów podczas transportu.

Ubezpieczenie całkowitej wartości towaru

Rozważając koszt ubezpieczenia frachtu, możesz się martwić, czy musisz ubezpieczyć całkowitą wartość towarów. Z prawnego punktu widzenia nie ma wymogu ubezpieczenia całej wartości przesyłki. Jeśli uważasz, że stawka ubezpieczenia oferowana przez firmy ubezpieczeniowe jest wysoka, możesz zdecydować się na ubezpieczenie części przesyłki.

Jednak mogą istnieć lepsze wybory niż ten, ponieważ obrażenia i straty nie są selektywne. Możesz ubiegać się o odszkodowanie tylko za uszkodzony lub utracony ubezpieczony ładunek. Możesz również omówić z ubezpieczycielem jego warunki przy pokryciu części przesyłki.

Udokumentuj wszystkie rekordy

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia frachtu, pomocne będzie prowadzenie bezbłędnej dokumentacji, aby uniknąć dodatkowych kosztów wewnętrznych. Upewnij się, że posiadasz wszystkie dokumenty wskazujące na stan towarów podczas załadunku i rozładunku, w tym protokoły z kontroli. Dokumenty te mogą się przydać przy dochodzeniu odszkodowania, ponieważ dowodzą, że towar był w dobrym stanie przed wystąpieniem określonego zdarzenia.

Najlepsze ubezpieczenie frachtu

Jeśli szukasz dobrego pakietu ubezpieczenia frachtu, rozważ skorzystanie z usług spedytorów. Dzieje się tak dlatego, że mogą pomóc szybko zabezpieczyć ubezpieczenie i rozwiązać wszelkie roszczenia, które mogą wyniknąć z przesyłki. W końcu wszystko odbywa się pod jednym dachem.

Ponadto spedytorzy mogą oferować więcej usług, takich jak; zapewnienie agenta spedycyjnego, odprawy celnej, magazynu do przechowywania ładunków, spedycji lądowej, lotniczej i morskiej. Taki usługodawca ułatwiłby Ci pracę i przyspieszył proces ubezpieczenia.

Wniosek

Koszt ubezpieczenia frachtu jest znacząco niski w stosunku do wartości towaru. Chociaż nie ma prawnego wymogu ubezpieczenia ładunku podczas frachtu, najlepiej jest go wykupić w celu zarządzania ryzykiem. Stawki ubezpieczenia zależą od wybranej firmy ubezpieczeniowej i mogą się różnić w zależności od wartości towarów i innych czynników, takich jak charakter towarów. Upewnij się, że skonsultowałeś się z profesjonalistą, aby zrozumieć zakres ochrony, którą zamierzasz kupić i czy z powodzeniem będziesz dochodzić roszczeń w przypadku utraty lub uszkodzenia.

Uzyskaj wycenę

"*" oznacza pola wymagane

Ukryty
Ukryty

pl_PLPolish