Jak obliczyć należną wagę dla frachtu lotniczego? Prosty przewodnik

Obliczanie wagi podlegającej opłacie jest istotnym aspektem przesyłek lotniczych, ponieważ ma bezpośredni wpływ na koszt transportu towarów. Koncepcja wagi podlegającej opłacie polega na określeniu, czy waga rzeczywista czy wolumetryczna jest bardziej znacząca, przy czym bardziej znacząca wartość jest wykorzystywana do obliczania opłat za wysyłkę. Można efektywnie zarządzać kosztami frachtu lotniczego, rozumiejąc różnice między wagą rzeczywistą a wolumetryczną i wykonując prawidłowe obliczenia.

Jak obliczyć należną wagę dla frachtu lotniczego? Prosty przewodnik

Przesyłki lotnicze muszą być zgodne z uniwersalną zasadą uwzględniającą zarówno zajmowaną przestrzeń fizyczną, jak i wagę towaru. W związku z tym waga podlegająca opłacie jest obliczana przy użyciu lepszej wartości między wagą rzeczywistą a wolumetryczną. Umożliwia to przewoźnikom lotniczym znalezienie najbardziej zrównoważonego podejścia do wyceny swoich usług, zapewniając, że przesyłki są uczciwie obciążane niezależnie od rozmiaru lub wagi.

Zapoznanie się z obliczaniem wagi podlegającej opłacie ma zasadnicze znaczenie przy planowaniu przesyłek frachtu lotniczego, ponieważ ma bezpośredni wpływ na ogólne koszty i wydajność transportu. Zrozumienie elementów składowych obliczeń wagi rzeczywistej i objętościowej, dokładne zmierzenie przesyłki i wybranie odpowiedniej metody wysyłki pozwala podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji logistyki łańcucha dostaw przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu kosztami.

Kluczowe wnioski

 • Obliczanie wagi podlegającej opłacie polega na porównaniu wagi rzeczywistej i objętościowej oraz zastosowaniu lepszej wartości do opłat za wysyłkę.
 • Zrozumienie elementów składowych obliczeń wagi podlegającej opłacie jest niezbędne do efektywnego zarządzania przesyłkami lotniczymi.
 • Dokładne pomiary i odpowiednie metody wysyłki mogą zoptymalizować logistykę łańcucha dostaw przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zrozumienie frachtu lotniczego i wagi podlegającej opłacie

W przypadku wysyłania towarów za pomocą frachtu lotniczego istotne jest zrozumienie pojęcia wagi podlegającej naliczeniu. Waga podlegająca opłacie jest używana do określenia kosztu przesyłki i jest zazwyczaj wyższą z dwóch wartości: rzeczywistej lub objętościowej wagi przesyłki.

Rzeczywista waga odnosi się do wagi brutto przesyłki, która jest po prostu całkowitą wagą wszystkich paczek. Zazwyczaj jest ona mierzona w kilogramach (kg).

Masa objętościowauwzględnia jednak wymiary i przestrzeń przesyłki. Wartość ta jest obliczana poprzez pomnożenie długości, szerokości i wysokości każdej paczki w centymetrach, podzielenie wyniku przez standardowy współczynnik konwersji (zwykle 6000 dla frachtu lotniczego) i pomnożenie przez liczbę paczek w przesyłce. Wynikiem jest waga objętościowa w kilogramach.

Przy ustalaniu wagi podlegającej opłacie w przypadku przesyłek frachtu lotniczego porównywana jest waga rzeczywista i objętościowa, a do ustalenia opłaty za fracht używana jest większa wartość.

Na przykład, rozważmy przesyłkę trzech 10-kilogramowych pudełek o wymiarach 50 x 40 x 40 cm.

 1. Rzeczywista waga: 3 pudełka x 10 kg każde = 30 kg
 2. Ciężar objętościowy: (50 x 40 x 40 cm) x 3 pudełka / 6000 = 40 kg

W tym przypadku waga objętościowa (40 kg) jest większa niż waga rzeczywista (30 kg), więc waga podlegająca opłacie za przesyłkę wyniesie 40 kg.

Znajomość wagi podlegającej opłacie za fracht lotniczy jest niezbędna do dokładnego oszacowania kosztów przesyłki i zapewnienia jej wydajnego i bezpiecznego transportu. Zrozumienie różnicy między wagą rzeczywistą a wolumetryczną oraz obliczenie wagi podlegającej opłacie pozwoli lepiej zarządzać przesyłkami lotniczymi i ich kosztami.

Pojęcie wagi rzeczywistej i objętościowej

Pojęcie wagi rzeczywistej i objętościowej

Aby obliczyć masę wolumetryczną, należy najpierw zmierzyć wymiary opakowania, upewniając się, że wymiary długości, szerokości i wysokości są dokładne. Pomnóż te wymiary razem, aby znaleźć objętość paczki.

Następnie w razie potrzeby należy przeliczyć objętość na odpowiednią jednostkę miary (cale sześcienne, stopy sześcienne itp.). Przewoźnicy frachtowi zazwyczaj stosują w swoich obliczeniach określony współczynnik konwersji lub "dim factor", który może się różnić w zależności od przewoźnika. W przypadku frachtu lotniczego wspólny współczynnik dim wynosi 167.

Podziel objętość opakowania przez współczynnik wymiarów, aby określić jego masę objętościową. W przypadku obliczeń w calach sześciennych należy użyć następującego wzoru: masa objętościowa = (długość × szerokość × wysokość) / 167. W przypadku pomiarów w innych jednostkach należy użyć odpowiedniego współczynnika konwersji.

Po obliczeniu masy rzeczywistej i objętościowej masa podlegająca opłacie będzie wyższa niż te dwie wartości.

Takie podejście gwarantuje, że przewoźnik lotniczy otrzyma rekompensatę za przestrzeń zajmowaną przez przesyłkę w ładowni, niezależnie od tego, czy jest to ciężka, kompaktowa paczka, czy lekka, duża paczka.

Podsumowując, zrozumienie koncepcji wagi rzeczywistej i objętościowej oraz ich obliczanie ma kluczowe znaczenie przy wysyłce towarów frachtem lotniczym.

Wiedza ta pomoże lepiej zrozumieć koszty przesyłek i wymagania dotyczące przestrzeni.

Obliczanie masy wolumetrycznej

Waga wolumetryczna, znana jako waga wymiarowa, ma kluczowe znaczenie dla określenia wagi podlegającej opłacie w przypadku przesyłek frachtu lotniczego. Uwzględnia ona przestrzeń paczki na pokładzie przewoźnika i jej rzeczywistą wagę. Aby obliczyć wagę wolumetryczną przesyłki, należy wykonać kilka prostych kroków.

Najpierw zmierz wymiary opakowania, w tym jego długość, szerokość i wysokość w centymetrach. Uwzględnij wszelkie nieregularności lub wypukłości, ponieważ mogą one wpływać na ogólne wymiary. Zapisz te pomiary, aby wykorzystać je później w obliczeniach.

Następnie, aby obliczyć objętość opakowania, pomnóż razem długość, szerokość i wysokość. Otrzymana wartość to centymetry sześcienne (cm³) objętości opakowania. Aby przeliczyć tę wartość na metry sześcienne (m³) lub stopy sześcienne (ft³), użyj poniższych współczynników konwersji:

1 m³ = 1 000 000 cm³ 1 ft³ = 35 314,7 cm³

Po określeniu objętości należy zastosować objętościowy współczynnik konwersji, aby uzyskać masę objętościową. Standardowy współczynnik konwersji dla frachtu lotniczego wynosi 167 (1 m³ = 167 kg lub 6000 cm³ = 1 kg). Aby obliczyć masę objętościową paczki, należy użyć następującego wzoru:

Ciężar objętościowy (kg) = objętość (cm³) / 6,000

W razie potrzeby przelicz wagę wolumetryczną na kilogramy (1 kg = 2,205 funta). Teraz obliczyłeś masę wolumetryczną swojej przesyłki lotniczej.

Aby określić wagę podlegającą opłacie, należy porównać rzeczywistą wagę paczki z obliczoną wagą wolumetryczną. Wyższa z tych dwóch wartości staje się masą podlegającą opłacie za przesyłkę.

Obliczanie masy wolumetrycznej ma zasadnicze znaczenie w planowaniu i budżetowaniu przesyłek frachtu lotniczego. Zrozumienie, w jaki sposób wpływa ona na całkowity koszt przesyłki, pozwala podejmować lepsze decyzje i optymalizować procesy logistyczne.

Różnice między frachtem lotniczym i morskim

Różnice między frachtem lotniczym i morskim

Podczas globalnej wysyłki towarów ważne jest, aby zrozumieć istotne różnice między frachtem lotniczym i morskim, ponieważ mogą one wpływać na strategię logistyczną, koszty i ogólny czas dostawy.

Fracht lotniczy oferuje szybszy sposób transportu w porównaniu do frachtu morskiego. Jest to idealne rozwiązanie dla przesyłek wrażliwych czasowo i łatwo psujących się. Czas tranzytu jest znacznie krótszy, co prowadzi do niższych składek ubezpieczeniowych. Fracht lotniczy jest jednak często droższy niż fracht morski ze względu na ograniczenia przestrzeni w samolotach i wyższe koszty paliwa. Ponadto fracht lotniczy podlega na ogół bardziej rygorystycznym przepisom, w tym ograniczeniom dotyczącym ładunków niektórych materiałów niebezpiecznych.

Z drugiej strony, Spedycja morska oferuje ekonomiczne rozwiązania dla dużych i ciężkich przesyłek. Dzięki większej ładowności jest to preferowany wybór do transportu towarów masowych, pojazdów i sprzętu budowlanego. Ze względu na wolniejszy czas tranzytu fracht morski może nie być odpowiedni dla towarów łatwo psujących się lub wrażliwych na czas. Fracht morski pozwala na większą elastyczność w zakresie typów i rozmiarów ładunków, ale współpraca z niezawodnym spedytorem jest niezbędna do poruszania się po złożonych wymogach celnych i regulacyjnych.

Wybierając między transportem lotniczym a morskim, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Prędkość: Fracht lotniczy jest znacznie szybszy, zapewniając terminową dostawę, podczas gdy fracht morski może zająć tygodnie lub miesiące, w zależności od trasy wysyłki.
 • Koszt: Opłaty za fracht lotniczy są zazwyczaj wyższe ze względu na koszty paliwa i ograniczenia przestrzeni samolotu. Fracht morski może być bardziej ekonomicznym wyborem, zwłaszcza w przypadku przesyłek o dużej objętości.
 • Rozmiar i waga ładunku: Fracht lotniczy ma ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi ładunku, podczas gdy fracht morski oferuje elastyczność w przypadku dużych lub ciężkich przedmiotów.
 • Wpływ na środowisko: Fracht lotniczy ma większy ślad węglowy, podczas gdy fracht morski jest bardziej przyjazny dla środowiska.
 • Przepisy i ograniczenia: Fracht lotniczy ma bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące określonych typów ładunków, podczas gdy fracht morski jest łagodniejszy.

Wybór między frachtem lotniczym a morskim zależy od wymagań, budżetu i priorytetów wysyłki. Współpracując z doświadczonym spedytorem, możesz skutecznie planować swoje przesyłki i optymalizować opłaty frachtowe, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla swojej firmy.

Rola spedytorów i kurierów

Spedytorzy i kurierzy odgrywają kluczową rolę w branży logistycznej i transportowej. Specjaliści ci zapewniają, że towary są wysyłane i dostarczane sprawnie, bezpiecznie i szybko. W tej sekcji omówimy ich rolę w obliczaniu wagi podlegającej opłacie dla frachtu lotniczego.

Rola spedytorów i kurierów

Spedytorzy działają jako pośrednicy między klientem a dostawcami usług transportowych. Są oni odpowiedzialni za organizację i koordynację wszystkich aspektów procesu wysyłki, od dokumentacji i odprawy celnej po organizację transportu i obliczanie wagi podlegającej opłacie za fracht lotniczy. Należna waga frachtu lotniczego jest określana na podstawie współczynnika objętościowego lub wymiarowego, który uwzględnia zarówno całkowitą objętość, jak i rzeczywistą wagę przesyłki.

Wybrana firma kurierska, DHL, FedEx, UPS lub TNT, jest odpowiedzialna za transport towarów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Obliczenie wagi podlegającej opłacie jest niezbędne do określenia kosztów transportu. Aby obliczyć wagę podlegającą opłacie dla frachtu lotniczego, firmy kurierskie stosują określony wzór:

Waga podlegająca opłacie = Max(waga rzeczywista, waga wolumetryczna)

Waga wolumetryczna, znana również jako waga wymiarowa, jest obliczana na podstawie wymiarów przesyłki. Jest ona wyrażana jako:

Waga objętościowa = (długość x szerokość x wysokość) / współczynnik konwersji

Każda firma kurierska może mieć swój współczynnik konwersji, który może się nieznacznie różnić w zależności od dostawcy. Konieczne jest skonsultowanie się z wybranym kurierem w celu uzyskania dokładnych informacji i współczynników konwersji.

Aby upewnić się, że wybrałeś odpowiedniego spedytora i kuriera dla swoich potrzeb związanych z wysyłką, ważne jest, aby:

 • Porównanie usług oferowanych przez różnych dostawców
 • Przejrzyj ich osiągnięcia i referencje
 • Ocena ich doświadczenia w obsłudze podobnych przesyłek
 • Oceń ich zdolność do oferowania niestandardowych rozwiązań zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie roli spedytorów i kurierów w obliczaniu wagi podlegającej opłacie za fracht lotniczy może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji i optymalizacji procesu wysyłki towarów.

Obliczanie wagi podlegającej opłacie dla różnych materiałów

W przypadku wysyłki różnych materiałów, takich jak bawełna i stal, konieczne jest obliczenie wagi podlegającej naliczeniu w celu określenia kosztu frachtu lotniczego. Waga podlegająca opłacie uwzględnia rzeczywistą i objętościową wagę przesyłki, wykorzystując lepszą wartość.

Przesyłki bawełniane: Bawełna jest lekka, ale ma dużą objętość, dlatego jej waga objętościowa często przewyższa wagę rzeczywistą.

 1. Zmierz wymiary zapakowanej bawełny (długość, szerokość i wysokość) w centymetrach.
 2. Pomnóż te wymiary i podziel przez współczynnik konwersji sześciennej, który dla frachtu lotniczego wynosi zazwyczaj 6000.
 3. Upewnij się, że używasz miar metrycznych, z metrami sześciennymi jako objętością i kilogramami jako wagą.

Na przykład, jeśli przesyłka bawełniana ma wymiary 120 cm x 80 cm x 50 cm:

Ciężar objętościowy = (120 x 80 x 50) / 6000 = 80 kg

Porównaj tę masę objętościową z masą przesyłki i użyj lepszej wartości jako masy podlegającej opłacie.

Przesyłki stali: Produkty stalowe są bardziej masywne i gęstsze niż bawełna. W związku z tym ich waga rzeczywista jest prawdopodobnie wyższa niż waga objętościowa. Nadal jednak ważne jest, aby obliczyć wagę rzeczywistą i wolumetryczną, ponieważ przewoźnicy będą korzystać z lepszej wartości. Postępuj zgodnie z tym samym procesem, co w przypadku przesyłek bawełnianych - zmierz wymiary, pomnóż je i podziel przez współczynnik konwersji sześciennej powietrza.

Na przykład, jeśli stalowa przesyłka ma wymiary 100 cm x 50 cm x 40 cm i rzeczywistą wagę 320 kg:

Waga objętościowa = (100 x 50 x 40) / 6000 = 33,33 kg

W tym przypadku rzeczywista waga przesyłki stali (320 kg) jest większa niż waga objętościowa (33,33 kg), co sprawia, że waga podlegająca opłacie wynosi 320 kg.

Postępując zgodnie z tymi krokami i rozumiejąc różnice w obliczaniu podlegającej opłacie wagi różnych materiałów, można dokładnie oszacować koszty frachtu lotniczego dla swoich przesyłek. Pamiętaj, aby podać prawidłową wagę i wymiary, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat lub błędnych obliczeń.

Zrozumienie kosztów wysyłki i opłat frachtowych

Zrozumienie sposobu obliczania kosztów wysyłki i opłat frachtowych ma kluczowe znaczenie w przypadku wysyłki towarów frachtem lotniczym. Pomaga to podejmować świadome decyzje i kontrolować wydatki. W tej sekcji skupimy się na koncepcji wagi podlegającej opłacie, ponieważ odgrywa ona znaczącą rolę w określaniu kosztów frachtu lotniczego.

Zrozumienie kosztów wysyłki i opłat frachtowych

Waga podlegająca opłacie to kluczowy parametr wykorzystywany przez przewoźników lotniczych do określenia wysokości opłaty za przesyłkę. Uwzględnia ona zarówno rzeczywistą wagę brutto paczki, jak i jej wagę objętościową. Metoda ta została opracowana w celu uwzględnienia ilości miejsca zajmowanego przez przesyłkę w luku bagażowym samolotu oraz jej rzeczywistej wagi. Zapewnia to, że całkowita waga i przestrzeń wykorzystywana w samolocie są brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów wysyłki.

Aby obliczyć wagę podlegającą opłacie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Najpierw znajdź rzeczywista waga brutto przesyłki. Jest to całkowita waga towarów, w tym wszystkich materiałów opakowaniowych. Zważ przesyłkę i zanotuj jej wagę w kilogramach.
 2. Następnie należy określić ciężar objętościowy przesyłki przy użyciu wzoru centymetrowego lub calowego. Zmierz długość, szerokość i wysokość przesyłki w centymetrach lub calach.
  1. W przypadku użycia centymetrów: Ciężar objętościowy (w kg) = (długość x szerokość x wysokość) x liczba pudełek / 6 000
  1. W przypadku użycia cali: Ciężar objętościowy (w kg) = (długość x szerokość x wysokość) x liczba pudełek / 366

3. Teraz należy porównać rzeczywistą masę brutto z masą objętościową. W przypadku waga podlegająca opłacie dla przesyłki będzie wyższą z tych dwóch wartości.

Oto przykład, który pomoże ci zwizualizować ten proces:

 • Rzeczywista waga brutto: 3 pudełka po 10 kg każde, łącznie = 30 kg
 • Waga objętościowa (w centymetrach): (50 x 40 x 40 cm) x 3 pudełka / 6000 = 40 kg
 • Waga objętościowa (w calach): (19,6 x 15,7 x 15,7) x 3 pudełka / 366 = 40 kg
 • Wynik: 40 kg jest większe niż 30 kg, więc waga podlegająca opłacie wynosi 40 kg.

Zrozumienie pojęcia wagi podlegającej opłacie i jej wpływu na koszty wysyłki pozwala lepiej planować przesyłki lotnicze i uniknąć niespodzianek przy uiszczaniu opłat frachtowych.

Wpływ opakowania na wagę podlegającą opłacie

W przypadku wysyłki frachtem lotniczym należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób opakowanie może wpłynąć na wagę podlegającą opłacie. Waga podlegająca opłacie to wyższa wartość między rzeczywistą wagą przesyłki a jej wagą objętościową. Ocena wyboru opakowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywnego wykorzystania przestrzeni i zasobów.

Wpływ opakowania na wagę podlegającą opłacie
 1. Standardowy pakiet pomiarowy - Często zależy to od branży, ale zazwyczaj obejmuje kartony lub pudełka o standardowych rozmiarach. Takie opakowanie ułatwia układanie palet w stosy i pomaga uniknąć niewykorzystanej przestrzeni w przesyłkach. Korzystając ze standardowych wymiarów opakowania, można zoptymalizować obciążenie palety i skutecznie zmniejszyć wagę podlegającą opłacie.
 2. Pomiar pakietów powierzchniowych - Jest to istotny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na masę objętościową paczki. Aby obliczyć wagę objętościową, należy pomnożyć wymiary paczki (długość x szerokość x wysokość) i podzielić wynik przez współczynnik wymiarowy (zwykle 167 dla frachtu lotniczego). Obliczenia te mają kluczowe znaczenie w przypadku paczek o nieregularnych kształtach, ponieważ każda niezajęta przestrzeń może prowadzić do zawyżenia wagi podlegającej opłacie.
 3. Pakiety nieregularne - W przypadku paczek o nieregularnych kształtach konieczne jest staranne zapakowanie tych przedmiotów w celu zminimalizowania niewykorzystanej przestrzeni. Pomoże to znacznie zmniejszyć wagę objętościową, a w konsekwencji wagę podlegającą opłacie. Wykorzystanie niestandardowych opakowań lub materiałów ochronnych może pomóc w osiągnięciu bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni.
 4. Rozmiar kartonu -  Ma to bezpośredni wpływ na rozmiar i wagę całej przesyłki. Rozważ użycie mniejszych kartonów, zajmujących mniej miejsca, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa produktów. Należy pamiętać, że mniejszy rozmiar kartonu może pomóc obniżyć masę objętościową i zmniejszyć wagę podlegającą opłacie.
 5. Korzystanie z palet - Podczas korzystania z palet należy układać paczki w sposób wydajny i bezpieczny, aby mądrze wykorzystać dostępną przestrzeń na palecie. Prawidłowe układanie w stosy może zwiększyć stabilność i ochronę przesyłki, jednocześnie zmniejszając całkowitą wagę podlegającą opłacie.

Podsumowując, opakowanie odgrywa znaczącą rolę w określaniu wagi przesyłki lotniczej podlegającej opłacie. Biorąc pod uwagę wymiary paczki, rozmiar kartonu i wykorzystanie palet, można znacznie zmniejszyć wagę podlegającą opłacie i sprawić, że przesyłki będą bardziej wydajne i opłacalne.

Korzystanie z kalkulatorów wagi podlegającej opłacie

Aby uprościć ten proces i uzyskać dokładne wyniki, można skorzystać z kalkulatora wagi podlegającej naliczeniu.

Kalkulator wagi podlegającej opłacie to narzędzie online, które pomaga szybko i łatwo określić wagę podlegającą opłacie przesyłki. Wystarczy wprowadzić wymiary (długość, szerokość i wysokość) oraz rzeczywistą wagę paczki. Następnie kalkulator porówna wagę rzeczywistą i objętościową i poda wagę podlegającą opłacie.

Istnieją różne kalkulatory wagi podlegającej opłacie, zaprojektowane specjalnie dla przesyłek lotniczych. Niektóre kalkulatory można znaleźć na stronach internetowych firm przewozowych lub platformach rezerwacji przesyłek, takich jak Freightos. Kalkulatory te często oferują dodatkowe funkcje, takie jak konwersja pomiarów między różnymi jednostkami lub obsługa wielu paczek w jednym obliczeniu.

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, niezbędne jest prawidłowe zmierzenie opakowań i wprowadzenie dokładnych wartości do kalkulatora. Należy zwrócić szczególną uwagę na jednostki miary używane przez kalkulator i w razie potrzeby odpowiednio przeliczyć wartości.

Podsumowując, korzystanie z kalkulatora płatnej wagi dla przesyłek frachtu lotniczego może zaoszczędzić czas i wysiłek przy określaniu kosztów wysyłki. Wystarczy dokładnie zmierzyć paczki, wprowadzić prawidłowe wartości i użyć odpowiedniego kalkulatora, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki.

Rodzaje transportu i ich wpływ na wagę podlegającą opłacie

Przy obliczaniu wagi podlegającej opłacie istotną rolę odgrywa wybrany środek transportu. Każdy rodzaj transportu - fracht lotniczy, fracht morski, fracht drogowy - ma unikalne czynniki, które wpływają na ostateczną wagę podlegającą opłacie. Zrozumienie tych różnic może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji podczas wysyłki towarów.

Fracht lotniczy

W przypadku frachtu lotniczego waga podlegająca opłacie jest obliczana na podstawie wagi rzeczywistej lub wagi wolumetrycznej, w zależności od tego, która z nich jest większa. Waga wolumetryczna jest określana poprzez pomnożenie wymiarów paczki (dł. x szer. x wys.) i podzielenie produktu przez współczynnik wymiarowy, zazwyczaj 6000 dla frachtu lotniczego. Obliczenia te uwzględniają fizyczny rozmiar i wagę ładunku w odniesieniu do ograniczonej przepustowości transportu lotniczego.

Przykładowe obliczenia dla frachtu lotniczego:

Waga objętościowa = (dł. x szer. x wys., w centymetrach) / 6,000

Spedycja morska

Obliczenia wagi frachtu morskiego różnią się w zależności od tego, czy ładunek jest ładunkiem pełnokontenerowym (FCL), czy ładunkiem drobnicowym (LCL). W przypadku przesyłek LCL waga wolumetryczna jest obliczana na podstawie wymiarów paczki przy użyciu wzoru:

Ciężar objętościowy = (dł. x szer. x wys., w centymetrach) / 1 000

W przypadku przesyłek FCL opłata za kontener zastępuje opłatę opartą na objętości, a całkowita waga kontenera nie może przekraczać maksymalnego limitu wagi określonego przez firmę spedycyjną.

Transport drogowy

Fracht drogowy, znany również jako transport samochodowy, zazwyczaj oblicza wagę podlegającą opłacie na podstawie większej z dwóch wartości: wagi rzeczywistej lub wagi wolumetrycznej przesyłki. Waga wolumetryczna dla frachtu drogowego jest obliczana poprzez podzielenie iloczynu wymiarów paczki przez współczynnik wymiarowy, który różni się w zależności od przewoźnika. W niektórych przypadkach mogą być stosowane ceny oparte na gęstości, które uwzględniają rozmiar i wagę ładunku.

Wybierając rodzaj transportu, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące przesyłki, takie jak terminy, ograniczenia kosztowe i charakterystyka ładunku. Każdy rodzaj transportu ma zalety i wady, od kosztów po szybkość i dostępność przestrzeni. Należy rozważyć dostępne opcje i wybrać najlepszą metodę efektywnego transportu towarów przy zachowaniu minimalnej wagi podlegającej opłacie i kosztów ogólnych.

Magazynowanie i jego wpływ na wagę podlegającą opłacie

W odniesieniu do magazynowania należy zwrócić uwagę na jego wpływ na wagę podlegającą naliczeniu w przypadku frachtu lotniczego. Podczas zarządzania ładunkiem w magazynie zrozumienie, w jaki sposób organizacja magazynu i techniki przechowywania wpływają na wagę podlegającą opłacie, może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i obniżeniu kosztów.

Magazynowanie i jego wpływ na wagę podlegającą opłacie

Magazynowanie ma kluczowe znaczenie dla określenia ładunku objętość oraz waga brutto. Właściwa organizacja i przechowywanie towarów może znacząco wpłynąć na zajmowaną przez nie przestrzeń. To z kolei wpływa na wagę wolumetryczną, jeden z czynników branych pod uwagę przy obliczaniu wagi podlegającej opłacie za fracht lotniczy.

Często zadawane pytania

1. Jaki jest wzór na obliczanie ciężaru objętościowego?

Waga wolumetryczna jest obliczana przy użyciu wzoru: (długość x szerokość x wysokość, w centymetrach) / 6000 (dla frachtu lotniczego). Wzór ten jest stosowany do każdej paczki w przesyłce. Podczas obliczeń należy zawsze podawać długość, szerokość i wysokość w centymetrach.

2. Jak przeliczyć CBM na wagę podlegającą opłacie?

Aby przeliczyć CBM (metry sześcienne) na wagę podlegającą opłacie, należy najpierw zmierzyć wymiary przesyłki w centymetrach (dł. x szer. x wys.). Następnie pomnóż wymiary i podziel objętość przez 1 000 000, aby uzyskać CBM. Na koniec należy podzielić objętość (w CBM) przez współczynnik dim wynoszący 6 000 (dla frachtu lotniczego), aby uzyskać wagę podlegającą opłacie (w kg).

3. Jaka jest różnica między masą ładunku a masą brutto?

Waga podlegająca opłacie to waga używana do celów rozliczeniowych, podczas gdy waga brutto to rzeczywista waga fizyczna przesyłki. Waga podlegająca opłacie może być wagą objętościową opartą na wymiarach przesyłki lub rzeczywistą wagą brutto, w zależności od tego, która z nich jest większa. Gwarantuje to, że przewoźnicy otrzymują uczciwą rekompensatę za przestrzeń i wagę ładunku.

4. Kiedy ładunek lotniczy jest obciążany objętościowo, a nie wagowo?

Opłata za ładunek lotniczy jest naliczana według objętości, gdy waga objętościowa jest większa niż rzeczywista waga brutto przesyłki. Wynika to z faktu, że niektóre lekkie, ale duże przesyłki zajmują więcej miejsca w samolocie niż wskazywałaby na to ich rzeczywista waga, wpływając na zdolność przewoźnika do przewozu dodatkowego ładunku.

5. Jak mogę określić wagę podlegającą opłacie dla różnych rodzajów ładunków?

W przypadku frachtu lotniczego do obliczenia masy wolumetrycznej należy użyć wzoru (dł. x szer. x wys., w centymetrach) / 6000. W przypadku innych rodzajów ładunków, takich jak transport drogowy, morski i kolejowy, najlepiej skonsultować się z przewoźnikiem, ponieważ współczynniki gęstości i współczynniki dim mogą się różnić w zależności od lokalizacji i konkretnych procesów transportowych.

6. Jaka jest rola wymiarów w obliczaniu wagi podlegającej opłacie?

Wymiary (długość, szerokość i wysokość) mają kluczowe znaczenie przy obliczaniu wagi podlegającej opłacie, szczególnie w przypadku lekkich, ale nieporęcznych ładunków. Biorąc pod uwagę wymiary, przewoźnicy mogą zapewnić, że otrzymają sprawiedliwą rekompensatę za przestrzeń zajmowaną przez ładunek, a także za jego fizyczną wagę. Wymiary są niezbędne do obliczenia masy objętościowej, która jest wykorzystywana do celów rozliczeniowych, jeśli jest większa niż rzeczywista masa brutto przesyłki.

Skorzystaj z naszych usług frachtu lotniczego już dziś

Skorzystaj z naszych usług frachtu lotniczego już dziś

Aby uzyskać najlepsze stawki i doświadczenie w transporcie lotniczym, zatrudnij nas. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego klienta na naszej stronie internetowej. Podpowiemy Ci, jak skorzystać z naszych doskonałych usług frachtu lotniczego.

Scroll to Top