Πώς να υπολογίσετε το χρεώσιμο βάρος για την αεροπορική μεταφορά: Ένας απλός οδηγός

Ο υπολογισμός του επιβαρυνόμενου βάρους είναι μια ουσιαστική πτυχή των αεροπορικών εμπορευματικών αποστολών, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. Η έννοια του χρεώσιμου βάρους περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κατά πόσον το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος είναι πιο σημαντικό, με την πιο σημαντική τιμή να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελών αποστολής. Μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το κόστος των αεροπορικών σας μεταφορών κατανοώντας τις διαφορές μεταξύ πραγματικού και ογκομετρικού βάρους και εκτελώντας τους σωστούς υπολογισμούς.

Πώς να υπολογίσετε το χρεώσιμο βάρος για την αεροπορική μεταφορά: Ένας απλός οδηγός

Οι αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές πρέπει να συμμορφώνονται με μια καθολική αρχή που λαμβάνει υπόψη τόσο τον καταλαμβανόμενο φυσικό χώρο όσο και το βάρος του εμπορεύματος. Κατά συνέπεια, το καταλογιζόμενο βάρος υπολογίζεται με βάση την καλύτερη τιμή μεταξύ του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους. Αυτό επιτρέπει στους αερομεταφορείς να βρίσκουν την πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την τιμολόγηση των υπηρεσιών τους, διασφαλίζοντας ότι οι αποστολές χρεώνονται δίκαια, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το βάρος.

Η εξοικείωση με τον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους είναι απαραίτητη κατά τον προγραμματισμό των αεροπορικών εμπορευματικών αποστολών, καθώς επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος και την αποτελεσματικότητα των μεταφορικών σας προσπαθειών. Με την κατανόηση των στοιχείων του πραγματικού και του ογκομετρικού υπολογισμού του βάρους, την ακριβή μέτρηση της αποστολής σας και την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποστολής, μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας εφοδιασμού σας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το κόστος.

Βασικά συμπεράσματα

 • Ο υπολογισμός του χρεώσιμου βάρους περιλαμβάνει τη σύγκριση του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους και τη χρησιμοποίηση της καλύτερης τιμής για τα έξοδα αποστολής.
 • Η κατανόηση των στοιχείων του υπολογισμού του χρεωστικού βάρους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των αεροπορικών εμπορευματικών αποστολών.
 • Οι ακριβείς μετρήσεις και οι κατάλληλες μέθοδοι αποστολής μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα εφοδιασμού, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Κατανόηση της αεροπορικής μεταφοράς και του χρεώσιμου βάρους

Όταν στέλνετε εμπορεύματα χρησιμοποιώντας αεροπορικές μεταφορές, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την έννοια του χρεώσιμου βάρους. Το χρεώσιμο βάρος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους της αποστολής σας και είναι γενικά η υψηλότερη από τις δύο τιμές: το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος της αποστολής.

Πραγματικό βάρος αναφέρεται στο μικτό βάρος της αποστολής σας, το οποίο είναι απλώς το συνολικό βάρος όλων των δεμάτων. Αυτό μετράται συνήθως σε χιλιόγραμμα (kgs).

Ογκομετρικό βάρος, ωστόσο, λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις και το χώρο του φορτίου. Η τιμή αυτή υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος, το πλάτος και το ύψος κάθε συσκευασίας σε εκατοστά, διαιρώντας το αποτέλεσμα με έναν τυποποιημένο συντελεστή μετατροπής (συνήθως 6.000 για τις αεροπορικές μεταφορές) και πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των συσκευασιών της αποστολής. Το αποτέλεσμα είναι το ογκομετρικό βάρος σε χιλιόγραμμα.

Κατά τον προσδιορισμό του χρεωστικού βάρους για τις αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές, συγκρίνονται το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος και η μεγαλύτερη τιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς.

Για παράδειγμα, θεωρήστε μια αποστολή τριών κιβωτίων των 10 kg με διαστάσεις 50 x 40 x 40 cm.

 1. Πραγματικό βάρος: 3 κουτιά x 10 κιλά το καθένα = 30 κιλά
 2. Ογκομετρικό βάρος: (50 x 40 x 40 cm) x 3 κιβώτια / 6000 = 40 κιλά

Στην περίπτωση αυτή, το ογκομετρικό βάρος (40 κιλά) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος (30 κιλά), οπότε το χρεώσιμο βάρος για την αποστολή θα είναι 40 κιλά.

Η γνώση του χρεώσιμου βάρους των αεροπορικών μεταφορών είναι απαραίτητη για την ακριβή εκτίμηση του κόστους της αποστολής σας και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς μεταφοράς της αποστολής σας. Κατανοώντας τη διαφορά μεταξύ πραγματικού και ογκομετρικού βάρους και υπολογίζοντας το χρεώσιμο βάρος, θα είστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να διαχειρίζεστε τις αποστολές και το κόστος των αεροπορικών σας μεταφορών.

Έννοια του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους

Έννοια του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους

Για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος, θα πρέπει πρώτα να μετρήσετε τις διαστάσεις της συσκευασίας σας, εξασφαλίζοντας ακριβείς μετρήσεις μήκους, πλάτους και ύψους. Πολλαπλασιάστε αυτές τις διαστάσεις μαζί για να βρείτε τον όγκο της συσκευασίας.

Στη συνέχεια, μετατρέψτε τον όγκο στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης (κυβικές ίντσες, κυβικά πόδια κ.λπ.), εάν είναι απαραίτητο. Οι μεταφορείς εμπορευμάτων χρησιμοποιούν συνήθως έναν συγκεκριμένο συντελεστή μετατροπής ή "συντελεστή αμυδρότητας" στους υπολογισμούς τους, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από μεταφορέα σε μεταφορέα. Για τις αεροπορικές μεταφορές, ένας κοινός συντελεστής μετατροπής είναι 167.

Διαιρέστε τον όγκο της συσκευασίας με τον συντελεστή διαστολής για να προσδιορίσετε το ογκομετρικό της βάρος. Εάν ο υπολογισμός γίνεται σε κυβικές ίντσες, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο: ογκομετρικό βάρος = (μήκος × πλάτος × ύψος) / 167. Εάν μετράτε σε άλλες μονάδες, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο συντελεστή μετατροπής.

Αφού υπολογίσετε το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος, το χρεώσιμο βάρος θα είναι μεγαλύτερο από τις δύο τιμές.

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι ο αερομεταφορέας αποζημιώνεται για το χώρο που καταλαμβάνει το φορτίο σας στο χώρο αποσκευών του, είτε πρόκειται για ένα βαρύ, συμπαγές πακέτο είτε για ένα ελαφρύ, μεγάλο.

Συνοψίζοντας, η κατανόηση της έννοιας του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους και ο υπολογισμός τους είναι ζωτικής σημασίας κατά την αποστολή εμπορευμάτων μέσω αεροπορικών μεταφορών.

Αυτή η γνώση θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το κόστος των αποστολών σας και τις απαιτήσεις χώρου.

Υπολογισμός του ογκομετρικού βάρους

Το ογκομετρικό βάρος, γνωστό ως διαστασιολογικό βάρος, είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές. Λαμβάνει υπόψη το χώρο του πακέτου στο μεταφορέα και το πραγματικό του βάρος. Για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα.

Πρώτον, μετρήστε τις διαστάσεις της συσκευασίας σας, συμπεριλαμβανομένου του μήκους, του πλάτους και του ύψους της, σε εκατοστά. Συμπεριλάβετε τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τις συνολικές διαστάσεις. Καταγράψτε αυτές τις μετρήσεις για να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα στους υπολογισμούς σας.

Στη συνέχεια, για να βρείτε τον όγκο της συσκευασίας σας, πολλαπλασιάστε το μήκος, το πλάτος και το ύψος μαζί. Η τιμή που προκύπτει είναι ο όγκος της συσκευασίας σε κυβικά εκατοστά (cm³). Για να μετατρέψετε αυτή την τιμή σε κυβικά μέτρα (m³) ή κυβικά πόδια (ft³), χρησιμοποιήστε αυτούς τους συντελεστές μετατροπής:

1 m³ = 1.000.000 cm³ 1 ft³ = 35.314,7 cm³

Αφού προσδιορίσετε τον όγκο, πρέπει να εφαρμόσετε έναν ογκομετρικό συντελεστή μετατροπής για να λάβετε το ογκομετρικό βάρος. Ο συνήθης συντελεστής μετατροπής για τις αεροπορικές μεταφορές είναι 167 (1 m³ = 167 kg ή 6.000 cm³ = 1 kg). Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος του δέματός σας:

Ογκομετρικό βάρος (kg) = Όγκος (cm³) / 6,000

Μετατρέψτε το ογκομετρικό σας βάρος σε χιλιόγραμμα, εάν είναι απαραίτητο (1 kg = 2,205 lbs). Τώρα, έχετε υπολογίσει το ογκομετρικό βάρος για την αεροπορική σας αποστολή εμπορευμάτων.

Για να προσδιορίσετε το χρεώσιμο βάρος, συγκρίνετε το πραγματικό βάρος του δέματός σας με το υπολογισμένο ογκομετρικό βάρος. Η υψηλότερη από τις δύο τιμές αποτελεί το χρεώσιμο βάρος για την αποστολή σας.

Ο υπολογισμός του ογκομετρικού βάρους είναι απαραίτητος για τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό των αεροπορικών εμπορευματικών αποστολών σας. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει το συνολικό κόστος της αποστολής σας επιτρέπει να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις και να βελτιστοποιείτε τις διαδικασίες εφοδιαστικής.

Διαφορές μεταξύ αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς

Διαφορές μεταξύ αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς

Όταν αποστέλλετε αγαθά σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ αεροπορικών και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών, καθώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη στρατηγική εφοδιαστικής σας, το κόστος και το συνολικό χρόνο παράδοσης.

Αεροπορικές μεταφορές προσφέρει ταχύτερο τρόπο μεταφοράς σε σύγκριση με τις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι ιδανική για ευαίσθητες στο χρόνο αποστολές και ευπαθή αντικείμενα. Οι χρόνοι διαμετακόμισης μειώνονται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα ασφάλιστρα. Ωστόσο, οι αεροπορικές μεταφορές είναι συχνά ακριβότερες από τις θαλάσσιες μεταφορές λόγω των περιορισμών χώρου στα αεροσκάφη και του υψηλότερου κόστους καυσίμων. Επιπλέον, οι αεροπορικές μεταφορές υπόκεινται γενικά σε αυστηρότερους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών φορτίου για ορισμένα επικίνδυνα υλικά.

Από την άλλη πλευρά, θαλάσσιο φορτίο προσφέρει οικονομικά αποδοτικές λύσεις για μεγάλες και βαριές αποστολές. Με μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου, είναι η προτιμώμενη επιλογή για τη μεταφορά χύδην αντικειμένων, οχημάτων και εξοπλισμού κατασκευών. Λόγω των βραδύτερων χρόνων διαμετακόμισης των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για ευπαθή ή ευαίσθητα στο χρόνο αγαθά. Η θαλάσσια μεταφορά επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε τύπους και μεγέθη φορτίου, αλλά η συνεργασία με έναν αξιόπιστο διαμεταφορέα είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στις πολύπλοκες τελωνειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Όταν επιλέγετε μεταξύ αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς, λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Ταχύτητα: Οι αεροπορικές μεταφορές είναι σημαντικά ταχύτερες, εξασφαλίζοντας έγκαιρη παράδοση, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες, ανάλογα με τη διαδρομή μεταφοράς.
 • Κόστος: Οι χρεώσεις αεροπορικής μεταφοράς είναι συνήθως υψηλότερες λόγω του κόστους καυσίμων και των περιορισμών χώρου του αεροσκάφους. Η θαλάσσια μεταφορά μπορεί να είναι μια πιο οικονομική επιλογή, ειδικά για αποστολές μεγάλου όγκου.
 • Μέγεθος και βάρος φορτίου: Η αεροπορική μεταφορά έχει περιορισμούς ως προς το μέγεθος και το βάρος του φορτίου, ενώ η θαλάσσια μεταφορά προσφέρει ευελιξία για ογκώδη ή βαριά αντικείμενα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές τείνουν να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Κανονισμοί και περιορισμοί: Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν αυστηρότερους κανονισμούς για συγκεκριμένους τύπους φορτίου, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές είναι πιο επιεικείς.

Η επιλογή μεταξύ αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς εξαρτάται από τις απαιτήσεις, τον προϋπολογισμό και τις προτεραιότητες της αποστολής σας. Συνεργαζόμενοι με έναν έμπειρο διαμεταφορέα, μπορείτε να προγραμματίσετε αποτελεσματικά τις αποστολές σας και να βελτιστοποιήσετε τα έξοδα μεταφοράς για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.

Ρόλος των διαμεταφορέων και των ταχυμεταφορέων

Οι διαμεταφορείς και οι ταχυμεταφορείς είναι ζωτικής σημασίας στον κλάδο της εφοδιαστικής και των μεταφορών. Αυτοί οι επαγγελματίες διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματά σας αποστέλλονται και παραδίδονται αποτελεσματικά, με ασφάλεια και άμεσα. Στην παρούσα ενότητα θα συζητηθεί ο ρόλος τους στον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές μεταφορές.

Ρόλος των διαμεταφορέων και των ταχυμεταφορέων

Οι διαμεταφορείς ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ εσάς και των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς. Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των πτυχών της διαδικασίας αποστολής, από την τεκμηρίωση και τον εκτελωνισμό έως τη διευθέτηση της μεταφοράς και τον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές μεταφορές. Το χρεώσιμο βάρος για τις αεροπορικές μεταφορές καθορίζεται από έναν ογκομετρικό ή διαστασιολογικό συντελεστή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τον συνολικό όγκο όσο και το πραγματικό βάρος της αποστολής σας.

Η εταιρεία ταχυμεταφορών που επιλέξατε, είτε πρόκειται για την DHL, τη FedEx, την UPS ή την TNT, είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας από την προέλευση στον προορισμό. Ο υπολογισμός του χρεώσιμου βάρους είναι απαραίτητος για τον καθορισμό του κόστους μεταφοράς. Για τον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές μεταφορές, οι εταιρείες ταχυμεταφορών χρησιμοποιούν έναν συγκεκριμένο τύπο:

Χρεώσιμο βάρος = Max(Πραγματικό βάρος, Ογκομετρικό βάρος)

Το ογκομετρικό βάρος, γνωστό και ως διαστατικό βάρος, υπολογίζεται με βάση τις διαστάσεις της αποστολής σας. Αυτό εκφράζεται ως εξής:

Ογκομετρικό βάρος = (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) / Συντελεστής μετατροπής

Κάθε εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί να έχει τον δικό της συντελεστή μετατροπής, ο οποίος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από πάροχο σε πάροχο. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών για ακριβείς πληροφορίες και συντελεστές μετατροπής.

Για να διασφαλίσετε ότι θα επιλέξετε τη σωστή εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες σας, είναι σημαντικό να:

 • Συγκρίνετε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι διάφοροι πάροχοι
 • Επανεξετάστε το ιστορικό και τις αναφορές τους
 • Αξιολογήστε την εμπειρία τους στη διαχείριση παρόμοιων αποστολών
 • Αξιολογήστε την ικανότητά τους να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Συνολικά, η κατανόηση του ρόλου των διαμεταφορέων και των ταχυμεταφορέων στον υπολογισμό του χρεωστικού βάρους για τις αεροπορικές μεταφορές μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία αποστολής των εμπορευμάτων σας.

Υπολογισμός του χρεώσιμου βάρους για διαφορετικά υλικά

Κατά τη μεταφορά διαφορετικών υλικών, όπως το βαμβάκι και ο χάλυβας, είναι σημαντικό να υπολογίζετε το επιβαρυντικό βάρος για να προσδιορίζετε το κόστος των αεροπορικών μεταφορών. Το χρεώσιμο βάρος λαμβάνει υπόψη το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος της αποστολής, χρησιμοποιώντας την πιο εξαιρετική τιμή.

Αποστολές βαμβακιού: Το βαμβάκι, που είναι ελαφρύ αλλά ογκώδες, έχει συχνά ογκομετρικό βάρος μεγαλύτερο από το πραγματικό του βάρος.

 1. Μετρήστε τις διαστάσεις του συσκευασμένου βαμβακιού (μήκος, πλάτος και ύψος) σε εκατοστά.
 2. Πολλαπλασιάστε αυτές τις διαστάσεις και διαιρέστε με τον συντελεστή μετατροπής σε κυβικά αεροσκάφη, συνήθως 6.000 για αεροπορικές μεταφορές.
 3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μετρικές μετρήσεις, με κυβικά μέτρα για τον όγκο και κιλά για το βάρος.

Για παράδειγμα, εάν ένα βαμβακερό φορτίο έχει διαστάσεις 120cm x 80cm x 50cm:

Ογκομετρικό βάρος = (120 x 80 x 50) / 6000 = 80kg

Συγκρίνετε αυτό το ογκομετρικό βάρος με το βάρος της αποστολής και χρησιμοποιήστε την καλύτερη τιμή ως το βάρος που θα χρεωθεί.

Αποστολές χάλυβα: Τα προϊόντα χάλυβα είναι πιο συμπαγή και πυκνότερα από το βαμβάκι. Έτσι, το πραγματικό τους βάρος είναι πιθανώς υψηλότερο από το ογκομετρικό τους βάρος. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας ο υπολογισμός του πραγματικού και του ογκομετρικού βάρους, καθώς οι μεταφορείς θα χρησιμοποιήσουν την πιο εξαιρετική τιμή. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τις αποστολές βαμβακιού - μετρήστε τις διαστάσεις, πολλαπλασιάστε τις και διαιρέστε με τον συντελεστή μετατροπής κυβικών αέρα.

Για παράδειγμα, εάν ένα φορτίο χάλυβα έχει διαστάσεις 100cm x 50cm x 40cm και πραγματικό βάρος 320kg:

Ογκομετρικό βάρος = (100 x 50 x 40) / 6000 = 33,33kg

Σε αυτή την περίπτωση, το πραγματικό βάρος του φορτίου χάλυβα (320 kg) είναι μεγαλύτερο από το ογκομετρικό βάρος (33,33 kg), καθιστώντας το χρεώσιμο βάρος 320 kg.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και κατανοώντας τις διαφορές στον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους των διαφόρων υλικών, μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια το κόστος των αεροπορικών μεταφορών για τις αποστολές σας. Φροντίστε να παρέχετε σωστές μετρήσεις βάρους και διαστάσεων για να αποφύγετε απροσδόκητες χρεώσεις ή λανθασμένους υπολογισμούς.

Κατανόηση των εξόδων αποστολής και των τελών μεταφοράς

Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των εξόδων αποστολής και των τελών μεταφοράς εμπορευμάτων είναι ζωτικής σημασίας κατά την αποστολή εμπορευμάτων μέσω αεροπορικών μεταφορών. Σας βοηθά να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διατηρείτε τα έξοδά σας υπό έλεγχο. Σε αυτή την ενότητα, θα επικεντρωθούμε στην έννοια του χρεώσιμου βάρους, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του κόστους των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κατανόηση των εξόδων αποστολής και των τελών μεταφοράς

Το χρεώσιμο βάρος είναι μια κρίσιμη παράμετρος που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς αεροπορικών μεταφορών για να καθορίσουν το ποσό που θα πληρώσετε για την αποστολή σας. Λαμβάνει υπόψη τόσο το πραγματικό μικτό βάρος όσο και το ογκομετρικό βάρος του δέματός σας. Η μέθοδος έχει αναπτυχθεί για να λαμβάνει υπόψη την ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνει ένα φορτίο στον χώρο αποσκευών ενός αεροπλάνου και το πραγματικό του βάρος. Έτσι, διασφαλίζει ότι το συνολικό βάρος και ο χώρος που χρησιμοποιείται στο αεροπλάνο λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους αποστολής.

Για να υπολογίσετε το χρεώσιμο βάρος, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πρώτον, βρείτε το πραγματικό μικτό βάρος της αποστολής σας. Πρόκειται για το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών συσκευασίας. Ζυγίστε την αποστολή σας και σημειώστε το βάρος σε κιλά.
 2. Στη συνέχεια, καθορίστε το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας χρησιμοποιώντας είτε τον τύπο των εκατοστών είτε των ιντσών. Μετρήστε το μήκος, το πλάτος και το ύψος της αποστολής σας σε εκατοστά ή ίντσες.
  1. Εάν χρησιμοποιείτε εκατοστά: Ογκομετρικό βάρος (σε kg) = (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) x αριθμός κιβωτίων / 6.000
  1. Εάν χρησιμοποιείτε ίντσες: Ογκομετρικό βάρος (σε kg) = (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) x αριθμός κιβωτίων / 366

3. Τώρα, συγκρίνετε το πραγματικό μικτό βάρος και το ογκομετρικό βάρος. Το χρεώσιμο βάρος για την αποστολή σας θα είναι η μεγαλύτερη από τις δύο τιμές.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να σας βοηθήσει να απεικονίσετε τη διαδικασία:

 • Πραγματικό μικτό βάρος: 3 κιβώτια των 10 kg το καθένα, συνολικά = 30 kg
 • Ογκομετρικό βάρος (σε εκατοστά): (50 x 40 x 40 cm) x 3 κουτιά / 6.000 = 40 kg
 • Ογκομετρικό βάρος (με χρήση ιντσών): (19,6 x 15,7 x 15,7) x 3 κιβώτια / 366 = 40 kg
 • Αποτέλεσμα: τα 40 kg είναι μεγαλύτερα από τα 30 kg, οπότε το χρεώσιμο βάρος είναι 40 kg.

Με την κατανόηση της έννοιας του χρεώσιμου βάρους και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει το κόστος αποστολής σας, μπορείτε να προγραμματίσετε καλύτερα τις αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές σας και να αποφύγετε εκπλήξεις κατά την πληρωμή των τελών μεταφοράς.

Επίδραση της συσκευασίας στο χρεώσιμο βάρος

Κατά την αποστολή μέσω αεροπορικών μεταφορών, είναι σημαντικό να εξετάσετε πώς η συσκευασία μπορεί να επηρεάσει το χρεώσιμο βάρος. Το χρεώσιμο βάρος είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ του πραγματικού βάρους της αποστολής σας και του ογκομετρικού της βάρους. Η αξιολόγηση των επιλογών συσκευασίας σας είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το χώρο και τους πόρους.

Επίδραση της συσκευασίας στο χρεώσιμο βάρος
 1. Τυποποιημένη μέτρηση συσκευασίας - Εξαρτάται συχνά από τον κλάδο, αλλά συνήθως περιλαμβάνει χαρτοκιβώτια ή κουτιά τυποποιημένου μεγέθους. Αυτή η συσκευασία διευκολύνει τη στοίβαξη των παλετών και συμβάλλει στην αποφυγή αχρησιμοποίητου χώρου στις αποστολές σας. Χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μέτρηση συσκευασίας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το φορτίο της παλέτας και να μειώσετε αποτελεσματικά το χρεώσιμο βάρος.
 2. Μέτρηση επιφανειακής συσκευασίας - Αυτή είναι μια ουσιαστική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι επηρεάζει άμεσα το ογκομετρικό βάρος μιας συσκευασίας. Για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος, πολλαπλασιάστε τις διαστάσεις του δέματός σας (μήκος x πλάτος x ύψος) και διαιρέστε το αποτέλεσμα με τον συντελεστή διαστάσεων (συνήθως 167 για τις αεροπορικές μεταφορές). Αυτός ο υπολογισμός είναι ζωτικής σημασίας για τα ακανόνιστα πακέτα, καθώς οποιοσδήποτε μη καταλαμβανόμενος χώρος μπορεί να οδηγήσει σε διογκωμένο χρεώσιμο βάρος.
 3. Ακανόνιστες συσκευασίες - Όταν πρόκειται για ακανόνιστες συσκευασίες, είναι σημαντικό να συσκευάζετε προσεκτικά τα αντικείμενα αυτά για να ελαχιστοποιήσετε τον μη χρησιμοποιούμενο χώρο. Αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε σημαντικά το ογκομετρικό βάρος και, κατά συνέπεια, το χρεώσιμο βάρος. Η χρήση ειδικά κατασκευασμένων συσκευασιών ή προστατευτικών υλικών μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πιο αποδοτικού ως προς τον χώρο αποτελέσματος.
 4. Μέγεθος χαρτοκιβωτίου -  Αυτό επηρεάζει άμεσα το μέγεθος και το βάρος της συνολικής αποστολής σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μικρότερα χαρτοκιβώτια με μεγαλύτερη οικονομία χώρου, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων σας. Να θυμάστε ότι ένα μικρότερο μέγεθος χαρτοκιβωτίου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ογκομετρικού βάρους και στη μείωση του χρεώσιμου βάρους.
 5. Χρήση παλετών - Όταν χρησιμοποιείτε παλέτες, πρέπει να στοιβάζετε τα δέματά σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τον διαθέσιμο χώρο στην παλέτα. Η σωστή στοίβαξη μπορεί να αυξήσει τη σταθερότητα και την προστασία της αποστολής, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό χρεώσιμο βάρος.

Συνοψίζοντας, η συσκευασία παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του χρεώσιμου βάρους της αεροπορικής σας αποστολής εμπορευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της συσκευασίας, το μέγεθος των χαρτοκιβωτίων και τη χρήση παλετών, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το χρεώσιμο βάρος και να κάνετε τις αποστολές σας πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές.

Χρήση υπολογιστών χρεώσιμου βάρους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αριθμομηχανή υπολογιζόμενου βάρους για να απλοποιήσετε αυτή τη διαδικασία και να επιτύχετε ακριβή αποτελέσματα.

Η αριθμομηχανή καταλογιζόμενου βάρους είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να προσδιορίσετε το καταλογιζόμενο βάρος της αποστολής σας γρήγορα και εύκολα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εισαγάγετε τις διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) και το πραγματικό βάρος του δέματός σας. Ο υπολογιστής θα συγκρίνει στη συνέχεια το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος και θα σας παράσχει το χρεώσιμο βάρος.

Υπάρχουν διάφοροι υπολογιστές χρεωστικού βάρους ειδικά σχεδιασμένοι για αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές. Μπορείτε να βρείτε ορισμένους υπολογιστές σε ιστότοπους εταιρειών μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε πλατφόρμες κράτησης αποστολών, όπως η Freightos. Αυτοί οι υπολογιστές παρέχουν συχνά πρόσθετες λειτουργίες, όπως η μετατροπή μετρήσεων μεταξύ διαφορετικών μονάδων ή ο χειρισμός πολλαπλών πακέτων σε έναν υπολογισμό.

Για να εξασφαλίσετε τα ακριβέστερα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να μετρήσετε σωστά τις συσκευασίες σας και να εισαγάγετε τις ακριβείς τιμές στην αριθμομηχανή. Δώστε μεγάλη προσοχή στις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιεί η αριθμομηχανή και μετατρέψτε τις τιμές σας ανάλογα, εάν χρειάζεται.

Συνοψίζοντας, η χρήση ενός υπολογιστή υπολογισμού του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές εμπορευματικές αποστολές μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια για τον προσδιορισμό του κόστους αποστολής σας. Απλώς μετρήστε τα δέματά σας με ακρίβεια, εισαγάγετε τις σωστές τιμές και χρησιμοποιήστε την κατάλληλη αριθμομηχανή για να λάβετε τα πιο ακριβή αποτελέσματα.

Τύποι μεταφοράς και η επίδρασή τους στο χρεώσιμο βάρος

Κατά τον υπολογισμό του επιβαρυνόμενου βάρους, ο τρόπος μεταφοράς που επιλέγετε παίζει σημαντικό ρόλο. Κάθε είδος μεταφοράς -αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, οδικές μεταφορές- έχει μοναδικούς παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό χρεώσιμο βάρος. Η κατανόηση αυτών των διαφορών μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας.

Αεροπορικές Μεταφορές

Στις αεροπορικές μεταφορές, το χρεώσιμο βάρος υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος ή το ογκομετρικό βάρος. Το ογκομετρικό βάρος προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις της συσκευασίας (L x W x H) και διαιρώντας το προϊόν με έναν συντελεστή διαστάσεων, συνήθως 6.000 για τις αεροπορικές μεταφορές. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη το φυσικό μέγεθος και το βάρος του φορτίου όσον αφορά την περιορισμένη ικανότητα αεροπορικής μεταφοράς.

Παράδειγμα υπολογισμού για αεροπορικές μεταφορές:

Ογκομετρικό βάρος = (L x W x H, σε εκατοστά) / 6.000

Θαλάσσιες μεταφορές

Οι υπολογισμοί του χρεωστικού βάρους των θαλάσσιων μεταφορών διαφέρουν ανάλογα με το αν το φορτίο σας είναι πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (FCL) ή λιγότερο από το φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (LCL). Για τις αποστολές LCL, το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται με βάση τις διαστάσεις του δέματος χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Ογκομετρικό βάρος = (L x W x H, σε εκατοστά) / 1.000

Για τις αποστολές FCL, η χρέωση ανά εμπορευματοκιβώτιο αντικαθιστά τη χρέωση βάσει όγκου και το συνολικό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο όριο βάρους που καθορίζεται από τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Οδική Εμπορευματική

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, γνωστές και ως μεταφορές με φορτηγά, συνήθως υπολογίζουν το χρεώσιμο βάρος με βάση το μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος ή το ογκομετρικό βάρος μιας αποστολής. Το ογκομετρικό βάρος για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές υπολογίζεται διαιρώντας το γινόμενο των διαστάσεων του δέματος με έναν συντελεστή διαστάσεων, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τον μεταφορέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί τιμολόγηση με βάση την πυκνότητα, η οποία συνυπολογίζει το μέγεθος και το βάρος του φορτίου.

Κατά την επιλογή του τρόπου μεταφοράς, λάβετε υπόψη σας τις απαιτήσεις της αποστολής σας, όπως οι προθεσμίες, οι περιορισμοί κόστους και τα χαρακτηριστικά του φορτίου. Κάθε τρόπος μεταφοράς έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, από το κόστος έως την ταχύτητα και τη διαθεσιμότητα χώρου. Ζυγίστε τις επιλογές σας και επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο για την αποτελεσματική μεταφορά των εμπορευμάτων σας, διατηρώντας παράλληλα το χρεώσιμο βάρος και το συνολικό κόστος στο ελάχιστο.

Αποθήκευση και η επίδρασή της στο χρεώσιμο βάρος

Η επιρροή της στο χρεώσιμο βάρος για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την αποθήκευση. Καθώς διαχειρίζεστε το φορτίο σας σε μια αποθήκη, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η οργάνωση της αποθήκης και οι τεχνικές αποθήκευσης επηρεάζουν το χρεώσιμο βάρος μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε καλύτερες αποφάσεις και να εξοικονομήσετε κόστος.

Αποθήκευση και η επίδρασή της στο χρεώσιμο βάρος

Η αποθήκευση είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό του φορτίου σας όγκος και μικτό βάρος. Η σωστή οργάνωση και αποθήκευση των εμπορευμάτων σας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον χώρο που καταλαμβάνουν. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει το ογκομετρικό βάρος, έναν από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους για τις αεροπορικές μεταφορές.

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο τύπος για τον υπολογισμό του ογκομετρικού βάρους;

Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο: (Μήκος x Πλάτος x Ύψος, σε εκατοστά) / 6.000 (για αεροπορικές μεταφορές). Αυτός ο τύπος εφαρμόζεται σε κάθε συσκευασία μιας αποστολής. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε πάντα το μήκος, το πλάτος και το ύψος σε εκατοστά κατά τον υπολογισμό.

2. Πώς μετατρέπετε το CBM σε χρεώσιμο βάρος;

Για να μετατρέψετε το CBM (κυβικά μέτρα) σε χρεώσιμο βάρος, μετρήστε πρώτα τις διαστάσεις της αποστολής σας σε εκατοστά (L x W x H). Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε τις διαστάσεις και διαιρέστε τον όγκο με 1.000.000 για να λάβετε τα CBM. Τέλος, διαιρέστε τον όγκο (σε CBM) με τον ασαφή συντελεστή 6.000 (για αεροπορικές μεταφορές) για να λάβετε το χρεώσιμο βάρος (σε kg).

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του καταλογιζόμενου βάρους και του μικτού βάρους;

Το χρεώσιμο βάρος είναι το βάρος που χρησιμοποιείται για σκοπούς χρέωσης, ενώ το μικτό βάρος είναι το πραγματικό φυσικό βάρος της αποστολής. Το χρεώσιμο βάρος μπορεί να είναι το ογκομετρικό βάρος με βάση τις διαστάσεις της αποστολής ή το πραγματικό μικτό βάρος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μεταφορείς αποζημιώνονται δίκαια για τον χώρο και το βάρος του φορτίου.

4. Πότε χρεώνεται ο όγκος του αεροπορικού φορτίου αντί του βάρους;

Το αεροπορικό φορτίο χρεώνεται με βάση τον όγκο, όταν το ογκομετρικό βάρος είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό μικτό βάρος της αποστολής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα ελαφριά αλλά μεγάλα φορτία καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο αεροσκάφος από ό,τι υποδηλώνει το πραγματικό τους βάρος, επηρεάζοντας την ικανότητα του αερομεταφορέα να μεταφέρει επιπλέον φορτίο.

5. Πώς μπορώ να προσδιορίσω το χρεώσιμο βάρος για διαφορετικούς τύπους φορτίου;

Χρησιμοποιήστε τον τύπο (L x W x H, σε εκατοστά) / 6.000 για αεροπορικές μεταφορές για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος. Για άλλους τύπους εμπορευμάτων, όπως τα οδικά, τα θαλάσσια και τα σιδηροδρομικά, είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον μεταφορέα σας, καθώς οι αναλογίες πυκνότητας και οι ασαφείς παράγοντες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία και τις συγκεκριμένες διαδικασίες μεταφοράς.

6. Ποιος είναι ο ρόλος των διαστάσεων στον υπολογισμό του επιβαρυνόμενου βάρους;

Οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) είναι ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό του επιβαρυνόμενου βάρους, ιδίως για ελαφρύ αλλά ογκώδες φορτίο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις, οι μεταφορείς μπορούν να διασφαλίσουν ότι αποζημιώνονται δίκαια για τον χώρο που καταλαμβάνει το φορτίο, καθώς και για το φυσικό του βάρος. Οι διαστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό του ογκομετρικού βάρους, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης εάν είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό μικτό βάρος του φορτίου.

Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς μας σήμερα

Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς μας σήμερα

Για τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη εμπειρία στην αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων, προσλάβετε μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας πελατών στην ιστοσελίδα μας. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε για το πώς να επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές υπηρεσίες μας στον τομέα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.

Scroll to Top