Forsikringsservice: Hvor meget koster fragtforsikring?

Af: Molly Pan
Seneste opdatering:

Hos Luckystar forstår vi vigtigheden af at beskytte dit gods under transporten. Derfor tilbyder vi en omfattende fragtforsikring, der beskytter din forsendelse og giver dig ro i sindet.

Vores forsikringsdækning er designet til at beskytte dine varer mod skader, tab eller tyveri under transport, så du kan være sikker på, at din investering er tryg og sikker. Med vores fragtforsikring kan du nyde godt af komplet dækning til konkurrencedygtige priser, og vores erfarne team vil arbejde sammen med dig om at skræddersy en forsikring, der opfylder dine specifikke behov.

Uanset om du sender indenrigs eller internationalt, er vores forsikringsdækning designet til at beskytte dit gods hele vejen igennem.

Kontakt os i dag for et tilbud, og lad os hjælpe dig med at sikre din forsendelse.

Man bør være mere opmærksom på forsikringsspørgsmål i fragtbranchen, fordi de spiller en væsentlig rolle. Selvom forsikring er en nødvendighed for at dække sig mod risici, flytter de fleste virksomheder dagligt deres gods uforsikret. Tøven med at få fragtforsikring dækket under fragt skyldes, at ingen lovgivning eller regler gør det til en absolut nødvendighed. Selvom det kan spare dig penge at undlade at tegne en forsikring, vil det koste dig mere i tilfælde af en ulykke.

Importører bør overveje at forsikre deres fragtcontainere for at beskytte sig mod risici under fragten. Det vil også beskytte dem mod speditører, der nægter at tage imod deres gods af frygt for at påtage sig ansvaret for uforsikret gods. Således kan en fragtforsikring beskytte en importør mod eventuelle økonomiske tab.

Selvom den primære bekymring er, at fragtforsikringsomkostningerne normalt er høje, vil du måske blive overrasket over at indse, at det er omkostningseffektivt. Det skyldes til dels, at fragtforsikring ofte er en procentdel af den samlede værdi af varerne i en fragt.

Ikke desto mindre kan denne pris ændre sig, fordi den er baseret på en sag-til-sag-basis afhængigt af forskellige faktorer. Derfor kan fragtforsikringsomkostninger være ganske overkommelige baseret på dine behov og din last.

Fragtforsikring

De fleste transportører tilbyder en standardforsikringsdækning til deres kunder, men en fragtforsikring er beregnet til at give ekstra beskyttelse. Det skyldes, at en fragtforsikring også dækker transport af varer til søs eller ad vej, og den kan købes hos transportøren eller et tredjepartsforsikringsselskab.

Fragt Forsikringsomkostninger

Hvis en afsender har en fragtforsikring, kan de ideelt set blive kompenseret for tab eller skader under transporten. Men hvis en afsender ikke har nogen fragtforsikring, skal han selv bære alle omkostninger ved tab eller beskadigelse af godset.

Som afsender kan du reducere skadesomkostningerne, hvis du kan bevise, at transportøren var skyld i skaden, men den juridiske proces kan være tidskrævende og dyr. Desuden kan processen være endnu mere kompliceret, hvis du er involveret i en international forsendelse.

En fragtforsikring kan også være praktisk, hvis transportørens ansvar er begrænset. Begivenheder, som er uden for transportørens kontrol, f.eks. naturkatastrofer, naturkatastrofer, oversvømmelser, orkaner og jordskælv, er normalt ikke omfattet af deres ansvar. Men en fragtforsikring kan tilbyde dækning, der omfatter sådanne hændelser. Du kan bruge erstatningen til at genvinde den last, der er gået tabt under en naturkatastrofe eller naturkatastrofe.

Derudover kan en fragtforsikring være praktisk mod almindelige tab under transport, som f.eks. piratangreb eller landevejsrøvere. Det betyder, at du kan rette krav direkte mod forsikringsselskabet i tilfælde af tab i stedet for afsenderen. Det gør det lettere at få erstatning end at skulle igennem lange retssager.

Andre aspekter, som det vil være bedst at overveje, når man tegner en fragtforsikring, er at specificere godsets art, hvad man ønsker at beskytte godset imod, og forsikringsperioden. Det er bedst at forsikre forsendelsen fra lastning til losning af vognen.

Nogle gange er det ikke nok at tegne en basisforsikring for dit gods, fordi den kun dækker speditørens og transportørens ansvar, hvilket måske ikke er nok. Det skyldes, at basisforsikringen kun dækker skader, der er forårsaget af speditørens eller transportørens uagtsomhed.

Standard for fragtforsikringsomkostninger

Der findes ingen standardpris for fragtforsikring, fordi værdien af hver omkostning er forskellig. Derudover spiller transportmåden også en afgørende rolle for prisen på at forsikre gods. Desuden bidrager andre faktorer som generel ansvarsforsikring, fragttype, fragtklassifikation og tabs- og skadeshistorik til fragtforsikringsomkostningerne.

Hvis lasten f.eks. består af dyre varer, og afsenderen har en skade- og tabshistorik, vil forsikringsomkostningerne være høje. Det betyder generelt, at det kan kræve meget arbejde at estimere standardomkostningerne til fragtforsikring.

Udgifter til forsikring

Lad os starte med at slå fast, at der ikke er nogen standardforsikringsomkostninger, og beregningerne varierer afhængigt af forsikringsselskabet. Ikke desto mindre er der en standardstruktur for beregning af fragtforsikringsomkostninger. Primære faktorer tages i betragtning under beregningerne, såsom omkostninger og CIF-værdi.

CIF-værdi

Hvis du er interesseret i at forsikre din last og forsendelsesomkostningerne, er det bedst at bede forsikringsselskabet om at beregne CIF-værdien. I de fleste tilfælde kan CIF-værdien af fragten opdeles i tre kategorier:

● Kommerciel fakturaværdi

● Forsikringsomkostninger

● Fragt

Summen af de tre kategorier vurderes ofte til 110%, hvor de ekstra 10% skal dække eventuelle uforudsete omstændigheder, der måtte opstå. For eksempel:

● Kommerciel fakturaværdi: $60.000

● Forsikringsomkostninger: $300

● Forsendelsesomkostninger: $1500

● CIF forsikring: $61,800

Det næste trin er at gange CIF-værdien med 1,1:

● (61.800 X 1,1) = $67.980

● Det betyder, at den samlede CIF-værdi ville være $67.980.

En anden faktor, man skal overveje, er forsikringsprocenten, som er forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Hvis policeprocenten f.eks. er $0,5/$100, vil din samlede forsikring være:

● ($67,980/100) X 0,5 = $339,90

● Derfor betaler du en samlet forsikring på $339.90

I eksemplet ovenfor er forskellen mellem at dække forsendelsesomkostningerne og få noget ekstra værdi lille. Dette er en simpel formel, som ofte anvendes i de fleste forsikringsscenarier. Men der er andre faktorer, der bidrager til forsikringsomkostningerne, som ikke er dækket af denne formel.

Omkostninger

Værdien af den last, du ønsker at forsikre, er ofte lig med den kommercielle fakturaværdi. Du kan bruge forsikringsprocenten, som ofte er baseret på en dollarværdi for hver $100 af den fakturerede total. For eksempel, for den grundlæggende forsikringsdækning på gods til en værdi af $60.000 og en forsikringspolice på $0,50/$100 med et minimum på $10, ville forsikringen være som følger:

● ($60.000/100) X $0,50 = $300

● Således vil forsikringsomkostningerne for varer til en værdi af $60.000 være $300

Hvis man sammenligner varernes værdi med forsikringsprisen for fragt, er den derfor ganske overkommelig. Selvom dette er den grundlæggende forsikringsdækning, kan den dække gods, der går tabt eller beskadiges på grund af afsenderens eller transportørens uagtsomhed. I de fleste tilfælde er der dog brug for mere, f.eks. ved naturbegivenheder.

Når det er sagt, kan du shoppe efter et forsikringsselskab, der passer til dine behov, og hvis forsikringsprocent du synes er fair. I de fleste tilfælde ligger forsikringsprocenten ofte mellem $0,25 og $0,75/100. Et selskab vil foreslå en sats, der passer til din fragtklasse, last og afsenderens eller transportørens historik. Hvis et selskab tilbyder dig en procentdel over $0,75/$100, er det for dyrt, og alt under $0,25/100 er upålideligt.

Hvis du håndterer internationale forsendelser, kan Incoterms-reglerne være gældende, især for søtransport af varer. I henhold til Incoterms-reglerne er sælgeren af godset forpligtet til at købe en forsikring. Reglerne kræver, at al fragt bruger CIF-værdien på 110%, når de samlede forsikringsomkostninger skal bestemmes. Du kan dog vælge en tilpasset forsikringsmulighed, der vil koste dig mere, men giver mere dækning af godset.

Formålet med at forsikre containere

Formålet med at forsikre containere

Når du fragter gods, især til søs, bruger du containere. I de fleste tilfælde kan containerne blive væk til søs på grund af dårlig placering, forkert pakning og parametrisk svingning, som er en svingning, der opleves af containere, og som kan forårsage en afvigelse af skibet sidelæns. Det vil være bedst at tegne en forsikring, der dækker tab eller beskadigelse af containere under transporten.

Typer af fragtforsikring

Som tidligere nævnt kan forsikringsomkostningerne blive påvirket af dit valg af forsikringstype. Der er flere kategorier af fragtforsikringsdækning, herunder:

Enkelt dækning

Dette er en god forsikringsmulighed for nogen, der sender fragt en gang imellem. Den enkelte dækning er velegnet til små og store virksomheder, så længe de sender gods uregelmæssigt. Desuden dækker den hele forsendelsen af gods.

Åben dækning

På den anden side, hvis du er en hyppig afsender, vil det være bedst at få åben dækning, hvilket giver dig mulighed for en årlig præmiebetaling. Denne mulighed giver dig mulighed for at have flere forsendelser i løbet af året, som alle er dækket af en årlig præmie. Ikke desto mindre vil det være bedst, hvis du også overvejer andre faktorer i forsikringspolicen, såsom en grænse for antallet af forsendelser i løbet af et år.

En af fordelene ved at få åben dækning er, at det giver dækning, indtil præmien opsiges. Afhængigt af dine forsendelsesbehov kan du også gennemgå og forny din præmie hvert år. Den åbne dækning er også ideel til afsendere med store mængder, fordi den er mere omkostningseffektiv og effektiv.

Forsikring af søfragt

Forsikring af søfragt

Overvej at tegne en søtransportforsikring, hvis du transporterer gods over havet eller i luften. Denne type forsikring dækker tab og beskadigelse af varer på grund af dårligt vejr, pirateri og skader under lastning og losning af gods. Denne forsikring er normalt international og kan anvendes i flere lande.

Forsikring af landgods

Forsikring af landgods

Denne type forsikring er specifik for forsendelser på land, f.eks. gennem lastbiler og jernbanetransport. Forsikringen dækker ofte ulykker under transporten, tab som følge af tyveri og efterfølgende tab. Hvis forsendelsen indebærer, at godset opbevares på en lastbil natten over, er det bedst at sikre, at din forsikring dækker tyveri.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at landforsikring er begrænset til en bestemt jurisdiktion. Det betyder, at du ikke kan bruge landtransportforsikring til internationale forsendelser; i sådanne tilfælde vil det være bedst at få yderligere beskyttelse.

All-Risk forsikring af gods

Dette er en all-inclusive forsendelsesforsikring. Selvom forsikringen insinuerer, at den dækker alle risici, er det bedst at tjekke policerne for udelukkelser. En af de største fordele ved denne forsikring er, at alle skader, der ikke er udelukket fra policen, vil blive kompenseret, herunder naturkatastrofer.

Nogle af de ting, der kan være udelukket fra dækning i en all-risk forsikring, omfatter:

● Utilstrækkelig emballering af varer.

● Varer afvist af tolden

● Tab af last på grund af efterladelse

● Fejl på grund af lastens beskaffenhed

● Tab og skade som følge af forsinkelsen.

Undtagelserne i denne forsikringsdækning skal sikre, at afsendere og transportører ikke udnytter policen til at være uagtsomme under forsendelsen.

Andre faktorer, der påvirker forsikringsomkostningerne

Som tidligere nævnt bestemmes fragtforsikringsomkostningerne af andre faktorer end forsendelseshyppighed, varernes værdi og forsikringspolicer. Nogle andre faktorer, der kan påvirke forsikringsomkostningerne, er følgende:

Klassificering af fragt

Klassificering af fragt

Forskellige typer gods får forskellige fragtklassifikationer. Det skyldes, at godset er forskelligt; nogle godstyper er sværere at transportere end andre. Det betyder, at prisen på transport og forsikring varierer afhængigt af godsets klassifikation og forsendelsens kompleksitet. Ideelt set foretages fragtklassificering baseret på prisfastsættelse og transportkompleksitet.

Fragt som f.eks. eksplosive stoffer kategoriseres ofte som farligt gods, og forsikringspolicen vil være anderledes end for en forsendelse af mursten eller træ. Rederiet, mellemmænd og transportører bruger fragtklassifikationen til at bestemme den mest passende transportforsikring og omkostninger.

Det betyder, at det vil være dyrere at forsikre farligt gods som f.eks. sprængstoffer end almindelige produkter som f.eks. puder. Sørg derfor for, at du har talt med en forsikringsagent og sammenlignet policer på din lasts fragtklassifikation.

Tidligere tab eller skade

De fleste selskaber vil tage en afsenders forsendelseshistorik i betragtning, før de fastsætter forsikringsomkostningerne. Hvis en afsender tidligere har mistet eller beskadiget gods, vil forsikringsomkostningerne sandsynligvis være højere end for en person med en ren forsendelseshistorik. Denne strategi skal afklares, da tab og beskadigelse af gods kan være transportørens skyld.

Ikke desto mindre vil rederiet overveje din rolle i tabet eller beskadigelsen af lasten. Din historik kan også påvirke forsikringsprisen, især hvis du har mange sager med mistet eller beskadiget gods. Til sammenligning kan forsikringsomkostningerne være lavere, hvis du har en ren forsendelseshistorik uden tabte eller beskadigede varer.

Ekstra omkostninger

At købe en forsikring til din fragt kan være en kompleks proces, især hvis det er første gang, du sender varer. Du kan få en forsikringsagent eller en professionel til at hjælpe dig med at finde den bedste forsikringspolice. En professionel bør hjælpe dig med at få en forsikringspolice, der passer til dine behov og beskytter dine interesser.

Du skal sikre dig, at du har forstået det, der står med småt, for at undgå ekstra omkostninger eller situationer, hvor eventuelle forsikringskrav bliver afvist. Nogle af de professionelle, du kan overveje som mellemmænd, når du skal have en fragtforsikring, er en speditør, en fragtmægler og en fragtrådgiver.

En af de nævnte fagfolk vil være en god konsulent på grund af deres erfaring med fragtforsikring. En professionel kan hjælpe med at sikre, at den forsikringsdækning, du får, garanterer godkendelse af alle dine eventuelle krav.

Sørg derfor for, at du er godt inde i alle de forsikringer, du køber til din last. Tjek også det, der står med småt, for at sikre dig, at der ikke er skjulte ekstraomkostninger på fragtforsikringen. Forsikringsomkostningerne bør også afspejle dine fragtbehov og dit specificerede omfang. Desuden bør du sikre dig, at din last er i den rigtige klassifikation for at undgå ekstra gebyrer.

Undtagelser i fragtforsikring

Som afsender er du interesseret i at beskytte din last under transporten. Forsendelsesforsikringen dækker dog ikke transportørens ansvar. Det skyldes, at transportøren er ansvarlig for sikker transport af godset, fra de overtager det, til de afleverer det på destinationen. Det vil være bedst at få en transportøransvarsforsikring, hvis du er transportøren.

Selvom en vareforsikringspolice skal dække varer under forsendelse, findes der flere undtagelser. Nogle af de aspekter, der ofte er udelukket fra fragtforsikring, omfatter følgende:

● Skader fra defekte varer: Hvis dine produkter har en fejl, der forårsager skade eller tvinger transportørerne til at skille sig af med dem for at forhindre yderligere skade, kan du ikke fremsætte et vellykket forsikringskrav.

● Skader på grund af utilstrækkelig emballering: Som afsender er du ansvarlig for at pakke godset korrekt. Hvis forsendelsen bliver beskadiget af forkert emballage, kan forsikringen ikke dække disse skader.

● Nogle transportformer: Nogle forsikringer dækker ikke visse transportmetoder. Du skal tjekke policen for at sikre dig, at den omfatter alle de transportformer, du måtte bruge til din last, såsom skibe og lastbiler.

● Nogle typer fragt: Forsikringspolicer kan udelukke dækning af nogle typer fragt, f.eks. farligt gods og farlige dyr.

Disse undtagelser er dog ikke standard og gælder kun for nogle fragtforsikringer. Hvis du er afsender, skal du sikre dig, at den fragtforsikring, du køber, ikke udelukker dine fragtbehov. Du kan konsultere en advokat eller en forsikringsagent for at sikre, at alle dine forsendelsesbehov er dækket af den fragtforsikring, du køber.

Forskellen mellem fragt- og lastforsikring

Selvom de to ting kan virke ens, er de meget forskellige. På den ene side dækker en fragtforsikring transporten af varer. På den anden side er fragtforsikring en dækning af de faktiske varer eller produkter. Det er vigtigt at kende denne forskel, når man overvejer at købe en risikoforsikring for at sikre, at man kan fremsætte et vellykket krav, hvis man mister varerne, eller der opstår skader.

Ideelt set tilbød fragtforsikring beskyttelse mod tab eller skader, der opstod under forsendelsesprocessen, såsom forsinkede leveringer og mistede forsendelser. Til sammenligning tilbyder cargoforsikring beskyttelse mod tab eller beskadigelse af den faktiske last og omfatter brand og tyveri.

Dine forsendelsesbehov kan påvirke din beslutning om at købe en fragt- eller cargoforsikring. Du kan få en professionel til at vejlede dig om den bedst egnede forsikringsdækning til din forsendelse. Varer af høj værdi kan være ideelle til fragtforsikring, mens varer af lavere værdi vil være bedst egnet til fragtforsikring.

Forskellen mellem transportøransvar og fragtforsikring

Selvom transportøransvar og fragtforsikring ligner hinanden, fordi de beskytter selve varerne under transporten, er de også meget forskellige.

Shippingreglerne kræver, at transportørerne har en ansvarsforsikring, der forsikrer mod skader på varerne som følge af deres uagtsomhed. I modsætning hertil er der ingen lovkrav om vareforsikring, som giver yderligere beskyttelse mod tab eller beskadigelse af varer under transport.

En anden forskel ligger i dækningsomfanget, hvor fragtforsikringen dækker skader på varer som følge af naturkatastrofer og dårligt vejr. Hvad angår transportørens ansvar, er dækningsomfanget begrænset til skader på varer på grund af uagtsomhed.

Derudover er fragtforsikring dyrere end transportøransvar på grund af dækningsomfanget. Denne ekstra omkostning kan dog spare dig for økonomiske tab i forbindelse med behandling af erstatningskrav for skader på varer under fragtforsendelse.

Forsikring af den samlede værdi af varerne

Når du overvejer prisen på en fragtforsikring, er du måske bekymret for, om du skal forsikre den samlede værdi af varerne. Fra et juridisk perspektiv er der ingen krav om at forsikre hele forsendelsens værdi. Hvis du synes, at forsikringsselskabernes priser er høje, kan du vælge at forsikre en del af forsendelsen.

Men der kan være bedre valg end dette, fordi skader og tab ikke er selektive. Du kan kun kræve erstatning for den forsikrede last ved skade eller tab. Du kan også diskutere med forsikringsselskabet om deres vilkår for at dække en del af forsendelsen.

Dokumenter alle optegnelser

Hvis du beslutter dig for at købe en fragtforsikring, er det en god idé at føre et fejlfrit regnskab for at undgå ekstra interne omkostninger. Sørg for, at du har alle dokumenter, der angiver varernes tilstand under lastning og losning, herunder inspektionsrapporter. Disse dokumenter kan være nyttige i forbindelse med et erstatningskrav, fordi de beviser, at varerne var i god stand, før en bestemt hændelse indtraf.

Den bedste fragtforsikring

Overvej at bruge speditører, hvis du er på udkig efter en god fragtforsikringspakke. Det skyldes, at de kan hjælpe med at sikre din forsikring hurtigt og hjælpe med at løse eventuelle krav, der måtte opstå i forbindelse med forsendelsen. Når alt kommer til alt, foregår alt under ét tag.

Derudover kan speditørerne tilbyde flere tjenester som f.eks. en speditør, toldklarering, lager til opbevaring af gods, landfragt, luftfragt og søfragt. En sådan tjenesteudbyder vil gøre dit arbejde nemt og forsikringsprocessen hurtigere.

Konklusion

Prisen for en fragtforsikring er meget lav sammenlignet med varens værdi. Selvom der ikke er noget lovkrav om at forsikre sit gods under fragt, er det bedst at have en af hensyn til risikostyringen. Forsikringssatserne afhænger af det forsikringsselskab, du vælger at bruge, og kan variere afhængigt af varens værdi og andre faktorer som f.eks. varens art. Sørg for at konsultere en professionel for at forstå omfanget af den dækning, du har tænkt dig at købe, og om du vil kunne gøre krav gældende i tilfælde af tab eller skade.

Få et citat

"*" indikerer påkrævede felter

Skjult
Skjult

da_DKDanish